Κείμενο Βάσης

Κατεβάστε το Κείμενο Βάσης (3755) και χρησιμοποιήστε την φόρμα για την υποβολή σχολίων.

 • 19 Μαρτίου 2011, 21:04 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

  KATA ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΜΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΕΥΔΟΚΙΜΗΣΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΕΑΝ ΠΡΩΤΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ.

 • 19 Μαρτίου 2011, 20:14 | Παπατόλη Λαμπρινή

  Οσον αφορά στις δράσεις έρευνας και τεχνολογίας απευθυνόμενες στον τομέα παραγωγικότητας, θα πρέπει
  πρώτα να εκλείψουν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για να υπάρχει πρόοδος. Δεν είναι δυνατόν να ανακοινώνονται αποτελέσματα προγραμμάτων είτε πρόκειται για σύμπραξη μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων είτε προγράμματα
  έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων εταιρειών, έπειτα από 1 ή 2 έτη και μάλιστα να τίθονται υπό αμφισβήτηση. Αυτό
  γίνεται συνεχώς με αποτέλεσμα η χρηματοδότηση για καινοτομία να μετατρέπεται σε χρηματοδότηση για έρευνα σε τεχνολογίες που έχουν γίνει ήδη μέρος της καθημερινότητάς μας. Έχοντας ωστόσο ως δεδομένο ότι οι τεχνολογίες που θεωρούνται καινοτόμες στην Ελλάδα τις περισσότερες φόρες στις πιο αναπτυγμένες χώρες είναι ήδη τεχνολογίες που βρίσκονται στο στάδιο τεχνολογικής στάθμισης γεγονός που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την παραγωγικότητα. Ίσως
  θα πρέπει πρώτα να γίνει μια καλή έρευνα για τέτοιου είδους ζητήματα πριν λυθεί το θέμα της παραγωγικότητας αυτού
  καθε αυτού.

 • 19 Μαρτίου 2011, 16:40 | mirtw

  Πρόγραμμα μείωσης των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, με βασικούς στόχους τη μείωση των δαπανών λειτουργίας τους, αλλά και τη βελτίωση της υπηρεσιακής αποδοτικότητάς τους, έναντι των πολιτών, εφαρμόζει η ρουμανική κυβέρνηση.

  Στο επίπεδο μείωσης των γραφειοκρατικών μηχανισμών στα υπουργεία, η εκτίμηση του οικονομικού επιτελείου αναφέρει εξοικονόμηση πόρων, η οποία σε ετήσιο επίπεδο, θα φτάσει στα 4,5 εκατ. ευρώ.

 • 19 Μαρτίου 2011, 15:38 | ΕΥΣΤΑΘΙΑ Σ

  Η έρευνα και κυρίως η επικέντρωσή της στον τομέα της τεχνολογίας παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη μιας κοινωνίας τόσο μικροσκοπικά όσο και μακροσκοπικά. Μέσω της τεχνολογίας μπορούν να δοθούν απαντήσεις σε όλους σχεδόν τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας έτσι ώστε να προαχθεί το γενικό καλό για την ευημερία και την βελτίωση τόσο των συνθηκών διαβίωσής μας όσο και της προσωπικής μας ανάπτυξης.

 • 19 Μαρτίου 2011, 13:49 | Χρήστος Τζαλαδήμας

  Έχω τη γνώμη ότι το θέμα είναι γενικό και θα ήταν καλύτερα να ήταν πιο αναλυτικά διατυπωμένο.Νομίζω, όμως, ότι αν δεν εκσυγχρονιστεί το πολιτικό σύστημα και αν δεν αλλάξει η αντίληψη της έρευνας για την έρευνα δε θα υπάρξουν ουσιαστικές προϋποθέσεις για να υπάρξει έρευνα για την ενίσχυση της παραγωγικής διαδικασίας.

 • 19 Μαρτίου 2011, 03:48 | Γκικας Χρηστος Α.Κ

  Η ανάπτυξη, αναντίρρητα, είναι συνυφασμένη με την καινοτομία. Κατευθυντήριες ιδέες της είναι η Τεχνολογία και η Έρευνα. Η καινοτομία λειτουργεί ως κύριος μοχλός του «επιχειρείν». «Επιχειρώ» σημαίνει πράττω, «πράττω» σημαίνει αναπτύσσω τις ιδέες μου και συμβάλλω δημιουργικά πλέον στην Έρευνα. Εν κατακλείδι λοιπόν, δημιουργική και αποτελεσματική Έρευνα και Τεχνολογία συνεπάγεται εξ ολοκλήρου ανάπτυξη!

 • 18 Μαρτίου 2011, 23:33 | BK tpe2comment

  «Οι συστάδες που θα ενισχυθούν θα πρέπει να συνδυάζουν ένταση γνώσης, εξειδίκευση σε καινοτομικές δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας και ισχυρό προσανατολισμό σε εξαγωγές. Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θα είναι συστάδες με προ-υφιστάμενες λειτουργικές σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των μελών τους και όχι αθροίσματα επιχειρήσεων.»

  Και για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις που εν δυνάμει πληρούν τις γενικές προϋποθέσεις για την ενσωμάτωσή τους σε ένα τέτοιο «cluster», όμως δεν έχουν την απαραίτητη πληροφόρηση ή δικτύωση για το πώς να το επιτύχουν, τι δυνατότητες υπάρχουν;

  Σας ευχαριστώ

 • 18 Μαρτίου 2011, 21:19 | Ευθύμιος Χριστοδούλου

  Τα προηγούμενα 20 χρόνια στην Ελλάδα- με «έξαρση»- την τελευταία τριετία, πολύς λόγος γίνεται και πολλές ελπίδες εθνικής αναγέννησης στηρίζονται ατην «Ανάπτυξη», που βέβαια έχοντας αποσυνδεθεί από τους παραδοσιακούς τρόπους, συσχετίζεται άμεσα με την «έρευνα» και την «Τεχνολογία».
  Ακούγεται «φρέσκο» «συναρπαστικό» και «μοντέρνο». Αυτό όμως που δεν ξέρω είναι κατά πόσο έχει μελετηθεί στην λεπτομέρειά του τι ανάπτυξη επιθυμούμε και κατά πόσο είναι αυτό εφικτό και ρεαλιστικό.
  Άλλωστε στην χώρα μας ποτέ δεν έλλειψαν αξιόλογοι επιστήμονες ερευνητές- σε όλο το φάσμα της επιστήμης-ούτε ευφυείς τεχνοκράτες που δούλευαν σε συνθήκες όχι πάντοτε ευνοϊκές λόγω, όχι τόσο, της έλλειψης πόρων όσο, εξ’ αιτίας της ελληνικής κακοδαιμονίας που σχετίζεται με τη γραφειοκρατία, την αναξιοκρατική στελέχωση, την αντίληψη περί ιεραρχίας… κ.λ.π. Εξ’ άλλου μεγάλα χρηματικά πακέτα έχουν δοθεί σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά κέντρα για τη στήριξη ερευνητικών προσπαθειών.
  Που είναι λοιπόν η περιβόητη «Ανάπτυξη»;
  Εφαρμόστηκαν, αξιοποιήθηκαν ποτέ και πόσο σε πρακτικό επίπεδο οι κατακτήσεις της έρευνας και της τεχνολογίας;
  Γιατί μένουμε πάντα στο θεωρητικό φάσμα ;
  Μήπως λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά και σε επίπεδο κεντρικού σχεδιασμού να αποφασίσουμε σε ποιούς τομείς θα δώσουμε το βάρος της ανάπτυξης;Με ποιές προδιαγραφές;Που υπάρχει υπόβαθρο που θα μπορούσε να αξιοποηθεί άμεσα;Και βέβαια από ποιούς παράγοντες- φορείς και ποιο βαθμό ελευθερίας κινήσεων;

 • 18 Μαρτίου 2011, 15:41 | Ισμήνη

  Πρώτα πρέπει η τεχνολογία να μπει στη ζωή όλων μας και να γίνει τρόπος ζωής μας, μόνο έτσι θα ακολουθήσουμε την γρήγορη ανάπτυξη των άλλων χωρών…και πρώτα πρέπει να εστιάσουμε στην παιδεία…πρέπει οι αυριανοί πολίτες που θα βγούν από τα σχολεία να είναι τεχνολογικά καταρτισμένοι και να απορροφόνται γρήγορα από τις ελληνικές βιομηχανίες. Για να μειωθεί η γραφειοκρατία πρέπει να δοθεί ευκαιρία σε όλους, μικρούς και μεγάλους να καταρτιστούν τεχνολογικά δωρεάν από το κράτος, έτσι ώστε να μπορέσουν πολλές υπηρεσίες να προσφερθούν μέσω διαδικτύου.

 • 18 Μαρτίου 2011, 15:06 | Ράδης Δημήτριος

  Η οποιαδήποτε συμμετοχή του δημοσίου στην ανάπτυξη της έρευνας είναι βεβαίως σημαντική, με τη σωστή διαχείριση οικονομικών πόρων να δώσει μία νέα πνοή για την εσωτερική οικονομία, δίνοντας νέες θέσεις εργασίας σε νέους επιστήμονες.
  Βασικές δράσεις θα πρέπει να δωθούν στην ηλιακή ενέργεια που θα έπρεπε να είχε γίνει χρόνια πρίν, στην αιολική ενέργεια,όπως επίσης παραμελήθηκε, στη γεωθερμία, στις υδατοπτώσεις, στη βιομάζα, στην ενέργεια από τα κύματα.
  Τα πλεονεκτήματα όλων αυτών:Είναι πολύ φιλικές προς το περιβάλλον, έχοντας ουσιαστικά μηδενικά κατάλοιπα και απόβλητα.
  Δεν πρόκειται να εξαντληθούν ποτέ, σε αντίθεση με τα ορυκτά καύσιμα.
  Μπορούν να βοηθήσουν την ενεργειακή αυτάρκεια μικρών και αναπτυσσόμενων χωρών, καθώς και να αποτελέσουν την εναλλακτική πρόταση σε σχέση με την οικονομία του πετρελαίου.
  Είναι ευέλικτες εφαρμογές που μπορούν να παράγουν ενέργεια ανάλογη με τις ανάγκες του επί τόπου πληθυσμού, καταργώντας την ανάγκη για τεράστιες μονάδες παραγωγής ενέργειας (καταρχήν για την ύπαιθρο) αλλά και για μεταφορά της ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις.
  Ο εξοπλισμός είναι απλός στην κατασκευή και τη συντήρηση και έχει μεγάλο χρόνο ζωής.

 • 18 Μαρτίου 2011, 11:16 | Γκίκας Χρήστος

  Η ανάπτυξη, αναντίρρητα, είναι συνυφασμένη με την καινοτομία. Κατευθυντήριες ιδέες της είναι η Τεχνολογία και η Έρευνα. Η καινοτομία λειτουργεί ως κύριος μοχλός του «επιχειρείν». «Επιχειρώ» σημαίνει πράττω, «πράττω» σημαίνει αναπτύσσω τις ιδέες μου και συμβάλλω δημιουργικά πλέον στην Έρευνα. Εν κατακλείδι λοιπόν, δημιουργική και αποτελεσματική Έρευνα και Τεχνολογία συνεπάγεται εξ ολοκλήρου ανάπτυξη!(Α.Κ)

 • 18 Μαρτίου 2011, 00:53 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΕΛΕΝΗ

  Η ενισχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας με την αξιοποίηση του φυσικού της πλούτου και σε συδυασμό με την αξιοποίση της γνώσης, αποτελεί ίσως τη μόνη διέξοδο από την ύφεση.Ωστόσο, λόγω της οικονομικής αστάθειας που βιώνουμε οι επιχειρήσεις δεν προβαίνουν σε επενδύσεις που θα μπορούσαν να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους.Επομένως για να τους δοθεί το κίνητρο να ενταχθούν σε μια «συστάδα» απαιτείται πρώτα απ όλα μια ολοκληρώμένη και πειστική ενημέρωση όσον αφορά τα ευεργετικά αποτελέσματα από την εν λόγω σύμπραξη αλλά και τον τρόπο υλοποίησης της.Με άλλα λόγια οι επιχειρήσεις πρέπει να πειστούν ότι η επένδυση στην έρευνα θα είναι κερδοφόρα και ότι η υλοποίηση της δεν θα «σκοντάψει» σε χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

 • 17 Μαρτίου 2011, 17:24 | Θεόδωρος Ζαμπακόλας

  Η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών θα πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα ώστε να μειωθεί η ανάγκη για πολλούς δημοσίους υπαλλήλους.

 • 17 Μαρτίου 2011, 14:45 | nikos

  Εκτιμώντας τη δουλειά σας και το ανοιχτό πνεύμα και τη διάθεση να αυξήστε την ποιότητα της συμμετοχής στις δράσεις που προκηρύσσετε, θα ήθελα να επικεντρωθώ στο κομμάτι που αφορά στις γραφειοκρατικές διαδικασίες και στην απλούστευση των διαδικασιών.

 • 17 Μαρτίου 2011, 14:32 | Καζαντζίδης Παναγιώτης

  Ούτε η έρευνα,ούτε η τεχνολογία μπορεί να κάνει θαύματα από την μια μέρα στην άλλη και να βοηθήσει στην άμεση αύξηση της παραγωγικότητας. Ας ξεκινήσουμε με απλές διαδικασίες όπως μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων για κάθε πολίτη,στην οποία να είναι καταχωρημένα τα δικαιολογητικά και τα πιστοποιητικά του και οτιδήποτε άλλο θα τον έβγαζε από ατελείωτες ώρες γραφειοκρατίας,ουρές,χαρτάκια προτεραιότητας,αγενής υπαλλήλους κτλ. Έπειτα ας υπάρξει ενημέρωση από κάποια αρχή,για όλες τις καινοτόμες ιδέες και προτάσεις που προκύπτουν από την έρευνα των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων,ώστε να αποφασίσει κάποιος την ενασχόληση του μ’αυτές στην επιχείρηση του. Ο συνδυασμός των δύο αυτών, η σωστή ενημέρωση δηλαδή και η εύκολη απόπειρα υλοποίησης των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την έρευνα και τις νέες τεχνολογίες, πιθανόν να βοηθήσουν στην αύξηση της παραγωγικότητας.

 • 17 Μαρτίου 2011, 10:56 | Μπαϊκούσης Νικόλαος

  Απο το βασικό κείμενο προκύπτουν έυλογα ερωτήματα:
  1)Σε ποιές διαδικασίες υπάρχει γραφειοκρατία και με ποιόν τρόπο μπορεί να επιτευχθεί η πάταξη της?
  2)Πως η έρευνα μπορεί να ανταποκρίνεται στην ζήτηση?
  3)Πως μπορεί να στηριχθεί η έρευνα σε τεχνολογικούς τομείς με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την χώρα?
  4)Η έρευνα αποτελεί «επένδυση» στο μέλλον.Μπορούν να δοθούν οικονομικά κίνητρα σε φορείς του ιδιωτικού τομέα που προάγουν την έρευνα?
  5)Με ποιον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διάχυση της γνώσης? Ποιοι φορείς τόσο δημόσιοι όσο και ιδιωτικοί μπορούν να συνεισφέρουν στην διάχυση της γνώσης?
  6)Κατά πόσο είναι περιοριστικός ο ρόλος ορισμένων κανονισμών στην διάχυση της γνώσεις και στην εμπορευματοποίηση μιας ιδέας? Εδώ προκύπτει και το ερώτημα της γραφειοκρατίας στην δημιουργεία μιας καινοτόμου επιχείρησης και την υποστήριξη κατα την διάρκεια πραγματοποίησης της απο κάποιον εξειδικευμένο φορέα. Καθημερινά θεσμοθετούνται κανονισμοί όμοιοι του: δεν επιτρέπεται να οικοδομηθούν περισσότεροι απο δυο ορόφους. Αυτοι οι κανονισμοί είναι οι κύριοι υπαίτιοι για το ότι δεν βρίσκει πρόσφορο έδαφος μια ιδέα προηγμένης τεχνογνωσίας εφόσον δεν βρίσκει εφαρμογή στην ελληνική αγορά. Πώς μπορείς να εξάγεις κάτι που δεν χρησιμοποιείς ο ίδιος?
  7) Μόνο εάν αντιμετοπιστούν σφαιρικά κάποια ζητήματα μπορούν να προοθειθούν δράσεις που θα αποδόσουν τα προσδοκόμενα. Βασική προϋπόθεση για την προόθηση των δράσεων είναι η πληροφόρηση που πρέπει να φτάνει και στο ποιο απομακρυνσμένο πιθανό αποδέκτη της. Πως μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδαμ να έχουν πρόσβαση στην έρευνα και την γνώση?
  Ερωτήματα που στην αρχή μοιάζουν απλά αλλά είναι σύνθετα προκύπτουν απο την ανάγνωση του βασικού κειμένου και δεν είναι απλό να απαντηθούν. Ελπίζω ο προβληματισμός μου να δώσει πρόσφορο έδαφος σε συζητήσεις και την δημόσια διαβούλευση.

