Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης

Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου για το «ΝΟΜΟ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε όλους τους πολίτες για τη συμμετοχή τους.

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου για το «Νόμο-Πλαίσιο για τα Γεωργικά Φάρμακα»

Φίλες και φίλοι,

Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου για το «ΝΟΜΟ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ».

Στη χώρα μας το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την χορήγηση εγκρίσεων κυκλοφορίας γεωργικών φαρμάκων, εμπορίας και χρήσης αυτών είναι πολύ παλαιό και ανάγεται στη δεκαετία του ΄70 ενώ παράλληλα ορισμένα θέματα όπως, ενδεικτικά, η ορθολογική χρήση, ο έλεγχος των ψεκαστικών μηχανημάτων και η διαχείριση των κενών συσκευασίας, δεν αντιμετωπίζονται καθόλου από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Παράλληλα οι επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις που έχουν συντελεστεί στα χρόνια που μεσολάβησαν είναι ραγδαίες και απαιτείται εκσυγχρονισμός και αναπροσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τα γεωργικά φάρμακα και δη τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ως μέσα για την προστασία των καλλιεργειών από εχθρούς και ασθένειες διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών αγροτικών προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η κατάθεση των δικών σας απόψεων και προτάσεων καθώς και οι προτάσεις από τους αρμόδιους φορείς θα ληφθούν υπόψη, μετά από σχετική επεξεργασία από τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου, στο τελικό Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00.

Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας,

Κατερίνα Μπατζελή

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων