Άρθρο 01:Πλαίσιο Διασφάλισης της Ποιότητας στη Δια Βίου Μάθηση

Για να δείτε το πλαίσο διασαφάλισης της ποιότητας στη δια βίου μάθηση πατήστε εδώ.

 • 19 Δεκεμβρίου 2015, 20:37 | ο Διαβουλευτής phd

  Επιμένω ότι η ανωτέρω «διαβούλευση» είναι προσχηματική, διαπίστωση η οποία θα δικαιωθεί πανηγυρικά, και βάζω στοίχημα ότι συμφωνούν όλοι οι σπουδαστές και οι απόφοιτοι των ΙΕΚ μαζί μου.

  Είμαι τόσο σίγουρος που πιστεύω ακράδαντα ότι στην θητεία όχι του επόμενου υπουργού παιδείας αλλά στου μεθεπόμενου (δεν λέω του επόμενου από τον μεθεπόμενο γιατί πλέον θα έχουν κλείσει ελλείψει σπουδαστών) θα λέμε ακριβώς τα ίδια!.

  Δηλαδή ότι παραμένουν σχολές χωρίς δικαίωμα στην εργασία, με προσωπικό το οποίο δεν μπορεί να συμβάλει στην αναβάθμιση των σπουδών τους, συχνά ακατάλληλο,το οποίο καλείται να καλύψει «απλά θέσεις».

  Επίσης μην ξεχάσω να αναφέρω τον καθαρά συντεχνιακό και μονότονα υποβιβαστικό όρο που αποδίδουν στα ΙΕΚ, Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ.. υποκρύπτοντας απο πίσω το μένος τους εκεί στο ΥΠΕΠΘ σε ότι αφορά τα διπλώματα, που τόσο εύκολα μας παρέχουν. (Μετά απο τρία χρονια= 2 τυπικών και ενός Άτυπου, της μη διδαχθείσας πιστοποίησης δηλαδή χωρίς να αναφέρω την πρακτική και την απίστευτη 90-95% αποτυχία στις πανεύκολες εξετάσεις).

  Τα ηρωικά ΚΑΤΕΕ-ΚΑΤΕ με 1-2 χρόνια «σπουδές-απεργίες» γίναν πανεπιστήμια πάντως, απλά διότι ήσαν εκπαίδευση . Εκεί δεν υπάρχει μένος , είχαν κομματικά «προσόντỨ.
  τα ΙΕΚ δεν έχουν τέτοια προσόντα βέβαια, αποκτούν όμως ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ.

  ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ, και του χρόνου ξανά έδώ να διαβουλευθούμε,

  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

 • 18 Δεκεμβρίου 2015, 14:10 | ΤΙΝΑ ΖΩΗ

  Αρχικά, χαιρετίζουμε κάθε προσπάθεια εκ μέρους της πολιτείας που έχει στόχο την αναβάθμιση της μεταλυκειακής μη τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

  Επίσης, τονίζουμε:

  α/ την αναγκαιότητα αναγνωρισης των πιστωτικών μονάδων ώστε να επιτευχθεί και να θεσμοθέτθεί η κινητικότητα μεταξύ των εκπαιδευτικών βαθμίδων πχ των αποφοίτων ΙΕΚ ή άλλων φορέων της Διά Βίου σε αντίστοιχα τμήματα ΑΕΙ ή/και ΑΤΕΙ.
  β/ την αναγκαιότητα κατάρτισης προγραμμμάτων σπουδών με σαφείς μαθησιακούς στόχους και σύγχρονη προτεινόμενη βιβλιογραφία
  γ/ την αναγκαιότητα θεσμοθέτησης αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών και των εκπαιδευτών από τους σπουδαστές ΙΕΚ
  δ/ την αναγκαιότητα να προβλεφθούν προνόμια για τους σπουδαστές ΙΕΚ και άλλων φορέων Δια Βίου, όπως ειδικό πάσο για τα μέσα μαζικής μέσα μεταφοράς
  ε/ την αναγκαιότητα αξιολόγησης της διασύνδεσης των προγραμμάτων σπουδών με την αγορά εργασίας και την απορρόφηση των σπουδαστών στην απασχόληση

  Τέλος, εκφράζουμε την ανησυχία μας ως προς τον περιορισμένο χρόνο που δόθηκε για το σχολιασμό ενός τόσο καίριου ζητήματος που επηρεάζει τη λειτουργία των φορέων.

  Ελπίζουμε ότι οι παρατηρήσεις μας δεν θα αγνοηθούν όπως το 2012, αλλά θα αποτελέσουν τη βάση για μεταξύ μας περαιτέρω συζητήσεις.

  Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για να συμβάλλουμε με τον τρόπο μας στο τόσο σημαντικό έργο σας.

 • Το εν λόγω πλαίσιο Διασφάλισης της Ποιότητας στη Διά Βίου Μάθηση (π3), που τίθενται σε διαβούλευση, παρά το γεγονός ότι επικαλείται στους στόχους του την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στη διά βίου μάθηση, δεν περιλαμβάνει καμία πρόβλεψη για την εξασφάλιση της κινητικότητας μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης.
  Έτσι, αν και γίνεται ρητή αναφορά σε όλους τους φορείς παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης (και τους ιδιωτικούς), δεν προβλέπει το παραμικρό για την πιστοποίηση προγραμμάτων/εκροών, ούτε την αναγνώριση πιστωτικών μονάδων για την εκπαίδευση/κατάρτιση που αποκτάται στο πλαίσιο των ιδιωτικών αυτών δομών (Κολλέγια, ΚεΔιΒιΜ), παρά το γεγονός ότι όλα τα παρεχόμενα από τους φορείς αυτά προγράμματα είναι σε γνώση του Υπουργείου Παιδείας.
  Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κολλεγίων προτείνει την πρόβλεψη πλαισίου πιστοποίησης της εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχεται στο πλαίσιο των κολλεγίων και των κέντρων διά βίου μάθησης, η οποία θα συμβάλλει στην εν γένει αναβάθμιση του χώρου της μη τυπικής εκπαίδευσης προς όφελος των σπουδαστών.

  Επιπλέον, στην απαρίθμηση των φορέων παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης (σελ. 10), προφανώς εκ παραδρομής τα κολλέγια κατατάσσονται στην ίδια κατηγορία μαζί με τα κέντρα διά βίου μάθησης επιπέδου 1 και τα κέντρα διά βίου μάθησης επιπέδου 2 φαίνεται να αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία.
  Θα πρέπει να αλλάξει αυτή η κατηγοριοποίηση, ώστε να αποδίδεται ο διακριτός χαρακτήρας των κολλεγίων έναντι των κέντρων διά βίου μάθησης (επιπέδου 1 και 2).

