Άρθρο 5 Εισαγωγή και εξαγωγή κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L για ιατρικούς σκοπούς

 

Στον ν. 4139/2013 (Α΄74) προστίθεται άρθρο 2Ε ως εξής:
«Άρθρο 2Ε
Εισαγωγή και εξαγωγή κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L για ιατρικούς σκοπούς

1. Για την εισαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis_Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% για ιατρικούς σκοπούς, καθώς και για την εξαγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, με την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 2Β-2ΚΒ, αρκεί η έγκριση του άρθρου 2Α.

2. Η εισαγωγή και διάθεση στην ελληνική αγορά πρώτων υλών και ουσιών του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, καθώς και η εξαγωγή τους κατά παράβαση των όρων του παρόντος, απαγορεύονται.

3. Η διάθεση στην ελληνική αγορά του πολλαπλασιαστικού υλικού ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% απαγορεύεται.

4. Η εξαγωγή του πολλαπλασιαστικού υλικού ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% επιτρέπεται.

5. Απαγορεύεται η θέση σε κυκλοφορία στην ελληνική αγορά οποιουδήποτε προϊόντος φαρμακευτικής κάνναβης, χωρίς τη χορήγηση της Ειδικής Έγκρισης Κυκλοφορίας του Ε.Ο.Φ., όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 της υπό στοιχεία Δ3(γ)52588 (Β΄ 2840/16.7.2018) απόφασης του Υπουργού Υγείας ή άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υγείας υπό στοιχεία Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 (Β’ 1049) ή σύμφωνα με το Κεφάλαιο 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 726/2004 (L 136).»

 • Θεωρούμε ότι θα πρέπει να επιτρέπεται η διάθεση του πολλαπλασιαστικού υλικού ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% στην ελληνική αγορά σε αδειοδοτημένες μονάδες φαρμακευτικής κάνναβης, ακολουθώντας τις ίδιες διαδικασίες (δικαιολογητικά έγγραφα, μεταφορά κτλ) με την εξαγωγή του εν λόγω υλικού σε άλλες χώρες.

 • 16 Μαρτίου 2021, 08:06 | Γεώργιος Γκούμας

  Άρθρο 2Ε παρ. 1
  Χρειάζονται επιπλέον διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού. Θα ήταν σωστό να επιτραπεί η εισαγωγή εφόσον η μονάδα έχει αποπερατώσει τους χώρους καλλιέργειας και την ασφάλεια του χώρου και να μην απαιτείται η άδεια λειτουργίας που είναι αρκετά χρονοβόρος διαδικασία και εφόσον η ανάπτυξη των φυτών και η εξέλιξη νέων κλώνων απαιτούν μεγάλα χρονικά διαστήματα στα οποία δεν είναι απαραίτητες οι υπόλοιπες διατάξεις επεξεργασίας της δρόγης.

 • Ως προς το Άρθρο 5:
  Δεδομένου ότι έχει ήδη διατεθεί στην ελληνική αγορά πολλαπλασιαστικό υλικό για διακοσμητικούς κυρίως λόγους, δεν θα είναι εφικτή η ξαφνική απαγόρευσή του. Η περίπτωση της απαγόρευσης αυτού, δημιουργεί την ίδια επαναλαμβανόμενη ιστορία και δεν δείχνει σημάδια εξέλιξης και ανάπτυξης, αφού και στο παρελθόν από τη νομιμοποίηση και τη φορολογία της ινδικής καννάβεως με την παράλληλη ποτοαπαγόρευση, περάσαμε στην απαγόρευση της καννάβεως και την νομιμοποίηση του εξαρτησιογόνου αλκοόλ. Άραγε το επόμενο βήμα ποιο θα είναι; Να εξακολουθεί να είναι παράνομη η κάνναβη και να νομιμοποιηθεί η ηρωίνη;
  Επιπλέον, δεδομένου ότι στην ελληνική επικράτεια δεν σταμάτησε ποτέ η καλλιέργεια κάνναβης με περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0.2%, είτε νόμιμα, είτε παράνομα, και ενδεχομένως να διατηρείται πολλαπλασιαστικό υλικό ηλικίας ακόμα και άνω των 50 ετών, προτείνουμε την αναζήτηση αυτού, ακόμα και στα αρχεία των κατασχεθέντων από την Ελληνική Αστυνομία, για την ανάλυσή τους και τη διαδικασία καταχώρησης στους κοινοτικούς καταλόγους, ούτως ώστε η Ελλάδα να αναπτύξει το δικό της πολλαπλασιαστικό υλικό, το οποίο θα εμπορεύεται διεθνώς.

