Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 15:00 ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συμμετέχοντες στη διαβούλευση, πολίτες και φορείς. Οι απόψεις και οι παρατηρήσεις τους, οι οποίες ήδη βρίσκονται υπό μελέτη και επεξεργασία, θα συνεισφέρουν στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου νόμου.

Σας ευχαριστώ,

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

Ρυθμίσεις για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελος Αποστόλου, θέτει από σήμερα, 16/8/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 22:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων» και καλεί κάθε κοινωνικό εταίρο και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας τις προτάσεις του προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 17/9/2018/ ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