 • 18 Δεκεμβρίου 2015, 13:53 | Στέλλας Ιάκωβος

  Είχαμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε, ως Δημόσιο ΙΕΚ Νίκαιας, στην πιλοτική Ομάδα Αναμόρφωσης του Οδηγού Εφαρμογής του π3 το 2012. Η εμπειρία μας από όλη την επεξεργασία των αρχών και των στοιχείων του Οδηγού είναι ότι πρόκειται για μια, σε βάθος χρόνου, «κυκλική» διαδικασία πάνω σε άξονες, αλλά έχει ανάγκη από την προκαταβολική κατανόηση των όρων και των αρχών, από τους (αυτοδεσμευόμενους) εμπλεκόμενους (με τις τόσες καθημερινές υποχρεώσεις και θέματα).
  Συνεπώς , ενόψει της βούλησης διάδοσης και εφαρμογής του π3 στις δομές ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ της ΔΒΜ, συστήνουμε να προσεχθούν τα ακόλουθα:
  1)Ίδρυση «γραφείου» υποστήριξης του π3 σε κεντρικό επίπεδο, ως κόμβου αναφοράς.
  2)Προκαταβολική ενημέρωση των εν δυνάμει εμπλεκομένων, μέσω επιμόρφωσης, επιπλέον υλικού επεξήγησης, και εισόδου στις λογικές του Πλαισίου.
  3)Διάστημα προαιρετικής εφαρμογής σε όσους θα ήθελαν να ξεκινήσουν την προσπάθεια εφαρμογής του.
  4)Συνεχής διάδοση εμπειρίας, αρχικών αποτελεσμάτων και ανατροφοδότησης των πρώτων εμπλεκομένων προς τους υπόλοιπους, μέσω δράσεων διάδοσης.
  5)Σταδιακή διεύρυνση του Πλαισίου π3 στις δομές της ΔΒΜ.
  6)Συνεχής αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής και διορθωτικές παρεμβάσεις, αλλά και δράσεις επιβράβευσης των καλών πρακτικών.
  Εκτιμούμε ότι μέσα από μια τέτοια πορεία, που θα υπάρξει βούληση να μην εγκαταλειφθεί, θα μπορούν να αναδειχτούν οι μελλοντικές βελτιωτικές κινήσεις για τους φορείς της ΔΒΜ.
  Στέλλας Ιάκωβος
  Δ/της ΙΕΚ Νίκαιας

 • Μία από τις διαστάσεις των αρχών ποιότητας στη διά βίου μάθηση είναι, σύμφωνα με το υπό διαβούλευση κείμενο, η: «7. Η διά βίου μάθηση υλοποιείται με κοινωνική υπευθυνότητα». Η διάσταση αυτή αναφέρεται σε στρατηγικές και προγράμματα που απευθύνονται σε Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες ΕΚΟ).

  Η χρήση του όρου Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες (ΕΚΟ) θεωρούμε ότι δεν είναι δόκιμη, καθώς πρόκειται για ένα όρο-ομπρέλα που περιλαμβάνει ομάδες πληθυσμού με πολύ διαφορετικές ανάγκες. Ως εκ τούτου, προτείνουμε να δοθεί μία στοιχειώδης ανάλυση του όρου όσον αφορά τις επιμέρους ομάδες που περιλαμβάνει καθώς και τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών της κάθε ομάδας, καθότι η προέλευσή τους ανάγεται σε διαφορετικά αίτια.

  Τα άτομα με αναπηρία όχι μόνο έχουν αναλογικά πολύ μικρότερη συμμετοχή σε σχέση με το γενικό πληθυσμό στα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης, αλλά και διαχρονικά η απόσταση αυτή παραμένει σταθερή. Αυτό σημαίνει ότι η διά βίου εκπαίδευση αναπαράγει αρχικές και προ υπάρχουσες ανισότητες στην εκπαίδευση. Μία από τις αιτίες της μικρής συμμετοχής είναι, μεταξύ άλλων, η έλλειψη προσβασιμότητας των εκπαιδευτικών δομών, του εκπαιδευτικού υλικού και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

  Στο πλαίσιο της διάστασης 7 αναφέρεται ότι οι φορείς διοίκησης θα «διαμορφώνουν τα κριτήρια αδειοδότησης / πιστοποίησης των δομών λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΕΚΟ» και ότι οι φορείς παροχής θα «τηρούν τις προδιαγραφές των δομών που σχετίζονται με τις ΕΚΟ και λαμβάνουν μέτρα πέραν των ελαχίστων απαιτούμενων». Ωστόσο, με βάση την με αρ.πρωτ.51032/ΙΑ/12-04-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ επιστολή με θέμα: «ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Θ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΜΟΝΟΥ ΤΟΥ Ν. 4093/2011 (ΦΕΚ Α’ 222) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18 ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ», παρακάμπτοντας υποχρεώσεις που επιβάλλει το Σύνταγμα και οι νόμοι της χώρας, θεσπίζει ως υποχρεωτική τη δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με αναπηρία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τουλάχιστον σε μία κτιριολογική μονάδα (κτήριο ή όροφο) μόνο για τους κάτωθι φορείς:
  – Κολλέγια
  – Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.),
  – Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο,

  αλλά όχι για τα:
  – Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα,

  Ως Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία θεωρούμε ότι στο πλαίσιο της προσπάθειας που γίνεται για εξειδίκευση του ορισμού της ποιότητας στη Διά Βίου Μάθηση αξιοποιώντας υφιστάμενες και θέτοντας νέες εξειδικευμένες αρχές ποιότητας, είναι επιτακτική η ανάγκη ανάκλησης της παραπάνω εγκυκλίου και έκδοση νέας που θα διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στις υποδομές όλων των ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξαρτήτως είδους, επιπέδου κ.λπ. είτε αιτούν έκδοση νέας είτε επικαιροποίηση/τροποποίηση παλαιάς είτε κατέχουν εν ισχύ άδεια λειτουργίας αλλά και την προσβασιμότητα του εξοπλισμού, του εκπαιδευτικού υλικού και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

  Με εκτίμηση
  Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

 • 18 Δεκεμβρίου 2015, 12:11 | Ι ΒΡΕΤΤΑΡΟΣ

  ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΟΜΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ , ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΛΠ

 • 18 Δεκεμβρίου 2015, 09:22 | Οικονόμου Μ.

  Kαλημέρα και χρόνια πολλά.

  Διάβασα μερικά απο τα σχόλια και ήθελα να προσθέσω και το δικό μου όσον αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα που συνοδεύουν το πτυχίο που προέρχεται απο τα ΙΕΚ.

  Ας κάνουμε ενα διαχωρισμό τι εννοώ ΙΕΚ, αναφέρομαι στα ΙΕΚ που έχουν επιστημονικό περιεχόμενο σπουδών όπως, πληροφορική, λογιστές, γεωτεχνικοί κτλ.

  Δεν αναφέρομαι σίγουρα στα ΙΕΚ-ΚΕΚ security, barman-woman, στα ΚΕΚ για κρεοπώλες, στα ΚΕΚ για «δασκάλους»!!! οδήγησης , ΚΕΚ κομμωτριες που απο ΤΕΕ Α κύκλου ή σχολές γυμνασιακού επιπεδου, τα ξεφορτώθηκαν απο τα ΤΕΕ να τα δώσουν σε ιδιώτες που τα αναβαθμισαν σε ΙΕΚ χωρίς καν να έχουν τελειώσει λύκειο.

  Αυτές είναι άραγε οι εισηγήσεις ώστε τα ΙΕΚ να ρυθμίζονται με την αγορά? Να ιδρύουν σχολές μπάρ μαν και κομμώτριες τριτοβάθμιας? (μεταδευτεροβάθμια δεν υπάρχει σαν όρος στο Ε.Ε.Σ, παρανόμως χρησιμοποιείται κατ εμέ).

  Ο αναγνώστης αμέσως καταλαβαίνει ότι επικρατεί ενα μπάχαλο, το οποίο δεν ειναι καθόλου τυχαίο. Τα ΙΕΚ δεν έχουν κάποιο σωματείο ή οργάνωση, ή επιτροπή να τα υπερασπίζεται, και να εμποδίσει αυτην την κοροιδία που λαβαίνει χώρα 18 χρονια τώρα απο τις προηγούμενες κυβερνήσεις.

  Δεν φαντάζομαι να προσπαθούσαν να ιδρύσουν κομμώτριες ΤΕΙ τι θα γινόταν!!

  Σε ένα απόφοιτο ΙΕΚ δεν υπάρχουν επαγγελματικά δικαιώματα, αυτά που έχει ρυθμίσει ο ΕΟΠΠΕΠ ο οποίος αποτελεί την συνέχεια του ΟΕΕΚ με ίδιο προσωπικό και μυαλά,είναι τα δικαιώματα που αντιστοιχούν σε λυκείου,που έχουν ηδη τελειώσει.

  Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μπέρδεμα σχεδόν απο όλους, το εχω ψάξει 18 χρόνια τωρα και μπορώ να έχω μία γνώμμη που πιστεύω θα κάνει τον κάθε απόφοιτο να καταλάβει τα πράγματα απο άλλη οπτική γωνία.

  1) Τα επαγγελματικά δικαιώματα προέρχονται απο σχολές που εντάσσονται στο εκπαιδευτικό σύστημα (ΤΕΕ, ΤΕΙ ΑΕΙ, Γενικά Λύκεια).

  Τα ΙΕΚ δεν παρέχουν εκπαίδευση θεωρητικά, αλλά κατάρτιση, στα μάτια του νομοθέτη, κατάρτιση σημαίνει μακροχρόνια σεμινάρια, δηλαδή το τελευταίο «πτυχίο που είχες ήταν απο το λύκειο, το ΙΕΚ παρέχει «δίπλωμα πιστοποίηση».

  Γίνεται κατανοητό οτι με το ΙΕΚ δεν εχεις επαγγελματικά δικαιώματα περαν του Λυκείου και στην καλύτερη περίπτωση τον χρόνο στο ΙΕΚ τον θεωρούν προυπηρεσία, και όχι τίτλο εξειδικευσης.

  Με άλλα λόγια αντί να πας ΙΕΚ μπορείς να πας να δουλέψεις βοηθός σαν απόφοιτος λυκείου , πληρώνεσαι κολλάς ενσημα και αν συγκεντρώσεις ενσημα (πχ λογιστες) πάιρνεις την ίδια άδεια με εναν διπλωματούχο ΙΕΚ, απο την άλλη, ο απόφοιτος ΙΕΚ δεν πληρώνεται αλλά πληρώνει , δεν κολλάει ενσημα παίρνει την ίδια άδεια αν κάποτε περάσει την πιστοποίηση.

  Τα επαγγελματικά δικαιώματα που τυχόν δίνει ένα ΙΕΚ ειναι μία κοροιδία, αφορουν ειδικότητες τεχνικού Λυκείου (κομμώτριες, υδραυλικούς, κ.α.) που ήσαν επιπέδου γυμνασίου-λυκείου και τις αναβάθμισαν σε ΙΕΚ (οι κολλεγιάρχες για περισσότερο χρήμα)με τις ευλογίες της πολιτείας.

  Με το απολυτήριο ΤΕΕ/ΕΠΑΛ έπαιρναν άδεια ασκήσεως επαγγελματος..ήδη.
  Το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι όταν είσαι σπουδαστης σε ενα ΙΕΚ αλλά τι σου χρησιμεύει το χαρτί του ΙΕΚ, στην ουσία…..ΤΙΠΟΤΑ.

  *Λαβαίνεις μέρος σε τυχόν εξετάσεις ΑΣΕΠ στην κατηγορία ΔΕ(λύκειο).

  *Δεν πάρνεις επίδομα «διπλώματος» (τώρα πλέον δεν παίρνει και κανείς).

  *Δεν παίρνεις άδεια ασκήσεως επαγγέλματος με το πτυχίο, αλλά σου χώνουν και κάτι χρονάκια αναγκαία προυπηρεσία να σε εξειδικεύσουν περισσοτερο σαν βοηθό.

  Δεν μπορεί να γίνει κατανοητό το πόσο κοροιδία ειναι το όλο εγχείρημα.

  Διπλωμα ΙΕΚ χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα σχολής μετα το λύκειο , οδεύει με μαθηματική ακριβεια σε μόνμη ανεργία!(απο εμπειρία 18 ετών και χιλιάδες βιογραφικά). Γιατί νομίζετε γίνεται τόσο σάλος για τα επαγγελματικά δικαιώματα κολλεγίων, έχουν κλείσει όλα τα επαγγέλματα για τα παιδιά τους οι συντεχνίες οι οποίες βέβαια αποκομίζουν οικονομικά οφέλη…δεν γίνεται τζάμπα.

  Κάποιες επιπλέον επισημάνσεις σημαντικές σε οτι αφορά τα ΙΕΚ θα κάνουν πιό κατανοητά τα ανωτέρω, μήπως το υπουργείο αποφασίσει να βάλει τέλος σε αυτό το όνειδος του εκπαιδευτικού μας συστήματος που λέγεται Ι.Ε.Κ.

  Βασικά θέλω να ενημερώσω για τις «ανακρίβειες» που λένε στα ιεκ. όσον αφορα το μέλλων τον σπουδαστών .

  1) λέενε οτι ΟΛΟΙ οι απόφοιτοι των ΙΕΚ ( με πιστοποιηση) πέρνουν 150 μορια για σε διαγωνισμό για θέσεις στο δημόσιο

  Η αλήθεια:
  αυτά τα μόρια τα παίρνουν μόνο οι αποφοιτοι ΕΠΑΛ, ΤΕΕ στη συναφή ειδικότητα

  2) Μιλάνε για επαγγελματικα δικαιώματα και σου τα δείχνουν.

  Η αλήθεια:

  Αυτό που σου δείχνουν ειναι το job pfofile, που λέει τι έχεις μάθει να κάνεις.

  Τα Επαγγελματικά δικαιώματα συνδέονται με προεδρικά ή υπουργικά διατάγματα τα οποία διευκρινίζουν ρήτως τι και που μπορείς να εργασθείς, τι θέσεις μπορείς να διεκδικήσεις, τα οποια εκδίδονται με ειδικό Φ.Ε.Κ. όπως περιγραφουν τα επαγγελματικά δικαιώματα για τους κλάδους π.χ. ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ – Πληροφορικής .Στην περίπτωση βέβαια των ΙΕΚ είναι επαγγελματικά δικαιώματα λυκείου/

  3) Παιδεύονται οι σπουδαστες για να βγάλουν ένα καλό βαθμό κατα την φοίτηση στο ΙΕΚ.

