Άρθρο 1 Ίδρυση και οριοθέτηση της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 μετά τη φράση «της καινοτομίας και της» διαγράφεται η λέξη «τεχνολογίας» και προστίθεται η λέξη «επιχειρηματικότητας».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα όρια της Ζ.ΚΑΙ.Θ. καθορίζονται με κοινή απόφαση μεταξύ του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των καθ΄ύλιν αρμόδιων Υπουργών. Σε περιπτώσεις που η παραχώρηση χώρων προς χρήση γίνεται από ιδιωτικούς φορείς, θα υπογράφεται σχετικό μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των νομίμων εκπροσώπων των εν λόγω φορέων.

3. Στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθεται παράγραφος με αρ. 3 ως εξής:

Τα όρια της Ζ.ΚΑΙ.Θ. δύνανται να τροποποιούνται ή να επεκτείνονται ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των καθ΄ ύλιν αρμοδίων Υπουργών, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.» που συνίσταται με το άρθρο 3 του  παρόντος  νόμου.

 • 15 Ιουλίου 2011, 12:13 | Αθανασιάδης Κωνσταντίνος

  Θα ήθελα να αναφερθώ στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δυο εταίροι οι οποίοι έχουν υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με την Αλεξάνδρεια Ζ.Κ. και βρίσκοντσι στην περιοχή της Σίνδου: Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας – (ΕΙΜ) και το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Θα ήταν λοιπόν κατανοητό και αυτό προτείνω: οριοθέτηση της ζώνης και στη Δυτική Θεσσαλονίκη αλλά και η χωροθέτηση ενός θύλακα καινοτομίας στην περιοχή αυτή του ν. Θεσσαλονίκης.
  Είναι κατανοητό ότι με την ύπαρξη αυτού του θύλακα καινοτομίας στη Δυτ. Θεσ/νίκη και με τους 2 αυτούς φορείς να συμμετέχουν, θα βοηθηθεί η ανάπτυξη της έρευνας και τεχνολογίας στην περιοχή.

  ΜΕ εκτίμηση

  Αθανασιάδης Κωνσταντίνος
  Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας

 • Πολλοί συμφωνούν ότι το μεγάλο στοίχημα της χώρας για να πετύχει το ζητούμενο άλμα προς τα εμπρός είναι να γίνει hub ανθρώπων, ενέργειας, προϊόντων και υπηρεσιών. Όπως πολύ σωστά σημείωσε κάποιος πριν από μένα, ένα κομμάτι του ρόλου που καλείται να παίξει η ζώνη καινοτομίας θα μπορούσαν να το παίξουν τα ελληνικά πανεπιστήμα και στη συγκεκριμένη περίπτωση το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της βαλκανικής, το Αριστοτέλειο. Δυστυχώς όμως το ελληνικό πανεπιστήμιο γενικότερα βρίσκεται σε μια φάση επαναπροσδιορισμού η οποία δυστυχώς θα ολοκληρωθεί ούτε σύντομα, ούτε και εύκολα.

  Λυπάμαι πολύ αλλά το περιορισμένο του χρόνου δεν με επιτρέπει να παραθέσω κάποια συγκεκριμένα σημεία τα οποία βρήκα ενδιαφέροντα μελετώντας ένα ανάλογο εγχείρημα, σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα βεβαια (http://www.sipac.gov.cn/english/).

