Άρθρο 14

1. Μετά το πέρας της διαλογής κλείνεται ο πίνακας διαλογής του προηγούμενου άρθρου με πράξη που γράφεται σε αυτόν και υπογράφεται από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής ή εκείνο που διευθύνει τις εργασίες της και τα μέλη της.

2. Αμέσως μετά συντάσσεται άλλη πράξη, που υπογράφουν όλοι οι προηγούμενοι, στην οποία αναφέρονται:

α) η ημέρα και η ώρα του πέρατος της διαλογής,

β) ο συνολικός αριθμός των ψηφοφόρων που είναι γραμμένοι στο εκλογικό τμήμα,

γ) ο συνολικός αριθμός των ψηφοφόρων που ψήφισαν,

δ) ο συνολικός αριθμός των φακέλων που βρέθηκαν στην κάλπη,

ε) ο αριθμός των ψηφοδελτίων που αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα,

στ) ο αριθμός των άκυρων ψηφοδελτίων,

ζ) ο αριθμός των λευκών ψηφοδελτίων,

η) ο αριθμός των ψηφοδελτίων που προσβλήθηκαν ως άκυρα, αλλά κηρύχθηκαν έγκυρα,

θ) ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων, περιλαμβανομένων και αυτών που προσβλήθηκαν αλλά κηρύχθηκαν έγκυρα, που συγκέντρωσαν οι απαντήσεις σε κάθε ερώτημα, και

ι) κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με την ισχύουσα νομοθεσία για το δημοψήφισμα.

Η πράξη διαβάζεται δημόσια και αντίγραφό της διαβιβάζεται στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη και στο δήμαρχο που υπάγεται το εκλογικό τμήμα.

3. Μετά το πέρας της διαλογής η εφορευτική επιτροπή παραδίδει στο δήμαρχο την κάλπη, αφού κλείσει μέσα σε αυτήν όσα τυχόν εκλογικά είδη περίσσεψαν, τα οποία είναι υποχρεωμένος να φυλάξει.

 • 2 Αυγούστου 2011, 19:05 | Κώστας Δημητρίου

  Επιμένω στα θέματα αυτά για όλες τις εκλογές.
  Ο εκλογικός σάκος έχει πράγματα άχρηστα κι εκείνα που είναι χρήσιμα, είναι άγνωστα ή ανύπαρκτα. Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμα και τώρα χρησιμοποιείται βουλοκέρι . (είναι άραγε καλό για την υγεία;)

  Ας κάνω μερικές παρατηρήσεις :
  Ο εκλογικός σάκος πρέπει να περιέχει :
  καλά στυλό κι όχι ευτελή
  χάρακα
  φάκελοι Α4
  και συνδετήρες , συρραπτικό και ανταλλακτικά.

  Να μην έχει πια βουλοκέρι και κεριά. Είναι άχρηστα.
  Καλύτερα να έχει άλλα πιο χρήσιμα πράγματα, όπως λ.χ. παυσίπονα .
  Μια φορά επί νομαρχίας Κατριβάνου στην Αθήνα δόθηκαν και χρειάστηκαν.

  Επιτέλους ας ασχοληθεί κανείς και με αυτά τα θέματα. Και βέβαια αντί να έχουμε τόσα και τόσα χαρτιά για νομοθεσία κλπ, καλύτερα να γίνεται προσπάθεια για λιγότερη δαπάνη εγγράφων κλπ.

 • 1 Αυγούστου 2011, 20:47 | Κώστας Δημητρίου

  Απαιτείται λίγο προσοχή σ’ αυτά τα θέματα, τα διαδικαστικά.
  Αυτό αφορά όλες τις εκλογές.
  Παρατηρούνται φαινόμενα προχειρότητας, τσαπατσουλιάς κλπ.
  Μερικά πράγματα μπορούν να είναι προτυπωμένα στα σχετικά βιβλία.
  Ίσως στο μέλλον θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα να συντάσσονται τα σχετικά βιβλία κλπ. μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και με χρήση διαδικτύου. Καλό είναι να υπάρξει και νομοθετική πρόβλεψη.