Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Δημόσια διαβούλευση για τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπ.Α.Α.Τ. με τίτλο «Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ», συγχώνευση εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις»

Τίθεται από σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου 2011, σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ»,  συγχώνευση εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις».

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου υποστήριξης του έλληνα αγρότη για την ανάπτυξη ανταγωνιστικής αγροτικής παραγωγής. Το πλαίσιο αυτό δομείται σε τρία επίπεδα:

  1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη Εθνικής Πολιτικής Γεωργικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε συνεργασία με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα και τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις.
  2. Σχεδιασμός και ανάπτυξη Εθνικής Πολιτικής Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας.
  3. Σχεδιασμός και ανάπτυξη Εθνικής Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας στον αγροτικό τομέα.

Για την υλοποίηση των στόχων αυτών προωθείται η συγχώνευση τεσσάρων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων (ΕΘΙΑΓΕ, ΟΓΕΕΚΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΟΠΕΓΕΠ, ΕΛΟΓΑΚ) σε έναν ενιαίο φορέα με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ».

Με τη συγχώνευση των τεσσάρων νομικών προσώπων επιτυγχάνονται:

  • η ενοποίηση κατακερματισμένων μέχρι σήμερα δραστηριοτήτων, οι οποίες από κοινού πρέπει να ανταποκρίνονται στη στήριξη των Ελλήνων παραγωγών και της γεωργικής παραγωγής,
  • η άρση των γραφειοκρατικών διαδικασιών στη συνεργασία των μέχρι σήμερα ξεχωριστών φορέων,
  • η διάχυση της γνώσης και της εμπειρίας μεταξύ της έρευνας, της εκπαίδευσης και της πιστοποίησης
  • η αποτελεσματικότερη απόδοση των ελέγχων των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων
  • η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε ορθολογικότερα κατανεμημένες μονάδες με περιφερειακή διάταξη.
  • Οικονομία κλίμακας.

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011.

Κώστας Σκανδαλίδης

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων