Άρθρο 12 Χωροθέτηση μονάδων καλλιέργειας και επεξεργασίας φαρμακευτικής κάνναβης

 

Στον ν. 4139/2013 (Α΄74) προστίθεται άρθρο 2ΚΑ, ως εξής:

«Άρθρο 2ΚΑ
Χωροθέτηση μονάδων καλλιέργειας και επεξεργασίας φαρμακευτικής κάνναβης
1. Η έγκριση της παρ. 2 του άρθρου 2Α χορηγείται σε περιοχές, στις οποίες επιτρέπονται οι μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες των άρθρων 17 έως 40 του ν. 3982/2011 (Α` 143), στις περιοχές των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 17 του ν. 3325/2005 (Α` 68) ή σε περιοχές, στις οποίες επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και εκμεταλλεύσεις, εξαιρουμένης της γης υψηλής παραγωγικότητας, υπό τους όρους που ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση, που εκδίδεται, κατ` εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 2Β.
2. Στις περιοχές όπου επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και εκμεταλλεύσεις ισχύουν για τις εγκαταστάσεις της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2, οι όροι δόμησης του άρθρου 4 του π.δ. 24/31.5.1985(Δ’ 270) που προβλέπονται για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση.»

 • 16 Μαρτίου 2021, 22:23 | Βρυζώνης Θεοχάρης

  “Άρθρο 2ΚΑ”
  Ότι αφορά την εξαίρεση της γης υψηλής παραγωγικότητας.
  Κατά τη γνώμη μου θα μπορούσε να μπει κάποιο όριο σε αυτού του είδους γης (π.χ. 30 στρέμματα όπως υπάρχει και κατώτερο όριο 4 στρεμμάτων).
  Ή σε περίπτωση που απαγορευτεί να υπάρχει πιθανότητα επέκτασης για τις εγκαταστάσεις που έχουν παραδώσει φάκελο για έγκριση της εγκατάστασης.
  Μην ξεχνάμε ότι γη υψηλής παραγωγικότητας βρίσκετε συνήθως μακριά από μεγαλοπόλεις, έτσι δίνεται και πιθανότητα να ευνοηθούν και θέσεις εργασίας και στην επαρχεία.

 • 16 Μαρτίου 2021, 22:11 | GRECANMED AE

  1.Θα ηταν χρήσιμο να είναι ξεκάθαρο ότι εντός απαγορεύεται η παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης εντός αρχαιολογικών ζωνών Α-Β αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα εντός buffer zone ζώνη προστασίας εφόσον δεν υπάρχει ξεκάθαρο πλαίσιο αποζημίωσης σε περίπτωση που βρίσκεσαι εντός buffer zone όπως υπάρχει για τις ζώνες Α-Β . Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά την αναλγησία του ΚΑΣ και της αρχαιολογίας στις κατα τόπους περιοχές . Η μισή Ελλάδα είναι εντός αρχαιολογικών ζωνών .

  2. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να είναι ακριβή τα όρια που μπορεί να γίνει μονάδα σε σχέση με Ρέματα, ποτάμια , Λίμνες , Θάλασσα , πρώην ποτάμια αγωγούς ΕΥΔΑΠ κτλ
  Θυμίζω ότι η φαρμακευτική κάνναβη αναπτύσσεται σε γλάστρες σε θερμοκήπια με βιομηχανικό δάπεδο και δεν έχουν καμία επίδραση στη γη και κατ επέκταση στον υδροφόρο ορίζοντα

 • 16 Μαρτίου 2021, 21:56 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΔΗΣ

  Η διάταξη για μη χρήση της ΓΥΠ για εγκατάσταση μονάδων καλλιέργειας Φαρμακευτικής κάνναβης είναι εντελώς αντιφατική. Μιλάμε για μονάδα καλλιέργειας. Ο κατεξοχήν καταλληλότερος τόπος για καλλιέργειες είναι αυτός της Γης Υψηλής Παραγωγικότητας.
  Ήθελα να θυμίσω ότι με πολύ παλαιότερο νόμο (δεκαετία 80), έχει απαγορευθεί οποιαδήποτε εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε ΓΥΠ, πλην των μονάδων οι οποίες εξυπηρετούν την αγροτική καλλιέργεια. Σίγουρα μία από αυτές είναι η μονάδες καλλιέργειας και επεξεργασίας ΦΚ.
  Επειδή επίσης μπορεί να υπάρξει σύγχυση ή ο νομοθέτης να θέλει να απεμπλακούν οι μονάδες αυτές από την παραγωγή και ΠΩΛΗΣΗ ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ (κυρίως Φωτοβολταϊκά) , να υπενθυμίσουμε ότι οι εγκαταστάσεις που πραγματοποιούνται σε οροφές κτηρίων, δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς της Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας γιατί πολύ απλά έχει ήδη δοθεί άδεια ανέγερσης κτηρίων.
  Η Παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας ως ιδιοκατανάλωση ( ή αυτοπαραγωγή) δεν συνιστά νέα δραστηριότητα, δεν συνιστά καν δραστηριότητα. Διότι ακριβώς, δεν πωλείται η παραγωμομένη ενέργεια αλλά διοχετεύεται στο Δίκτυο ως αντάλλαγμα της ενέργειας που καταναλώνει η μονάδα. Κακώς επομένως γίνεται ξεχωριστή αναφορά στο άρθρο 2Β παρ1 περδ. για εγκατάσταση σταθμού παραγωγής ενέργειας ΑΠΕ και μάλιστα με την μορφή εξαίρεσης. Δεν μπορεί να τίθεται θέμα αδειοδότησης ή μη μιας μονάδας να παράγει η ίδια την ενέργεια που καταναλώνει.
  Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι θα έπρεπε να γίνει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ μια τέτοια εγκατάσταση στις μονάδες παραγωγής Φαρμακευτικής κάνναβης, και να ενταχθεί στις απαραίτητες προϋποθέσεις για την λήψη της άδειας εγκατάστασης.
  Θυμίζω τέλος ότι στις περισσότερες πλέον Ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, για την έκδοση οικοδομικών αδειών ακόμα και κατοικιών, είναι απαραίτητη η χρήση μονάδων εξοικονόμησης ενέργειας όπως τα Φωτοβολταϊκά και οι ανεμογεννήτριες.
  ΕΠΟΜΕΝΩΣ δε θα πρέπει να απαγορευτούν οι εγκαταστάσεις παραγωγής Φαρμακευτικής Κάνναβης από της Γεωργικές Γαίες Υψηλής Παραγωγικότητας, διότι είναι το φυσικό περιβάλλον των καλλιεργειών, δίνει ένα πλεονέκτημα στους επενδυτές βρίσκοντας εύκολα και φθηνή Γη, μακριά από οικισμούς , σχολεία κλπ όπως ορίζει ο ίδιος νόμος και ΤΕΛΟΣ διότι η χώρα διαθέτει εκατομμύρια στρέμματα Γης Υψηλής Παραγωγικότητας με αποτέλεσμα να μην προκαλείται καμία έλλειψη σε άλλες καλλιέργειες από τις εν λόγω εγκαταστάσεις.

 • 16 Μαρτίου 2021, 20:57 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός

  Η εξαίρεση της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας από την δυνατότητα εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων καλλιέργειας και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, δημιουργεί ανισότητες ανάμεσα σε νέους και υφιστάμενους επενδυτές που έχουν λάβει την έγκριση εγκατάστασης σε τέτοιες εκτάσεις και άρα είχαν πρόσβαση σε ‘φτηνή γη’.
  Επίσης, αποτελεί περιορισμό στην μελλοντική επέκταση, για όσους επενδυτές έλαβαν ήδη την έγκριση εγκατάστασης σε τέτοιες εκτάσεις, μιας και η επέκταση της μονάδας σε όμορες εκτάσεις με τον ίδιο χαρακτηρισμό θα απαγορεύεται. Κατά συνέπεια τις καταδικάζει σε μαρασμό, στην περίπτωση μάλιστα μελλοντικής άνθισης της αγορά των εν λόγω προϊόντων, δεδομένου ότι δεν θα μπορούν να αυξήσουν την παραγωγική δυναμικότητά τους και να ακολουθήσουν τον ανταγωνισμό που εγκαταστάθηκε σε εκτάσεις μη υψηλής παραγωγικότητας.
  Ακόμη, υπό όρους, θα μπορούσε να οδηγηθεί κανείς στην σκέψη ότι νέοι επενδυτές οδηγούνται σε υποχρεωτικές συνεργασίες με εταιρείες που έλαβαν ήδη την έγκριση εγκατάστασης με αποκλειστικό σκοπό την εκμετάλλευση της υπεραξίας αυτών.
  Φυσικά σε όλα τα παραπάνω σημαντικό ρόλο παίζει η ποσόστωση των εγκρίσεων εγκατάστασης σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως γη υψηλής παραγωγικότητας. Παρόλα αυτά, ακόμη και στην περίπτωση μικρού ή ακόμη και πολύ μικρού ποσοστού, η αδυναμία μελλοντικής επέκτασης αποτελεί σοβαρό ανασταλτικό παράγοντα και άρα παράγοντα μείωσης των κεφαλαίων που θα μπορούσαν να εισρεύσουν στη χώρα, μιας και από το σύνολο των ‘αδειών’ που μέχρι τώρα έχουν εκδοθεί, καταλαβαίνουμε ότι πολύ μικρό ποσοστό αυτών θα προχωρήσουν σε υλοποίηση και επομένως και η πιθανότητα μιας από αυτές να μην προχωρήσει στην υλοποίηση, θα είναι σημαντική απώλεια για τα έσοδα της χώρας.
  Τέλος, θεωρώ πως πρέπει η πολιτεία να αναλογιστεί (και να δράσει προλαμβάνοντας) την πιθανότητα κατά τόπους υπηρεσίες να προχωρήσουν σε αλλαγή του χαρακτηρισμού εκτάσεων από απλή γεωργική γη σε γη υψηλής παραγωγικότητας, ίσως θορυβημένες από την αλλαγή της εν λόγω νομοθεσίας, οδηγώντας ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό σε αδυναμία μελλοντικών επεκτάσεων σε όμορα αγροτεμάχια, επιχειρήσεων που έλαβαν την έγκριση εγκατάστασης σε απλή γεωργική γη.

 • 16 Μαρτίου 2021, 16:57 | Εμμανουήλ Τσαμπαλάς

  Α)Είναι λάθος να εξαιρεθεί η Γη Υψηλής Παραγωγικότητας από την επιτρεπόμενη χωροθέτηση καθώς στη ΓΥΠ συσσωρεύονται όλοι οι παράγοντες που απαιτεί μια καλλιέργεια υψηλών απαιτήσεων όπως η Φ.Κ.

  Γνωρίζω πως η έγκριση σε ΓΥΠ έρχεται σε αντίθεση με την εγκατάσταση σταθμών αιολικής και ηλιακής ενέργειας που προβλέπεται στο Άρθρο 2 γι’ αυτό και επαναλαμβάνω την πρόταση που έχω διατυπώσει και στο εν’ λόγο άρθρο παρακάτω.

  Προτάσεις

  1) Να επιτραπεί η εγκατάσταση σε ΓΥΠ
  2) Στις μονάδες που εγκαθίστανται σε ΓΥΠ να απαγορευτεί η εγκατάσταση σταθμών αιολικής και ηλιακής ενέργειας στην αδειοδοτημένη ΓΥΠ. Να τους επιτραπεί για τις ενεργειακές τους ανάγκες να εγκαταστήσουν σταθμούς παραγωγής ενέργειας, που θα κρίνονται ως ενιαία επένδυση με την μεταποιητική μονάδα, όπου αυτοί χωροταξικά επιτρέπονται.

  Β) Υπαρχει λάθος στην πρωτη πρόταση της πρωτης παραγραφου του Αρθρού 12.

  «1. Η έγκριση της παρ. 2 του άρθρου 2Α χορηγείται σε περιοχές»

  Η εγκριση περιγράφεται στην παραγραφο 1 του αρθρου 2Α και οχι στην παρ. 2

  Το άρθρο 2Α του ν. 4139/2013 (Α’ 74) τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

  «Άρθρο 2Α
  Έγκριση παραγωγής και διάθεσης προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης
  1. Εγκρίνεται κατ’ εξαίρεση η ενιαία:
  α. παραγωγή, κατοχή, μεταφορά, αποθήκευση, προμήθεια των πρώτων υλών του πολλαπλασιαστικού υλικού και των ουσιών των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%,
  β. εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με αποκλειστικό σκοπό: βα. είτε την απευθείας διάθεσή τους σε φαρμακεία, φαρμακαποθήκες, θεραπευτήρια, ιδιωτικές κλινικές, δημόσια νοσοκομεία, η οποία γίνεται υπό τον έλεγχο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) για ιατρικούς σκοπούς, ββ. είτε την εξαγωγή τους.

