Άρθρο 7

1. α. Κατά τη διάρκεια της περιόδου από τη λήψη της απόφασης της  Ολομέλειας της Βουλής, με την οποία γίνεται δεκτή η πρόταση για τη διενέργεια δημοψηφίσματος, έως την παραμονή διεξαγωγής της ψηφοφορίας, οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης καθώς και οι φορείς παροχής συνδρομητικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής υποχρεούται να μεταδίδουν μηνύματα πολιτικών κομμάτων που είτε εκπροσωπούνται στο εθνικό ή στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο είτε συμμετείχαν στις τελευταίες γενικές βουλευτικές εκλογές, έχοντας καταρτίσει πλήρεις συνδυασμούς υποψηφίων στο εβδομήντα τοις εκατό (70%) των εκλογικών περιφερειών της χώρας και συγκέντρωσαν ποσοστό ψήφων, τουλάχιστον, ίσο με το ένα και μισό τοις εκατό (1,5%) των εγκύρων ψηφοδελτίων της επικράτειας.

β. Η διάρκεια του χρόνου για τη μετάδοση μηνυμάτων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού που είναι αρμόδιος για την εποπτεία των  Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και της Επιτροπής της παραγράφου 4 του παρόντος.

Με όμοια απόφαση κατανέμεται ο διαθέσιμος χρόνος μεταξύ των δικαιούχων με βάση την αρχή της αναλογικής ισότητας και την εξασφάλιση της μετάδοσης των θέσεών τους.

γ. Ο χρόνος διατίθεται δωρεάν και απαλλάσσεται από κάθε τέλος.

δ. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού που είναι αρμόδιος για την εποπτεία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και της Επιτροπής της παραγράφου 4 του παρόντος καθορίζεται, με βάση τα κριτήρια του εδαφίου β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος, ο χρόνος που διατίθεται στα δελτία ειδήσεων των κρατικών και των ιδιωτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών για την παρουσίαση της δραστηριότητας των πολιτικών κομμάτων.

3. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 46 του π.δ. 96/2007 ισχύουν και κατά τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται εντός τεσσάρων ημερών από την προκήρυξη του δημοψηφίσματος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως συγκροτείται στο Υπουργείο Εσωτερικών Διακομματική Επιτροπή.

Έργο της Επιτροής είναι η διατύπωση προτάσεων για την εφαρμογή του παρόντος νόμου.

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Υπουργός Εσωτερικών ή ο ορισμένος από αυτόν αναπληρωτής του και μέλη της από ένας εκπρόσωπος των πολιτικών κομμάτων που είτε εκπροσωπούνται στο εθνικό ή στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο είτε συμμετείχαν στις τελευταίες γενικές βουλευτικές εκλογές, έχοντας καταρτίσει πλήρεις συνδυασμούς υποψηφίων στο εβδομήντα τοις εκατό (70%) των εκλογικών περιφερειών της χώρας, και συγκέντρωσαν ποσοστό ψήφων, τουλάχιστον, ίσο με το ένα και μισό τοις εκατό (1,5%) των εγκύρων ψηφοδελτίων της επικράτειας.

 • 20 Αυγούστου 2011, 18:30 | Αντιόπη Τζιρίτα

  Τα κόμματα φαίνεται και πάλι να είναι ο πυρήνας στην διαδικασία διενέργειας ενός δημοψηφίσματος. Είναι παράλογο! Τα κόμματα έχουν ήδη εκφραστεί και φηφίσει στην Βουλή επί συγκεκριμένου νομοθετήματος – τώρα θα χρηματοδοτηθούν για να πείσουν τους πολίτες και για να κατοχυρώσουν την κομματική τους πελατεία; Αυτό καμμία σχέση δεν έχει με την άμεση δημοκρατία!
  Ολα τα άρθρα του προτεινομένου νομοσχεδίου αποκλείουν να γίνει δημοψήφισμα λόγω κάποιας πρωτοβουλίας πολιτών, με ένα ελάχιστο αριθμό υπογραφών και μια νόμιμη διαδικασία. Ολα και πάλι απορρέουν από την κυβέρνηση, όταν και για οποιοδήποτε λόγο το κρίνει! Αυτό δεν είναι άμεση δημοκρατία είναι φάρσα!
  Αν δεν υπάρχει σχετική συνταγματική ρύθμιση, να γίνει πρώτα η σχετική τροποποίηση του συντάγματος και στην συνέχεια να γόνονται δημοψηφίσματα.

