Άρθρο Δεύτερο Κανονισμός

Ο Κανονισμός Πτητικής Λειτουργίας Δημοσίων Αερομεταφορών – Ελικόπτερα αποτελεί μετάφραση από την Αγγλική Γλώσσα του εγχειριδίου JAR-OPS 3 (5η τροποποίηση, Ιούλιος 2007) του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών (Joint Aviation Authorities). και έχει ως εξής:

Κατεβάστε τον κανονισμό σε μορφή (*.pdf) απο εδώ.