 • 16 Μαρτίου 2011, 23:38 | Ντίνα Δήμου

  Συγχαρητήρια για τις καινοτομίες !!!

 • 15 Μαρτίου 2011, 18:31 | Παΐσιος

  Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΚΑΙ Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ.
  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΜΕ ON-LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ.

 • 15 Μαρτίου 2011, 16:17 | Βασιλης Βασακοσ

  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΣΗΜΟΠΟΙΗΤΕ ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΟΠΑΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΥΤΟ??ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΟΡΕΣ ΟΠΩΣ Η ΝΟΡΒΙΓΙΑ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ…

 • 15 Μαρτίου 2011, 11:11 | ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

  Συμφωνώ απόλυτα με τον «Μηχανολογος Μηχανικος Παραγωγης».

 • 12 Μαρτίου 2011, 18:00 | Elena Gatsiani

  na dothei emphasi stis ananewsimes piges energeias k na ginei swsti diaxeirisi twn kondiliwn

 • 11 Μαρτίου 2011, 10:58 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΕΙ ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΕΚΜΗΔΕΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ONLINE ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΩΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ.

 • 10 Μαρτίου 2011, 23:33 | Μαγδαληνή Σιατ-Αδαμίδου

  Λιγότερη γραφειοκρατία
  Ηλεκτρονικό σύστημα για καταθέσεις προτάσεων/παρακολούθηση διαδικασιών έγκρισης κλπ.
  Διαφάνεια και αξιοκρατία στην επιλογή των δράσεων προς χρηματοδότηση
  Δημοσιοποίηση της λίστας με τα έργα που εγκρίνονται
  Και φυσικά συνεργασία με και πλήρη υποστήριξη των ιδιοφυών Ελλήνων επιστημόνων ώστε αυτοί να μείνουν ή να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να προσφέρουν το πολύτιμο έργο τους στη χώρα μας.

 • 10 Μαρτίου 2011, 21:01 | Έλενα Τόλη

  Θα συμφωνήσω με τον κύριο Μάντζιαρη.

 • 10 Μαρτίου 2011, 19:11 | Γιώργος Π.

  Είναι αστείο να συζητάμε για έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογίας όταν πρώτα δεν έχουμε κάνει στοιχειώδη έρευνα και ανάπτυξη σε τομείς όπως η αγροκτηνοτροφική παραγωγή και τη μεταποίηση των προϊόντων της.
  Δεν είναι τυχαίο που χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Γερμανία καιη Ρωσία κατέχουν τεράστια ποσοστά της παγκόσμιας παραγωγής σιτηρών, ζωοτροφών, ξυλείας και αγροτικών προϊόντων. Αυτά είναι οι βάσεις της οικονομίας. Όση «πράσινη» ή μη τεχνολογία και αν αναπτύξουμε αν δεν είμαστε σε θέση να αυτοεξυπηρετηθούμε στα βασικά προϊόντα η οικονομία μας θα είναι ευάλωτη και εύθραυστη.
  Πρώτα έρευνα στο έδαφος και το μικροκλίμα της κάθε περιοχής και μετά επιμόρφωση των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Και φυσικά ενισχύσεις και επιδοτήσεις ανάλογα με την παραγωγή και όχι με την ιδιοκτησία.
  Μετά ας παράγουμε και τεχνολογία.

 • 25 Φεβρουαρίου 2011, 11:38 | Χρηστος Μαυροματης

  Βαριγδουποι τιτλοι οπως ερευνα τεχνολογια συνδεση με την παραγωγη και κατ επεκταση με την κοινωνια ΑΝΑΠΤΥΞΗ .Κυριοι τιποτε δεν προκειται να κατορθωσεται γιατι απλουστατα εισται ΥΠΑΛΗΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ αφεντικων που δεν τους ενδοιαφερει η αναπτυξη της χωρας .Τα χρηματα τους θελουν και τιποτε αλλο.
  Οταν οι μισθοι των ερευνητων αγκιζουν αυτους του εργατη οταν οι ελειψεις ακομη και σε χαρτη υγειας [ΕΚΤ] ειναι κατι παραπανω απο εμφανεις οταν για οποιαδηποτε δαπανη ακομη και για τους μισθους πρεπει να τρεξουν με μηχανακι οι ιδιοι απο υπουργειο σε υπουργειο.
  Οταν βλεπεις μαυρες σημαιες σε ενα απο τα μεγαλητερα ερευνητικα κεντρα της χωρας και ο υπαληλος κ.ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ τηλεφωνει για να μαθει το λογο,Οταν για προκηριξη συμβασιουχωνστο ΙΚΑ ξεκινησαν τον ΝΟΕΜΒΡΙΟ του 10 και εχουμαι ΜΑΡΤΙΟτου 11και δεν τελειωσαν ακομη
  Οταν τουσ ενδοιαφερει μονο το προστημο της γιαγιας στη λαικη γιατι δεν ακοψε αποδηξη τοτε ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΤΙΠΟΤΕ.
  Με ποναει η ΕΛΛΑΔΑ κυριοι.
  Μας διωχνεται κυριοι.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 14 Φεβρουαρίου 2011, 20:58 | Κυριάκος Κουρούσης

  Ο σχεδιασμός δράσεων σύνδεσης έρευνας-παραγωγής εκτιμώ ότι θα πρέπει να προβλέψει και την δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων Υπουργείων σε θεματικές περιοχές/κλάδους/κλπ κοινού ενδιαφέροντος με σκοπό να αποκομίζονται κοινά οφέλη και να υπάρχει βέλτιστη εκμετάλλευση των απαιτούμεων πόρων (ανθρώπινο δυναμικό, υλικο-τεχνική υποδομή, χρηματοδότηση).

  Στο πλαίσιο αυτό προτείνω να διερευνηθεί η δυνατότητα ανάπτυξης κοινών δράσεων στα πεδία της αεροπορικής τεχνολογίας μεταξύ των Υπουργείων Άμυνας (Πολεμική Αεροπορία, ΕΑΒ ΑΕ), Μεταφορών (ΥΠΑ), Ανάπτυξης (Βιομηχανικοί φορείς), Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα). Ο καθορισμός των έργων δύναται να προκύψει από την καταρχήν σχεδίαση των βασικών τομέων στους οποίους θα εστιασθεί το ενδιαφέρον (αξιοποίηση υπάρχουσας τεχνογνωσίας, ύπαρξη πόρων και υποδομής, στόχοι κράτους, κάλυψη αναγκών, κλπ) και την εν συνεχεία διαβούλευση μεταξύ των φορέων (Υπουργεία και επιμέρους φορείς) που επιθυμούν να εμπλακούν στα έργα.

  Ενδεικτικές περιοχές δράσεων:

  – Καινοτόμα προϊόντα αεροναυπηγικής τεχνολογίας (προηγμένα υλικά, παρελκόμενα αεροσκαφών, κλπ).
  – Μη επανδρωμένα αεροσκάφη μικρών διαστάσεων για χρήση από φορείς άμυνας, ασφάλειας, πολιτικής προστασίας (πχ δασοπροστασία, φύλαξη συνόρων, ασφάλεια εγκαταστάσεων, κλπ).
  – Λογισμικό και εφαρμογές Η/Υ για την διαχείριση τεχνικής και εφοδιαστικής υποστήριξης στόλου εναερίων μέσων (Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας, ΥΠΑ) με στόχο την βελτιστοποίηση της διαχείρισης και την μείωση του κόστους.
  – Μέθοδοι και τεχνικές βελτιστοποίησης παραγωγικών δραστηριοτήτων της εγχώριας Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ ΑΕ, Κρατικά Εργοστάσια ΠΑ, κλπ).
  – Ασφάλεια πτήσεων και διερευνήσεις αεροπορικών ατυχημάτων και αστοχιών (δημιουργία δικτύου συνεργαζόμενων εργαστηρίων, ανταλλαγή τεχνικών πληροφοριών και τεχνογνωσίας, κλπ).
  – Εξασφάλιση της δομικής ακεραιότητας στόλων αεροσκαφών και ελικοπτέρων των δημοσίων φορέων (Ενοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας, ΥΠΑ) υπό το πρίσμα της εξοικονόμησης οικονομικών πόρων (επέκταση δομικής ζωής αεροσκαφών, ανάπτυξη προγραμμάτων επιθεωρήσεων, κλπ).
  – Αεροπορική εκπαίδευση και κατάρτιση, τεχνικών και χειριστών ιπταμένων μέσων [διασύνδεση εκπαιδευτικών φορέων, αναδιάρθρωση και δημιουργία ομοιογενούς εκπαιδευτικού συστήματος, εναρμόνιση με απαιτήσεις ΕΕ(EASA),κλπ].

 • 14 Φεβρουαρίου 2011, 12:25 | Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα »Food for Life»

  H Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα «Food for Life» συγκροτήθηκε το Μάιο του 2009, με πρωτοβουλία του ΣΕΒΤ (Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων) και της ΕΤΑΤ Α.Ε. (Εταιρείας Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφίμων, εποπτευόμενης από την ΓΓΕΤ), στα πλαίσια της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας.

  Η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα «Food for Life», όπως και η αντίστοιχη Ευρωπαϊκή, συγκεντρώνει τους κύριους «εταίρους» του κλάδου των τροφίμων, όπως μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις του χώρου, επιχειρήσεις της πρωτογενούς παραγωγής, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, ελεγκτικούς φορείς, παράγοντες πολιτικού σχεδιασμού, ενώσεις καταναλωτών κ.λπ. Μέχρι σήμερα, στην Εθνική Πλατφόρμα συμμετέχουν πάνω από 20 Πανεπιστήμια, ερευνητικοί και λοιποί φορείς, που εμπλέκονται ενεργά με την έρευνα στο πεδίο των τροφίμων και της διατροφής, καθώς και μεγάλος αριθμός επιστημόνων από τις επιχειρήσεις του κλάδου (βλ. Παράρτημα ΙΙ).

  Κύριος στόχος είναι οι ερευνητικές προσπάθειες γύρω από τα τρόφιμα, να ενταχθούν σε μία ενιαία στρατηγική, που θα στοχεύει στη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας για την ωφέλεια του καταναλωτή και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

  Στα πλαίσια του ρόλου της, η Πλατφόρμα διαμόρφωσε συγκεκριμένες θέσεις επί του κειμένου βάσης, που έθεσε η ΓΓΕΤ σε δημόσια διαβούλευση για την ανάδειξη κεντρικών προτεραιοτήτων των Δράσεων Έρευνας και Τεχνολογίας.

  Θέσεις της Εθνικής Πλατφόρμας επί του Κειμένου Βάσης.

  • Επικροτούμε το γεγονός ότι τα «Τρόφιμα» αποτελούν μία από τις βασικές προτεραιότητες του σχεδίου και προτείνουμε να διατεθεί στο συγκεκριμένο κλάδο προϋπολογισμός ανάλογος με τη συμβολή του στην εθνική οικονομία.

  • Συμφωνούμε απόλυτα ότι θα πρέπει να υπάρχει πιο προσεκτική αποτύπωση των αναγκών των επιχειρήσεων καθώς και συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξης των αναγκών αυτών, κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου. Το ρόλο αυτό για τον Κλάδο των Τροφίμων μπορεί να τον αναλάβει η Εθνική Τεχνολογική Πλατφόρμα «Food for Life».

  • Πιστεύουμε ότι η συνεργασία των επιχειρήσεων και των Συνδέσμων τους με ερευνητικούς, αλλά και τεχνολογικούς φορείς της χώρας, θα συμβάλλει στη βελτίωση της αειφορίας και της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων. Συνεπώς, κρίνουμε αναγκαίο να ενταχθούν οι τεχνολογικοί φορείς στους κύριους δικαιούχους της δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» και οι Σύνδεσμοι ως φορείς διάχυσης της γνώσης και των αποτελεσμάτων του έργου.

  • Επικροτούμε τις προσπάθειες για μείωση της γραφειοκρατίας, απλούστευση των διαδικασιών και διευκόλυνση της συμμετοχής των επιχειρήσεων.

  • Όσον αφορά στη δράση «Συστάδες καινοτόμων επιχειρήσεων (clusters)» πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να υλοποιηθεί με μικρότερο προϋπολογισμό, ώστε να ενισχυθεί η δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ». Επιπλέον προτείνουμε η αξιολόγηση και χρηματοδότηση των clusters να είναι ανάλογη της σπουδαιότητας των θεματικών τους πεδίων και της επίδρασής τους στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

  • Στο μελλοντικό σχεδιασμό της ΓΓΕΤ, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μία ακόμα Δράση, στα πλαίσια της οποίας θα χρηματοδοτούνται έργα που αφορούν προτεραιότητες εθνικής εμβέλειας, που δεν έχουν άμεσο ενδιαφέρον για μεμονωμένες επιχειρήσεις, αλλά παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το σύνολο της κοινωνίας ή/και για έναν ευρύτερο αριθμό επιχειρήσεων.

  Για παράδειγμα, για τις ανάγκες διαμόρφωσης Εθνικής Διατροφικής Πολιτικής ενδιαφέρουν θέματα όπως η δημιουργία Εθνικών Πινάκων Σύστασης των Τροφίμων, η κατάρτιση μελετών σχετικά με τις καταναλώσεις τροφίμων, η ανάπτυξη δεδομένων σχετικά με την εικόνα των τροφίμων που κυκλοφορούν στην εγχώρια αγορά σε σχέση με διαφόρους παραμέτρους ασφάλειας π.χ. παρουσία βαρέων μετάλλων κ.λπ. Τα έργα αυτά πρέπει να υλοποιούνται υπό την εποπτεία των καθ’ ύλη αρμόδιων εθνικών φορέων, στα πλαίσια ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.

  Προτάσεις της Εθνικής Πλατφόρμας για την μείωση της γραφειοκρατίας και την απλούστευση των διαδικασιών.

  Για την επίτευξη του ανωτέρου στόχου, προτείνουμε τα εξής:
  • Να υπάρχει μακροχρόνιος σχεδιασμός και χρονοδιάγραμμα προκηρύξεων σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον ιδιαίτερη σημασία να δίνεται στο χρόνο προκήρυξης των Δράσεων και στις καταληκτικές τους ημερομηνίες, ώστε να ελαχιστοποιούνται περιπτώσεις παρατάσεων κ.λ.π.

  • Η μορφή και οι απαιτήσεις των προκηρύξεων καθώς και τα χρηματοδοτικά σχήματα συνίσταται να μην διαφοροποιούνται σε κάθε προκήρυξη, αλλά να παραμένουν σταθερά ή να υφίστανται ελάχιστες τροποποιήσεις για τουλάχιστον 5 έτη.

  • Να καθορίζεται με σαφήνεια το χρονοδιάγραμμα όλων των σταδίων της προκήρυξης (αξιολογήσεις, ανακοίνωση αποτελεσμάτων, υπογραφή συμβάσεων, στάδια καταβολής χρηματοδοτήσεων κ.λπ.) και να τηρούνται οι προθεσμίες ολοκλήρωσης κάθε σταδίου.

  • Να μειωθεί ο αριθμός των δικαιολογητικών στη φάση της υποβολής και η αποστολή των αναγκαίων δικαιολογητικών να αφορά μόνο στις κοινοπραξίες των εγκεκριμένων προτάσεων, και αυτή να γίνεται υπό συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο. Σε επόμενο στάδιο, η υποβολή των προτάσεων μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά.

  • Η γλώσσα σύνταξης των προτάσεων να είναι η αγγλική, ώστε η αξιολόγηση να γίνεται και από Ευρωπαίους αξιολογητές (για παράδειγμα αξιολογητές από τη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

  • Να τηρείται μια συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων και να αναβαθμιστεί η βαρύτητα του κριτηρίου της γενικότερης επίδρασης του έργου στη Βιομηχανία και στην οικονομία (potential impact). Συγκεκριμένα, στην πρόταση να συνυποβάλλεται περίγραμμα επιχειρηματικού πλάνου για την αξιοποίηση των προσδοκούμενων αποτελεσμάτων της έρευνας και να γίνεται αρχικός υπολογισμός της απόδοσης της επένδυσης για την έρευνα (return of investment).

  • Οι κρίσεις των αξιολογητών να κοινοποιούνται στους συντονιστές των υποβληθέντων προτάσεων.

  • Στις Επιτροπές Αξιολόγησης να συμμετέχουν εκπρόσωποι της Βιομηχανίας Τροφίμων.

  • Προτείνεται η δημιουργία μίας Οριζόντιας Επιτροπής, όπου θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της ΓΓΕΤ, της ερευνητικής κοινότητας και της Βιομηχανίας Τροφίμων, για τον τελικό έλεγχο και την επικύρωση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, ώστε οι εγκεκριμένες προτάσεις στο σύνολό τους να οδηγούν στο βέλτιστο αποτέλεσμα.

  • Στις επιλέξιμες δραστηριότητες να συμπεριληφθούν και οι δράσεις συντονισμού του έργου (management), όπως στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά έργα.

  • Να υπάρχει ευελιξία στη διαχείριση του προϋπολογισμού και της σύνθεσης της ομάδας εργασίας στα χρηματοδοτούμενα έργα από τους εταίρους, χωρίς ανάγκη ανασύνταξης του Τεχνικού Δελτίου, εφόσον δε μεταβάλλονται οι στόχοι και τα παραδοτέα αυτών.