 • 14 Αυγούστου 2011, 04:05 | Άμπης Κοέν

  Επανέρχομαι στην αρχική μου τοποθέτηση: Το νομοσχέδιο προβλέπει τον τρόπο τοποθέτησης των πολιτικών κομμάτων, ενώ αυτό που πρέπει να διασφαλιστεί είναι ότι στη διαδικασία δεν θα συμμετέχουν μόνο κόμματα, εφόσον σε καμιά περίπτωση αυτά δεν εκφράζουν όλον τον ελληνικό λαό.
  Αντίθετα πρέπει να προβλέπονται διαδικασίες, ώστε να επιλέγονται άτομα, είτε με πρόταση πανεπιστημιακών ή προσώπων εγνωσμένου κύρους για το συγκεκριμένο θέμα, είτε από εκπροσώπους φορέων που έχουν σοβαρή και μακρόχρονη παρουσία και λόγω και άποψη για το συγκεκριμένο θέμα (πχ εκπροσώπους ιατρικών συλλόγων για θέματα υγείας, καθηγητών διεθνούς δικαίου για θέματα ΕΕ κλπ),είτε με συλλογή υπογραφών, είτε ακόμα και με κλήρωση,τα οποία άτομα θα μεταφέρουν την άποψη φορέων, θεσμών ή ακόμα και των απλών πολιτών για το συγκεκριμένο θέμα και θα καλύπτουν όλες τις απόψεις μακριά, όσο το δυνατόν, από οποιαδήποτε κομματική κηδεμονία. Τα άτομα αυτά, είτε ως μεμονωμένες προσωπικότητες είτε ως εκπρόσωποι φορέων ή θεσμών ή και συνδικαλιστικών οργανώσεων (ή και της τοπικής αυτοδιοίκησης), θα αναπτύσσουν τις απόψεις τους είτε μαζί με τους εκπρόσωπους κομμάτων είτε ξεχωριστά, σε χρόνο που θα πρέπει σαφώς να προβλέπεται ότι θα τους αποδίδεται σε όλα τα μέσα που προβλέπονται στην παρ. 1α του παρόντος άρθρου, όπως θα ισχύει και για τα πολιτικά κόμματα.

 • 7 Αυγούστου 2011, 17:08 | Σπύρος Βροντινός, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

  Βρίσκω παράλογο, ανεξήγητο και στρεβλό το γεγονός ότι, όταν μια διακομματική πρωτοβουλία πολιτών κερδίσει ‘λαικό στήριγμα’ σε θέμα δημοψηφίσματος, μεσα από 500 χιλιάδες, 1 εκκατομύριο ή και περισσότερες εξακριβωμένες υπογραφές πολιτών, να μην αποκτά ευκαιρίες προβολής από τα ΜΜΕ, μόνο και μόνο επειδή αυτή δεν προυπήρχε και……..σαν κόμμα………του 1,5% !!!!!

  Έτσι καταπολεμάμε, δυστυχώς για άλλη μια φορά, την ευρύτερη ουσιαστική λαική ετυμηγορία που έχει τόσο ανάγκη ο τόπος, ενώ προάγουμε άσκοπα τον αποδεδειγμένα απαξιωμένο κομματισμό!

 • 2. Άρθρο 7
  Οι παράγραφοι 1α και 1δ να συμπληρωθούν ως εξής:
  «1. α. Κατά τη διάρκεια της περιόδου από τη λήψη της απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής, με την οποία γίνεται δεκτή η πρόταση για τη διενέργεια δημοψηφίσματος, έως την παραμονή διεξαγωγής της ψηφοφορίας, οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης καθώς και οι φορείς παροχής συνδρομητικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής υποχρεούται να μεταδίδουν μηνύματα πολιτικών κομμάτων που είτε εκπροσωπούνται στο εθνικό ή στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο είτε συμμετείχαν στις τελευταίες γενικές βουλευτικές εκλογές, έχοντας καταρτίσει πλήρεις συνδυασμούς υποψηφίων στο εβδομήντα τοις εκατό (70%) των εκλογικών περιφερειών της χώρας και συγκέντρωσαν ποσοστό ψήφων, τουλάχιστον, ίσο με το ένα και μισό τοις εκατό (1,5%) των εγκύρων ψηφοδελτίων της επικράτειας. Ta μηνύματα αυτά πρέπει να είναι προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρία.
  ……
  δ. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού που είναι αρμόδιος για την εποπτεία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και της Επιτροπής της παραγράφου 4 του παρόντος καθορίζεται, με βάση τα κριτήρια του εδαφίου β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος, ο χρόνος που διατίθεται στα δελτία ειδήσεων των κρατικών και των ιδιωτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών για την παρουσίαση της δραστηριότητας των πολιτικών κομμάτων. Με απόφαση επίσης του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού που είναι αρμόδιος για την εποπτεία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και μετά από διαβούλευση με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία καθορίζονται οι προδιαγραφές των μηνυμάτων ώστε αυτά να είναι προσβάσιμα στους πολίτες με αναπηρία».

