Άρθρο 11

1. Σε κάθε έντυπο ψηφοδέλτιο αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα μελανής απόχρωσης το ερώτημα, όπως διατυπώθηκε στην απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής με την οποία έγινε δεκτή η πρόταση για τη διενέργεια δημοψηφίσματος, και αναφέρεται στο προεδρικό διάταγμα προκήρυξής του.

2. Εάν τα ερωτήματα είναι περισσότερα, καθένα αναγράφεται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.

3. Παραπλεύρως του ερωτήματος αναγράφονται, με κεφαλαία γράμματα μελανής απόχρωσης, οι απαντήσεις που έχει στη διάθεσή του ο ψηφοφόρος, όπως καθορίζονται στο προεδρικό διάταγμα προκήρυξης του δημοψηφίσματος.

4. Το ερώτημα και οι απαντήσεις χωρίζονται μεταξύ τους με οριζόντια γραμμή της ίδιας απόχρωσης.

5. Ο ψηφοφόρος εκφράζει την προτίμησή του, θέτοντας παραπλεύρως της απάντησης που προκρίνει σταυρό ή άλλη, καθορισμένη στο προεδρικό διάταγμα προκήρυξης του δημοψηφίσματος, ένδειξη, με μελάνι μαύρης ή γαλάζιας απόχρωσης.

6. Όταν δεν τίθεται σταυρός ή άλλη προβλεπόμενη ένδειξη σε έντυπο ψηφοδέλτιο, αυτό λογίζεται ως λευκό.

  • 1 Αυγούστου 2011, 20:30 | Κώστας Δημητρίου

    Δεν χρειάζονται πολλά ψηφοδέλτια. Σ’ ένα όλα . Και το ΝΑΙ , και το ΟΧΙ και το ΛΕΥΚΟ.

  • 29 Ιουλίου 2011, 15:52 | Θεόδωρος Χατζηπαντελής

    Συμφωνώ με το παραπάνω σχόλιο. Αρκεί ένα ψηφοδέλτιο με όλες τις επιλογές (και το καμία). Αν δεν υπάρχει τίποτα σημειωμένο είναι ΛΕΥΚΟ (ή μπορεί να υπάρχει σαν επιλογή το ΔΕΝ έχω γνώμη, ΔΕΝ θέλω να την εκφράσω που είναι τα σωστά σε σχέση με το Δεν Ξέρω/Δεν απαντώ)

  • 29 Ιουλίου 2011, 12:03 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

    Γιατί πρέπει να αναγράφονται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο; Δεν αρκεί ένα ψηφοδέλτιο που θα περιέχει όλα τα ερωτήματα και κάτω ή δίπλα από καθένα εξ αυτών τις επιλογές ΝΑΙ-ΟΧΙ-ΛΕΥΚΟ;; Απλοποιείστε τα πράγματα και κυρίως την σκέψη σας!