  Η Αλήθεια:

  Το μόνο που μετράει είναι ο βαθμός του θεωρητικού μέρους της πιστοποίησης.( για όσους δεν ειναι απόφοιτοι συναφούς ειδικότητας απο ΕΠΑΛ. ΤΕΕ. )

  Οσοι ειναι σε συναφη ειδικότητα ΕΠΑΛ ΤΕΕ λαμβάνουν 150 μόρια. μόνο και μόνο απο την κατοχή πιστοποιησης, συν ο βαθμός πτυχιου του ΕΠΑΛ ή ΤΕΕ πολλαπλασιασμένος με το 50 .

  δηλ. πχ. αν διαγωνίζονται για την ιδια θέση 2 αποφοιτοι ιεκ, ο ενας μόνο με πιστοποιηση ( απόφοιτος γενικού λυκείου ) με βαθμό πιστοποίησης 13 ( δυσκολα να βρεις μεγαλύτερο) θα παρει 13 x 50 =650 μορια
  ενώ ο αποφοιτος ΕΠΑΛ ή ΤΕΕ συναφούς ειδικότητας
  ας πούμε ότι έχει βαθμό πτυχίου λυκείου 17( λίγοτερο κάνενας δεν έχει σχεδόν,εννοώ απο επαλ, τεε ) με πιστοποίηση ( ανεξαρτήτως βαθμού λόγω πιστοποίησης και μόνο, θα πάρει 150 μορια)
  εχει λαμβανει : 17 x 50 + 150 =1000 μορια .

  4) Μελετάται σχεδιο εισαγωγής αποφοιτων στην 3τοβαθμια εκπαίδευση, .

  Η αλήθεια:
  εχουν αλάξει 10 κυβερνήσεις περασαν 18 χρόνια και παραπάνω ίσως, και δεν εχει γίνει ακόμα τιποτα.
  Δεν γίνεται λόγος καν για ίδρυση πανεπιστημιακών ΙΕΚ (εθνικά κολλέγια)

  5) Οι εργοδότες προτιμούν αποφοίτους των ΙΕΚ λόγο χαμηλώτερης μισθοδοσίας.

  Η αλήθεια.:

  Εχουν ήδη καταργήσει τις συλλογικές συμβάσεις και ο κάθε εργοδότης θα δώσει όσα λεφτα κρίνει αυτός.
  επιπλέον η εμπειρία μου εδειξε με πόσο απαξιώση αντιιμετωπίζουν οι εργοδότες τους αποφοίτους των ΙΕΚ.

  Ειναι τυπολάτρες, θαυμάζουν και προτιμούν τους αποφοίτους τριτοβάθμιας ακόμα και αν δεν είναι της ειδικότητας τους.

  Δεν θα διαφωνήσει κανείς μαζί τους, όταν το ίδιο το υπουργείο παιδείας καταξευτιλίζει τις σπουδές σε ένα ΙΕΚ με παλιόχαρτα που το μόνο που αξίζουν είναι προυπηρεσία σε ένα επάγγελμα τι να αντιπαραβάλει κανείς.

  Πλέον ΑΕΙ-ΤΕΙ είναι και φθηνότερα και έχουν και πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα.

  6) Υπαρχουν ξεχωριστές θέσεις εργασίας για αποφοιτους ΙΕΚ.

  Η αλήθεια:
  Δεν υπάρχουν.Ισως υπήρχαν παλιότερα αλλα πλέον διεκδικούν τις ίδιες θέσεις εργασίας με τους αποφοιτους ΕΠΑΛ, ΤΕΕ .(όρατε παρ.3)

  Επίσης θα ήθελα σαν επίλογο να προσθέσω ότι τα δημόσια ΙΕΚ είναι αυτά που υπολείπονται σε προσωπικό με αναβαθμισμένα προσόντα, και η διδασκαλία γίνεται χωρίς κανένα έλεγχο μιας και όπως έχει αναφερθεί σε άλλες δημοσιεύσεις δεν υπάρχει βιβλιογραφία να ακολουθήσεις.
  Αποτέλεσμα αποτυχία πιστοποίησης 97!!!!!!!!! στους 100.

 • 17 Δεκεμβρίου 2015, 08:36 | νικολάου γεώργιος

  Καλημέρα,
  Η διασφάλιση της ποιότητας στα ΙΕΚ θα γίνει σε τρείς φάσεις.
  Οι προσλήψεις προσωπικού (Διευθυντών και εκπαιδευτών) μόνο μέσω ΑΣΕΠ.
  (οταν δεν διασφαλίζεις την ποιότητα στο προσωπικό…)
  Οι συμβάσεις των εκπαιδευτών να παύσουν να είναι δικαίωμα διορισμένων διευθυντών.
  Οι σπουδές να γίνονται με οδηγό βιβλιογραφία, και οχι σημειώσεις, η ύλη της πιστοποίησης να προέρχεται μόνο απο εκεί. Ελεγχο πορείας σπουδών απο ελεγκτές του υπουργείου σε συνεργασία με τους εκπαιδευόμενους, και διορθώσεις σε περιπτώσεις αποκλίσεων.
  Πτυχία τα οποία να αποκτούν επαγγελματικά δικαιώματα με την λήψη τους.
  Πρέπει να παύσει αυτό το απαράδεκτο καθεστώς τα ΙΕΚ να εξισώνονται με το λύκειο και το πτυχίο να προσμετράει ως χρόνος προυπηρεσίας.Ειναι αντισυνταγματικό!!!Το συνταγμα δεν μιλάει για εκπαιδευση και κατάρτιση αλλά για ισες ευκαιρίες σε όλους!!!Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι αν εχεις αμφιβολίες για την ποιότητα σπουδών δεν του κόβεις τον δρόμο αλλα του βάζεις εξετάσεις…all the sudden τα ΙΕΚ εχουν πιστοποίηση σπουδών, άρα πιστοποιούνται σαν εξειδικευμένοι.. Αρα έχουμε κατάφωρη παρανομία του συντάγματος. Που ειναι η ευκαιρία για κάποιους.
  Τα ΑΕΙ-ΤΕΙ δίνουν εξετάσεις πιστοποίησης σπουδών??

 • 16 Δεκεμβρίου 2015, 08:26 | μεταξας δημ.

  Δεν θέλουμε ανέργους για καθηγητές αλλά ανθρώπους με μεταπτυχιακά και διδακτορικά ,όπως επίσης και γνώστες του αντικειμένου που πρόκειται να διδάξουν.

  Δέν θέλουμε προσλήψεις απο Διευθυντές αλλά μόνιμο προσωπικό, επαρκώς αμοιβόμενο ώστε να μπορεί να φέρει είς πέρας την δύσκολη αποστολή όπως είναι η διδασκαλία σε ενηλίκους.

