Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Στις 6 Μαρτίου 2018 και ώρα 15:00 ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ελληνικός Οργανισμός Αγροτικής Έρευνας, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης (ΕΛΓΟ)» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συμμετέχοντες στη διαβούλευση, πολίτες και φορείς. Οι απόψεις και οι παρατηρήσεις τους, οι οποίες ήδη βρίσκονται υπό μελέτη και επεξεργασία, θα συνεισφέρουν στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου νόμου.

Σας ευχαριστώ,

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΛΓΟ)

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελος Αποστόλου, θέτει από σήμερα, 6/2/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΛΓΟ)» και καλεί κάθε κοινωνικό εταίρο και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας τις προτάσεις του προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 6/3/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