  • Συγκεκριμένα για τη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», προτείνεται να υιοθετηθεί, ως ελάχιστη προϋπόθεση, η συμμετοχή 3 φορέων και να μην υπάρχει περιορισμός για τον μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων.

  • Προτείνεται η υιοθέτηση μίας διαδικασίας αποτίμησης των αποτελεσμάτων του συνόλου των έργων, που υλοποιούνται υπό την σκέπη συγκεκριμένων Δράσεων, στις επιχειρήσεις και στην εθνική οικονομία. Η αποτίμηση αυτή πρέπει να γίνεται από μία Επιτροπή όπου θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της βιομηχανίας και της επιστημονικής κοινότητας. Η Τεχνολογική Πλατφόρμα θα μπορούσε να αναλάβει ενεργό ρόλο στο συγκεκριμένο πεδίο. Προφανώς, τα αποτελέσματα της αποτίμησης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις επόμενες προκηρύξεις και στον ευρύτερο σχεδιασμό.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
  «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2010»
  Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Τ Ε Ρ Α Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ

  Προτάσεις της Εθνικής Πλατφόρμας επί των ερευνητικών προτεραιοτήτων για την Δράση «Συνεργασία 2010» στον τομέα των τροφίμων.

  Στο Παράρτημα Ι παρουσιάζονται οι προτάσεις της Εθνικής Πλατφόρμας σχετικά με τις ερευνητικές προτεραιότητες ειδικά για την Δράση «Συνεργασία 2010» στον τομέα των τροφίμων. Το κείμενο βασίζεται σε αντίστοιχο κείμενο που είχε εκδώσει η ΓΓΕΤ, το 2007, όπως αυτό τροποποιήθηκε κατόπιν διαβουλεύσεων και συζητήσεων μεταξύ των μελών της Εθνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του Κλάδου.

  Υγιεινή διατροφή
  Στόχος είναι η ανάπτυξη διαιτητικών στρατηγικών που βελτιώνουν την υγεία και μειώνουν τους κινδύνους από ασθένειες που σχετίζονται με τα διατροφικά πρότυπα.

  • Έρευνα για την κατανόηση της επίδρασης των συστατικών των τροφίμων ή των διατροφικών προτύπων στην πρόληψη των χρόνιων νοσημάτων.

  • Έρευνα και αξιολόγηση της διατροφικής αξίας προϊόντων εθνικής σημασίας και της επίδρασής τους στην υγεία του γενικού πληθυσμού και στην πρόληψη χρόνιων νοσημάτων (παχυσαρκία, καρκίνος, υπέρταση, διαβήτης). Μελέτη της επίδρασης της επεξεργασίας και της συντήρησης στη διατροφική τους αξία καθώς και των αλληλεπιδράσεων επιμέρους τροφίμων με άλλα τρόφιμα.
  Συμπεριφορά και προτιμήσεις καταναλωτών
  Στόχος είναι η κατανόηση της συμπεριφοράς και των προτιμήσεων των καταναλωτών και ιδιαίτερα σε σχέση με την υγεία.

  • Μελέτη των διαδικασιών και των προσδιοριστικών παραγόντων της συμπεριφοράς των καταναλωτών στην επιλογή υγιεινών τροφών και ιδιαίτερα των παραγόντων, που σχετίζονται με την επιλογή υγιεινών τροφών. Ανάπτυξη στρατηγικών για τη βελτίωση της ελκυστικότητας των υγιεινών τροφών.

  Ανάπτυξη τροφίμων υψηλής προστιθέμενης αξίας και νέων προϊόντων για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών και προτιμήσεων
  Στόχος είναι η ανάπτυξη τροφίμων υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας, τα οποία βελτιώνουν την υγεία και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής. Έμφαση θα δοθεί στα προϊόντα μεγάλης σημασίας για την εθνική οικονομία.

  • Ανάπτυξη δεικτών σήμανσης και μεθόδων μοριακού ελέγχου για την ταυτοποίηση και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων, παραδοσιακών προϊόντων, προστατευόμενων προϊόντων (ΠΟΠ ή ΠΓΕ).

  • Νέες μέθοδοι και εφαρμογές για την αξιολόγηση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών.

  • Ανάπτυξη και παραγωγή βιοδραστικών συστατικών και προϊόντων με έμφαση στη χρήση της βιοτεχνολογίας και της νανοτεχνολογίας.

  • Τροποποίηση φυσικών ιδιοτήτων βιοδραστικών συστατικών με στόχο τη βελτιωμένη ενσωμάτωσή τους σε τρόφιμα και ανάπτυξη βελτιωμένων πρώτων υλών ή / και νέων προϊόντων διατροφής, με χαρακτηριστικά, που να καλύπτουν τις ειδικές απαιτήσεις συγκεκριμένων ομάδων καταναλωτών.

  • Ανάπτυξη τροφίμων και συστατικών για τη βιομηχανία τροφίμων με τη χρήση βιοτεχνολογικών μεθόδων όπως: εναρκτήριες καλλιέργειες, ένζυμα, βιοσυντηρητικά, βιοδραστικά συστατικά κ.λ.π.

  • Ανάπτυξη προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας για καλύτερο και υγιεινότερο τρόπο ζωής.

  Βελτίωση των διεργασιών, της συσκευασίας και του ελέγχου για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης ποιότητας:

  • Νέες τεχνολογίες επεξεργασίας για τη βελτίωση της ποιότητας και την παράταση του χρόνου ζωής στο ράφι και της φρεσκάδας των προϊόντων.

  • Νέα υλικά συσκευασίας με βελτιωμένη λειτουργικότητα και ελεγχόμενη βιοδιασπασιμότητα, μέθοδοι συνδυασμού της συσκευασίας με τεχνολογίες συντήρησης, ανάπτυξη προσεγγίσεων για «ενεργές και έξυπνες» (active and intelligent) συσκευασίες.

  • Ανάπτυξη συσκευών, τεχνικών και συστημάτων, που επιτρέπουν την άμεση και in situ παρακολούθηση και αξιολόγηση της ποιότητας, της ασφάλειας και των ιδιοτήτων των τροφίμων.

  • Αποτίμηση και βελτίωση υφιστάμενων βασικών τεχνολογιών και διεργασιών παρασκευής τροφίμων (σε κλίμακα βιομηχανική, μαζικής εστίασης και οικιακής) σε σχέση με την ασφάλεια, και τη διατροφική αξία, λαμβάνοντας υπόψη και περιβαλλοντικές και οικονομικές πτυχές.

  • Ανάπτυξη νέων μεθόδων ή διεργασιών για τη βελτιστοποίηση της βιοδιαθεσιμότητας και της λειτουργικότητας των βιοδραστικών συστατικών των τροφίμων.

  • Ανάπτυξη γρήγορων και χαμηλού κόστους μεθόδων ελέγχου και ανίχνευσης μολυσματικών, τοξικών παραγόντων, περιπτώσεων νοθείας ή περιπτώσεων γενετικών τροποποιήσεων στα τρόφιμα και στη διατροφική αλυσίδα.

  • Ανάπτυξη νέων τεχνικών και εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων ιχνηλασιμότητας κατά την πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση, τον έλεγχο, τη διακίνηση, τη διάθεση και την κατανάλωση των τροφίμων, με στόχο τον αποτελεσματικό εντοπισμό και την εξάλειψη των ενδεχόμενων κινδύνων για την υγεία των καταναλωτών και την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων.

  Εφαρμογές των Πράσινων Τεχνολογιών στη Βιομηχανία Τροφίμων

  • Ανάπτυξη πρότυπων βιοδιυλιστηρίων για την ταυτόχρονη παραγωγή τροφίμων, βιοκαυσίμων, χημικών ουσιών, βιοϋλικών ή / και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

  • Εκτίμηση τοξικότητας βιολογικά επεξεργασμένων αγροτο – βιομηχανικών υγρών αποβλήτων με βιοδείκτες.

  • Αξιοποίηση της «Λευκής Βιοτεχνολογίας» (White Biotechnology) για την παραγωγή προϊόντων Βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος από απόβλητα της Βιομηχανίας τροφίμων.

  • Νέες διεργασίες και τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον για την παραγωγή τροφίμων ή την αξιοποίηση παραπροϊόντων και υποπροϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

  ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

  ΣΕΒΤ
  ΕΤΑΤ ΑΕ
  ΕΚΠΑ (Ιατρική Σχολή, Τμήμα Χημεία & Τμήμα Φαρμακευτικής)
  ΓΠΑ (Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων & Μονάδα Διατροφής του Ανθρώπου)
  ΕΜΠ (Σχολή Χημικών Μηχανικών)
  Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής)
  ΑΠΘ (Γεωπονική Σχολή, Κτηνιατρική Σχολή & Τμήμα Χημείας)
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Τμήμα Χημείας)
  Πανεπιστήμιο Πάτρας (Τμήμα Χημείας)
  ΤΕΙ Αθήνας (Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων)
  ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων)
  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος)
  ΚΕΤΕΑΘ
  ΕΚΕΤΑ (Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας)
  Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
  ΕΘΙΑΓΕ
  Forum Ελληνικών Ερευνητικών Φορέων (τρόφιμα)
  ΠΑΣΕΓΕΣ
  Εθνική Επιτροπή Διατροφικής Πολιτικής
  ΕΟΦ
  Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή
  ΕΦΕΤ

 • Θα ήθελα να θέσω έναν μικρό προβληματισμό που θα πρέπει να λυφθεί υπ’ όψιν αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι σε αυτόν τον τόπο. Θα δώσω ένα παράδειγμα για να γίνει, ελπίζω, απόλυτα κατανοητό αυτό που θέλω να πω:
  Ας υποθέσουμε κάποιος, μη πανεπιστημιακός, κάνει μια πολύ μεγάλη ανακάλυψη έστω και από λάθος. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι καταφέρνει από τίποτα και φτιάχνει μια μηχανή αντιβαρύτητας. Το θέμα όπως καταλαβαίνεται είναι σοβαρό και ο ανθρωπάκος προσπαθεί να απευθυνθεί κάπου από την μια για να το πιστοποιήσει και από την άλλη ως ρομαντικός να βοηθήσει και τον τόπο του. Που απευθύνεται;
  Επειδή κάποιοι θα βιαστούν να γελάσουν να τους απαντήσω ότι δεν υπάρχει ΤΙΠΟΤΑ. Αν πας σε πανεπιστήμιο θα σου πουν ευγενικά βέβαια ότι δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αν ψάξεις για κάποιο ερευνητικό οργανισμό δεν θα σηκώνουν το τηλέφωνο. Αν απευθυνθείς σε ιδιώτες θα σε ρωτήσουν τι πτυχία διαθέτεις και αυτό συνεχίζεται.
  Η έρευνα κυρίες και κύριοι είναι και γραμμική και μη γραμμική. Την γραμμική την κάνουν αυτή με το πτυχίο, την μη γραμμική, αρχή κάθε τι που έχουμε σήμερα την κάνουν όλοι. Άλλωστε όλες τις μεγάλες εφευρέσεις των τελευταίων 2000 ετών τις έκαναν μη πανεπιστημιακοί. Όσο λοιπόν αυτό δεν αλλάζει δεν υπάρχει ελπίδα μια και στην γραμμική έρευνα την διαφορά την κάνουν τα κεφάλαια που η χώρα δεν διαθέτει. Έτσι για να μην κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας.

 • 2 Φεβρουαρίου 2011, 16:53 | Αγγελος Αλγερινος

  The Engineering Council UK is the regulatory authority for registration of professional engineers in the United Kingdom. ECUK registration controls the award of engineering qualifications and titles but HAS NO AUTHORITY TO RESTRICT ENGINEERING PRACTICE.

  Πως ειναι δυνατον λοιπον να υπαρξει αναπτυξη σε αυτον τον τοπο οταν σε χωρες οπως Ηνωμενο Βασιλειο & Αμερικη δεν υπαρχουν σχεδον καθολου περιορισμοι ειδικα στο επαγγελμα του μηχανικου;

  ΟΣΑ ΛΕΦΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΡΑΚΜΑΖΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 23:57 | Αγγελος Αλγερινος

  ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ.
  ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ 90% ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΑ ΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΡΑΤΑΕΙ ΟΜΗΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
  ΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΘΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΕΚΜΗΔΕΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ONLINE ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΩΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ.-

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 01:42 | Μηχανολογος Μηχανικος Παραγωγης

  Ολη αυτη η κρατικη γραφειοκρατια την οποια εχουν προωθησει ολα αυτα τα χρονια μεσο επιμελητηριων και διαφορων συλλογων οι ελληνικες κυβερνησεις, εχει επιφερει την ολοκληρωτικη καταστροφη στην ερευνα, την τεχνολογια και την γενικη αναπτυξη του τοπου.

  Θα πρεπει να δημιουργηθουν ανεξαρτητα ιδιωτικα επιμελητηρια που ως πρωτο μελημα τους θα εχουν την πιστοποιηση καθε ειδους τεχνολογιας και εφαρμοσμενης μηχανικης, ουτως ωστε ως εθνος να γινουμε πιο παραγωγικοι. Επισης μεσο ανταγωνισμου αυτων των ανεξαρτητων επιμελητηριων θα μπορει να εξελιχθει και η ερευνα σε πολλους και διαφορους νεους τομεις.

  Αυτη την στιγμη ειναι αδυνατο να μιλησουμε για ερευνα και τεχνολογια ιδιως στην παραγωγη, αφου οι βασεις και οι κανονες ειναι απο την φυση τους αντιπαραγωγικες. Προαγοντας μονοπωλιακα μικροσυμφεροντα, οπως για παραδειγμα οι ενεργειακοι επιθεωρητες, η και καθε ειδους δραστηριοτητα η οποια εχει αλυσοδεθει μεσα σε κραυγαλεα πλαισια διαφθορας.

  Δειτε απλα παραγωγικες διαδικασιες που τηρουν οι κατασκευαστικοι κλαδοι του εξωτερικου παντοτε με την συνυπευθυνοτητα και υποστηριξη των τεχνικων τους επιμελητηριων, οπως για:
  Σπιτια, ανεμογεννητριες, φωτοβολταικα, αυτοκινητα, αεροπλανα, πλοια κλπ.

  Απλα θελω να επισημανω οτι χωρις ανταγωνισμο και ανεξαρτητα επιμελητηρια ειναι αδυνατο να κατασκευασουμε στην ελλαδα υψηλης ποιοτητας προιοντα και ταυτοχρονα να πετυχουμε μια βιωσιμη, μακροχρονια αναπτυξη για τον τοπο μας.

 • 26 Ιανουαρίου 2011, 17:29 | ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΗΣ
  ΣΥΜΠΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ
  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ.(π.χ. ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ)
  ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΜΕ ΣΤΡΕΒΛΟ ΤΡΟΠΟ
  ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΜΑΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ
  ΤΗΝ ΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΩΣΤΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ.
  ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΙΚΗ,
  ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΤΕΤΟΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.

 • Διάβασα στην σελίδα 2: «Προοπτική μας είναι η προώθηση των Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών, δηλαδή συμπράξεων μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα για την Έρευνα και την Τεχνολογία, με τελικό στόχο την αυτοχρηματοδότησή τους». Κατά τη γνώμη μου ο τρόπος έρευνας και ανάπτυξης στην Ελλάδα ήταν και παραμένει στρεβλός: ερευνούμε διότι θέλουμε να κερδίσουμε και αν δεν βλέπουμε πώς θα κερδίσουμε, δεν ερευνούμε. Ο σκοπός της έρευνας είναι η αναζήτηση των ενδιαφέροντων ερωτήσεων αρχικά, με την ελπίδα ότι ίσως να υπάρχει και απάντηση στην συνέχεια. Αν ξέραμε εκ των προτέρων τι θα βρούμε, δεν θα το ονόμαζαν έρευνα. Αν θεωρούμε ότι πριν βρούμε κάτι πως μπορούμε να προσδιορίσουμε και την αξία του, ώστε μόνο τότε να ασχοληθούμε με αυτό, τότε πέραν του ότι δεν είμαστε επιστήμονες ή ερευνητές, είμαστε καταδικασμένοι να μην κάνουμε ποτέ τίποτα ακόμα και σε τομείς εφαρμοσμένης επιστήμης. Χώρια δε ότι υπάρχουν τομείς της επιστήμης που ξέρουμε ότι σπανίως θα βρούμε κάτι που να έχει εμπορική αξία, όπως φέρει πειν η αρχαιολογία ή η φιλολογία. Όμως και στις επιστημές της μηχανικής, οι ένδοξες και μνημιώδεις στιγμές της ήταν όταν ο σκοπός ήταν η κάλυψη της περιέργεια μας ή όταν κάτι έγινε just for fun, όπως είπε ο δημιουργός του λειτουργικού Linux, o κος Linus Torvalds. Η περιέργεια και η αφιλοκερδής αφιέρωση των ανθρώπων στην τέχνη και την επιστήμη είναι έμφυτη στο είδος μας ως αποτέλεσμα μίας βιολογικής εξέλιξης χιλιάδων ετών και άρα σίγουρα εκτελεί κάποια βασική λειτουργία στην διαιώνισή του. Δεν είναι δυνατόν να την ισοπεδώνουμε με τέτοιους όρους χυδαίας εμπορευματικοποίησης. Ούτως η άλλως, η εμπορική επιτυχία δεν προκύπτει έτσι. Όταν η κυβέρνηση των ΗΠΑ χρηματοδότησε την NASA για να πάει ο Άνθρωπος στη Σελήνη, το όραμά τους δεν ήταν να επιτύχουν ως τελικό σκοπό την αυτοχρηματοδότηση της NASA. Το έκαναν διότι είχαν την περιέργεια να πάνε, χωρίς να ξέρουν τι θα βρουν, ούτε καν αν θα ξαναγυρίσουν. Αυτό δε το έκαναν σε μία εποχή που είχαν εμπλακεί σε ένα πολυδάπανο πόλεμο, είχαν δεχτεί τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και, μολονότι τους θεωρούμε την μέκκα των ελεύθερων αγορών, χωρίς να υπάρχει κανένα οικονομικό αποτέλεσμα, εν γνώση τους εκ των προτέρων. Αν αντιμετωπίσουμε την έρευνα με νοοτροπία bean counter θα προσελκύσουμε bean counters και θα συνεχίσουμε να διαπιστώνουμε το φαινόμενο που αναφέρεται στη τρίτη σελίδα ως: «Οι συμπράξεις καταρρέουν αμέσως μετά την λήξη της περιόδου ενίσχυσής τους από το δημόσιο». Ο Δρ Γεώργιος Δημητρόπουλος είναι 38 ετών, έκτακτος καθηγητής μηχατρονικής στο τμήμα μηχανολογίας τους ΤΕΙ Πειραιά, έχει MSc στη μηχατρονική και την οπτική μηχανική και διδακτορικό στην βιομηχανική μηχατρονική από το πανεπιστήμιου του Loughborough, είναι συνιδρυτής του ΙΜΕΔΑ (www.imeda.eu) και γραμματέας του συλλόγου αποφοίτων του Loughborough, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του μέσω της σελίδας του IMEDA ή στο g.p.dimitropoulos@imeda.eu εάν σας ενδιαφέρει η μηχατρονική παρόλο ότι είναι σίγουρο ότι στην Ελλάδα καμία εταιρεία δεν τη χρειάζετε και ποτέ δεν πρόκειται να μας χρηματοδοτήσει επειδή αποβλέπει σε άμεσα κέρδη.

 • Διάβασα στο κείμενο βάση, στην σελίδα 1, τα εξής:

  «Το στοίχημα για οποιαδήποτε πολιτική που φιλοδοξεί να αυξήσει την ιδιωτική
  επένδυση για έρευνα, με στόχο την ανάπτυξη μιας οικονομίας βασισμένης στη
  γνώση, είναι να αποδείξει στον παραγωγικό κόσμο και τις επιχειρήσεις ότι η
  ενσωμάτωση ερευνητικών και τεχνολογικών κατευθύνσεων στις αναπτυξιακές τους
  στρατηγικές αποφέρει σημαντικό οικονομικό αποτέλεσμα και πρωτοπορία στην
  αγορά. Ταυτόχρονα, εξ ίσου σημαντικό μέλημα για την πολιτεία είναι να καθιερώσει
  ένα συνολικό περιβάλλον που ενθαρρύνει την καινοτομία, ιδιαίτερα την ανοιχτή,
  κύριο συστατικό του οποίου είναι η συνέργια και αλληλεπίδραση με τον δημόσιο
  ερευνητικό χώρο.
  Παρά τις παλιότερες προσπάθειες και δράσεις στο πλαίσιο των προηγούμενων ΚΠΣ,
  το αποτέλεσμα δεν ήταν το αναμενόμενο, όπως αντανακλάται στους σχετικούς
  δείκτες και τις διεθνείς συγκρίσεις. Αποκτά συνεπώς ιδιαίτερη σημασία, και μάλιστα στις σημερινές συνθήκες οικονομικής κρίσης, οι πόροι του ΕΣΠΑ 2007-13 που θα
  διατεθούν για την έρευνα και την τεχνολογία να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά
  προς την κατεύθυνση αυτή, προτρέποντας τον παραγωγικό τομέα να καινοτομήσει
  και να αναπτύξει νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες έντασης γνώσης.»

  Η άποψή μου είναι ότι διαπράττουμε ένα λάθος σκέψης στρατηγικής σημασίας.

  Δηλαδή, θεωρούμε ότι τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων θα πρέπει να
  διατεθούν ώστε να πείσουν τον επιχειρηματικό κόσμο ότι υπάρχει κέρδος στην
  καινοτομία και την έρευνα, ώστε αυτός με τη σειρά του να πάρει πρωτοβουλίες
  έντασης γνώσης, αλλάζοντας το modus operandi του από μεταπράττης καινοτομιών
  άλλων σε εφευρέτη και δημιουργό.

  Δηλαδή, θεωρούμε ότι θα αλλάξουμε καταβολές που έχει η οικονομία αυτής της χώρας από την εποχή της επανάστασης και ότι ταυτοχρόνως ζητώντας από τους πραγματικούς εφευρέτες και δημιουργούς να δεχτούν θέση υπαλλήλου σε επιχειρήσης παλαιάς κοπής μεταπραττών εμπόρων ότι θα δημιουργήσουμε έρευνα και ανάπτυξης στην Ελλάδα.

  Αυτό δεν μπορεί να γίνει για δύο λόγους:
  1ον οι υπάρχουσες επιχειρήσεις αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τη νέα γνώση ή δεν
  επιθυμούν να αλλάξουν ή δεν είναι αναγκασμένες να αλλάξουν το modus operandi τους.
  2ον οι έλληνες επιστήμονες (ειδικά οι του εξωτερικού) απαξιούν να ασχοληθούν με
  τέτοιου είδους επιχειρήσεις και να μετατραπούν σε υπαλλήλους τους.

  Η άποψή μου είναι ότι το κράτος:
  1ον) δεν οφείλει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν επιχειρηματία για την αξία της γνώσης, της έρευνας και της ανάπτυξης, διότι αυτό είναι θέμα παιδείας που κάποιος ή την έχει ή όχι.

  2ον) δεν χρειάζεται να ενθαρρύνει την καινοτομία, απλά να αποθαρρύνει την μη καινοτομία, δημιουργώντας εκείνες τις συνθήκες στην αγορά, όπου η προσφορά μη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών να ισοδυναμεί με βραχυπρόθεσμη επιχειρηματική αποτυχία.

  3ον) δεν χρειάζεται να πείσει τον «παραγωγικό τομέα» να καινοτομήσει και να αναπτύξει νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες έντασης γνώσης, αλλά να προτρέψει τον ερευνητικό τομέα να πάρει εμπορικές πρωτοβουλίες έντασης κεφαλαίου και έντασης παραγωγής αξιοποιώντας εμπορικά αυτά που χρόνια έχει κρυμμένα στα συρτάρια του και κάθονται.

  Οι επιτυχημένες χώρες έχουν τέτοια συμμετοχή των ιδιωτικών κεφαλαίων στην έρευνα, όχι διότι οι αλυσίδες μεγαλο-μεταπρατών συνεισφέρουν στην έρευνα, αλλά διότι ή τα κρατικά (στην ευρώπη) και τα ιδιωτικά (στην αμερική) πανεπιστήμιά τους έκαναν εμπορικούς τεχνο-βλαστούς που στη συνέχεια επανεπενδύουν τα κέρδη τους στα πανεπιστήμια ή διότι δημιούργησαν δικά τους ερευνητικά κέντρα που συνεργούν με τα κρατικά.

  bottomline:
  Scientific research spin-offs not super-market based fundamental research.

 • Λυπάμαι που θα ξεκινήσω απαισιόδοξα αλλά ειλικρινά δεν πιστεύω ότι όλα αυτά θα αποδώσουν κάτι. Υπάρχει κάτι σάπιο στο βασίλειο της Δανιμαρκείας και αν δεν αποκοπεί δεν θα ανθίσει κανένα λουλούδι. Όμως για να μην είμαι απλά αφοριστικός θα μιλήσω συγκεκριμένα χωρίς να παραγνωρίζω την διάθεση κάποιων να βοηθήσουν προς την σωστή κατεύθυνση αλλά αυτό δεν είναι αρκετό.
  Ας υποθέσουμε ότι γίνονται οι άριστες προτάσεις.Ποιοι θα τις αξιολογήσουν; Αυτοί που απέκτησαν τίτλους και διδακτορικά ως τρόφιμοι κομμάτων, συγγενών και λοιπών δημοκρατικών δυνάμεων.Μα αγαπητοί μου αυτοί έφεραν τον τόπο εδώ λόγω ανικανότητας αλλά και κομπλεξικού συνδρόμου. Άρα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αυτήν την κόπρο του Αυγεία πρώτα και η πρόσφατη προσπάθεια του κ.Πανάρετου είναι νωπή και περιορισμένη.
  Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα με το επιστημονικό δυναμικό που κατέχει τις θέσεις κλειδιά.Οι άλλοι, οι απ’ έξω όσο ικανοί και να είναι είναι αδύναμοι.
  Αντί όμως να περιμένουμε καμιά εικοσαριά χρόνια για να λύσουμε το θεμελιώδες αυτό πρόβλημα μπορούμε να το αφήσουμε στην άκρη για λίγο με κάποιες ενέργειες bay-pass.
  Θα μπορούσαμε για παράδειγμα να διοργανώσετε σε ετήσια βάση μια μεγάλη εκδήλωση,δημόσια,με διαγωνιστικό μέρος για την επίδειξη είτε έτοιμων προϊόντων είτε απλά ιδεών, γιατί η κατοχύρωση δεν είναι κάτι αδάπανο και εύκολο για τον καθένα, χωρίς προϋποθέσεις όμως πτυχίων κλπ μια και μεγάλες εφευρέσεις, για να μην πω όλες οι μεγάλες εφευρέσεις και όχι λογικές εξελίξεις έγιναν από μη ειδικούς κατά την κρατούσα άποψη.
  Ένα τέτοιο γεγονός και μάλιστα με την κατάλληλη προετοιμασία και φυσικά κατοχύρωση των παρουσιαζόμενων θα αποτελούσε πόλος έλξης για επιχειρήσεις αλλά και ένα ωραίο προϊόν για την τηλεόραση εξασφαλίζοντας έτσι και τα χρήματα για την εκδήλωση αλλά και κέρδη για άλλες δράσεις.
  Φυσικά είμαι σίγουρος ότι και αυτήν την πρόταση όπως αρκετές άλλες που έχω κάνει σε διάφορα θέματα θα την σβήσετε για να την οικειοποιηθεί κάποιος άλλος εμφανιζόμενος ως φωστήρ και σωτήρ αλλά ελπίζω ότι έστω και έτσι συμβάλλω μια και πολλές άλλες προτάσεις μου έχουν υλοποιηθεί ως τώρα.

 • Εδώ και πολλά χρόνια λειτουργεί ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΟΒΙ). Έχει πιστοποιήσει πάρα πολλές εφευρέσεις και πολλές μάλιστα καινοτόμες. Γιατί δεν αξιοποιείται αυτή η «βάση δεδομένων», ώστε οι όποιες ευρεσιτεχνίες έχουν εκείνο το τεχνολογικό υπόβαθρο και εμπεριέχουν καινοτόμα χαρακτηριστικά, να χρησιμοποιηθούν προς όφελος της χώρας γενικότερα.

 • 14 Δεκεμβρίου 2010, 09:27 | Σ.

  Κύριοι, ασχοληθείτε σοβαρά με το εθνικό σύστημα κατοχύρωσης βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 • 24 Νοεμβρίου 2010, 14:51 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΣΗΜΟΠΟΙΗΤΕ ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΟΠΑΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΥΤΟ_?
  ΚΑΤΙ ΑΝΤΟΙΣΤΙΧΟ ΓΙΝΕΤΕ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΜΕ ΠΟΛΥ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

 • 19 Σεπτεμβρίου 2010, 21:19 | Hellenic BioCluster

  Προτάσεις του Ηellenic BioCluster προς το ΥΠΔΒΜΘ στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την ανάδειξη των κεντρικών προτεραιοτήτων της Εθνικής Στρατηγικής Ερευνας

  Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2010

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  Στις 23 Ιουλίου 2010, το ΥΠΔΒΜΘ οργάνωσε ημερίδα για την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για την ανάδειξη των κεντρικών προτεραιοτήτων της
  Εθνικής Στρατηγικής Ερευνάς όπου προσκάλεσε όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετικές προτάσεις.

  Το Hellenic BioCluster (www.hbio.gr) σαν επίσημος εκπρόσωπος των Ελληνικών εταιρειών βιοτεχνολογίας και επιστημών ζωής με ερευνητικό και εξαγωγικό προσανατολισμό, ανταποκρίνεται σε αυτή την πρόσκληση, με το παρόν κείμενο ιδεών και προτάσεων. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε και να τοποθετηθούμε τόσο επί των βασικών παραμέτρων αρχής της εν λόγω στρατηγικής όσο και επί πρακτικών παραμέτρων που σχετίζονται με την υλοποίηση των σχετικών χρηματοδοτικών εργαλείων που προτίθεται να υιοθετήσει το Υπουργείο.

  ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

  Οι προτάσεις που ακολουθούν, βασίζονται σε δύο βασικές παραδοχές μας σχετικά με τις παρούσες συνθήκες αλλά και τους πιθανούς στόχους της εθνικής αυτής στρατηγικής.

  1. Οι οικονομικοί πόροι είναι αρκετά περιορισμένοι και θα πρέπει να υπάρξει η κατά το δυνατόν βέλτιστη κατανομή τους όπου θα συνυπολογίζονται, με μεγάλο βαθμό προτεραιότητας, οι πιθανότητες επιτυχίας των σχετικών επενδύσεων.

  2. Η προσδοκώμενη απόδοση των επενδύσεων θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προκρίνονται τομείς, ενέργειες και έργα όπου μια σειρά βασικών κριτηρίων όπως οι εξαγωγές (υπάρχουσες αλλά και προσδοκώμενες), η δημιουργία θέσεων εργασίας για στελέχη υψηλού μορφωτικού επιπέδου αλλά και η επιτυχημένη προϋπηρεσία και εμπειρία, θα πληρούνται.

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

  Γιατί πρέπει να υποστηριχθεί η Βιοτεχνολογία
  Πιστεύουμε ότι ο κλάδος της βιοτεχνολογίας θα πρέπει να περιληφθεί στην κατανομή των κρατικών κονδυλίων σε σημαντικό βαθμό, για τους εξής λόγους:

  Σε Ακαδημαϊκό Επίπεδο:
  – Υπάρχει ήδη σημαντικός αριθμός Ινστιτούτων και Ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που εργάζονται στο συγκεκριμένο χώρο και απαρτίζονται από υψηλής στάθμης ερευνητικό δυναμικό αποτελούμενο από Επιστήμονες που έχουν επιστρέψει από το εξωτερικό.

  – Υπάρχει ακριβός εξοπλισμός και υποδομές υψηλής τεχνολογίας στα παραπάνω Ιδρύματα που έχουν δημιουργηθεί μέσα από εθνικές και κοινοτικές χρηματοδοτήσεις.
  – Υπάρχουν ερευνητικά προγράμματα που προσελκύουν το ενδιαφέρον επενδυτών αλλά αδυνατούν να προχωρήσουν περαιτέρω εξαιτίας της πολυπλοκότητας, γραφειοκρατίας, έλλειψης υποδομών και τεχνογνωσίας

  Σε Εταιρικό Επίπεδο:

  – Υπάρχουν σοβαρές Ελληνικές εταιρείες με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα στο χώρο, εξαγωγές, καινοτόμα προϊόντα, ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων υπηρεσιών. Αυτές περιλαμβάνουν εταιρείες σε όλο το φάσμα των βιο-ιατρικών επιστημών (διαγνωστικά, φαρμακευτικά προϊόντα κλπ).

  – Ειδικότερα το ΗΒΙΟ περιλαμβάνει αρκετά μέλη με σημαντική διεθνή παρουσία, εξαγωγικό χαρακτήρα που ήδη πληρούν το προτεινόμενο κριτήριο της αριστείας (βλέπε παρακάτω)

  Σε Παγκόσμιο Επίπεδο:

  – Ο κλάδος της βιοτεχνολογίας αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις σε διεθνές επίπεδο. Π.χ. οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες είναι σε διαρκή αναζήτηση νέων ιδεών και προϊόντων. Οι (εξωστρεφείς) Ελληνικές επιχειρήσεις έχουν θεωρητικά ίσες πιθανότητες επιτυχίας με τους διεθνείς ανταγωνιστές μας για την ικανοποίηση αυτής της ανάγκης.

