Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Φίλες και φίλοι,

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση
για τις οδηγίες ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας που αφορούν  σ
τις καλλιέργειες: Φιστικιά, Βαμβάκι, Μαρούλι,
Λάχανο, Κουνουπίδι-Μπρόκολο, Τομάτα θερμοκηπίου, Αγγούρι θερμοκηπίου, Πιπεριά
θερμοκηπίου, Μελιτζάνα θερμοκηπίου
.

Οι οδηγίες αυτές για την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία αποσκοπούν στην εναρμόνιση
της εθνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή, βάσει της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ, ώστε να
βελτιωθεί περαιτέρω το ήδη υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας και του
περιβάλλοντος.

Οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις που κατατέθηκαν έως και τις 30 Δεκεμβρίου
2013, θα ληφθούν υπόψη κατά την τελική διαμόρφωση των οδηγιών ολοκληρωμένης
φυτοπροστασίας. Τυχόν επιπρόσθετα σχόλια μπορούν να σταλούν στη Διεύθυνση
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
στο e-mail: syg120@minagric.gr.

Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας,

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

Δημόσια διαβούλευση για την 4η ομάδα οδηγιών για την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Φίλες και φίλοι,

Μετά τη θέσπιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή  της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος  και σε εφαρμογή του άρθρου 30 «Ενημέρωση των επαγγελματιών χρηστών για θέματα
Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας» σήμερα τίθενται σε δημόσια  ηλεκτρονική διαβούλευση οι «Οδηγίες
Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας»
για τις  καλλιέργειες:

 1. Φιστικιά
 2. Βαμβάκι
 3. Μαρούλι
 4. Λάχανο
 5. Κουνουπίδι-Μπρόκολο

 

 1. Τομάτα
  θερμοκηπίου
 2. Αγγούρι
  θερμοκηπίου
 3. Πιπεριά
  θερμοκηπίου
 4. Μελιτζάνα
  θερμοκηπίου

 

Οι Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας συντάχθηκαν  σε εφαρμογή του Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄/8/2012) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην  αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», ο οποίος ενσωματώνει και
τις διατάξεις της Οδηγίας αριθ. 2009/128/ΕΚ της 21-10-2009 (L 309/71) «Σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου
για τον καθορισμό πλαισίου Κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη της  ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων».

Η  σύνταξη των αναφερομένων Οδηγιών έγινε από Ομάδες Εργασίας ειδικών στην  φυτοπροστασία επιστημόνων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  που συγκροτήθηκαν με Απόφαση του κ. Υπουργού και τους φορείς: Μπενάκειο  Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΕΘΙΑΓΕ), Περιφερειακά Κέντρα  Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.), Δ/νσεις Αγροτικής  Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. και ΚΕΠΥΕΛ.

Οι Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας περιλαμβάνουν  τις επιλογές υποχρεωτικής εφαρμογής (στήλη 1), οι οποίες διέπονται από τις  Γενικές Αρχές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας και τις επιλογές εθελοντικής
εφαρμογής (στήλη 2), οι οποίες διέπονται από τις Ειδικές Κατευθυντήριες Γραμμές  Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας.

Η κατάθεση των προτάσεων και των σχολίων σας θα συμβάλει  ουσιαστικά στη μέγιστη δυνατή βελτίωση των αρχικών προτάσεων, ώστε η αρμόδια  Υπηρεσία, μετά από τη σχετική επεξεργασία τους να διαμορφώσει τις τελικές
Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας.

Ειδικότερα  καλούνται το επιστημονικό προσωπικό, οι παραγωγοί, οι συλλογικοί φορείς  ενδιαφέροντος καθώς και οι Οργανώσεις Παραγωγών που ενεργοποιούνται και  εξειδικεύονται στην κάθε καλλιέργεια, να καταθέσουν την ειδική γνώση τους σε  πρακτικές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας που ήδη εφαρμόζουν, επί των αρχικών  προτάσεων.

Η δημόσια  διαβούλευση θα διαρκέσει  ένα (1) μήνες  και θα ολοκληρωθεί στις    30 – 12 -2013.

Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας.

 

 

Αθήνα    28 -11-2013

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

 

Μάξιμος Χαρακόπουλος