 • 14 Μαρτίου 2021, 22:42 | Συμεών Δαλκυριαδης

  Χρειάζεται να συσταθεί μια υπηρεσία (οργανισμός ή γραφείο κάνναβης) για την κάνναβη υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας ώστε να αφοσιωθεί στην διευθέτηση όλων των εναπομεινάντων θεμάτων και λεπτομερειών, όπως:
  1) Καθορισμός όλης της διαδικασίας συνταγογράφησης από τους ιατρούς (κάθε ειδικότητας)
  2) Κάρτα ασθενών ώστε να υπάρχει ο σχετικός έλεγχος για το ότι οι ασθενείς θα μπορούν να προμηθευτούν τα σκευάσματα.
  3) Συντονισμός και ενημέρωση όλων των σχετικών αρχών και υπηρεσιών (αστυνομία, φαρμακεία, ΕΟΠΥΥ, νοσοκομεία, ιατρικοί σύλλογοι, κά.) με πληροφόρηση σχετικά με τις διαδικασίες παροχής των ασθενών με σκευάσματα κάνναβης ώστε να αποφευχθούν πιθανές και λανθασμένες καταστάσεις.
  3) Ειδικά οι γιατροί (μέσω των ιατρικών συλλόγων και των διοικήσεων των νοσοκομείων) να ενημερωθούν για την δυνατότητα και τον τρόπο συνταγογράφησης των σκευασμάτων φαρμακευτικής κάνναβης.
  4) Διευθέτηση των διαδικασιών για την εισαγωγή εγκεκριμένων σκευασμάτων κάνναβης από χώρες της ΕΕ, τον Καναδά και το Ισραήλ που έχουν ήδη ενσωματώσει την φαρμακευτική κάνναβη στα συστήματα υγείας τους.
  Αυτά και όσα βήματα είναι απαραίτητο να γίνουν για φτάσουν επιτέλους τα σκευάσματα φαρμακευτικής κάνναβης στους ασθενείς, καθώς αυτός είναι ο βασικός λόγος νομιμοποίησης της ιατρικής χρήσης της κάνναβης θα μπορέσει να προχωρήσει μέσα από τον συντονισμό του Οργανισμού ή του Γραφείου Κάνναβης υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας.

  Κατανοώ ότι αυτό το νομοσχέδιο έχει να κάνει κυρίως με την παραγωγή και διευθέτηση θεμάτων εισαγωγής / εξαγωγής φυτικού υλικού και προϊόντων κάνναβης αλλά αν δεν καθοριστεί επ’ ακριβώς η διαδικασία διάθεσης της κάνναβης στους ασθενείς για να έχουν οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μια αγορά για να διαθέσουν τα προϊόντα μέσα στην ίδια τους την χώρα, δύσκολα θα έχει επιτυχία συνολικά η παραγωγή κάνναβης εντός της Ελλάδας. Μπορούν να ωφεληθούν και οι παραγωγοί και οι ασθενείς από μερικές μόνο υπουργικές ή κοινές υπουργικές αποφάσεις που θα κάνουν δυνατή την παροχή προϊόντων κάνναβης στο σύστημα υγείας της χώρας και στους ασθενείς.

 • 14 Μαρτίου 2021, 15:25 | John Konstantinou

   Άρθρο 5, παράγραφος 5 «5. Απαγορεύεται η θέση σε κυκλοφορία στην ελληνική αγορά οποιουδήποτε προϊόντος φαρμακευτικής κάνναβης, χωρίς τη χορήγηση της Ειδικής Έγκρισης Κυκλοφορίας του Ε.Ο.Φ., όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 της υπό στοιχεία Δ3(γ)52588 (Β΄ 2840/16.7.2018) απόφασης του Υπουργού Υγείας ή άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υγείας υπό στοιχεία Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 (Β’ 1049) ή σύμφωνα με το Κεφάλαιο 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 726/2004 (L 136).»
  • ή άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υγείας υπό στοιχεία Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013
  • Αδεια κυκλοφορίας φαρμάκου/Active Pharmaceutical Ingredient (API) με ΚΥΑ Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υγείας;;; Με ποιες διαδικασίες ελέγχου διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας των παραγόμενων προιόντων;;

 • 14 Μαρτίου 2021, 15:37 | John Konstantinou

   Άρθρο 5 παραγραφος 2 «2. Η εισαγωγή και διάθεση στην ελληνική αγορά πρώτων υλών και ουσιών του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, καθώς και η εξαγωγή τους κατά παράβαση των όρων του παρόντος, απαγορεύονται.»

