Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου «Διαχείριση ακινήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Επίλυση ιδιοκτησιακών ζητημάτων – Αγροτικές Μισθώσεις»

Τίθεται από σήμερα, 09 Σεπτεμβρίου 2011, σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Διαχείριση ακινήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Επίλυση ιδιοκτησιακών ζητημάτων – Αγροτικές Μισθώσεις»

Η αγροτική νομοθεσία που ισχύει σήμερα είναι διάσπαρτη και κατακερματισμένη σε σειρά νομοθετημάτων, με αποτέλεσμα να είναι δύσχρηστη και δυσχερής στην εφαρμογή της. Το πλαίσιο αυτό δεν ανταποκρίνεται στη σύγχρονες ανάγκες, αφού η διαχείριση των εκτάσεων αυτών γίνεται με τον αγροτικό Κώδικα που κυρώθηκε το 1949, καθώς και αναπτυξιακού χαρακτήρα διατάξεις των δεκαετιών 1970 και 1980.

Ειδικότερα, η διαχείριση των εκτάσεων του Υπουργείου είναι σήμερα κατακερματισμένη σε διάφορα διοικητικά όργανα (Υπουργός, Γεν Γραμματέας Υπουργείου, Περιφερειάρχης, Γεν. Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Επιτροπές Απαλλοτριώσεων) και η προστασία τους, που, σήμερα, ανήκει σε υπηρεσίες τις περιφέρειας, δεν έχει αποφέρει καρπούς, λόγω ελλείψεως προσωπικού και πολιτικών παρεμβάσεων.

Επιπλέον, εκτάσεις διαχείρισης του Υπουργείου έχουν, από χρόνια, καταληφθεί, κυρίως, για αγροτική χρήση, είτε λόγω λαθών και παραλείψεων της Διοίκησης, που δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία παραχώρησης, είτε αυθαίρετα, δημιουργώντας, όμως, παγιωμένες καταστάσεις, δύσκολο να ανατραπούν.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις εκτάσεις που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ενώ επιλύονται ιδιοκτησιακές διαφορές. Επίσης, καταργούνται ρυθμίσεις γραφειοκρατικού χαρακτήρα που ταλαιπωρούν τη Διοίκηση και τους πολίτες. Τέλος, εισάγονται διατάξεις για τις αγροτικές μισθώσεις προς όφελος των αγροτών – μισθωτών.

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011.

Κώστας Σκανδαλίδης

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων