Άρθρο 3 Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.»

Το άρθρο 3 του ν. αντικαθίσταται ως εξής:

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με τη επωνυμία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία»), με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία επιδιώκει σκοπούς κοινωφελείς και δημοσίου συμφέροντος και έχει ως κύρια αποστολή τη διαχείριση και την ανάπτυξη της Ζ.ΚΑΙ.Θ.

2. Η διοίκηση της Εταιρείας, η οργάνωση και η λειτουργία της, οι αρμοδιότητες των οργάνων της και κάθε ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με το καταστατικό της, το οποίο καταρτίζεται από το Δ.Σ. αυτής και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία τροποποιείται το καταστατικό της Εταιρείας.

 • 13 Ιουλίου 2011, 13:06 | ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ

  Στην παράγραφο 1 στο εδάφιο 3 του αρχικού Ν. έχει διαγραφεί η φράση «Η Εταιρεία δεν υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά, και λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος νόμου και του καταστατικού της, και συμπληρωματικά των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α’)», δημιουργώντας ασάφειες όσον αφορά στο χαρακτήρα και τη λειτουργία της Εταιρείας.

  ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
  Βάρβογλη Χ. Φοιτήτρια Α.Π.Θ. Μηχ/κός Χωροταξίας και Ανάπτυξης
  Ζαφειρίδης Ν. Φοιτητής Δ.Π.Θ Μηχ/κός Περβάλλοντος
  Κυρατζάκος Α. Φοιτητής Π.Θ Μηχ/κός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
  Παυλίδης Θ. Μηχ/κός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
  Τσαμτζή Δ. Φοιτήτρια Α.Π.Θ. Μηχ/κός Χωροταξίας και Ανάπτυξης
  Χλιβίνου Α. Φοιτήτρια Δ.Π.Θ. Μηχ/κός Περβάλλοντος

 • 4 Ιουλίου 2011, 10:45 | Στέφανος

  Ο φορέας έχει νόημα να είναι Ανώνυμη Εταιρεία ΜΟΝΟ ΑΝ συμμετέχουν και ιδιώτες στο κεφάλαιο και την διοίκηση. Από τη στιγμή που δεν συμμετέχουν ιδιώτες, ο φορέας είναι ΔΗΜΟΣΙΟΣ και τελεί κάτω από την ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, δηλαδή την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. Επίσης, δεν έχει μετοχικό κεφάλαιο, αλλά ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ.

  Τέλειωσε το πάρτυ.

 • 1 Ιουλίου 2011, 17:59 | Βασίλης Καραβίτης

  Τι νόημα έχει η ίδρυση αυτών των Α.Ε. που είναι, τάχα, Ν.Π.Ι.Δ., αλλά έχουν καθαρά χαρακτήρα δημόσιο, γραφειοκρατία δημοσίου, δυσκαμψία δημοσίου, διαδικασίες δημοσίου, κεφάλαια δημοσίου και έργο δημοσίου. Δηλαδή τίποτε! Πληρώνουμε έξοδα, υπαλλήλους Δ.Σ. προέδρους, αυτοκίνητα, ταξίδια, κλπ. για να κάνουμε ακόμη μιά δημόσια υπηρεσία, που, υποκριτικά, την βαφτίζουμε Α.Ε.! Φαίνεται ότι η κρίση δεν έδωσε κανένα μάθημα στα κυβερνητικά στελέχη…

 • 1 Ιουλίου 2011, 12:28 | Π.Δ.ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

  δεν ειναι καλητερα να βγει ολο αυτο το πακετο
  σε πλειστηριασμο κ να αναλαβει την ευθηνη μια ομαδα ατομων
  που να ενδιαφερθουνε πραγματικα κ εφοσον φερνουν αποτελεσματα
  να αμοιβονται ? κλπ.

 • 1 Ιουλίου 2011, 12:53 | Π.Δ.ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

  ποιος θα την συστησει ?
  ποιο το διοικητηκο προσωπικο ?
  το κρατος ?

  ΝΑΙ.
  ΟΛΟΙ ΧΩΡΙΣ ΑΜΟΙΒΗ.

 • 1 Ιουλίου 2011, 10:36 | Βασιλική Σωτηροπούλου

  Μια υπηρεσία δεν «συνιστάται» αλλά «συστήνεται», εξ ού και «Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας…». Όλες οι σχετικές ΥΑ περιέχουν το ίδιο λάθος!

  Ευχαριστώ.