Άρθρο 18

Το άρθρο 132 του π.δ. 96/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο Περιφερειάρχης Αττικής είναι αρμόδιος για την προπαρασκευή και τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών και κάθε άλλης εκδήλωσης της λαϊκής θέλησης σε όλους τους δήμους του νομού Αττικής».

 • 1 Αυγούστου 2011, 20:22 | Κώστας Δημητρίου

  Έχω αναφερθεί και αλλού για κάποια σημεία.
  Στο άρθρο αυτό μπορούν να προβλεφθούν τα εξής για όλες τις εκλογικές διαδικασίες:

  1. Ο διορισμός δικαστικών αντιπροσώπων γίνεται για όλες τις εκλογικές διαδικασίες από τον κατά τόπον Πρόεδρο Πρωτοδικών για τα εκλογικά τμήματα της περιφέρειας του Πρωτοδικείου . Να ακολουθηθεί δηλαδή το πρότυπο των δημοτικών-περιφερειακών εκλογών.
  2. Ώρα έναρξης της ψηφοφορίας να μην είναι η 7η πρωινή, αλλά η 9η πρωινή ή έστω η 8η πρωινή. Παρατηρείται το φαινόμενο να υπάρχουν ψηφοφόροι -μεγάλης ηλικίας (οι οποίοι είναι συμπαθείς) ή ιδιότροποι κλ. – οι οποίοι πριν ακόμα ξεκινήσει η διαδικασία να προσέρχονται για να ψηφίσουν και μάλιστα με φορτικό τρόπο, την ώρα που ο δικαστικός αντιπρόσωπος προσπαθεί να βάλει σειρά.
  3. Να σταματήσει η κωμωδία με την εφορευτική επιτροπή όπως λειτουργεί τώρα. Αντί για εφορευτική επιτροπή, καλύτερα να έχουμε ανάλογα με τον αριθμό των ψηφοφόρων ή τις εκλογές δύο ή τρεις γραμματείς.
  4. Να ορίζονται οι δικαστικοί αντιπρόσωποι από τις κατηγορίες που ορίζονται και τώρα, αλλά υπό την προυποθέση ότι αφού εξαντληθεί πρώτα ο κατάλογος μιας κατηγορίας να ορίζονται οι επόμενοι. Παρατηρείται το φαινόμενο να ορίζονται δικαστικοί υπάλληλοι , οι οποίοι λαμβάνουν ήδη και το εκλογικό επίδομα και πολλές φορές μάλιστα να ορίζονται αναπληρωματικοί ή σε εκλογικά τμήματα προνομιακά μικρού αριθμού ψηφοφόρων κλπ.
  5. Ο γραμματέας ρητά να οριστεί ότι είναι επιλογή του δικαστικού αντιπροσώπου, αφού είναι σημαντικός βοηθός στην όλη διαδικασία. Αν ο δικαστικός αντιπρόσωπος δεν έχει να διορίσει κάποιον , τότε να διορίζεται με βάση την υπόδειξη του δήμου από κατάλογο φοιτητών όπου προτεραιότητα θα έχουν οι ασκούμενοι δικηγόροι και οι φοιτητές νομικής .
  6. Να ληφθεί πρόνοια ώστε να μην υπάρχουν παράπονα για τον ορισμό δικαστικών αντιπροσώπων . Ειδικά για περιπτώσεις εκλογικών τμημάτων εξωτερικού να οριστεί ότι: α) Ο διορισμός δικαστικών αντιπροσώπων και γραμματέων θα γίνεται αποκλειστικά με κλήρωση από τον κατάλογο των εχόντων τα κατά νόμο προσόντα να ασκήσουν καθήκοντα δικαστικών αντιπροσώπων και β) να επιτρέπεται η άσκηση καθηκόντων σε τέτοια εκλογικά τμήματα δικαστικού αντιπρόσωπου ή γραμματέα μόνο για μια εκλογική διαδικασία και να επιτρέπεται συμμετοχή ξανά στην κλήρωση μετά από παρέλευση επταετίας από τις εκλογές που άσκησε τέτοια καθήκοντα.

 • 29 Ιουλίου 2011, 12:19 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  Αν δεν σταθεροποιηθούν οι διοικητικές δομές του Κράτους, δεν πρόκειται να βγούμε από τον φαύλο κύκλο της χρεωκοπίας!