  • Η Ελλάδα ΔΕΝ συμμετέχει στην παγκόσμα αγορά Φ.Κ.καθώς οι Έλληνες ασθενείς (πελάτες των παραγωγών) δεν έχουν πρόσβαση στα σκευάσματα.
  • Υποχρεώνετε τους Έλληνες ασθενείς να έχουν πρόσβαση ΜΟΝΟ στα παραγόμενα Ελληνικά προιόντα όταν/άν αυτά είναι διαθέσιμα.
  • Δεν είναι όλα τα προιόντα Φ.Κ ίδια. Η κάθε ποικιλία φυτού ενεργεί διαφορετικά στους ασθενείς καθώς διαφέρουν τα ενεργά συστατικά (δεν είναι μόνο THC και CBD). Δείτε παραδείγματα παιδιών στο Η.Β.
  • Αφαιρείτε το δικαίωμα πρόσβασης σε νόμιμα παραγόμενα Ευρωπαικά προϊόντα Φ.Κ απο τους Έλληνες ασθενείς.
  o Πώς διασφαλίζετε οτι ΔΕΝ θα χρησιμοποιηθούν δικαστικές αποφάσεις τόσο εντός κρατών μελών της ΕΕ (Γερμανίας) αλλά και του Ευρωπαικού δικαστηρίου αναφορικά στην πρόσβαση ασθενών στη Φ.Κ?
  • Δημιουργείτε συνθήκες μονοπωλίου με ότι συνέπειες έχει στην τιμή πώλησης των προϊόντων και την επιβάρυνση στα ταμεία του κράτους ειδικά στην περίπτωση συμμετοχής των ασφαλιστικών ταμείων.

 • 6 Μαρτίου 2021, 21:06 | Δρ.Αλκιβιάδης Μελιδονιώτης,MD-Ψυχίατρος/Ψυχαναλυτής

  Το άρθρο 5 είναι από την φύση του αντιφατικό.Δεν κατανοώ την απαγόρευση των παραγράφων: 2 & 3.Θα πρότεινα την επιτρεπτικότητα του νόμου ,όπως προβλέπει η παράγραφος 5 ,υπό τον έλεγχο του ΕΟΦ.
  Εάν εγκριθεί το άρθρο 5 ως έχει,τότε, αυτό που θα συμβεί (με βάση την εμπειρία μου ως κλινικού ψυχιάτρου-ψυχαναλυτού),θα είναι :α) είτε η αναζήτηση εκ μέρους των ασθενών των απαραίτητων σκευασμάτων από έτερες χώρες ,κυρίως της Ε.Ε. όπου θα υλοποιείται η τελική μεταποίηση π.χ.του ξηρού ανθού ελληνικής προέλευσης β) η αναγκαστική επανεισαγωγή του τελικού σκευάσματος (πχ.έλαιο) και η διάθεσή του υπό τον έλεγχο του ΕΟΦ,ΑΛΛΑ με υπέρογκη οικονομική επιβαρυνση για τον ασθενή(και συνεπακόλουθα για το ασφαλιστικό σύστημα)λόγω της διαδρομής του φαρμάκου από το εξωτερικό μέχρι πίσω στην ελληνική επικράτεια.
  Χαρατηριστικό παράδειγμα,η πρόσφατη συνταγογράφηση του (Αγγλικής προέλευσης) Sativex ,με τιμή λιανικής 532 ευρώ ΚΑΙ δυνατότητα συμμετοχής (συνταγογραφούμενο) 25%.
  Θα πρότεινα επίσης την συνολική διαχείριση των τελικών σκευασμάτων από ένα ξεχωριστό φορέα διαχείρισης του αρμόδιου Υπουργείου ( Υγείας),σε συνεργασία με τον ΕΟΦ.