Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου «Ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού-ΔΗΜΗΤΡΑ», ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα ήθελε να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες του για την ενεργή συμμετοχή όλων όσων συνέδραμαν ουσιαστικά και εποικοδομητικά στο έργο του Υπουργείου.
Όλα τα σχόλια και οι παρατηρήσεις θα εξετασθούν και θα αξιολογηθούν, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το τελικό κείμενο του σχεδίου νόμου.

Με εκτίμηση,

Γεώργιος Γεωργαντάς
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου υπό τον τίτλο: «Ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού-ΔΗΜΗΤΡΑ»

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπό τον τίτλο «Ενιαίο Ρυθμιστικό Πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού-ΔΗΜΗΤΡΑ».

Δεδομένης της σημασίας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στην δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας επί των σχετικών ρυθμίσεων.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 27η Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 18:00.

 

Ο Υπουργός

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

Γεώργιος Γεωργαντάς