 • Δεν υπάρχει λόγος να συμμετέχουν άμεσα τα κόμματα αλλά μόνο οι εθελοντές της κάθε άποψης , οποίοι συνήθως σε κάθε άποψη θα υπάρχει πολυ κομματική σύνθεση . Εάν μπλέξουμε τα κόμματα τότε τα δημοψηφίσματα θα γίνουν «ποδοσφαιρικός αγώνας» με κομματικούς φανατισμούς και θα χάσουν την αξία τους . Δείτε πως έγινε το δημοψήφισμα το 1974 για την επαναφορά η όχι του βασιλικού θεσμού.

 • 1 Αυγούστου 2011, 07:20 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ

  Δεν πρέπει το δημοψήφισμα να γίνει ένας θεσμός παρόμοιος με τις προεκλογικές εκστρατείες. θα πρέπει να λειτουργήσει αυτό το χρονικό διάστημα μεχρι τη διενέργειά του περισσότερο δημοκρατικά, με προβολή περισσότερων απόψεων που να μην υπόκινται σε κομματικά πλαίσια. Οι ανεξάρτητες φωνές θα πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα ώστε να ακουστούν περισσότερο για καλύτερη ενημέρωση και ουδετερότητα και όχι να παρακολουθούμε μια στείρα πολιτική διαμάχη.

 • 29 Ιουλίου 2011, 15:55 | Θεόδωρος Χατζηπαντελής

  Γιατί μόνο πολιτικών κομμάτων; Αν υπάρξει μια πρωτοβουλία πολιτών για κάποιο δημοψήφισμα πρέπει να πληρώσει; Πρέπει να υπάρξει υποχρεωτικά ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου όλοι να μπορούν να συζητούν μεταξύ τους.

 • 29 Ιουλίου 2011, 12:53 | Δημήτρης Σέρβης

  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ

  δηλαδή άτομα ή οργανώσεις σχετικές με το θέμα δεν έχουν πρόσβαση στα μέσα; Το δημοψήφισμα στηρίζεται στην πολύπλευρη ενημέρωση και κατανόηση από τον λαό του προβλήματος καιτ ων προτεινόμενων λύσεων και σε αυτή τη διαδικασία, συνήθως πρώτο λόγο μπορεί να έχουν εξωκοινοβουλευτικοί παράγοντες. Ο λαός επί των προγραμματικών δηλώσεων των κομμάτων έχει ήδη εκφραστεί στις εκλογές!

 • 29 Ιουλίου 2011, 11:41 | Γιάννης Γ.

  Θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλεψη και για την προβολή, μέσω των ΜΜΕ, και απόψεων που δεν προέρχονται από πολιτικά κόμματα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν προβλέψεις μόνο για την προβολή των πολιτικών κομμάτων και όχι και οργανώσεων κ.α. που εκπροσωπούν μεγάλη μερίδα πολιτών. Τώρα, το πως θα επιβεβαιωθεί ότι μία οργάνωση εκπροσωπεί και πόσους εκπροσωπεί είναι ένα ζητούμενο.

 • Θα έπρεπε να είχε ληφθεί υπόψη ο Κώδικας Καλών Πρακτικών για τα Δημοψηφίσματα, της Επιτροπής Για την Δημοκρατία μέσω του Δικαίου (Venice Commission) του Συμβουλίου της Ευρώπης. http://www.venice.coe.int/docs/2007/CDL-AD(2007)008rev-e.pdf

  Ο Κώδικας αναφέρει ότι η διοργάνωση του δημοψηφίσματος πρέπει να διενεργηθεί από ένα ανεξάρτητο όργανο. Ο κώδικας αναφέρει ότι η κεντρική Επιτροπή για τη διενέργεια του δημοψηφίσματος θα πρέπει να περιέχει και:
  1. Τουλάχιστον έναν δικαστή ή ένα ανεξάρτητο ειδικό νομικό.
  2. Εκπροσώπους των κομμάτων και, προαιρετικά,
  3. Εκπρόσωπο του υπουργείου Εσωτερικών και
  4. Εκπρόσωπο των εθνικών μειονοτήτων