  Επομένως:

  Ο χώρος της βιοτεχνολογίας και των επιστημών ζωής γενικότερα προσφέρει αρκετές ευκαιρίες στις υπάρχουσες Ελληνικές επιχειρήσεις για επιτυχία. Έτσι αν και αναγνωρίζουμε ότι σε απόλυτα μεγέθη (απασχόληση, εισροή συναλλάγματος κλπ) επί του παρόντος ο χώρος είναι μικρότερος από άλλους, με τον κατάλληλο προγραμματισμό έχει τις προϋποθέσεις να διευρυνθεί προσελκύοντας νέες επιχειρήσεις και συνεισφέροντας στην ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας.

  Πως θα πρέπει να ορίσουμε την “Αριστεία”
  Το Υπουργείο κατά τη διάρκεια της ημερίδας, εξέφρασε την βούλησή του η ”αριστεία” να είναι κεντρικό κριτήριο εκλεξιμότητας. Δεδομένου ότι κεντρικός στόχος της κυβέρνησης και των προγραμμάτων είναι η τόνωση των εξαγωγών, προτείνουμε, ο ορισμός της αριστείας που θα υιοθετηθεί να περιλαμβάνει ως βασικές παραμέτρους του την αποδεδειγμένη εξωστρέφεια, όπως αυτή τεκμαίρεται κατά κύριο λόγο από υπάρχοντες πελάτες του εξωτερικού, αναπτυξιακές συνεργασίες με εταιρείες του εξωτερικού για ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών, διεθνείς κλινικές δοκιμές ή άλλες μελέτες, ο αποδεδειγμένος έλεγχος ποιότητας νέων προιόντων και υπηρεσιών.

  Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα και Επιχειρηματική Αναγκαιότητα
  Συχνά γίνεται αναφορά στην έννοια του “ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος” όταν στην πραγματικότητα αναφερόμαστε σε χαρακτηριστικά που αποτελούν μάλλον επιχειρηματική αναγκαιότητα παρά προσδίδουν κάποιο πλεονέκτημα στους εμπλεκόμενους. Το να λες για παράδειγμα ότι τα αυτοκίνητα σου έχουν υδραυλικό τιμόνι εν έτι 2010 είναι μάλλον αναγκαίο και δεν σου προσδίδει κάποιο πλεονέκτημα.

  Με αυτό το σκεπτικό οι δράσεις και τα κριτήρια που επιλέγονται με σκοπό να προσδώσουν στις εταιρείες αλλά και στην χώρα κάποιο “ανταγωνιστικό πλεονέκτημα” θα πρέπει να ορίζονται με μεγάλη προσοχή από εμπειρογνώμονες, να αποτελούν πλεονέκτημα σε διεθνές επίπεδο, να τυγχάνουν σοβαρής συζήτησης και γενικής αποδοχής και να επανεξετάζονται/ανανεώνονται σε τακτά διαστήματα.

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

  Γενικότερες Προτάσεις για Όλους τους Κλάδους

  Χρόνος Έγκρισης
  Για τις περισσότερες εταιρείες, ειδικά όταν πρόκειται για ΜΜΕ η ΠΜΕ, όταν λαμβάνεται η απόφαση για την υλοποίηση ενός έργου, η έναρξη του συνήθως είναι άμεση, όπως για παράδειγμα όταν πρόκειται για επιχειρηματική ευκαιρία, απάντηση σε κίνηση ανταγωνιστή ή απαίτηση πελάτη. Με το σκεπτικό αυτό, πιστεύουμε ότι ο σχεδιασμός των προγραμμάτων θα πρέπει να πλήρη τα εξής 2 κριτήρια:

  1. Να ελαχιστοποιεί το διάστημα μεταξύ της υποβολής και της έγκρισης των προτάσεων
  2. Οι αξιολογήσεις να γίνονται σε τακτά διαστήματα πχ. ανά 3 μήνες.

  Γενικά οι εταιρείες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εφόσον υπάρχουν ενεργά χρηματοδοτικά εργαλεία που τις αφορούν, ο συνολικός χρόνος για την γνωστοποίηση της έγκρισης δεν θα υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (προτείνουμε της τάξης των 4 – 5 μηνών). Σε αντίθετη περίπτωση, η συμμετοχή τους στα έργα θα συνεχίσει να γίνεται με κριτήρια όπως η “τεχνολογική ενημέρωση” (corporate intelligence) που πιστεύουμε ότι δεν ευθυγραμμίζονται άμεσα με τις προτεραιότητες της υπό διαμόρφωση νέας στρατηγικής έρευνας.

  Συμπράξεις
  Η υποχρέωση στα περισσότερα έργα για συμπράξεις εταιρειών με πανεπιστήμια, συχνά λειτουργεί ανασταλτικά, ειδικά όταν εκ της προκηρύξεως προκύπτει ότι ο ρόλος των εταιρειών μόνο κατ’ όνομα είναι ο αναγραφόμενος. Προτείνουμε να αρθεί αυτή η υποχρέωση και να είναι δυνατή η υποβολή πρότασης από μια και μόνο εταιρεία η ένα και μόνο πανεπιστήμιο ώστε να αποφεύγονται τα “συνοικέσια συμφερόντων” που μέχρι τώρα γίνονταν αποκλειστικά και μόνο για να «απορροφηθεί» η χρηματοδότηση χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα. Με άλλα λόγια ‘ναι’ στις συμπράξεις, αλλά ‘οχι΄ σε αυτές υποχρεωτικά με το δικαιολογιτικό του ‘πολλάπλασιαστικού οφέλους’ κλπ. Προτείνουμε επίσης, στις εθνικές προυποθέσεις για τη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών σε συμπράξεις με εταιρείες άλλων ευρωπαικών χωρών να αρθεί η υποχρεωτική συμμετοχή πανεπιστήμιου (π.χ. εθνικές προυποθέσεις συμμετοχής ελληνικών εταιρειών στο προγραμμα ΕΥΡΗΚΑ).

  Ετεροχρονισμένες χρηματοδοτήσεις
  Ειπώθηκε κατά τη διάρκεια της ημερίδας στο ΥΠΔΒΜΘ, και το στηρίζουμε απόλυτα, ότι μία καλή λύση χρηματοδότησης θα μπορούσε να βασίζεται στην αρχή “κάνε και πάρε” δηλαδή την εκ των υστέρων (συν)χρηματοδότηση για τετελεσμένα έργα/δράσεις που είναι επιλέξιμα. Για παράδειγμα εταιρεία προσκομίζει τιμολόγια για ήδη υποβληθείσες αιτήσεις πατεντών των περασμένων ετών ή αγορά εξοπλισμού ή πραγματοποιηθέντα πειράματα και αποζημιώνεται. Τα πλεονεκτήματα ενός τέτοιου μηχανισμού είναι τουλάχιστον δύο:

  1. Μετρήσιμα και αποδεδειγμένα αποτελέσματα/παραδοτέα και όχι η υπόσχεση για μελλοντική επίτευξη (που μπορεί και να μη πραγματοποιηθεί).
  2. Απαντά στο θέμα του χρόνου έγκρισης και πιθανών καθυστερήσεων που αποτρέπουν εταιρείες που πραγματικά καινοτομούν, να υποβάλλουν αιτήσεις σε προγράμματα που τις αφορούν.

  Άρση διαφόρων προϋποθέσεων
  Συχνά, προγράμματα για την υποστήριξη της καινοτομίας συνοδεύονται από περιορισμούς που σχετίζονται με το έτος ίδρυσης εταιρείας, τον τζίρο κλπ. Εκτός αν πρόκειται για στοχευμένο πρόγραμμα, οι περιορισμοί αυτοί θα πρέπει να εκλείψουν. Για παράδειγμα, εταιρεία μπορεί να υφίσταται για 10 ή και 20 έτη και να είναι απόλυτα καινοτομική. Γιατί να αποκλείεται επειδή δεν είναι νεοϊδρυθείσα? Τέτοιοι περιορισμοί προκαλούν στρεβλώσεις και αποτρέπουν πραγματικά καινοτομικές επιχειρήσεις από το να υποβάλλουν προτάσεις σε προγράμματα που τις αφορούν.

  Matching Funds
  Σε πολλές χώρες του εξωτερικού, νέες εταιρίες που προσελκύουν κεφάλαια επιχειρηματικού ρίσκου (venture capital) πριμοδοτούνται απευθείας με bonus επιχειρηματικότητας από το δημόσιο. Στο σενάριο αυτό, μια εταιρεία που προσελκύει π.χ. 1 εκατ. Ευρώ venture capital παίρνει με συνοπτικές διαδικασίες μερικές εκατοντάδες χιλιάδες Ευρώ πριμ. Αν μάλιστα η εταιρεία συνεχίζει να «σηκώνει» χρήματα, η απευθείας πριμοδότηση συνεχίζεται.

  Μatching funds αποδίδονται σε ΑΕΙ και ΕΚ ως επιβράβευση προσέλκυσης ανταγωνιστικών Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, κάτι που όμως έχει φθίνει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Δεδομένου ότι τα ΑΕΙ και τα ΕΚ αποτελούν σημαντικούς πόλους καινοτομίας, τα matching funds θα πρέπει όχι μόνο να ενισχυθούν αλλά και να επεκταθούν ως πριμοδότηση για την προσέλκυση και άλλων διεθνών ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων π.χ. από τις ΗΠΑ, Ελβετία, Ιαπωνία κ.ά.

  Ειδικότερες Προτάσεις για τη Βιοτεχνολογία

  Τα σημερινά προγράμματα χρηματοδότησης της έρευνας δεν ανταποκρίνονται στην δυναμική και την ιδιαιτερότητα των βιο-ιατρικών επιστημών δεδομένου ότι:
  • Η διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων απαιτεί συντονισμένη και πολυδάπανη προσπάθεια που μπορεί να κρατήσει και 10 χρόνια ως την στιγμή που το προϊόν καταλήγει στην αγορά (σε αντίθεση με τα 2-3 χρόνια που χρειάζονται π.χ. για ένα προϊόν software). Πολλά από τα προγράμματα αδυνατούν να ενσωματώσουν την έννοια του καινοτομικού προϊόντος στη φαρμακοβιομηχανία-βιοτεχνολογία όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

  • Όλες σχεδόν οι εταιρείες στο χώρο της βιο-ιατρικής (ιδιωτικές ή Πανεπιστημιακά spin-off) είναι ζημιογόνες στα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους εφόσον αφενός μεν δεν έχουν προϊόντα και πωλήσεις, αφετέρου δε δαπανούν το 100% του προϋπολογισμού τους σε έρευνα.

  • Αποδεδειγμένα, παρά τα σημαντικά ποσά που έχουν διατεθεί από το κράτος: (Ι) υπάρχει περιορισμένη διάχυση τεχνολογίας και ανταγωνιστικότητα, (ΙΙ) υπάρχει περιορισμένη ως μηδενική προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων σε Πανεπιστήμια, (IΙΙ) η Ελλάδα είναι ουραγός στην κατάθεση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη και (ΙV) δεν υπάρχει πριμοδότηση πετυχημένων προσπαθειών από το κράτος.

  • Σημαντική τροχοπέδη αποτελεί επίσης και η γραφειοκρατία που δεν επιτρέπει την γρήγορη αξιολόγηση των προγραμμάτων με αποτέλεσμα να καθυστερεί αδικαιολόγητα η απορρόφηση κονδυλίων

  • Με βάση τα σημερινά κριτήρια χρηματοδότησης που ισχύουν σε υπάρχοντα προγράμματα: Εταιρείες που δεν έχουν πωλήσεις (κύκλος εργασιών), άρα το σύνολο σχεδόν των start up εταιρειών, δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν γιατί θεωρείται ότι δεν μπορούν να καλύψουν την ίδια συμμετοχή που απαιτείται για κατάθεση προτάσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα.

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

  1. Δημιουργία ειδικού καθεστώτος στην χρηματοδότηση εταιρειών βιοτεχνολογίας σε αντιστοιχία με τα διεθνή πρότυπα (μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, ορισμός προϊόντων ανά φάση ανάπτυξης κλπ)

  2. Συμμετοχή και χρηματοδότηση εταιρειών έρευνας με μηδενικό κύκλο εργασιών σε προγράμματα εφόσον αυτές διαθέτουν τα οικονομικά εχέγγυα στρατηγικού επενδυτή ή μητρικής εταιρείας με πωλήσεις. Επιπρόσθετα εταιρεία, η οποία έχει επενδύσει αποδεδειγμένα σημαντικά ποσά σε σχετική πνευματική ιδιοκτησία, θα μπορεί να χρησιμοποιεί τις πατένετς της σαν μέρος της ιδίας συμμετοχής.

  3. Απευθείας χρηματοδότηση ιδιωτικών εταιρειών έρευνας που αποδεδειγμένα επενδύουν στην έρευνα και την μεταφορά τεχνολογίας μέσω μετρήσιμων δεικτών ή πριμοδότηση αυτών μέσω δημιουργίας συστήματος επιβράβευσης (point system) το οποίο θα επιτρέπει να χρηματοδοτούνται οι εταιρείες αυτές κατά προτίμηση σε προκηρύξεις νέων προγραμμάτων ή με matching funds όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

  4. Αναπροσαρμογή συστημάτων αξιολόγησης με βάση όχι μόνο τα απόλυτα επιστημονικά κριτήρια, αλλά και με την κατάθεση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και πριμοδότηση των εταιρειών που εμφανίζουν σχετικές επιτυχίες, σε προκηρύξεις νέων προγραμμάτων.

  5. Αύξηση του ποσοστού δαπανών επί του προϋπολογισμού των προγραμμάτων για έξοδα κατάθεσης και υποστήριξης πατέντων και δικηγορικών αμοιβών.

  6. Αύξηση του ποσοστού δαπανών επί του προϋπολογισμού των προγραμμάτων για έξοδα υπεργολαβιών όταν ο Ανάδοχος φορέας είναι ιδιωτική εταιρεία

  7. Πλήρης κατάργηση του υπάρχοντος συστήματος ελέγχου δαπανών που συντηρεί την γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία και αντικατάστασή του με δημιουργία τραπεζικών λογαριασμών ανά πρόγραμμα όπου η εταιρεία και το κράτος καταθέτουν απευθείας τα χρήματα συμμετοχής στο πρόγραμμα από όπου πληρώνονται όλες οι δαπάνες του προγράμματος. Αδυναμία των εταιρειών να καταθέσουν τα χρήματα σε εύλογο χρονικό διάστημα θα οδηγεί στην απευθείας απόρριψή τους και στην αντικατάστασή τους από την πρώτη επιλαχούσα επιστημονική πρόταση, καταργώντας ταυτόχρονα και όλη την χρονοβόρα διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών που ισχύει τώρα προτού γίνει η αξιολόγηση των προτάσεων.

  8. Αύξηση της διαφάνειας στις αξιολογήσεις των προγραμμάτων με στόχο την αξιολόγηση των αιτήσεων από επιστήμονες απολύτως ειδικούς στο χώρο του αντικειμένου της πρότασης. Συμμετοχή εταιρειών στις αξιολογήσεις στα πρότυπα (κάποιων) Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

  9. Κατάργηση της υπάρχουσας διαδικασίας υποβολής προτάσεων με την υποβολή μακροσκελών αιτήσεων που κρίνονται μετά από ένα χρόνο και αντικατάσταση με 3-σελιδες αιτήσεις που αξιολογούνται σε 1 μήνα (στα πρότυπα Ευρωπαϊκών προγραμμάτων). Αιτήσεις που ξεχωρίζουν μπαίνουν σε δεύτερο αναλυτικότερο κύκλο αξιολόγησης.

  10. Απευθείας φοροαπαλλαγές με τη μορφή κουπονιών του 25-50% των δαπανών εταιρειών με δραστηριότητες που αποδεδειγμένα προωθούν τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στα πρότυπα των tax rebates του Αμερικάνικου IRS.

  11. Προσέλκυση – Παραμονή επιστημονων στην Ελλάδα. Διαδικαστική διευκόλυνση και οικονομική ενίσχυση των εταιριών με δραστηριότητα στις Βιο-επιστήμες με σκοπό την προσέλκυση αλλά και παραμονή ερευνητών και λοιπών επιστημόνων υψηλής στάθμης στην Ελλάδα (ελληνικής καταγωγής αλλά γιατί όχι και ξένους). Η δράση μπορεί να είναι γενική (για π.χ. δεδομένο δοκιμαστικό χρονικό διάστημα) ή και να αφορά σε συγκεκριμένο έργο ΕΤΑ.

  Το Hellenic BioCluster (HBio) αποτελεί το πρώτο cluster βιο-επιστημών στην Ελλάδα, που δημιουργήθηκε το 2004 για να υποστηρίξει την ανάπτυξη του ελληνικού τομέα των βιο-επιστημών και να προάγει την εικόνα του κλάδου διεθνώς. Το HBio συγκεντρώνει επιχειρήσεις με δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης και με διεθνή προσανατολισμό, που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της βιοτεχνολογίας και της βιοϊατρικής τεχνολογίας και διακρίνονται για την καινοτομία τους όχι μόνο στην ελληνική αλλά και στην παγκόσμια αγορά.

  Το Hellenic BioCluster αριθμεί σήμερα 23 εταιρείες-μέλη, και ως συνεργαζόμενα μέλη, 3 ερευνητικά ιδρύματα και έναν οργανισμό εμπειρογνωμόνων κλινικών δοκιμών.

