Άρθρο 02: Οδηγός εφαρμογής

Για να δείτε τον οδηγό εφαρμογής πατήστε εδώ.

  • 18 Δεκεμβρίου 2015, 14:50 | Δημήτρης Τάτσης

    Ο οδηγός εφαρμογής, θεωρώ ότι εμπεριέχει το σύνολο των εφαρμογών και ενεργειών, προκειμένου να διεξαχθεί η αξιολόγηση.
    Θα έπρεπε κατ’ εμέ να περιλαμβάνει και την επιμόρφωση των Εκπαιδευτών πέρα από την Πιστοποίηση τους από τον ΕΟΠΠΕΠ, σε μια διαδικάσία Δια Βίου Μάθησης, έτσι ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζουν επικαιροποιηνένους Οδηγούς Σπουδών, Προγράμματα Σπουδών, σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας, συνθήκες διεξαγωγής μαθημάτων, διαβούλευση με καταρτιζόμενους και φορείς.
    Επειδή η Κατάρτιση χρειάζεται εξειδικευμένους επαγγελματίες σε αρκετά μαθήματα, θεωρώ ότι θα πρέπει να επιμορφώνοντασι προκειμένου είναι σε θέση να ανταποκριθούν.