  Δεν θέλουμε ωρολόγια προγράμματα, αλλά προγράμματα σπουδών πλήρως διαμορφωμένα απο επαγγελματίες επιστήμονες, ανθρώπους της αγοράς .

  Δεν θέλουμε ειδικότητες που αντικαθιστούν καταργημένες σχολές γυμνασιακού ή λυκειακού επιπέδου δημιουργώντας μια πανσπερμία σχολών και ειδικοτήτων με διαφορετικά προσόντα απο διαφορετική εκπαιδευτική αφετηρία.

  Δεν θέλουμε ρυθμιστή μας τον ΕΟΠΠΕΠ, αλλα το υπουργείο παιδείας το οποίο σε συνεχή διαβούλευση με το εκπαιδευτικό προσωπικό θα βρει την χρυσή τομή για απόδοση των αφαιρεμένων επι 20 χρόνια
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

  Θέλουμε διάκριση των ΙΕΚ απο το λύκειο και της 9μηνη μαθητεία των ΤΕΕ

  Θέλουμε επαγγελματικά δικαιώματα με το πτυχίο.

  Λέμε οχι στην πιστοποίηση σε ύλη η οποία δεν έχει διδαχθεί με αποτέλεσμα το όριο αποτυχίας να φθάνει το 97%.

  Θέλουμε την ίδρυση σχολών ΙΕΚ τριετούς σπουδών σε δύο κύκλους, ο Α κύκλος θα διαρκεί 2 έτη και ο δεύτερος ένα έτος και πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους στο αντικέιμενο τους.

  Πλήρη καταργηση της πιστοποίησης, ακολουθώντας το μοτίβο που ισχύει στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία δεν δίνουν καμμία μορφή πιστοποίησης και κανείς δεν αμφισβητεί την εγκυρότητα των τίτλων τους.

 • 16 Δεκεμβρίου 2015, 05:38 | NIKOLAOS

  Προτάσεις για την αναβάθμιση, αξιολόγηση και αναδιοργάνωση της μεταλυκειακής μη τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης .

  Στα πλαίσια του διαλόγου για την αναβάθμιση και αναδιοργάνωση της μεταλυκειακής μη τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σας καταθέτουμε τις παρακάτω προτάσεις.
  • Σε κάθε περιφέρεια της χώρας θα πρέπει να υπάρξει μια αποκεντρωμένη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης και Κατάρτισης.
  • Σύμφωνα με το εναρμονισμένο εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων τα Δ.ΙΕΚ ανήκουν στο επίπεδο 5 και στο επίπεδο αυτό ανήκουν και οι ανώτερες σχολές υπαξιωματικών και εξ αυτού συνάγεται ότι και τα Δ.ΙΕΚ ανήκουν στην ανώτερη στάθμη εκπαίδευσης και θα πρέπει άμεσα να μετεξελιχθούν σε Ανώτερα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και αν όχι όλα, κάποια από το σύνολο αυτών μετά από αξιολόγηση.
  • Επίσης θα πρέπει άμεσα να θεσμοθετηθεί το θέμα της κινητικότητας των πιστοποιημένων αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. σε περιφερειακά Α.Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστήμια αντίστοιχου Τομέα σπουδών.
  • Nα λειτουργήσουν πιλοτικά τρία Εθνικά Κολλέγια Εφαρμοσμένων Επιστημών από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Δυτική Ελλάδα στα πλαίσια κοινωνικής ευαισθησίας και ανταγωνισμού με τα ιδιωτικά κολλέγια.
  • Να υπάρξει διασυνδεσιμότητα των ΙΕΚ με τα νέα Εθνικά Κολλέγια .
  • Να καταρτιστούν οι νέοι οδηγοί σπουδών το συντομότερο και να υπάρξει ηλεκτρονικό υλικό κατάρτισης (ηλεκτρονικό βιβλίο) ανά μάθημα και ανά ειδικότητα για τα Δ.Ι.Ε.Κ.
  • Για τις εργαστηριακές ώρες των τμημάτων θα πρέπει να αγοραστούν στοιχειώδεις εργαστηριακές υποδομές και συστήματα πληροφορικής και εκπαιδευτικό λογισμικό ανά ειδικότητα και στο πλαίσιο αυτό να υπάρξει ένα πολυδύναμο Ανώτερο Νομαρχιακό Δημόσιο ΙΕΚ σε κάθε πρωτεύουσα Νομού(Οικονομίες κλίμακας)
  • Να γίνει διαγωνισμός για νέα εργαστήρια τουλάχιστον πληροφορικής όπως και λογισμικού ειδικοτήτων.
  • Η πιστοποίηση του θεωρητικού μέρους αποφοίτων ΙΕΚ να γίνεται ηλεκτρονικά και εποπτευόμενη από τα Δ.ΙΕΚ και από τον ΕΟΠΠΕΠ.
  • Οι διπλωματούχοι Δ.ΙΕΚ επειδή πλέον δεν πληρώνουν δίδακτρα κατάρτισης θα πρέπει όταν ξεκινήσουν να εργάζονται να επιστρέφουν στο Δ.ΙΕΚ αποφοίτησης σε ειδικό λογαριασμό κονδυλίων εκπαιδευτικής υποστήριξης και εξοπλισμού ένα συμβολικό ποσό (π.χ.400 ευρώ) και να ενημερώνουν το Δ.ΙΕΚ για την φύση και σχέση εργασίας που ξεκίνησαν στα πλαίσια αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της κατάρτισης που έλαβαν.
  • Στο παραπάνω πλαίσιο κάθε Δ.ΙΕΚ θα πρέπει να διαθέτει ένα ΑΦΜ ειδικού λογαριασμού κονδυλίων εκπαιδευτικής υποστήριξης , εξοπλισμού και διοργάνωσης σεμιναρίων κατάρτισης.
  • Η πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής από πιστοποιημένους φορείς να απαιτεί αναγκαστικά και την παρουσία επιτηρητή των Δ.ΙΕΚ για την εγκυρότητα του αποτελέσματος και η πληρωμή του επιτηρητή να γίνετε από τον φορέα ηλεκτρονικά με το πέρας της εξέτασης πιστοποίησης.
  • Πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής να μπορούν να κάνουν και τα Δ. Ι.Ε.Κ. και να μπορούν να οργανώσουν βραχύχρονα προγράμματα Πληροφορικής όπως οι ιδιωτικοί φορείς.
  • Τα Δ.ΙΕΚ να δύναται να διοργανώνουν Σεμινάρια κατάρτισης στα νέα δεδομένα της αγοράς εργασίας.
  • Να καθιερωθεί η παρουσία Συντονιστή-Μέντορα της Υποχρεωτικής Πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ και ο τρόπος απασχόλησης και αμοιβής αναλυτικά του Επόπτη και του Συντονιστή πρακτικής άσκησης του 5ου εξαμήνου των ΙΕΚ στα πρότυπα του πρώην ΟΕΕΚ από το προσωπικό που υπηρετεί στα Δ.ΙΕΚ
  • Να καθιερωθεί αναλυτικά ο θεσμός του Συμβούλου σπουδών Δ.ΙΕΚ και σταδιοδρομίας που να λαμβάνει ανατροφοδότηση συγκεκριμένου βαθμού ικανοποίησης, αποφοίτων Δ.ΙΕΚ και λοιπών δομών ΔΒΜ ώστε να εστιάζει σε ουσιαστικές και υψηλής προστιθέμενης αξίας βελτιωτικές παρεμβάσεις.
  • Ο Διευθυντής Δ.ΙΕΚ θα πρέπει να αναπτύσσει συνέργειες με το χώρο της αγοράς εργασίας και επίσης με Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά κέντρα εφαρμογής της γνώσης και άλλα αντίστοιχα ιδρύματα στο εσωτερικό και εξωτερικό.
  • Επίσης να προβλεφθεί ειδικό πάσο (κάρτα καταρτιζόμενου Δ.ΙΕΚ) για τα μαζικά μέσα μεταφοράς και για τους σπουδαστές των Δημοσίων ΙΕΚ.
  • Να προβλεφθεί η αξιολόγηση (ενιαία φόρμα αξιολόγησης) των εκπαιδευτών από τους σπουδαστές ΙΕΚ στα πρότυπα των ΑΤΕΙ και Πανεπιστημίων.
  • Επίσης θα πρέπει να γίνει αναλυτική περιγραφή- κωδικοποίηση του νέου κανονισμού και αναδιοργάνωση.
  • Να συσταθεί ένα μόνιμο Μητρώο Εκπαιδευτών (αυξημένων προσόντων και τεχνογνωσίας) Δημοσίων Ι.Ε.Κ. και δομών δια Βίου Μάθησης από τη ΓΓΔΒΜΝΓ και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για κάθε περιφέρεια.
  • Να συσταθεί ένα μητρώο συνεργαζομένων επιχειρήσεων στα πλαίσια της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης σπουδαστών Δ.ΙΕΚ.
  • Εναλλακτικά στο 5ο εξάμηνο των ΙΕΚ (πρακτικής άσκησης ή μαθητείας) να καθιερωθεί και η δεύτερη επιλογή για λήψη ΒΕΚ όπως η εκπόνηση εποπτευόμενης πρακτικής ερευνητικής πτυχιακής εργασίας.
  • Οι ειδικότητες στα Δ.ΙΕΚ για κάθε νέο έτος κατάρτισης να προκύπτουν το μήνα Ιούνιο κάθε έτους ή και πριν την αποχώρηση των μαθητών από το Λύκειο.
  • Να αναβαθμιστεί το Πληροφοριακό Σύστημα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την ανάδειξη των πινάκων αξιολόγησης υποψηφίων Εκπαιδευτών Δ.ΙΕΚ (ανά ειδικότητα και μεταπτυχιακή εξειδίκευση ).
  • Αναβάθμιση του ιδιαίτερα χαμηλού επιδόματος θέσης ευθύνης Διευθυντών Δ.ΙΕΚ (μέσω ευρωπαϊκών πόρων που διαχειρίζεται το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και για την πληρωμή των εκπαιδευτών Δ.ΙΕΚ.)
  • Χορήγηση επιδόματος ευθύνης και στους Υποδιευθυντές των Δ. ΙΕΚ
  • Οι Διευθυντές και Υποδιευθυντές των Δ.ΙΕΚ προαιρετικά να μπορούν να διδάξουν μαθήματα ή εργαστήρια όπως γινόταν επί ΟΕΕΚ ανάλογα με την ειδικότητα ή την μεταπτυχιακή εξειδίκευση που κατέχουν για να βελτιωθεί το χαμηλό επίπεδο του επιδόματος ευθύνης που λαμβάνουν τώρα (οι διευθυντές) και αντιστοιχεί σε επίδομα Διευθυντή Γυμνασίου.

 • 15 Δεκεμβρίου 2015, 19:11 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Αυτοαξιολόγηση-Στρατηγικός σχεδιασμός-Διασφάλιση ποιότητας:

  Τρείς θεμελιώδεις πτυχές που υπηρετούν την παραδοχή ότι η ποιότητα στην Επαγγελματική εκπ/ση & κατάρτιση μπορεί και πρέπει να βελτιωθεί.
  Για την βελτίωση αυτή, έχουν καταγραφεί οι εξής προϋποθέσεις:
  Η αυτοαξιολόγηση θα πρέπει να αποτελεί μία συμμετοχική διαδικασία &
  Η διαδικασία υλοποίησής της να στηρίζεται στην συλλογή και ανάλυση πληροφοριών σχετικών με τη λειτουργία του φορέα με ταυτόχρονη χρήση πολλαπλών μεθόδων και εργαλείων.
  Ωστόσο, -ως παράμετρος διασφάλισης ποιότητας- αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο ανάπτυξης σχεδίου βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του φορέα,με
  Βασικό στόχο & αρχή της –εκτός από την εξαγωγή συμπερασμάτων- την καλλιέργεια συνευθύνης και συνεργασίας των εμπλεκομένων στις διαδικασίες της.

  Για το σκοπό αυτό προτείνεται:
  1. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης που συμπληρώνεται απο τους σπουδαστές και αφορά τη λειτουργία και τις προσδοκίες από την παρεχόμενη κατάρτιση
  2. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης που συμπληρώνεται απο τους εκπαιδευτές και αφορά τις βελτιώσεις του στρατηγικού πλάνου κατάρτισης που σχεδιάστηκε από την Δ/ση του φορέα, ώστε να αυξηθεί ο βαθμός αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης κατάρτισης &
  3.Εφαρμογή κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς και επικοινωνίας μέσα από την υλοποίηση δράσεων ΣυΕΠ.

  Ετσι,λοιπόν, δίνεται το έναυσμα για τη δημιουργία ενός στρατηγικού σχεδιασμού και για την υλοποίηση του προκύπτοντος σχεδίου δράσεων ώστε να δοθεί η εκκίνηση των παραμέτρων εφαρμογής και συνέργειας με την αγορά εργασίας και –εν τέλει- να γεννηθεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ικανό να δώσει απαντήσεις στην οικονομική κρίση.

 • 15 Δεκεμβρίου 2015, 15:22 | Παπαθεοδώρου Μαρία

  Ή αντικατάσταση των τριών τριμηνων με δύο τετράμηνα στο γυμνάσιο, όπως γίνεται στο λύκειο, είναι ένα εύκολο, άμεσο, δίχως χρηματικό κόστος μέτρο, το οποίο περιορίζει το γραφειοκρατικό κόστος. Εκτός αυτού εξοικονομούνται ώρες διδασκαλίας, και δίνεται στον εκπαιδευτικό ή δυνατότητα ορθότερης και δικαιότερης αξιολόγησης. Ιδιαίτερα στο πρώτο τρίμηνο πολλές φορές είναι δύσκολο ακόμα και να οριστεί κατάλληλη ύλη για το διαγώνισμα. Δεδομένου ότι αφενός το τρίμηνο είναι κατ ευφημισμόν τρίμηνο, αφετέρου στην αρχή του σχολικής χρονιάς πρέπει να γίνουν επαναλήψεις. Λόγω δε του ότι σταθερό πρόγραμμα αποκτά το σχολείο στα τέλη Οκτωβρίου, επειδή τα κενά τότε περίπου συμπληρώνονται, δεν μπορούμε να δηλώσουμε έγκαιρα κ να κλείσουμε τις ημερομηνίες. Θα απαλλαχτούν διδάσκοντες κ διδασκόμενοι από περριτο κ ανουσιο άγχος. Ευχαριστώ. Παπαθεοδώρου Μαρία ΠΕ07 9ο Γυμνάσιο Νικαίας.

