Τελικό Σχέδιο Νόμου

Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης για την Αναδιάρθρωση των Δομών Υποστήριξης του Παιδαγωγικού , Εκπαιδευτικού, Ψηφιακού και Εκδοτικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και της μελέτης των σχολίων, καταθέτουμε για την ενημέρωση σας το σχέδιο-νόμου.

Κατεβάστε το σχέδιο νόμου από εδώ.

Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με την αναβάθμιση του ρόλου των Πρότυπων – Πειραματικών Σχολείων

Τα πειραματικά δημόσια σχολεία έχουν μακρά ιστορία στην Ελλάδα, η οποία αρχίζει στα τέλη της δεκαετίας του 1920. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους συνέβαλλαν στην ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών καινοτομιών και λειτούργησαν ως πρότυπα για τη βέλτιστη εφαρμογή των εκάστοτε νέων παιδαγωγικών και διδακτικών μεθόδων. Παράλληλα προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες ως κέντρα πρακτικής άσκησης εκπαιδευτικών.

Η χώρα μας χρειάζεται, περισσότερο παρά ποτέ, την αξιοκρατική πνευματική άμιλλα, την αριστεία και την καινοτομία, την ανοιχτή και ποιοτική αναβάθμιση μαθητών και  εκπαιδευτικών.

 Στόχος, συνεπώς, της αναβάθμισης των πειραματικών σχολείων είναι η επέκταση της εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη, η άσκηση των φοιτητών και η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Εξάλλου, η πειραματική εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών, εκπαιδευτικού υλικού, καινοτόμων εκπαιδευτικών  πρακτικών και δράσεων, εναλλακτικών μοντέλων διοίκησης και λειτουργίας του σχολείου θα συμβάλλει στον γενικό εκσυγχρονισμό του συστήματος.

Σε γενικότερο επίπεδο το προτεινόμενο σχήμα ανανεωμένης λειτουργίας των πειραματικών σχολείων επιδιώκει να εξουδετερώσει τις πιθανότητες κοινωνικών διακρίσεων, οι οποίες χαρακτήριζαν άλλοτε τα σχολεία αυτά. Το νέο σχήμα θα συμβάλλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων που οφείλονται σε κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες και στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλα τα παιδιά που έχουν δυνατότητες ακαδημαϊκής ανόδου.

Σας καλώ να συμμετέχετε ενεργά στη διαβούλευση.

Η Υπουργός

Άννα Διαμαντοπούλου