(Πέμπτη Κεφάλαιο Διαλογή των Ψηφοδελτίων) Άρθρο 13

1. Μετά το άνοιγμα της κάλπης και την αρίθμηση των φακέλων η εφορευτική επιτροπή προβαίνει στη διαλογή των ψηφοδελτίων ως εξής:

α) ο πρόεδρός της ή όποιος διευθύνει τις εργασίες της παίρνει από την κάλπη ένα-ένα φάκελο, τον αποσφραγίζει και, αφού διακριβώσει ότι το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο, το επιδεικνύει, σε όποιον από τους παρισταμένους το ζητήσει, και διαβάζει το περιεχόμενό του, έτσι ώστε να τον ακούνε όλοι,

β) κάθε έγκυρο ψηφοδέλτιο αριθμείται κατά τη σειρά εξαγωγής του από την κάλπη και μονογραφείται από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής ή εκείνον που διευθύνει τις εργασίες της, ο οποίος θέτει τη μονογραφή του δίπλα από το σταυρό ή την οποιαδήποτε άλλη καθορισμένη ένδειξη, και

γ) στη συνέχεια συμπληρώνεται ο αριθμός του ψηφοδελτίου στον ειδικό πίνακα και στην αντίστοιχη στήλη του ερωτήματος του δημοψηφίσματος.

2. Αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η διαλογή, ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ή εκείνος που διευθύνει τις εργασίες της, τηλεγραφεί ή ανακοινώνει, εγγράφως ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο και χωρίς καμία καθυστέρηση στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας κάθε νομού που υπάγεται το εκλογικό τμήμα, το αποτέλεσμα της διαλογής των ψηφοδελτίων.

Στην ανακοίνωση περιλαμβάνονται:

 • α) ο συνολικός αριθμός των ψηφοφόρων που είναι γραμμένοι στο εκλογικό τμήμα,
 • β) ο συνολικός αριθμός των ψηφοφόρων που ψήφισαν,
 • γ) ο αριθμός των ψηφοδελτίων που αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα,
 • δ) ο αριθμός των άκυρων ψηφοδελτίων,
 • ε) ο αριθμός των λευκών ψηφοδελτίων, και
 • στ) ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν οι απαντήσεις σε κάθε ερώτημα.

3. Για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της προηγούμενης παραγράφου, τίθενται στη διάθεση του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής ή όποιου διευθύνει τις εργασίες της, όλα τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας που υπηρετούν στην περιφέρεια του εκλογικού τμήματος και στην ανάγκη και πολίτες, που είναι υποχρεωμένοι να εκτελέσουν αμέσως την εντολή που τους δόθηκε.

Οποιαδήποτε παράλειψη του προέδρου ή εκείνου που διευθύνει τις εργασίες της εφορευτικής επιτροπής ή των δημοσίων οργάνων ή των πολιτών τιμωρείται σύμφωνα με την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία.

 • 5 Αυγούστου 2011, 08:43 | στελλιος σκουλος

  Άμεση εκλογή βουλευτών από αναρτημένη ενιαία λίστα κωδικοποιημένων υποψηφίων. Ψήφος φανερά ή μυστικά με χειρόγραφη συμπλήρωση επί προτυπωμένου, προδιπλωμένου, αυτοκόλλητων άκρων ψηφοδελτίου τού κωδικού που αντιστοιχεί σε επιλεγμένο υποψήφιο. Συγκρότηση κοινοβουλίου 100 βουλευτών. Εκλογή πρωθυπουργού από το κοινοβούλιο. Συγκρότηση κυβέρνησης με ευθύνη τού πρωθυπουργού και έλεγχος απόδοσής της από το κοινοβούλιο.

 • 2 Αυγούστου 2011, 11:31 | Απόστολος Αμπράζης

  Κάλπη – ψηφοδέλτια – εκλογικά κέντρα – σγχρονη διακυβέρνηση – έννοιες συν υφασμένες άρρηκτα δεμένες μεταξύ τους, το internet δεν υπήρξε ποτέ!

 • 1 Αυγούστου 2011, 20:45 | Κώστας Δημητρίου

  Να προβλέπεται ότι τίθενται στη διάθεση του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής όχι μόνο τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και της Δημοτικής Αστυνομίας όπου υπάρχει, του Δήμου, της Περιφέρειας και όλων των σωμάτων ασφαλείας .

 • 1 Αυγούστου 2011, 20:54 | Πέτρος Σαραντόπουλος

  τηλεγραφεί!!! Είμαστε ξέρετε στο 2011