 • 15 Δεκεμβρίου 2015, 11:38 | για ενα Νεο θεσμό ΙΕΚ

  Η αξιολόγηση στα ΙΕΚ απο ποιόν θα γίνει? Απο τους διορισμένους διευθυντές των ΙΕΚ? τους διευθυντές ποιος τους αξιολογεί. Πόσοι απο αυτούς εχουν διδακτορικό, ή εστω μεταπτυχιακό.
  Πόσοι απο αυτούς αυτους εχουν πιστοποιηθεί όπως πιστοποιούνται οι εκπαιδευτές και πληρώνουν για αυτό.
  Το όλο project θέλει ξήλωμα.
  Πρόσληψη στα ΙΕΚ μόνο μέσω ΑΣΕΠ.
  Mέτρηση της πιστοποίησης σαν επιπλέον έτος σπουδών (οι λόγοι γνωστοί).
  Διπλώματα με άμμεσα επαγγελματικά δικαιώματα.
  Οχι σε ειδικότητες που ανήκουν στην τεχνική (ΤΕΕ)Βθμια εκπαιδευση.
  Δωρεάν συγράμματα στους σπουδαστές και εξετάσεις που να συνάδουν με την ύλη που έχει διδαχθεί.
  Συγκοινωνία όλων των δομών εκπαιδευσης και κατάρτισης.

 • 15 Δεκεμβρίου 2015, 09:40 | μεκριζής σταυρος

  Καλημέρα,

  Δυστυχώς απο ότι βλέπω έχουμε μια ακόμα προσχηματική διαβούλευση,χωρίς σκοπό την αναβάθμιση του θεσμού των ΙΕΚ ,αλλά και την παροχή διπλωμάτων με επαγγελματικά δικαιώματα ανώτερης επαγγελματικής σχολής στην αγορά εργασίας.

  Το τελευταίο ιδίως συνάδει και απο το επίπεδο του προσωπικού που απασχολείται στα ΙΕΚ, αλλά και την αποστροφή του υπουργείου στο θεσμό των ΙΕΚ μιάς και υπάρχουν και ιδιωτικά.

  Μια μικρή αναδρομή θα δικαιολογήσει γιατί αναφέρεται το προσωπικό των ΙΕΚ ως χαμηλής στάθμης.

  Τα ΙΕΚ απο την ίδρυση τους χρησιμοποιούσαν ως εκπαιδευτικό προσωπικό ανθρώπους που η πρόσληψη τους εξαρτιόταν όχι τοσο απο τα τυπικά τους προσόντα, όχι τόσο απο την συνάφεια τους με το αντικείμενο που εκλήθησαν να διδάξουν αλλά με το κατα πόσο είναι «πρόθυμοι να δουλέψουν» απλήρωτοι για χρόνια, με μισθούς πασατέμπο. Ούτως ή άλλως κανείς δεν ελέγχει πως γίνεται το μάθημα, δεν υπάρχει συγκεκριμένη ύλη, οι νεοπροσλαμβανόμενοι ρωτάνε στα τσατ ροομ μήπως βρούν κάποιον που να έχει δουλέψει στην αντίστοιχη ειδικότητα να τους πεί τι να κάνουν (μιάς και δεν έχει ιδέα απο το αντικείμενο που προσλήφθηκε να διδάξει).

  Αποτέλεσμα όλων αυτών ειναι τα μηδαμινά ποσοστά στις εξετάσεις πιστοποίησης. Ελάχιστοι περνάνε και αυτοί με την βάση.
  Ενα μεγάλο θέμα που έχει ακουστεί ειναι ότι οι ίδιοι οι διευθυντές των ΙΕΚ, θεωρούν τους σπουδαστές χαμηλού επιπέδου και σε αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα.

  Ας κάνουμε μια διαπίστωση που αποτελεί προσωπικό βίωμα.

  Πως ενας μαθητής που ενω πέρασε σε πανεπιστήμιο δεν είχε τα χρήματα να μετακομίσει σε άλλη πόλη και στο τέλος κατέληξε σε ένα ΙΕΚ για να πάρει ένα «χαρτί»,αυτή η κίνηση δεν δείχνει άτομο χαμηλού επιπέδου?
  Πώς ενας μαθητής λυκείου, όταν στις πανελλαδικές περνάγανε οι πάντες με λευκές κόλες σε ένα ΤΕΙ προτίμησε να πάει σε ένα κοντινό ΙΕΚ να πάρει κρατικό δίπλωμα?

  Συμφωνώ απόλυτα με αυτόν τον μικρό αριθμό διευθυντών, αλλα υπάρχει και το ηθικό θέμα, πως υποβιβάζεις αυτούς που εξαιτίας τους τυρως ψωμί, δεν είναι αδικο…δεν είναι άδικο ο ίδιος ανθρωπος που περασε ΑΕΙ επειδή δεν είχε τα λεφτα να συνεχίσει πήγε σε ενα ΙΕΚ να θεωρείται χαμηλού επιπέδου..ας έχει νομίζω έγινα κατανοητός.
  Τα ΙΕΚ μιας και μας δίνετε βήμα και με την πεποίθηση οτι οντως δεν ειναι προσχηματικό, εχουν τα εξής προβλήματα 18 χρόνια τώρα.

  1)προσωπικό το οποίο δεν προσλαμβάνεται ως θα επρεπε μέσω ΑΣΕΠ , με τυπικά προσόντα τουλάχιστον μεταπτυχιακό δίπλωμα και 10ετη προυπηρεσία στο αντικείμενο του. Η μεγάλη πλειοψηφία να έχουν ως κύριο επάγγελμα την διδασκαλία σε ΙΕΚ που αυτόματα σημαίνει μόνιμες συμβάσεις.

  2)Κατάρτιση προγραμμάτων σπουδών, και όχι ωρολόγιο πρόγραμμα όπως ισχύει.

  3)Επαγγελματικά δικαιώματα με την λήψη του διπλώματος, χωρίς την πιστοποίηση. Ειναι γνωστό οτι ελλείψει ελέγχου και προγραμμάτων σπουδών η ύλη της πιστοποίησης δεν συνάδιε κατα μεγάλο βαθμό με τις γνώσεις που έχει αποκομμίσει ο σπουδαστής τα δύο χρονια. Αυτο αποδυκνείεται και απο το ποσοστό που καταλήγει τελικά να παίρνει δίπλωμα.