  Το HBio λειτουργεί τόσο ως πυρήνας συνεύρεσης των εταιρειών και ερευνητικών οργανισμών για την προώθηση συνεργασιών και ανταλλαγής εμπειριών, όσο και ως όχημα για την ανάπτυξη συγκεκριμένων δράσεων υποστήριξης της καινοτομίας και επίτευξης διεθνών συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας.

  Το Hellenic BioCluster έχει μέχρι σήμερα υλοποιήσει πολυάριθμες δραστηριότητες δικτύωσης, προβολής και συνεργασίας, όπως
  • Εκδηλώσεις για την ενδυνάμωση των σχέσεων και την δημιουργία ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ της επιχειρηματικής και της ερευνητικής κοινότητας του κλάδου των βιο-επιστημών στην Ελλάδα
  • Επιχειρηματικές αποστολές στην Ευρώπη και στην Αμερική για ανάπτυξη διεθνών αναπτυξιακών συνεργασιών
  • Εκδηλώσεις εκπαίδευσης-ανταλλαγής γνώσης, σε εξειδικευμένα θέματα «προκλήσεις» του κλάδου των βιο-επιστημών
  • Διασύνδεση και συνεργασία με διεθνείς συνδέσμους οργανισμών βιοτεχνολογίας, όπως το Massachusetts Biotechnology Council , Swiss BioAlps Cluster, Swiss BioValley Cluster, κ.α.

  Για περισσότερες πληροφορίες

  Hellenic BioCluster
  Δέσποινα Γιαγκοπούλου, PhD, MBA
  Ζαλοκώστα 4, 10671, Αθήνα
  Τηλ. 210 36 07 690
  Fax: 210 36 36 109
  Ε-mail: despina@help-forward.gr
  http://www.hbio.gr

 • Αγαπητές κυρίες και κύριοι της ΓΓΕΤ,
  το έργο που έχει γίνει μέχρι στιγμής είναι αρκετά σημαντικό όμως σίγουρα οι ενέργειες και η λειτουργία της ΓΓΕΤ μπορούν και θα πρέπει να βελτιωθούν. Από τα σχόλιά τους οι κ.κ. Κουμπής και Παπαευθυμίου φαίνεται πως έχουν συνεργαστεί με την ΓΓΕΤ αλλά και με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι προτάσεις τους έχουν ιδιαίτερη αξία. Ειδικότερα ο κ. Κουμπής αναφέρει σημαντικές παραμέτρους που αφορούν την ευκολότερη κατάθεση προτάσεων με χαμηλότερο κόστος και λιγότερη γραφειοκρατία ενώ ο κ. Παπαευθυμίου προτείνει τρόπους για να μεγιστοποιηθεί η συνεισφορά των επιδοτούμενων προτάσεων προς την οικονομία και την αγορά.

  Οι καθυστερήσεις στην αξιολόγηση των προτάσεων αποτελεί τροχοπέδη για την είσοδο περισσότερων (και σημαντικότερων) επιχειρήσεων και την κατάθεση προτάσεων που μπορούν να βοηθήσουν την Ελληνική οικονομία. Οι καθυστερήσεις δημιουργούν προβλήματα στις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην αγορά και καλούνται να εκπληρώσουν υποχρεώσεις ή να καταρτίσουν τον προγραμματισμό τους. Παράδειγμα αποτελεί η δράση «Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης». Στη συγκεκριμένη δράση η κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει με μέγιστο 2 έργα. Η 1ος κύκλος του προγράμματος έληξε το Νοέμβριο του 2009 ενώ ο 2ος κύκλος έληξε στις 15/09/2010. Ωστόσο τα αποτελέσματα του πρώτου κύκλου δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα και οι επιχειρήσεις καλούνται να καταθέσουν προτάσεις στον δεύτερο κύκλο χωρίς να γνωρίζουν ποια είναι τα αποτελέσματα του πρώτου. Παρόμοιες καθυστερήσεις παρουσιάζονται και σε άλλες ερευνητικές δράσεις της ΓΓΕΤ (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΕΝΕΔ 2003, Ηράκλειτος, Θαλής). Στην αποφυγή των καθυστερήσεων αυτών μπορεί να συμβάλει ένα αυτόματο διαδικτυακό σύστημα για την κατάθεση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των προτάσεων. Ένα σύστημα στα πλαίσια αυτών που χρησιμοποιούν διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Με αυτόματη πρωτοκόλληση των προτάσεων, με βάση δεδομένων για τους αξιολογητές ανά θεματικό τομέα, κ.ο.κ. Τέλος, πιστεύουμε πως η ΓΓΕΤ έχει πλέον την εμπειρία να γνωρίσει των όγκο των προτάσεων που θα κατατεθούν για κάθε μια από τις προσκλήσεις της. Δεδομένου αυτού η ΓΓΕΤ θα πρέπει σε όλες τις προσκλήσεις της, να παρουσιάζει χρονοδιάγραμμα για την αξιολόγηση των προτάσεων, την διαδικασία διαπραγμάτευσης των εγκεκριμένων προτάσεων (εάν υπάρχει), αλλά και την έναρξη των έργων. Ένα διαδικτυακό σύστημα θα μπορούσε να ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό την διαφάνεια στις αξιολογήσεις των προτάσεων που είναι ζητούμενο τόσο σε διεθνές (FP7) αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Ένα αυτόματο σύστημα θα μπορούσε να περιέχει ένα αριθμό από ασφαλιστικές δικλίδες που θα παρείχαν τις βέλτιστες αναθέσεις αξιολόγησης για την κάθε πρόταση. Για την ενίσχυση της διαφάνειας μπορούν και πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να αξιοποιηθούν οι Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού.

  Συνοψίζοντας τα παραπάνω οι προτάσεις που έχουμε να κάνουμε αφορούν 3 σκέλη: (α) την κατάθεση των ερευνητικών προτάσεων, (β) την αξιολόγηση των προτάσεων και (γ) την γενικότερη λειτουργία της ΓΓΕΤ.

  Α. Κατάθεση ερευνητικών προτάσεων.

  – Συντομότερες διαδικασίες, λιγότερη γραφειοκρατία (αξιοποίηση της ευρωπαϊκής εμπειρίας)
  – Υιοθέτηση ενός διαδικτυακού συστήματος ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης κατάθεσης της πρότασης, άμεσης πρωτοκόλλησης της πρότασης και φυσικά η δυνατότητα παρακολούθησης της διαδικασίας κρίσεως
  – Δημοσιοποίηση και χρήση και ανοιχτών προτύπων στην κατάθεση των προτάσεων (open document format [odf] ή portable document format [pdf])

  Β. Αξιολόγηση προτάσεων και χρηματοδοτούμενου ερευνητικού έργου που έχει παραχθεί.

  – Να δίνονται σχόλια που να δικαιολογούν την βαθμολόγηση της κάθε πρότασης. Τα σχόλια να αναφέρονται ξεχωριστά για τους επιμέρους τομείς αξιολόγησης της πρότασης (επιστημονικό, οικονομικό, κοκ.) Τα σχόλια να δίνονται εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου.
  – Να δίνεται αναλυτική λίστα των έργων που έχουν χρηματοδοτηθεί για έρευνα, αναλυτικά με το consortium
  – Στο τέλος κάθε χρόνου να δημοσιεύεται έκθεση πεπραγμένων αναφορικά με τις προτάσεις που έχουν χρηματοδοτηθεί σε ένα portal με ευθύνη των ερευνητών.
  – Στο τέλος κάθε πρότασης να υπάρχει οικονομική μελέτη αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του κάθε ερευνητικού έργου.
  – Να δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα σε έργα που προτείνουν άμεσες εφαρμογές και παραγωγή προϊόντων μέσα από την έρευνα, καθώς μέσα από τέτοιου είδους έργα προκύπτουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο Κείμενο Βάσης («Το στοίχημα για οποιαδήποτε πολιτική … σημαντικό οικονομικό αποτέλεσμα και πρωτοπορία στην αγορά», σελίδα 1, παράγραφος 3).
  – Ασφαλιστικές δικλίδες για την ανάθεση των προτάσεων στους αξιολογητές.
  – Αξιοποίηση των Ελλήνων ερευνητών από το εξωτερικό για την αξιολόγηση των προτάσεων.

  Γ. Λειτουργία ΓΓΕΤ.

  – Λειτουργία ενός ιστοτόπου στον οποίο θα γίνεται πλήρως ηλεκτρονικά η κατάθεση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των προτάσεων
  – Λειτουργία διαδικτυακής πύλης που θα ενημερώνει όλους για τα αποτελέσματα της κάθε πρότασης που έχει χρηματοδοτηθεί, στο επιστημονικό και οικονομικό κλάδο πρωτίστως.
  – Εξωτερίκευση των δράσεων ενημέρωσης και συνεργασίας της ΓΓΕΤ (*)

  (*) Η κ. Σπυροπούλου (ΕΟΜΜΕΧ) στην ημερίδα της ΓΓΕΤ στις αρχές Ιουλίου μας ενημέρωσε πως μετά την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη η περιφέρεια Ηπείρου είναι τρίτη σε καινοτομία περιφέρεια της Ελλάδος. Η δική μας εταιρία είναι εγκατεστημένη στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου και είναι spin off από διδάκτορες του πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ωστόσο ποτέ δεν έχει γίνει μία ημερίδα της ΓΓΕΤ στην περιοχή μας. Είναι σημαντικό η ΓΓΕΤ να εξωτερικεύσει τις δράσεις της προς την περιφέρεια ειδικότερα όταν η περιφέρεια έχει πανεπιστήμια με σημαντική ερευνητική συνεισφορά (Πάτρα, Ηράκλειο, Ιωάννινα).

  Παίρνοντας ως αφορμή την έκθεση που παρουσιάζει την έως τώρα συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (7ο ΠΠ), που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/pdf/smes-in-fp7-spring-2010_full-rep_en.pdf), θα ήθελα να σχολιάσω την κατανομή ανά περιφέρειες, που παρουσιάζεται αναλυτικά στις σελίδες 58-62 της έκθεσης. Στους χάρτες παρουσιάζεται μια απόλυτα δυσανάλογη εικόνα ως προς την κατανομή. Συγκεκριμένα για την Ήπειρο (στην οποία και δραστηριοποιείται η εταιρία μας) υπάρχει σχεδόν μηδενική δραστηριότητα. Επιπλέον, στην προκήρυξη του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, αρκετές περιφέρειες έχουν συνενωθεί σε μια γενική κατηγορία ως ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟΧΟΥ 1 (που περιλαμβάνουν την Αν. Μακεδονία-Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Β. Αιγαίο, Κρήτη, Ιόν. Νησιά, Πελοπόννησος, Δυτ. Ελλάδα) χωρίς να υπάρχουν επιπλέον διευκρινήσεις ως προς την κατανομή του προϋπολογισμού μεταξύ αυτών (κάτι που υπάρχει ξεκάθαρα στις περιφέρειες μετάβασης).

  Σε σχέση με τα παραπάνω, θα θέλαμε να καταθέσουμε τις παρακάτω προτάσεις:

  1. Στις προκηρύξεις προγραμμάτων (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, κ.α.) να υπάρχει η κάθε περιφέρεια ξεχωριστά (όπως εμφανίζονται και στην έκθεση της Γενική Διεύθυνση Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) με διακριτά στοιχεία και προϋπολογισμό, και όχι συγχωνευμένες σε ευρύτερες περιφέρειες με συγκεχυμένα και ασαφή στοιχεία για την κάθε μία.
  2. Στα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύονται μετά την ολοκλήρωση της υποβολής προτάσεων, να υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία για κάθε περιφέρεια ξεχωριστά.
  3. Να υπάρξει προσπάθεια για καλύτερη γεωγραφική κατανομή των έργων στις περιφέρειες, έτσι ώστε να μην παρουσιάζουν την εικόνα που υπάρχει τώρα στη έκθεση. Είναι λογικό η κατανομή να ευνοεί τα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη), όχι όμως κάποιες περιοχές να παρουσιάζουν απόλυτα μηδενική δραστηριότητα (όπως η Ήπειρος).

  Με τιμή,

  Αναστάσιος Κούτλας, PhD
  Υπεύθυνος Τεχνολογίας Q base R&D
  Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, 45110, Ιωάννινα
  Τ: +302651007696
  Ε: koutlas@qbase.gr

 • 16 Σεπτεμβρίου 2010, 13:13 | Νίκος Ιωαννίδης

  Προτάσεις για τη βελτίωση των διαδικασιών υποβολής προτάσεων στο νέο πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  Με δεδομένη την εμπειρία της υποβολής προτάσεων στον πρώτο κύκλο του Προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, οι προτάσεις μας εστιάζονται στη μείωση των απαιτούμενων προς υποβολή στοιχείων και στον εναρμονισμό με αντίστοιχες πρακτικές που εφαρμόζονται από την ΕΕ στα ICT Framework Programs της.
  Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται να εξεταστούν οι ακόλουθες προτάσεις:
  • Υποβολή προτάσεων σε δυο φάσεις. Στην πρώτη φάση να υποβάλλεται ολιγοσέλιδη σύνοψη με τη βασική ερευνητική ιδέα της πρότασης και τα απολύτως απαραίτητα οικονομοτεχνικά στοιχεία. Σε κάθε θεματική περιοχή να προκρίνονται για υποβολή στην επόμενη φάση οι πιο αξιόλογες προτάσεις. Έτσι, αποφεύγεται η σπατάλη πολύτιμου εργασιακού χρόνου για υποβολή ατελέσφορων ερευνητικών προτάσεων.
  • Το Consortium Agreement προτείνεται να συντάσσεται και να υπογράφεται μετά την επιτυχή αξιολόγηση της πρότασης, κατά τη φάση των διαπραγματεύσεων για την ανάληψη του έργου. Η επεξεργασία του και η αποδοχή του πριν την αξιολόγηση της πρότασης, προσθέτει επιπλέον φόρτο κατά την προετοιμασία της.
  • Η υποβολή των συμβάσεων με υπεργολάβους που εν δυνάμει θα απασχοληθούν στο έργο προτείνεται να ζητείται μετά την ανάληψη του έργου, καθώς σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι εφικτό να υπογραφεί σύμβαση υπό συνθήκη.
  • Σε ό,τι αφορά τα Οικονομικά Στοιχεία Πρότασης Έργου, προτείνεται η απλοποίηση του επιπέδου ανάλυσης των στοιχείων κατά τη φάση της υποβολής, κατά τα πρότυπα των πρακτικών που εφαρμόζονται από την ΕΕ στα ICT Framework Programs. Τα στοιχεία που ζητούνται είναι υπερβολικά πολλά και σε τέτοιο βαθμό ανάλυσης, που ο χρόνος που απαιτείται για τη δημιουργία και το ταίριασμα των στοιχείων αυτών σε πίνακες με συνδυασμούς όλων των παραμέτρων (κόστος ανά πακέτο εργασίας, ανά παραδοτέο, ανά δραστηριότητα, κλπ) του έργου, να είναι δυσανάλογα μεγάλος σε σχέση με το χρόνο που διατίθεται για την ανάπτυξη του τεχνικού μέρους της πρότασης. Μετατίθεται έτσι το βάρος από τη σύνταξη μιας άρτιας πρότασης ως προς το φυσικό αντικείμενο, στην υποβολή ενός προϋπολογισμού με βαθμό ανάλυσης επιπέδου απολογισμού έργου (και μάλιστα έργου που αναμενόμενα θα συναντήσει τροποποιήσεις στην πορεία εκτέλεσής του).
  • Προτείνεται η ακόλουθη κατηγοριοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων:
  o RTD
  o Demonstration (όπως ED στη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ)
  o Management (αν η ΓΓΕΤ επιθυμεί να ορίσει τέτοια κατηγορία) και
  o Other (που θα περιλαμβάνει οι κατηγορίες TFS, IPR και ενδεχομένως Training).
  • Προτείνεται ο καθορισμός όλων των μελών της ομάδας ανάπτυξης που προβλέπεται ότι θα απασχοληθούν στο έργο να αντικατασταθεί από τον καθορισμό μόνο των ατόμων που θα έχουν σημαίνοντα ρόλο στο έργο (key personnel). Πέραν της δυσκολίας καθορισμού εξ’ αρχής της πλήρους σύνθεσης της ομάδας, αυτή είναι πιθανό να μεταβληθεί ήδη κατά την έναρξη του έργου, λόγω μη διαθεσιμότητας μελών της.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2010, 15:44 | Σπύρος Παπαευθυμίου

  Η Έρευνα και η Τεχνολογία βασικός μοχλός ανάπτυξης:
  Προτάσεις Ελληνικού Κέντρου Ερεύνης Μετάλλων (ΕΛΚΕΜΕ Α.Ε.) στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για την ανάδειξη των κεντρικών προτεραιοτήτων της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας – Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

