Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Δημόσια Διαβούλευση για «Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας – 5η ομάδα»

Φίλες και φίλοι,
Μετά τη θέσπιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης το οποίο έχει ως στόχο «…την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος» και σε εφαρμογή του άρθρου 30 της αριθ. 8197/90920/2013 ΚΥΑ, (ΦΕΚ Β΄ 1883/2013) «Ενημέρωση των επαγγελματιών χρηστών για θέματα Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας» σήμερα τίθενται σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση οι «Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας – 5η ομάδα» και συγκεκριμένα για τις καλλιέργειες:

1. Πορτοκαλιά
2. Λεμονιά
3. Μανταρινιά
4. Βρώμη
5. Σίκαλη
6. Καρπούζι υπαίθρου
7. Πεπόνι υπαίθρου
8. Σπανάκι
9. Βιομηχανική τομάτα
10. Κρεμμύδι
11. Σκόρδο

Οι Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας συντάχθηκαν σε εφαρμογή του Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄/8/2012) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», ο οποίος ενσωματώνει και τις διατάξεις της Οδηγίας αριθ. 2009/128/ΕΚ της 21-10-2009 (L 309/71) «Σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για τον καθορισμό πλαισίου Κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη της ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων».
Η σύνταξη των αναφερομένων Οδηγιών έγινε από Ομάδες Εργασίας ειδικών στην φυτοπροστασία επιστημόνων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τους φορείς Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΕΘΙΑΓΕ), Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.), Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. και ΚΕΠΥΕΛ, που συγκροτήθηκαν με Απόφαση του κ. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Οι Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας περιλαμβάνουν τις επιλογές υποχρεωτικής εφαρμογής (στήλη 1), οι οποίες διέπονται από τις Γενικές Αρχές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας και τις επιλογές εθελοντικής εφαρμογής (στήλη 2), οι οποίες διέπονται από τις Ειδικές Κατευθυντήριες Γραμμές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας.
Η κατάθεση των προτάσεων και των σχολίων σας θα συμβάλει ουσιαστικά στη μέγιστη δυνατή βελτίωση των αρχικών προτάσεων, ώστε η αρμόδια Υπηρεσία, μετά από τη σχετική επεξεργασία τους να διαμορφώσει τις τελικές Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας.
Ειδικότερα καλούνται το επιστημονικό προσωπικό, οι παραγωγοί, οι συλλογικοί φορείς ενδιαφέροντος καθώς και οι Οργανώσεις Παραγωγών που ενεργοποιούνται και εξειδικεύονται στην κάθε καλλιέργεια, να καταθέσουν την ειδική γνώση τους σε πρακτικές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας που ήδη εφαρμόζουν, επί των αρχικών προτάσεων.
Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει ένα (1) μήνα και θα ολοκληρωθεί στις 02-07-2014.
Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας.

Αθήνα, 02-06-2014
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θεόφιλος Λεονταρίδης