  4)Επικοινωνία της κατάρτισης με την εκπαίδευση. Τα ΙΕΚ εκτος απο τα δικαιώματα λυκείου που παρέχουν δεν έχουν και διέξοδο σε ανώτερο επίπεδο (πανεπιστημιακά ΙΕΚ), αλλα και ούτε το δικαίωμα για αναγνώριση μαθημάτων και συνέχιση σε ενα πανεπιστήμιο.

  5)Η ύλη βασίζεται σε σημειώσεις τις περισσότερες φορές απο βιβλία του εμπορίου που σπάνια απαντάνε στις ερωτήσεις πιστοποίησεις.
  Δεν υπαρχει επίσημη βιβλιογραφία με αποτέλεσμα ο σπουδαστής να μην ξέρει τι να κάνει…

  Ολα αυτά έχουν ώς αποτέλεσμα, την καταστροφή της επαγγελματικής εξέλιξης κάποιου που πήρε ενα δίπλωμα ΙΕΚ και βγήκε στην αγορά εργασίας.

  Βέβαια παίζει και ένα μεγάλο ρόλο οτι οι σχολές τριτοβάθμιας εχουν την σύνοδο των πρυτάνεων και την οσεπ ΤΕΙ που φροντίζει για τους αποφόίτους τους ενω τα ΙΕΚ κανέναν. Το συντεχνιακό στοιχείο δρα καθοριστικά.

 • 14 Δεκεμβρίου 2015, 21:26 | Chris

  Οι προσλήψεις στα ΔΙΕΚ έγιναν (με 2 μήνες καθυστέρηση) αλλά ακόμα δεν έχουν αναρτηθεί οι τελικοί πίνακες των εκπαιδευτών. Παίρνουμε τηλέφωνο στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ αλλά δεν το σηκώνει κανείς για να μας ενημερώσει για το ποιοι εκπαιδευτές προσλήφθηκαν τελικά. Από την άλλη μεριά στο κεντρό δια βίου μάθησης της περιοχής, η υπεύθυνη «διασφάλισης ποιότητας» επιλέγει τους εκπαιδευόμενους με δικά της κριτήρια και όχι με σειρά προτεραιότητας.

  Για ποια αναβάθμιση ποιότητας μιλάμε;

  Μακάρι με το νέο νομό, να αλλάξει κάτι….

 • 14 Δεκεμβρίου 2015, 14:18 | ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

  Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις στο εργασιακό περιβάλλον σε συνδυασμό με την τρομακτική ταχύτητα μεγέθυνσης της υφιστάμενης πληροφόρησης,
  καθιστά σήμερα ,περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο, επιβεβλημένη την ανάγκη για την ανανέωση και την δημιουργία νέων προγραμμάτων κατάρτισης.
  Με βάση το παραπάνω αξίωμα, θεωρώ πως η ουσιαστική αναβάθμιση των Δημοσίων Ι.Ε.Κ είναι η μόνη διέξοδος από την κρίση που έχει γίνει αισθητή , κυρίως στους νέους, που απεγνωσμένα αναζητούν τρόπους για να μπουν σε κάποια αγορά εργασίας.
  Ως εκ τούτου η Δημόσια Διαβούλευση μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα μια που θα δοθεί η ευκαιρία σε πλήθος εκπαιδευτικών στελεχών (Δ/ντές, Υποδ/ντές και Διοικητικό προσωπικό των Δ.ΙΕΚ ) να καταθέσουν τις απόψεις τους .

  Αναμένοντας λοιπόν τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας σας υπόσχομαι να καταθέσω και εγώ απόψεις και προτάσεις με βάση την πολύχρονη εργασιακή μου εμπειρία στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

  με εκτίμηση
  ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
  Δ/ντρια ΙΕΚ Ν ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

 • 14 Δεκεμβρίου 2015, 04:57 | Θανάσης Κακαργιάς

  @Παναγιώτης
  Αστο το ονομα κάθε φορά που το αλλάζουν γινεται μπαχαλο στα εγγραφα και τα λογοτυπα και ιστορίες.

  Το πρόβλημα είναι οτι επικεντρωνομαστε πολυ στα τυπικά και χανουμε την ουσία.
  Γραφειοκρατεία και χαρτοβασίλειο

  Και 10 ατομα σε μια γραμματεία πνιγονται καθε εξάμηνο να ξεδιαλεγουνε προσόντα και ωρες προυπηρεσίας των 100+ εκπαιδευτων που περνανε καθε φορα και ενστασεις και γκρινιες, γιατι η ωρομισθία είναι «best practice» στην εκπαίδευση, περισσότερη σταθερότητα έχουν οι καθαρίστριες στα ΙΕΚ από τους εκπαιδευτές την γραμματεία και τον διευθυντή. Και ο διευθυντής να πρέπει να περναει σαν αναλώσιμα την επισκευή του φωτοτυπικού που θα κοστίσει 10Χ από οτι ενα καινούργιο γιατι πρεπει να γινει διαγωνισμός για οοολα τα ΙΕΚ, και να τον τρεχουν και για επισχεση εργασίας γιατι μπορεί και να τους έχει απλήρωτους κατι χρόνια. Και το κερασακι να του ζητάνε και τα ρεστα γιατι δεν έχει ανεβάσει τους δείκτες.
  ΟΚ μην λύσουμε τα απτα προβληματα παμε να μετρήσουμε να ανακαλύψουμε και άλλα…
  τεσπα οκ ας γινουμε ευρώπη…

 • 12 Δεκεμβρίου 2015, 09:59 | Παναγιώτης Παπαδουλάκης

  Δεν διαφωνώ κάπου, παρά μόνο στο όνομα.
  Το όνομα-έκφραση «δια βίου μάθηση» δεν έχει καμιά σχέση με τα Ελληνικά.
  Δεν ξέρω αν αποτελεί μεταφορά ξένης λέξης από τον τότε πρωθυπουργό φίλο των ξένων γλωσσών ΓΑΠ, αλλά η σωστή ελληνική λέξη είναι επιμόρφωση.
  Ακόμη και το όνομα του Υπουργείου Παιδείας πρέπει να αλλάξετε.
  Άκου Υπουργείο …δια βίου μάθησης…

 • 11 Δεκεμβρίου 2015, 20:27 | Θανάσης Κακαργιάς

  Ωραία όλα αυτά αλλά

  Πως μπορεί ένας οργανισμός να αναβαθμίσει την ποιότητα του όταν δεν έχει αρκετους βαθμούς ελευθερίας;
  Όταν πχ ένα ΔΙΕΚ όταν δεν έχει αυτονομία στον τρόπο επιλογής και διακράτησης προσωπικού τι να τους κάνει τους δείκτες και τα πρότυπα;
  Για να μην αναφέρω τον προυπολογισμό μια που ζούμε σε μνημονιακούς καιρούς.
  Μήπως πρώτα να εφαρμόσουμε το π^3 στον κανονισμό λειτουργείας των ΙΕΚ; ή έστω να τον συμπεριλάβουμε στην διαδικασία αξιολόγησης;