Ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης

Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε.

Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά σε σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων για ερασιτεχνική χρήση

Φίλες και φίλοι,
Με την θέση σε ισχύ του Κανονισμού(ΕΚ) 1107/2009 καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή της κατηγορίας χρηστών επί της άδειας διάθεσης στην αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Οι χρήστες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: επαγγελματίες και ερασιτέχνες. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά σε σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων για ερασιτεχνική χρήση είναι αναγκαία η θέσπιση διατάξεων που να ρυθμίζουν το θέμα.

Για τον σκοπό αυτό τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το συνημμένο σχέδιο Υπουργικής απόφασης με το οποίο προσδιορίζονται τα κριτήρια, οι απαιτήσεις σε στοιχεία και η ακολουθούμενη διαδικασία για την χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων για ερασιτεχνική χρήση.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει ένα (1) μήνα και θα ολοκληρωθεί στις 21-3-2014 (ένα μήνα από την υπογραφή του παρόντος).
Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας.

Αθήνα 21-2-2014
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Μάξιμος Χαρακόπουλος