  2. Η έγκριση της παρ. 1 δεν μεταβιβάζεται. Η ανάθεση και παραχώρηση σε τρίτους οποιασδήποτε δραστηριότητας, σε οποιοδήποτε στάδιο της παρ. 1, απαγορεύεται. Η έγκριση παρέχεται με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το σύνολο των δραστηριοτήτων της παρ. 1 σύμφωνα με: α. τα άρθρα 17-40 του ν. 3982/2011 (Α’ 143), β. τα κεφάλαια ΣΤ΄ και Θ΄ του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) και γ. την υπό στοιχεία οικ. 483/35/Φ.15/2012 (Β΄ 158) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εκτός αν ρυθμίζεται διαφορετικά σύμφωνα με το άρθρο 2Β. Η ως άνω ατομική διοικητική πράξη αναρτάται σύμφωνα με τον ν. 4727/2020 (Α’ 184) στο πρόγραμμα «Διαύγεια».
  3. Για την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 2 δεν απαιτείται γνώμη της Επιτροπής Ναρκωτικών.»

 • 16 Μαρτίου 2021, 16:34 | MEDICAN HELLAS IKE

  Με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 2ΚΑ η εγκατάσταση μονάδας καλλιέργειας και επεξεργασίας φαρμακευτικής κάνναβης δεν επιτρέπεται σε ζώνες υψηλής παραγωγικότητας. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η εγκατάσταση μονάδας καλλιέργειας και επεξεργασίας φαρμακευτικής κάνναβης αποτελεί συν της άλλης και θερμοκηπιακή καλλιέργεια. Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η Cannabis Sativa L αποτελεί ένα φυτό με υψηλές απαιτήσεις σε νερό, γεγονός που σημαίνει ότι για την εγκατάσταση της καλλιέργειας ενδύκνεινται αγροτεμάχια τα οποία έχουν την δυνατότητα άρδευσης και ως εκ τούτου τα αγροτεμάχια τα οποία βρίσκονται σε ζώνες υψηλής παραγωγικότητας είναι τα πλέον κατάλληλα ή τουλάχιστον δεν πρέπει να αποκλειστούν.
  Επιπρόσθετα, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί το γεγονός ότι ορθώς ο νομοθέτης αποσαφήνισε στο άρθρο 155 του ν. 4601/2019 (Α΄ 44) ότι επιτρέπεται η εγκατάσταση μονάδων καλλιέργειας και επεξεργασίας φαρμακευτικής κάνναβης σε ζώνες υψηλής παραγωγικότητας.

  Επομένως, θεωρούμε σκόπιμο η έγκριση της παρ. 2 του άρθρου 2Α να χορηγείται σε περιοχές, στις οποίες επιτρέπονται οι μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες των άρθρων 17 έως 40 του ν. 3982/2011 (Α` 143), στις περιοχές των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 17 του ν. 3325/2005 (Α` 68) ή σε περιοχές, στις οποίες επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και εκμεταλλεύσεις, καθώς και στη γη υψηλής παραγωγικότητας.
  Τέλος, στο πλαίσιο διαρκούς οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι απολύτως αναγκαίο η δυνατότητα επέκτασης των επιχειρήσεων φαρμακευτικής κάνναβης σε όμορες εκτάσεις γης ιδιαίτερα των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε γη υψηλής παραγωγικότητας.

