Άρθρο 6 Οργάνωση και Λειτουργία της Εταιρείας

Το άρθρο 6 του νόμου αντικαθίσταται ως εξής:

1. Για την οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας καταρτίζονται οι ακόλουθοι κανονισμοί, οι οποίοι τελούν υπό τον προηγούμενο έλεγχο νομιμότητας και σκοπιμότητας των αρμόδιων Υπουργών που τους εγκρίνουν όπως ορίζεται για τον κάθε κανονισμό:

α) Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας. Με τον Κανονισμό αυτόν καθορίζεται η οργανωτική δομή της Εταιρείας, ο αριθμός του προσωπικού της Εταιρείας, η κατανομή αυτού σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες, τα καθήκοντά του, η ευθύνη του κατά την άσκηση των καθηκόντων του, τα κριτήρια αξιολόγησής του, η εξέλιξή του, τα κλιμάκια αμοιβών και αποδοχών, η εκπαίδευση και η επιμόρφωσή του και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β) Οι συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτει η Εταιρεία διέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αντίστοιχες συμβάσεις του Δημοσίου και των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα.

γ) Οι συμβάσεις εκτέλεσης έργων που συνάπτει η Εταιρεία διέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αντίστοιχες συμβάσεις του Δημοσίου και των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα.

δ) Ο Κανονισμός Μισθώσεων. Οι μισθώσεις ακινήτων που ανήκουν κατά κυριότητα στην Εταιρεία ή παραχωρούνται σε αυτήν με οποιαδήποτε έννομη σχέση εξαιρούνται από τις διατάξεις του π.δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30 Α΄). Οι μισθώσεις αυτές διέπονται από τις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού και του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.). Ο Κανονισμός Μισθώσεων καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την εκτέλεση, τη διοίκηση και το συντονισμό των πάσης φύσεως έργων της αρμοδιότητάς της.

 • 13 Ιουλίου 2011, 13:42 | ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ

  Διαπιστώνεται ότι αλλάζει η φύση της εταιρείας, καθώς αρχικά υπάγεται στον ιδιωτικό τομέα και ενώ δεν αφορά πρωτογενείς ανάγκες, κοινωνικές και πρόνοιας μετατρέπεται μέσω αυτών των διατάξεων σε ΔΕΚΟ, πράγμα το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τις πολιτικές αποκρατικοποιήσεων αυτών.

  ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:
  Βάρβογλη Χ. Φοιτήτρια Α.Π.Θ. Μηχ/κός Χωροταξίας και Ανάπτυξης
  Ζαφειρίδης Ν. Φοιτητής Δ.Π.Θ Μηχ/κός Περβάλλοντος
  Κυρατζάκος Α. Φοιτητής Π.Θ Μηχ/κός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
  Παυλίδης Θ. Μηχ/κός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
  Τσαμτζή Δ. Φοιτήτρια Α.Π.Θ. Μηχ/κός Χωροταξίας και Ανάπτυξης
  Χλιβίνου Α. Φοιτήτρια Δ.Π.Θ. Μηχ/κός Περβάλλοντος

 • 4 Ιουλίου 2011, 10:50 | Στέφανος

  Η εταιρεία δεν είναι εταιρεία αλλά ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (βλ. άρθρο 4) και πρέπει να λειτουργεί όπως μια δημόσια υπηρεσία, με διαγωνισμούς κλπ, ώστε να αποδεικνύεται η καλή διαχείριση.
  Αν θέλουμε να κάνουμε με δημόσιο χρήμα ιδιωτική εταιρεία, αυτό λέγεται αθέμιτος ανταγωνισμός. Να γίνει διαγωνισμός και να επιλεχθεί καθαρά ιδιωτική εταιρεία που θα διαχειριστεί το έργο.

  Τέλιωσε το πάρτυ.

 • Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ , ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ.
  ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΕ ΧΡΟΝΟΒΟΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΤΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ , ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ.
  ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΝ ΕΝΑΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΛΕΥΤΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ , ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΠΤΥΧΟ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ , ΓΙΑΤΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΛΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΣΕ ΑΡΓΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ,ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟ.
  ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