Έκθεση της Δημόσιας Διαβούλευσης

Στις 6 Ιούλιου 2011, το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έθεσε σε δημόσια διαβούλευση «Δημόσια διαβούλευση για τον Σχολικό Αθλητισμό και τις δομές Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και Αθλητικής Διευκόλυνσης μαθητών-αθλητών υψηλών επιδόσεων». Κατά τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία διήρκησε οκτώ (8) ημέρες και έληξε στις 14 Ιουλίου 2011, κατατέθηκαν απόψεις και προτάσεις (234 σχόλια) φορέων εκπαίδευσης, αθλητισμού (19), συλλόγων γονέων και κηδεμόνων (1) και μεμονωμένων ατόμων (131).

Κατεβάστε την Έκθεση της Δημόσιας Διαβούλευσης σε μορφή *.pdf.

Δημόσια διαβούλευση για τον Σχολικό Αθλητισμό και τις δομές Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και Αθλητικής Διευκόλυνσης μαθητών-αθλητών υψηλών επιδόσεων

Η σύγχρονη κοινωνική, τεχνολογική και πολιτισμική πραγματικότητα, επιτάσσει την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού μας δυναμικού και την καθιέρωση νέων θεσμών, που θα καταστήσουν το Σχολείο ικανό να υποστηρίξει τις ανάγκες του μαθητή για ουσιαστική και δημιουργική εκπαίδευση.

Ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του Σχολικού Αθλητισμού μέχρι σήμερα, ανταποκρινόταν ατελώς, τόσο στις μαθησιακές ανάγκες, όσο και στην αθλητική πραγματικότητα των μαθητών-αθλητών. Αποτέλεσμα ήταν σοβαρές δυσλειτουργίες σε οργανωτικό και διοικητικό επίπεδο με υψηλές δαπάνες για τη διεξαγωγή σχολικών-αγωνιστικών δραστηριοτήτων και τη δημιουργία Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (ΤΑΔ), τα οποία αδυνατούσαν να επιτύχουν τους βασικούς τους στόχους: μαζική συμμετοχή μαθητών σε σχολικές-αθλητικές δραστηριότητες και παροχή της απαιτουμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης, που έχουν ανάγκη οι μαθητές-αθλητές.

Το Υπουργείο Παιδείας, προσβλέποντας στην ανάπτυξη ενός δημιουργικού δημόσιου διαλόγου αλλά και στη διαμόρφωση των νέων θεσμών Σχολικού Αθλητισμού και Αθλητικής Διευκόλυνσης, καταθέτει προτάσεις προς διαβούλευση, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς εκπαίδευσης και αθλητισμού, αλλά και τον κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.

Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι, μέσα από τη σύνθεση διαφορετικών προσεγγίσεων, σχολίων και προτάσεων να καταλήξουμε στη δημιουργία μιας συγκροτημένης πρότασης νόμου με δυο βασικούς άξονες:

  • Την αναμόρφωση του Σχολικού Αθλητισμού, έτσι ώστε να αποτελέσει βασικό πυλώνα του Νέου Σχολείου, υπηρετώντας το στόχο για ένα μαθητοκεντρικό, σύγχρονο, εξωστρεφές προς την τοπική κοινωνία, ψηφιακά αναβαθμισμένο και εκπαιδευτικά άρτιο σχολείο.
  • Τη δημιουργία ενός νέου θεσμικού πλαισίου για την εκπαιδευτική υποστήριξη και την αθλητική διευκόλυνση των μαθητών-αθλητών υψηλού επιπέδου, με στόχο την εξασφάλιση της ολοκληρωμένης και ανεμπόδιστης εκπαίδευσής τους, απαρέγκλιτα από το «Πρώτα ο μαθητής».

Η πρόταση μας για την αναμόρφωση του Σχολικού Αθλητισμού και της Αθλητικής Διευκόλυνσης των μαθητών-αθλητών, που θέτουμε σε διαβούλευση, εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Νέου Σχολειού που ξεκίνησε να υλοποιείται.

Ο σχολικός αθλητισμός επαναπροσδιορίζεται και αποκτά νέο περιεχόμενο. Εκτός από τη σωματική άσκηση -αυτή κάθε αυτή- στόχος μας είναι να καλλιεργείται στους μαθητές η χαρά της συμμετοχής και η διά βίου άσκηση. Υποστηρίζουμε τους μαθητές-αθλητές με υψηλού επιπέδου διακρίσεις. Επιδιώκουμε ο σχολικός αθλητισμός να αφορά όλους του μαθητές.

Σας καλώ να συμμετέχετε ενεργά στη διαβούλευση.

Υφυπουργός Παιδείας

Εύη Χριστοφιλοπούλου