Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου προεδρικού διατάγματος σχετικά με τον «Κανονισμό Πρόσθετων Απαιτήσεων Πτητικής Ικανότητας για Πτητικές Λειτουργίες»

1. Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί σε Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου προεδρικού διατάγματος σχετικά με τον «Κανονισμό Πρόσθετων Απαιτήσεων Πτητικής Ικανότητας για Πτητικές Λειτουργίες».

2. Με το παρόν σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο τα JAR-26, τροποποίηση 3η, Δεκέμβριος 2005 τα οποία καθορίζουν τις συμπληρωματικές απαιτήσεις / προδιαγραφές ασφαλείας για τα αεροσκάφη που επιχειρούν σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (Πτητικής) Λειτουργίας, EU – OPS.  τα οποία καθορίζουν τα πλαίσια σύνταξης και εφαρμογής του κυρίου καταλόγου ελαχίστου εξοπλισμού και καταλόγου ελάχιστου εξοπλισμού.

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις σας μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011.