Άρθρο 14 Αρμοδιότητες της Επιτροπής

Το άρθρο 14 του ν . αντικαθίσταται ως εξής:

1. Η Επιτροπή αποτελεί όργανο κοινωνικού και επιστημονικού διαλόγου επί θεμάτων που αφορούν στο στρατηγικό σχεδιασμό και την εφαρμογή της  πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ., καθώς και επί θεμάτων πολιτικής ανάπτυξης της έρευνας, της καινοτομίας, της διασύνδεσης των επιχειρήσεων με την έρευνα και την καινοτομία και της προώθησης της επιχειρηματικότητας σε καινοτόμους δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της αποστολής της, συντάσσει προτάσεις και εισηγήσεις επί των θεμάτων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο,

σε τακτικό χρόνο κατά τις προγραμματισμένες συνεδριάσεις της,  και εκτάκτως μετά από αίτημα του Δ.Σ.,  ή/και του αρμόδιου Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.

Επίσης, η Επιτροπή μπορεί να διατυπώνει  και προτάσεις προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας επί:

α) του περιεχομένου και της εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ.,

β) του περιεχομένου και της εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδίου της Εταιρείας,

γ) του ετήσιου προϋπολογισμού της Εταιρείας, καθώς και της έκθεσης τεκμηρίωσης του,

δ) του ετήσιου απολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,

ε) της ετήσιας έκθεσης για την πορεία της έρευνας και της καινοτομίας στη Ζ.ΚΑΙ.Θ.

στ) κάθε άλλου θέματος, για το οποίο ζητά τη συνδρομή της το Δ.Σ. ή ο  Υπουργός. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.

2. Η Επιτροπή μπορεί, για την εκπλήρωση της αποστολής της, να ζητά στοιχεία και πληροφορίες από κάθε φορέα του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού φορέα της Ελλάδας ή του Εξωτερικού. Ειδικά για τους φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, οφείλουν να διαβιβάζουν τα αιτούμενα στοιχεία αμελλητί.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί, κατά τις συνεδριάσεις της, να καλεί εκπροσώπους των φορέων του προηγούμενου εδαφίου, προκειμένου να αναπτύσσουν προφορικά, ενώπιόν της, τις απόψεις τους επί θεμάτων της αρμοδιότητάς τους.

 • 13 Ιουλίου 2011, 13:01 | ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ

  Στην παράγραφο 1 δεν θα έπρεπε να αφαιρείται η εφαρμογή της χωροταξικής πολιτικής ως θέμα κοινωνικού διαλόγου.

  ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:
  Βάρβογλη Χ. Φοιτήτρια Α.Π.Θ. Μηχ/κός Χωροταξίας και Ανάπτυξης
  Ζαφειρίδης Ν. Φοιτητής Δ.Π.Θ Μηχ/κός Περβάλλοντος
  Κυρατζάκος Α. Φοιτητής Π.Θ Μηχ/κός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
  Παυλίδης Θ. Μηχ/κός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
  Τσαμτζή Δ. Φοιτήτρια Α.Π.Θ. Μηχ/κός Χωροταξίας και Ανάπτυξης
  Χλιβίνου Α. Φοιτήτρια Δ.Π.Θ. Μηχ/κός Περβάλλοντος

 • 4 Ιουλίου 2011, 11:39 | Στέφανος

  Η επιτροπή είναι ουσιαστικά ΑΜΙΣΘΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ.
  Αν είναι να στελεχωθεί από Έλληνες με Διεθνή εμπειρία (πχ στο εξωτερικό) και επιφανείς γνώστες του αντικειμένου, τότε ΟΚ, αρκεί να ΜΗΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΜΕ ΑΦΑΝΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (πχ αυτοκίνητα, ενοίκια, αγορές κλπ) τον φορέα.

  Τέλιωσε το πάρτι

 • 1 Ιουλίου 2011, 17:08 | Βασίλης Καραβίτης

  Για ψάξτε να δείτε ποιό είναι το έργο που έχουν να επιδείξουν όλες οι ΑΕ του δημοσίου, πατρόμοιες με αυτή που ιδρύετε. Για ψάξτε να δείτε έβγαλε καμία απ’ αυτές κέρδη; ‘Η έστω, ισοσκέλισε τον ισολογισμό της; Χωρίς να έχω ψάξει, σας διαβεβαιώ ότι όλες τις πληρώνουμε εμείς, αφού έχουν όλες ελλείματα και μάλιστα μεγάλα. ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΛΛΙΩΣ. Δεν είναι δυνατόν εταιρία του δημοσίου (με εξαίρεση ίσως τις Κοινής Ωφελείας (ΔΕΚΟ) που μπορούν να αυξάνουν, κατά βούληση, τα τιμολόγιά τους. Αν νομίζετε ότι με εταιρίες του δημοσίου, τάχα ιδιωτικού δικαίου, θα κάνετε έρευνα και ανάπτυξη, πλανάσθε πλάνην οικτράν. Το μόνο που επιτυχγάνετε είναι να αυξάνετε την οργή μας απέναντι στην άφρονα πολιτική σας, που δεν έχει καμία επικοινωνία με την πργματικότητα. Σαν να ζείτε σε άλλον πλανήτη!!!

 • 1 Ιουλίου 2011, 13:01 | Π.Δ.ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

  επιτροπες στην χωρα μας ?
  συνεχιζεται να κοροιδευεται τους ΕΛΛΗΝΕΣ.