  Α. Ερευνητικά πεδία ενδιαφέροντος για τις ελληνικές Βιομηχανίες Βάσης

  Σχετικά με το κείμενο της διαβούλευσης παρατίθενται οι ερευνητικοί άξονες, που θα ενδιέφεραν τις ελληνικές βιομηχανίες βάσης (Μεταλλουργία, Τσιμεντοβιομηχανία, Ηλεκτροπαραγωγή). Γενικός στόχος η παραγωγή νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και ποιότητας και η βιομηχανική παραγωγή με μηδενική παραγωγή καταλοίπων (“zero residual industrial production”). Ειδικότερα τα σημεία ενδιαφέροντος, κυρίως, για τις Βιομηχανίες Μετάλλων με οφέλη για την Εθνική Οικονομία και την Κοινωνία γενικότερα παρατίθενται παρακάτω:

  1. Ανάπτυξη βιομηχανικής παραγωγής χαμηλο- και μικρο-κραματικών χαλύβων υψηλής καθαρότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας
  (χάλυβες συρματουργείας αποξειδωμένοι με Αλουμίνιο ή/και εξευγενισμένοι με χρήση τεχνολογίας κενού και μικρο-φυσαλιδικής επίπλευσης εγκλεισμάτων αποξείδωσης)
  2. Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών βελτιστοποίησης ποιότητας κατά τη συνεχή χύτευση με στόχο τη βελτίωση της εσωτερικής μικροδομής πλατέων προϊόντων χάλυβα
  3. Αριστοποίηση μεταλλοτεχνικών διεργασιών (έλαση εξομάλυνσης ή/και θερμομηχανική έλαση)
  4. Ανάπτυξη βιομηχανικής παραγωγής νέων κραμάτων Χαλκού, Αλουμινίου, Ψευδαργύρου φιλικών προς το Περιβάλλον και την Υγεία
  5. Προσομοίωση χύτευσης και μορφοποίησης κραμάτων χάλυβα, Αλουμινίου, Χαλκού, Ψευδαργύρου
  6. Βελτιστοποίηση μεταλλουργικής και ενεργειακής απόδοσης πυρο-μεταλλουργικών βιομηχανικών διεργασιών
  7. Συνδέσεις και συγκολλήσεις
  8. Ανάπτυξη μεθόδων επιβελτιώσεων, επικαλύψεων και αντιδιαβρωτικής προστασίας μεταλλικών υλικών
  9. Πιλοτική παραγωγή χαμηλοκραματικού Σιδηρο-νικελίου από απόβλητα συστημάτων αποκονίωσης περιστροφικών καμίνων προ-αναγωγής Σιδηρο-νικελιούχων λατεριτών
  10. Ανάπτυξη καινοτόμων φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών εκλεκτικής ανάκτησης Νικελίου και Κοβαλτίου από πυρο-μεταλλουργικά μη εκμεταλλεύσιμα φτωχά Σιδερο-νικελιούχα λατεριτικά κοιτάσματα
  11. Ανακύκλωση απορριμμάτων βιομηχανιών (Χαλυβουργειών: σκωριών, Θερμικών Ηλεκτροπαραγωγικών Σταθμών: ιπτάμενη τέφρα, Βιομηχανιών Αλουμινίου: εξαφρίσματα Αλουμινίου κτλ.) προς παραγωγή νέων προϊόντων
  12. Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων αδρανοποίησης καταλοίπων διϋλιστηρίων, δεξαμενών, πετρελαιοφόρων πλοίων και πετρελαϊκών εστιών με σύγχρονη ανάκτηση των περιεχόμενων πολύτιμων κραματικών στοιχείων χάλυβα, κυρίως, Βαναδίου και Νικελίου
  13. Ανάπτυξη καινοτόμων φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων εκλεκτικής ανάκτησης μετάλλων, όπως Μολυβδαινίου, Ψευδαργύρου, Χαλκού, Χρυσού, Πλατίνας, Αργύρου κ.α. από γνωστά κοιτάσματα, μέταλλα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (scrap) ή/και βιομηχανικά απορρίμματα
  14. Περιβαλλοντική διαχείριση (ανακύκλωση, αδρανοποίηση προς ασφαλή απόθεση κτλ.) επικίνδυνων βιομηχανικών στερεών αποβλήτων (κόνεις ή ιλύες συστημάτων αντιρρύπανσης, ελαφρύ κλάσμα τεμαχισμού παλαιών μετάλλων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απορρίμματα, συσσωρευτές κ.α.)
  15. Ανακύκλωση και ενεργειακή αξιοποίηση αστικών στερεών αποβλήτων και προϊόντων ΜΒΚ (Μονάδων Βιολογικού Καθαρισμού) λυμάτων, αξιοποίηση επεξεργασμένων υδάτων ΜΒΚ για πράσινες δράσεις (αναδασώσεις)

  Β. Προτάσεις για καλύτερο σχεδιασμό και διαχείριση έργων Ε&ΤΑ

  Από την εως τώρα εμπειρία μας σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα διατυπώνουμε σε άξονες τις προτάσεις μας σχετικά με τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και την καλύτερη διαχείριση έργων Ε&ΤΑ. Οι προτάσεις αφορούν στην υποβολή και αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων και στην διείσδυση της καινοτομίας και της Ε&ΤΑ στη Βιομηχανία και στην Αγορά γενικότερα.

  Υποβολή προτάσεων Ε&ΤΑ
   συντομότερες ερευνητικές προτάσεις
   τεκμηρίωση κόστους-οφέλους για Βιομηχανία – Εθνική Οικονομία
   αξιοποίηση προϊόντων για τη δημιουργία υπεραξίας σε Εθνική Οικονομία και Κοινωνία
   δημιουργία κλίματος τεχνολογικής ανάπτυξης στις εταιρείες σε προϊόντα υψηλής τεχνολογικής στάθμης
   γεφύρωση του χάσματος μεταξύ Πανεπιστημίου και Αγοράς

  Αξιολόγηση προτάσεων Ε&ΤΑ
   ύπαρξη άμεσων και μακροχρόνιων πλεονεκτημάτων για την Οικονομία
   μείωση του απαιτούμενου χρόνου έγκρισης σε μέγιστο 6 μήνες από την υποβολή
   μείωση της έκτασης του Τεχνικού Παραρτήματος μετά την έγκριση των έργων Ε&ΤΑ και πριν την υπογραφή της Απόφασης Χρηματοδότησης σε δύο (2) σελίδες στα πρότυπα των αντίστοιχων ευρωπαϊκών τεχνικών παραρτημάτων
   δημιουργία προϊόντων – υπηρεσιών υψηλότερου επιπέδου βασιζόμενες σε υψηλή τεχνογνωσία
   επιβράβευση σταθερού ερευνητικού – αναπτυξιακού προσανοτολισμού
   αποθάρρυνση της διαρκούς και χωρίς προσανατολισμό μεταπήδησης σε νέα επιδοτούμενα ερευνητικά πεδία
   αποτελεσματικότερη παρέμβαση των Πανεπιστημίων

  Υποστήριξη του υγειούς βιομηχανικού – παραγωγικού τομέα
   ενθάρρυνση διενέργειας έρευνας για την ανάπτυξη μεθόδων και προϊόντων
   υποστήριξη ερευνητών στην κατοχύρωση των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων με την κατάθεση πατεντών πνευματικής κατοχύρωσης (οικονομική ενίσχυση, παροχή κινήτρων)
   εξωστρέφεια

  Επικοινωνία:

  Dr.-Ing. Σπύρος Παπαευθυμίου (Dr.-Ing. Spyros Papaefthymiou)
  ΕΛΚΕΜΕ Α.Ε. (Ελληνικό Κέντρο Ερεύνης Μετάλλων)/ Ερευνητική εταιρεία της ΒΙΟΧΑΛΚΟ
  Πειραιώς 252, GR-177 78 Ταύρος, Αθήνα
  Tηλ.: +30 210 4898 260 / 274, Mobile: +30 697 440 2260
  Fax: +30 210 4898 268
  Email: spapaefthymiou@elkeme.vionet.gr

  Δρ. Θεοφανή Τζεβελέκου
  Email: ftzevelekou@elkeme.vionet.gr
  Τηλ.: 210 4898 262

  Καθ. Δημήτρης Κ. Παπαμαντέλλος
  Email: dpapamantellos@elkeme.vionet.gr
  Τηλ.: 210 48 98 235

 • 9 Σεπτεμβρίου 2010, 10:34 | Stefanos

  Τις προτεραιότητες που θα πρέπει να δωθούν στην ενίσχυση της έρευνας του παραγωγικού τομέα καλύτερο είναι να τις αποφασίσει ο ίδιος ο παραγωγικός τομέας, σε συνεργασία με την ΓΓΕΤ.

  Αντί να κάνουμε δράσεις-δεινόσαυρους αμφιβόλου αποτελεσματικότητας, γιατί δεν κάνουμε μια διαβούλευση του:
  – Τι θέλουμε να πετύχουμε (στόχους)
  – Πως θα το πετύχουμε (μέσα)
  – Πότε (χρόνος)
  – Τι θα κοστίσει (προϋπολογισμός)
  – Πως θα το παρακολουθούμε (έλεγχος και ανατροφοδότηση)

  Τουλάχιστον, έτσι θα ξέρουμε που πάμε. Και τι κάναμε λάθος. Τώρα δεν έχουμε κάτι για να το συγκρίνουμε. (Αν είχαμε, θα έπρεπε να ‘πέφταν κεφάλια αν δεν το πιάναμε. ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΚΕΦΑΛΙΑ;)

  Και η καλύτερη ενίσχυση της έρευνας είναι τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital). Αφήστε τη ΓΓΕΤ στα πανεπιστήμια. Έτσι κι αλλιώς, ούτε κι αυτά παράγουν έργο. Ο ιδιωτικός τομέας δε θέλει περιορισμούς τύπου πτυχίων και καινούργιου ή μεταχειρισμένου εξοπλισμού. Δώσε 10 πάρε 20. Αυτό θέλει. Δώσε 1 εκ ευρώ σε VC για καινοτόμες επιχειρήσεις, πάρε πίσω 2 εκ. Τι κάνει το ΤΑΝΕΟ; Γιατί δεν ελέγχει τις επενδύσεις του; Μήπως γιατί τις ..φάγανε οι ημέτεροι; ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΚΕΦΑΛΙΑ;

  Και επιτέλους, εξαφανίστε τις στρεβλώσεις από την αγορά. Πως θέλετε να προωθήσετε την έρευνα αν είναι πανάκριβη και το αποτέλεσμα της δεν μπορεί να εξαργυρωθεί; Το θέμα είναι απλό:
  1. Μείωση του κόστους έρευνας (χρηματοδότηση – αυτό που συζητάμε εδώ)
  2. Διευκόλυνση μετατροπής ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχείρηση.

  Το Νο.2 είναι το πιο δύσκολο από όλα, γιατί εκτός από τα τεχνολογικά απρόβλεπτα, έχεις και τα επιχειρηματικά. Και στην Ελλάδα, δε μας φτάνουν όλα τα άλλα, έχουμε και γραφειοκρατία, στρεβλώσεις της αγοράς και απεργίες. Αν θέλετε να αναπτύξετε την έρευνα, μην της βάζετε τρικλοποδιές. Απελευθερώστε την οικονομία, απολύστε χαραμοφάηδες αντί να βάζετε επιπλέον φόρους, χώστε τους εργατοπατέρες φυλακή, βάλτε τέρμα στην ασυδοσία. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ. ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΚΕΦΑΛΙΑ;

 • 7 Σεπτεμβρίου 2010, 14:07 | Αδαμάντιος Κουμπής

  Αγαπητοί φίλοι της ΓΓΕΤ,

  Εκτιμώντας τη δουλειά σας και το ανοιχτό πνεύμα και τη διάθεση να αυξήστε την ποιότητα της συμμετοχής στις δράσεις που προκηρύσσετε, θα ήθελα να επικεντρωθώ στο κομμάτι που αφορά στις γραφειοκρατικές διαδικασίες και στην απλούστευση των διαδικασιών.

  Τα πράγματα εκεί είναι απλά κουραστικά. Κατανοώ ότι μπορεί να υπάρχουν πολλοί λόγοι για να συντηρείται μία εικόνα που θυμίζει λίγο ή πολύ μία παραδοσιακή δημόσια υπηρεσία, αλλά πολλά μπορούν να διορθωθούν αν απλά και μόνο προσπαθήστε να αντιγράψετε τις διαδικασίες που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις δικές της προκηρύξεις.

  Tο παρακάτω είναι απόσπασμα από το έντυπο υποβολής πρότασης για τη Συνεργασία και ειδικότερα από την Ενότητα 3: Υποβολη Δικαιολογητικων όπου και απαιτούνται τα παρακάτω – ο σχολιασμός κάτω από το καθένα απαιτούμενο δικαιολογητικό είναι δικός μου:
  1. Ένα (1) πρωτότυπο συμπληρωμένο έντυπο υποβολής πρότασης και ένα (1) αντίγραφο, καθώς και σε ψηφιακή μορφή (2 CD Η/Υ με τα συμπληρωμένα έντυπα σε επεξεργαστή κειμένου PC – WORD για MS– WINDOWS [.doc]). Σημείωση: Σε περίπτωση διαφοροποιήσεων μεταξύ ηλεκτρονικής και έντυπης έκδοσης υπερισχύει η έντυπη. Σε περίπτωση διαφοροποιήσεων μεταξύ πρωτοτύπου και αντιγράφων υπερισχύει το πρωτότυπο.
  [***Σχόλιο: Θα μπορούσε απλά να ανεβάζουν ηλεκτρονικά οι ενδιαφερόμενοι την πρότασή τους και μετά η ΓΓΕΤ να την ΄διαχειρίζεται όπως επιθυμεί ή/και απαιτείται.]

  2. Συνοπτική παρουσίαση της πρότασης στα αγγλικά
  [***Σχόλιο: στο ίδιο πνεύμα με το προηγούμενο, οι φορείς που υποβάλλουν μία πρόταση θα μπορούσε να ανεβάζουν και μία σύνοψη της πρότασης στα αγγλικά. Ακριβώς όπως στο σύστημα EPSS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.]

  3. Ισολογισμούς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων για τα τρία τελευταία έτη ή ισοδύναμα οικονομικά στοιχεία.
  [***Σχόλιο: Γιατί; Γιατί; Γιατί; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν απαιτεί τέτοια στοιχεία προφανώς δεν ξέρει τί της γίνεται ενώ εδώ που περισσέυει το μυαλό θέλουμε ολο το corpus οικονομικής πληροφόρησης. Κατανοητό ότι πολλά έχουν δει τα μάτια σας – αλλά γιατί να μην περιοριστεί ο όγκος της απαιτούμενης πληροφόρησης για αργότερα – άλλο είναι να ζητάς από 1000 επιχειρήσεις τους ισολογισμούς τους και άλλο από τις 80 που έχουν περάσει θετικά το στάδιο της αξιολόγησης. Σκεφτείτε μόνο την ενέργεια που θα εξοικονομηθεί: λιγότερες φωτοτυπίες και εκτυπώσεις, λιγότερο βάρος στην ταχυδρόμηση, λιγότερη σπατάλη χρόνου στη συγκέντρωση στοιχείων. Μία ΓΓΕΤ που φυτεύει δέντρα και βοηθάει την πράσινη ανάπτυξη χωρίς να κάνει κάτι ιδιαίτερο: απλά και μόνο αφαιρώντας αυτό το δικαιολογητικό.]

  4. Βιογραφικά σημειώματα των μελών της ομάδας έργου ανά συμμετέχοντα φορέα. Το βιογραφικά θα πρέπει να είναι συνοπτικά (μέγιστο 2 σελίδες).
  [***Σχόλιο: Χμμμ. Στις ευρωπαϊκές προτάσεις τα βιογραφικά είναι συνήθως 10 γραμμές. Όσο σημαντικός και αν είναι ένας άνθρωπος και η εμπειρία του, μπορούμε πάντα να του ζητήσουμε να συμπυκνώσει τα στοιχεία που τον αφορούν σε 10 γραμμές.]

  5. Κατάλογο ερευνητικών προγραμμάτων και σχετικών με το αντικείμενο της πρότασης έργων των επιχειρήσεων και των φορέων της σύμπραξης που χρηματοδοτούνται από την Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή που έχουν υποβληθεί για χρηματοδότηση και δεν έχουν απορριφθεί (θα αναφέρονται υποχρεωτικά: τίτλος προγράμματος που υπάγεται το έργο {π.χ. Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, Πρόγραμμα ………..}, κωδικός χρηματοδότησης έργου, τίτλος ερευνητικού έργου ,επιστημονικός υπεύθυνος, προϋπολογισμός, φορέας χρηματοδότησης). Ο εν λόγω κατάλογος συντάσσεται σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος 1.

  [***Σχόλιο: εάν ο κατάλογος αποσκοπεί στην ουσιαστική πληροφόρηση των αξιολογητών με στόχο π.χ. την εκτίμηση της τεχνογνωσίας που έχουν αποκτήσει οι φορείς τότε θα μπορουσε να αποτελεί λειτουργικό τμήμα της πρότασης. Αν ο στόχος είναι να αποφευχθεί η διπλή (ή τριπλή ή τετραπλή, κ.ο.κ.) χρηματοδότηση για το ίδιο έργο, τότε θα αρκούσε μία απλή δήλωση των συμμετεχόντων δια του εκπροσώπυ της κοινοπραξίας ότι η πρόταση στο σύνολό της αλλά και για τα επιμέρους τμήματα δεν έχει χρηματοδοτηθεί από κανέναν εθνικό ή κοινοτικό φορέα. Σε αντίθεη πρίπτωση υποβάλλονται σχετικές διευκρινίσεις.]

