Άρθρο 10

1. Τα ψηφοδέλτια έχουν ορθογώνιο σχήμα και κατασκευάζονται, ομοιόμορφα για όλη τη χώρα, από λευκό χαρτί με φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι διαστάσεις του ψηφοδελτίου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται το αργότερο τρεις ημέρες μετά τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος προκήρυξης του δημοψηφίσματος.

2. Οι φάκελοι, μέσα στους οποίους κλείνονται τα ψηφοδέλτια, είναι ομοιόμορφοι για όλη τη χώρα και κατασκευάζονται με φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών από αδιαφανές χαρτί.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται ανάλογα το άρθρο 75 του π.δ. 96/2007.

3. Τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι αποστέλλονται στον οικείο Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας κάθε νομού το αργότερο πέντε ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και σε επαρκή αριθμό, ο οποίος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά είκοσι τοις εκατό (20%) του αριθμού των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων σε κάθε εκλογικό τμήμα.

 • 10 Αυγούστου 2011, 12:43 | Ευάγγελος Νασίου

  29 Ιουλίου 2011, 12:25 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης Μόνιμος Σύνδεσμος Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 3 0Τόσο μεγάλη φύρα θα έχει στα δημοψηφίσματα ώστε να απαιτεί 20% επιπλέον των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, ψηφοδέλτια; Δεν μπορεί να υπολογισθεί ένα 5%-10% το πολύ; Λυπηθείτε τα δέντρα και την τσέπη μας!

  Με αφορμή αυτό το σχόλιο θα πρέπει τα έντυπα στα οποία θα γήνει η ψηφοφορία του δημοψηφίσματος να προέρχονται από ανακυκλωμένο χαρτί το οποίο θα επανακυκλώνεται, ώστε όντως να γλητώσουμε τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό δένδρων.

 • 8 Αυγούστου 2011, 15:49 | ΕΛΕΝΗ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ

  Εάν το δημοψήφισμα δεν αποκτήσει ηλεκτρονικό χαρακτήρα, δεν θα γίνει ποτέ η πραγμάτωση της άμεσης δημοκρατίας αλλά μόνο το μασκάρεμά της, καθώς θα παραμείνει οικονομικά ασύμφορο όσο και οι εκλογές, άρα στην πράξη δύσκολο και σπάνιο. Οι ηλεκτρονικά ανεκπαίδευτοι παπουδομπαμπάδες και μαμαδογιαγιάδες μας ας απευθύνονται σε δήμους ή στα παιδιά και τα εγγόνια τους. Υπάρχει τρόπος. Το ερώτημα είναι αν τον θέλουμε για πολιτικά πεπαιδευμένες γενιές ή θα τον κουκουλώσουμε με μια κατ’επίφαση άμεση δημοκρατία για γενιές πολιτικά ακρωτηριασμένες.

 • Δεδομένου ότι η ψηφοφορία θα είναι απλή και εύκολη, ΝΑΙ ή ΟΧΙ, εκτιμώ ότι ακόμα και οι υπερήλικες του πλέον ακραίου χωριού της ελληνικής επικράτειας θα είναι εφικτό να ψηφίσουν ηλεκτρονικά, είτε στο πλησιέστερο ΚΕΠ είτε στον πλησιεστερο Η/Υ. Έτσι το κόστος θα είναι σχεδόν μηδενικό και η έκφραση της βούλησης των ψηφοφόρων εύκολη και το αποτέλεσμα άμεσο. Το όλον θέμα συνίσταται στη σύνταξη του αναγκαίου και ικανού λογισμικού.

 • 1 Αυγούστου 2011, 20:09 | Κώστας Δημητρίου

  Για όλες τις εκλογές σημειώνω τα εξής:
  ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ Η ΥΠΑΡΞΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΙ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ . ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ.

 • Πρέπει να βρεθεί τρόπος να μην υπάρχει κρατική παρέμβαση και κρατική δαπάνη . Οι εθελοντές που υποστηρίζουν την κάθε άποψη να τακτοποιήσουν τα θέματα των ψηφοδελτίων όπως και όποια άλλα προκύψουν . Θα αυτοοργανωθούν θα εκλέξουν κεντρικό ολιγομελές συμβούλιο το οποίο θα διεκπεραιώσει τις διαδικασίες και την προβολή επιχειρημάτων και απόψεων στην τηλεόραση και στον τύπο.

 • 29 Ιουλίου 2011, 12:25 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  Τόσο μεγάλη φύρα θα έχει στα δημοψηφίσματα ώστε να απαιτεί 20% επιπλέον των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, ψηφοδέλτια; Δεν μπορεί να υπολογισθεί ένα 5%-10% το πολύ; Λυπηθείτε τα δέντρα και την τσέπη μας!