 • Με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 2ΚΑ η εγκατάσταση μονάδας καλλιέργειας και επεξεργασίας φαρμακευτικής κάνναβης δεν επιτρέπεται σε ζώνες υψηλής παραγωγικότητας. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η εγκατάσταση μονάδας καλλιέργειας και επεξεργασίας φαρμακευτικής κάνναβης αποτελεί συν της άλλης και θερμοκηπιακή καλλιέργεια. Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η Cannabis Sativa L αποτελεί ένα φυτό με υψηλές απαιτήσεις σε νερό, γεγονός που σημαίνει ότι για την εγκατάσταση της καλλιέργειας ενδείκνυνται αγροτεμάχια τα οποία έχουν την δυνατότητα άρδευσης και ως εκ τούτου τα αγροτεμάχια τα οποία βρίσκονται σε ζώνες υψηλής παραγωγικότητας είναι τα πλέον κατάλληλα ή τουλάχιστον δεν πρέπει να αποκλειστούν.
  Επιπρόσθετα, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί το γεγονός ότι ορθώς ο νομοθέτης αποσαφήνισε στο άρθρο 155 του ν. 4601/2019 (Α΄ 44) ότι επιτρέπεται η εγκατάσταση μονάδων καλλιέργειας και επεξεργασίας φαρμακευτικής κάνναβης σε ζώνες υψηλής παραγωγικότητας.

  Επομένως, θεωρούμε σκόπιμο η έγκριση της παρ. 2 του άρθρου 2Α να χορηγείται σε περιοχές, στις οποίες επιτρέπονται οι μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες των άρθρων 17 έως 40 του ν. 3982/2011 (Α` 143), στις περιοχές των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 17 του ν. 3325/2005 (Α` 68) ή σε περιοχές, στις οποίες επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και εκμεταλλεύσεις, καθώς και στη γη υψηλής παραγωγικότητας.

 • 15 Μαρτίου 2021, 21:49 | ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΡΟΝΤΗΡΗΣ

  Εχουμε υποβάλλει στις 07/08/2020 αίτηση για χορήγηση άδειας επεξεργασίας φαρμακευτικής κάνναβης με τη επωνυμία HMCC Α.Ε, σε αγροτεμάχιο το οποίο βρίσκεται σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Μας ζητήθηκε να καταθέσουμε διευκρινιστικό πιστοποιητικό και συγκεκριμένα από το Γ.Ε.Α (για αεροδρόμιο σε αναστολή) και η έγκριση μας ήρθε ηλεκτρονικά μόλις την περασμένη Παρασκευή λόγω καθύστερήσεων που οφείλονται στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από τον COVID (ακόμα περιμένουμε το φυσικό φάκελο με την έγκριση).
  Έχουμε ενταχθεί στον Επενδυτικό Αναπτυξιακό Νόμο και η πρότασή μας έχει εγκριθεί.
  Το ερώτημα που θέλουμε να θέσουμε είναι το εξής: Αν με τη δημοσίευση του νέου νόμου δεν έχουμε πάρει την άδεια εγκατάστασης για γραφειοκρατικούς λόγους και λόγους COVID και ψηφιστεί η νέα νομοθεσία, εμείς εντασσόμαστε στο παλιό καθεστώς, όπου προβήκαμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες ή θα κριθούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου;
  Σημειωτέον ότι έχουμε επενδύσει χρήματα και πάρα πολύ χρόνο τα τελευταία δύο χρόνια για να μπορέσουμε να πετύχουμε την ωριμότητα της πρότασής μας που είναι έτοιμη για υλοποίηση (σε περιβάλλον που τα δεδομένα αλλάζουν καθημερινώς).

 • 14 Μαρτίου 2021, 15:39 | John Konstantinou

   ‘Άρθρο 12 παράγραφος1 «Χωροθέτηση μονάδων καλλιέργειας και επεξεργασίας φαρμακευτικής κάνναβης>
  1. Η έγκριση της παρ. 2 του άρθρου 2Α χορηγείται σε περιοχές, στις οποίες επιτρέπονται οι μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες των άρθρων 17 έως 40 του ν. 3982/2011 (Α` 143), στις περιοχές των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 17 του ν. 3325/2005 (Α` 68) ή σε περιοχές, στις οποίες επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και εκμεταλλεύσεις, εξαιρουμένης της γης υψηλής παραγωγικότητας, υπό τους όρους που ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση, που εκδίδεται, κατ` εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 2Β.
  • Η εξωτερική καλλιέργεια που θα πληρούσε ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ θα μπορούσε να είναι το ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας μας και να αποτελέσει την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων. Δυστυχώς, με αυτή τη διάταξη αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εξαφανίζεται.