  6. Υπογεγραμμένο συμφωνητικό συνεργασίας των συμμετεχόντων φορέων από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους για την από κοινού υλοποίηση του έργου και τους όρους της μεταξύ τους συνεργασίας.
  [***Σχόλιο: γιατί τώρα κάτι τέτοιο; Η λογική του πολλά έχουν δει τα μάτια μας δεν αφορά τις ευρωπαϊκές κοινοπραξίες έργων με πολύ μεγαλύτερα σχήματα και βαρύτερους προϋπολογισμούς; Προτείνω να καταργηθεί τελείως!]

  7. Προσύμφωνα υπεργολαβίας μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων και νομικών προσώπων. Ανάλογα με το αντικείμενο της υπεργολαβίας το προσύμφωνο θα υπογράφεται από έναν ή περισσότερους φορείς.
  [***Σχόλιο: όπως και παραπάνω: Προτείνω να καταργηθεί τελείως!]

  8. Συμβάσεις για «έρευνα επί συμβάσει» από φυσικά πρόσωπα με τα βιογραφικά τους σημειώματα, εφόσον έχουν καθοριστεί, στην οποία ορίζονται σαφώς οι εργασίες που αναλαμβάνονται και το ποσό της αμοιβής.
  [***Σχόλιο: υποψιάζομαι την ιδιαίτερα καλή πρόθεση που βρίσκεται πίσω από αυτό το δικαιολογητικό – αλλά πάλι ας μην ξεχνάμε πως όλες αυτές οι καλές προθέσεις στρώνουν ένα πολύπλοκο μονοπάτι που κάνουν τη ζωή αυτών που υποβάλλουν προτάσεις κόλαση. Όπως και για τα παραπάνω προτείνω να καταργηθεί τελείως!]

  9. Συμβάσεις για αγορά τεχνολογίας–τεχνογνωσίας με τον προμηθευτή τεχνολογίας-τεχνογνωσίας, εφόσον έχει καθοριστεί. [***Σχόλιο: ξανά όπως και για τα παραπάνω προτείνω να καταργηθεί τελείως!]

  10. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599 στην οποία θα δηλώνεται ότι:
  • όλα τα αναφερόμενα στοιχεία στην πρόταση με τίτλο «……» είναι αληθή και ακριβή.
  • (εάν πρόκειται για ΜμΕ) σε συμφωνία με τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ε.Ε.Κ. η επιχείρηση είναι ΜμΕ και συγκεκριμένα «πολύ μικρή ή μικρή» ή «μεσαία»
  • η πρόταση έργου με τίτλο «……», που υποβλήθηκε προς χρηματοδότηση, δεν έχει χρηματοδοτηθεί ή δεν χρηματοδοτείται από άλλους φορείς για μέρος ή ολόκληρο το αντικείμενό της.

  11. Για τις συμμετέχοντες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ): Συμπληρωμένο το Ειδικό Έντυπο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (σύμφωνα με τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) συνοδευόμενο από τα έντυπα Ε3 και Ε7 της τελευταίας φορολογικής δήλωσης καθώς και τη μετοχική σύνθεση των 2 τελευταίων ετών.

  [***Σχόλιο: απλή ερώτηση: γιατί στις προτάσεις που υποβάλλονται στην Επιτροπ΄λη αρκεί να δηλώσεις τί είσαι και εδώ θέλει ολόκληρο πάρτυ εντύπων; Αν θεωρείται ότι οι έλληνες που υποβάλλουν προτάσεις είναι εξ ορισμού ψεύτες, γιατί δεν περιορίζεται αυτό τον έλεγχο μόνο στις προτάσεις που θα περάσουν την αξιολόγηση; Γιατί να μαζεύετε τέτοιο όγκο εγγγράφων – που υποπτεύομαι ότι μετά κατά τη διάρκεια σύνταξης του τεχνικού δελτίου πάλι θα ξαναζητήσετε!]

  12. Για τις συμμετέχοντες Μεγάλες Επιχειρήσεις (ΜΕ): Μελέτη βιωσιμότητας του ενισχυόμενου σχεδίου/εργου ή δραστηριότητας τόσο με την υπόθεση χορήγησης της ενίσχυσης, όσο και χωρίς αυτήν, όπως αυτή προδιαγράφεται στο Παράτημα 2.

  [***Σχόλιο: εδώ το παιχνίδι αλλάζει! Αν η πρότασή σου αφορά νανοτεχνολογίες για ηλιακούς συλλέκτες σε σκελετό ακρίδας ή σε καύκαλο χελώνας και είσαι μία μικρή επιχείρηση, είναι κατανοητό ότι το κάνεις για να καινοτομήσεις και να δημιουργήσεις νέες αγορές των πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Αν όμως τυχαίνει να είσαι μεγάλη επιχείρηση τότε επειδή υποπτευόμαστε ότι το κάνεις μόνο και μόνο για να πάρεις τη χρηματοδότηση, τότε για τιμωρία σου ζητάμε μία μελέτη βιωσιμότητας. Πάλι βλέπω με κατανόησ και συμπάθεια τον λόγο ύπαρξης αυτού του δικαιολογητικού. Όμως εκείνο που θα πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι ο διαχωρισμός και η διάκριση αυτή δεν ισχύει. Πολλές μικρές επιχειρήσεις φυτοζωούν λόγω χρηματοδοτήσεων ενώ πολλές μεγάλες είναι μεγάλες επειδή ακριβώς δεν αποσκοπούν στη χρηματοδότηση.]

  Τελικά συμπερασματικά σχόλια:

  Από τα παραπάνω επιμέρους σχόλια μπορεί ΄΄ισως εύκολα να παρεξηγηθεί το πνέυμα με το οποίο έγιναν. Θα ήθελα να εξηγήσω κλείνοντας αυτή τη σύντομη παρέμβαση ότι εκτιμώ ιδιαίτερα τη διάθεση των ανθρώπων της Γενικής Γραμματείας να αλλάξουν και να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο παράγεται η έρευνα στη χώρα μας. Και σε αυτό το πλαίσιο το Κείμενο Βάσης είναι ένα ιδιαίτερα εμπνευσμένο κείμενο – μόνο για την αναφορά του στη σελίδα 3 όπου αναφέρεται το ασθενέστερο σημείο των προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων αποδεικνύει ότι οι συντάκτες του ξέρουν πολύ καλά και από μέσα τα προβλήματα.

  Σε αυτό το πλαίσιο είναι που εισηγούμαι τη δραστική μείωση της μη χρήσιμης γραφειοκρατίας. Επιγραμματικά θα μπορούσε να συμπυκνώσω τα παραπάνω σχόλια μου σε μία φράση: ό,τιδήποτε δεν δημιουργεί αξία και έχει αμφισβητούμενη χρησιμότητα καταργήστε το!

  Από τη ΓΓΕΤ μπορούμε να περιμένουμε τουλάχιστον να ακολουθήσει την Επιτροπή στη μείωση της γραφειοκρατίας και την απλούστευση των διαδικασιών. Αλλά μπορούμε να περιμένουμε και ακόμη τολμηρότερα βήματα και καινοτομίες!

  Με εκτίμηση,

  Αδαμάντιος Κουμπής
  Διευθυντής Τομέα Ερευνητικών Προγραμμάτων
  ALTEC Software A.E.
  Μ. Καλου 6
  546 29 Θεσσαλονίκη
  Τηλ. 2310 595646
  Fax 2310 595630
  E-mail: akou@altec.gr

 • 7 Σεπτεμβρίου 2010, 13:47 | ΓΙΑΝΝΗΣ Χ

  Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  • ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ , ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΝΕΜΟΥΣ , ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ , ΚΑΠΟΙΕΣ ΥΔΑΤΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠ’ΟΛΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΜΗΚΟΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΚΥΜΑΤΑ) .
  • ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠ’ΟΣΟ ΞΕΡΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ) ΠΟΛΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ , ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΟ ΘΕΡΜΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΒΑΡΟΥΣ .(ΑΝ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΝ ΟΤΙ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ , ΤΟΣΟ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ).
  • ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΟΥΣ ΚΑΛΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ , ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ ΠΟΥ ΜΕ ΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ .

  ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΔΟΜΕΝΑ , ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ
  • ΑΡΙΣΤΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΑΤΕΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  • ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΝΑ ΠΟΥΛΑΜΕ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

  ΘΑ ΤΟ ΑΠΟΔΩΣΩ (ΚΑΛΟΠΙΣΤΑ , ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ) ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ –ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ.

  ΠΡΕΠΕΙ :
  • ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΠΟΛΥΕΤΗ (Π.Χ. 30 ΧΡΟΝΙΑ) , ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  • ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΟΜΗ , ΔΥΝΑΜΙΚΟ ,ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ , ΚΑΙ ΠΟΡΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ , ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ (ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΤΟΥ ΑΕΠ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ)
  • ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ ΚΛΠ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΧ ΔΕΗ) ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ .
  • ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ (ΠΧ 200 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ).
  • ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
  • ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ Η/ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

 • Εκ μέρους του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανικών (ΣΕΧΒ) που εκπροσωπεί την ελληνική χημική βιομηχανία, σας θέτουμε υπ’όψιν τα αποτελέσματα που διετύπωσε το High Level Group(HLG)n the competivness of chemicals , κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  Τα αποτελέσματα υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ με υποχρέωση των Κ-Μ να τα υλοποιήσουν. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το μέρος των συμπερασμάτων που αφορά το a. Innovation and research και b. Education and attracting talent are the foundation of innovation and competitiveness.:

  A. More innovation and research are key to securing the
  future of the European chemicals industry
  1. The move to a more sustainable use of resources will require new chemical solutions.
  In particular, climate change mitigation and other global and emerging environmental
  and social challenges will be a very important research and development focus in
  chemistry and related sciences. The resulting major business opportunities for the
  European chemicals industry should be fully exploited.
  2. Innovation networks are an important way to promote faster uptake of innovation.
  Industry, in cooperation with governments, should set up topical innovation networks
  to promote key strategic innovation and foster best practice and experience.
  3. A successful chemicals industry provides more and more cross-cutting chemical
  solutions throughout the value chains. Industry and the public sector at all levels
  should, therefore, strengthen innovation clusters and open innovation processes which
  facilitate cooperation across sectors and borders.
  4. While innovation is more than research and development, the link between research in
  chemistry (and related sciences) and innovation is particularly strong in the chemicals
  industry. Overall, it is necessary to increase the quantity and quality of R&D and the
  effectiveness of innovation, in particular by encouraging more efforts by the private
  sector. In general, companies are urged to review their R&D plans and to extend
  corporate research programmes to medium and long term objectives. The public sector
  should provide effective support to private sector efforts and facilitate access to
  support programmes, in particular for SMEs.
  5. Intellectual Property is of strategic importance to the science-based and high tech
  chemicals industry. The significant costs involved in chemicals R&D and in bringing
  new products to the market require appropriate and (cost-) effective rules on
  intellectual property rights (IPR). Member States’ authorities and the European
  Commission need to develop a more coherent IPR policy, following a more
  centralised and coordinated approach. This should be done in a transparent way
  involving key stakeholders including civil society. The Commission and Member

  B. Education and attracting talent are the foundation of innovation and competitiveness.
  Developing human resources needs more attention and SMEs require special help to
  address skills shortages. Member States should step up promotion of chemical and
  science education, starting with primary schools. Chemistry and engineering faculties
  should define new curricula, including entrepreneurial programmes in cooperation
  with industry. In preparation for this, the industry should intensify its efforts to
  forecast its human resource requirements in the short and long term at various
  locations and identify expected changes in skill profiles

  Τα συμπεράσματα παρουσιάζουν ενδιαφέρουν γιατί διατυπώνονται για ένα κλάδο της οικονομίας που κατέχει τη πρώτη θέση παγκοσμίως και του οποίου χαρακτηριστικό αποτελεί η καινοτομικότητα.
  Ιδιαίτερα θα θέλαμε να επισημάνουμε την πλήρη υποβάθμιση του μαθήματος της Χημείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με όλες τις συνέπειες που αυτό συνεπάγεται.
  Σας καλούμε να λάβετε υπ’όψιν τις δυνατότητες εφαρμογής αυτών των σπουδαίων συμπερασμάτων.
  Ολόκληρο το κείμενο υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΕΕ:
  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/final_report/hlg_final_report_july09.pdf
  Με εκτίμηση
  Παν.Σκαρλάτος
  Γενικός Διευθυντής
  Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ)
  Λαγουμιτζη 23 Αθήνα 17671
  http://www.haci.gr

 • 2 Σεπτεμβρίου 2010, 16:57 | Μιχάλης Καθαράκης

  Είναι γνωστό τόσο από την βασική Θεωρία που ανέπτυξε ο M. Porter, όσο και από την διεθνή πρακτική πως τα clusters δεν δημιουργούνται αλλά εμφανίζονται σαν ικανοποίηση μιας γενικότερης τοπικής επιχειρηματικής ανάγκης ή συγκυρίας. Είναι επομένως απαραίτητο να χρηματοδοτηθούν δράσεις που αποδεδειγμένα αποτελούν υφιστάμενα συσσωματώματα επιχειρήσεων με βιώσιμη προοπτική ενδιαφέρον για «ανταγωνιστική συνεργασία» και αποδεδειγμένα στοιχεία λειτουργικότητας των μονάδων που συμμετέχουν πριν από την εποχή της προκήρυξης της χρηματοδότησης.
  Επιπλέον θα πρέπει να ενισχυθεί και η δημιουργία λειτουργικών μονάδων «Οργανισμών συνεργασίας» (Organizations for collaboration) όχι με τη μορφή ιδρυμάτων που απλά θα βαφτιστούν ως τέτοια αλλά με φορείς με αποδεδειγμένη εμπειρία που πιθανών θα έρθει από το εξωτερικό.
  Επιπλέον τα πιλοτικά έργα και τα έργα επίδειξης θα πρέπει να επιφέρουν μετρήσιμες αλλαγές στην κουλτούρα ενός τόπου διαφορετικά δεν έχουν καμία αξία όπως έχει αποδείξει η εμπειρία στο παρελθόν.
  Οι επιχειρηματικοί φορείς θα πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών ικανών να προχωρήσουν σε επιχειρησιακούς μετασχηματισμούς και ικανών να υποδεχτούν την έρευνα που παράγεται στα ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού συνεπώς θα πρέπει να υπάρξει δικλίδα ασφαλείας ώστε τα χρήματα που θα δαπανηθούν να δεσμεύουν τους εμπλεκόμενους ως προς την επιχειρησιακή εφαρμογή των ερευνητικών αποτελεσμάτων με τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που αν δεν εφαρμοστούν να απαιτείται πλήρης επιστροφή της ερευνητικής δαπάνης.
  Τέλος πρέπει να αποτραπεί η χρήση της χρηματοδότησης για επιχειρηματική και εφαρμοσμένη έρευνα στην συγκαλυμμένη υπό το μανδύα της επιχειρηματικής ανάπτυξης βασικής έρευνας

 • 31 Αυγούστου 2010, 10:37 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  καλλημερα σας καταρχην για να βοηθησετε την αναπτυξη και τις παραγωγικες ταξεις θα πρεπει να υπαρχουν ανατροπες στα θεματα ιδεων και εφαρμογων π.χ για τους αγροτες να δημειουργηθη μια τραπεζα γης η οποια θα ελενχει τις ανεκμεταλευτες εκτασεις ιδιωτικες και κρατικες και θα προσπαθει να βρει αγοραστες η ενοικιαστες ωστε να μην μενει η χρησημη αγροτικη γη ανεκμεταλευτη .ο εμπορικος διαμεσολαβητης με κρατικη ιδιοτητα που θα βοηθαει τους αγροτες στην πρωοθηση και πωληση των πρωιοντων τους ειναι δυο ιδεες δικες μου που ισως σας φανουν χρησημες στο μελον για την αναπτυξη.τα δαση μας θα πρεπει να αξιοποιηθουν και να δωθουν σε εταιριες συντηρησης καθαρισμου και εκμεταλευσης παραλληλα .

 • 28 Αυγούστου 2010, 15:43 | ΟΥΜ ΟΣΜ

  Οιοσδήποτε σχεδιασμός σύμπραξης παραγωγικών και ερευνητικών φορέων πρέπει να είναι απόρροια του εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού και όχι, ντετερμινιστικά, συνονθύλευμα ad hoc υποκειμενικών κρίσεων περί θεμάτων αρμοδιότητας άλλου Υπουργείου = πρώτα πρέπει να εγκριθεί από τη Βουλή ο εθνικός αναπτυξιακός σχεδιασμός και μετά να εξειδικευτεί η δράση κάθε Υπουργείου επί του εγκριθέντος σχεδιασμού.