  Απλά και μόνο να σημειώσω επιγραμματικά τα εξής:
  > Το εγχείρημα θα πρέπει να λειτουργήσει στη λογική της μικρότερης δυνατής συμμετοχής από πλευράς του Δημοσίου, σε ότι αφορά την εν γένει λειτουργία του και κάποια στιγμή και τη χρηματοδότηση του. Με πολύ συγκεκριμένους και αυστηρούς συγκεκριμένους στόχους.
  > Το μεγαλύτερο, ίσως, εμπόδιο είναι η κατάσταση αβεβαιότητας που επικρατεί στην ελληνική οικονομία και επιμέρους η απουσία ενός συγκεκριμένου φορολογικού πλαισίου, με ελάχιστο χρονικό ορίζοντα 20ετίας.
  > Υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες προσέλκυσης μικρομεσαίων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, με κίνητρα το χαμηλό κόστος, τη θέση της χώρας, και όσο αστείο κι αν ακούγεται τον ήλιο της. Απλά, παράλληλα με το κόστος πρέπει να εξασφαλιστεί και ένα ελάχιστο επίπεδο σε μια σειρά από άλλους παράγοντες, με βασικότερους και πάλι, την οικονομική και φορολογική σταθερότητα. Και επιτέλους, ένα γενναίο άλμα προς τα εμπρός σε ότι αφορά την εν γένει λειτουργία και αποτελεσματικότητα των δημοσίων υπηρεσιών.

  Συγγνώμη για το αποσπασματικό της τοποθετησής μου (και τα όποια ορθογραφικά λάθη), δυστυχώς τα χρονικά μου περιθώρια ήταν περιορισμένα. Καλή συνέχεια σε όλους.

  Κώστας Χατζησάββας
  Διδάκτορας Α.Π.Θ.

 • 14 Ιουλίου 2011, 17:59 | Κυριάκος Λουφάκης

  Η καινοτομία από την φύση της είναι μοναδική. Συνέπως ένας μοναδικός χώρος στον οποίο θα συγκεντρώνονται όλες οι καινοτομικές προσπάθειες δεν είναι αρκετός. Για παράδειγμα μια καινούργια χημική ένωση δεν μπορεί να αναπτυχθεί, ειδικά σε προβιομηχανική κλίμακα σε μέρος που δεν υπάρχει πρόβλεψη για διαχείρηση αποβλήτων. Θα έπρεπε συνεπώς να διευρυνθούν τα όρια της ζώνης και να συμπεριλάβουν περιοχές όπου πληρούνται οι ανάγκες ανάλογα με την καινοτομία που πρόκειται να ανπτυχθεί. Τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να είναι βιομηχανικές περιοχές όπου οι περισσότερες των απαιτήσεων πληρούνται.

  Δρ.Κυριάκος Λουφάκης/ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ

 • 14 Ιουλίου 2011, 17:30 | INFOΔΗΜ

  Το εν λόγω σχόλιο θα πρέπει να τοποθετηθεί στο άρθρο 15, το οποίο προτείνεται να δημιουργηθεί.

  Αιτιολογική έκθεση:
  Εξαιτίας του γεγονότος ότι η Τεχνόπολη είναι αποτέλεσμα επιτυχούς επιχειρηματικής πρωτοβουλίας (δημιουργήθηκε από κεφάλαια των 80 μικρομεσαίων επιχειρήσεων – μετόχων της Τεχνόπολης, ενώ τα έργα υποδομής, το κόστος των οποίων ξεπέρασε τα 3,5 εκατομμύρια Ευρώ, επιδοτήθηκαν από το Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας με 1,2 εκατομμύρια Ευρώ), η ένταξη στην Ζώνη Καινοτομίας δίνει μια νέα δυναμική και ώθηση στο εγχείρημα των επιχειρήσεων πληροφορικής. Ταυτόχρονα, η ίδια η Ζώνη Καινοτομίας με την υφιστάμενη παρουσία της Τεχνόπολης, αποκτά αυτόματα έναν δυναμικό «θύλακα» τεχνογνωσίας, ο οποίος μπορεί να της δώσει το καινοτομικό προφίλ για την επανεκκίνησή της. Με την ευκαιρία του νέου νόμου για τη Ζώνη Καινοτομίας, δίνεται η ευκαιρία στο να δοθεί σαφής προσδιορισμός και οριοθέτηση του ρόλου της Τεχνόπολης εντός της Ζώνης Καινοτομίας, με έμφαση αφενός μεν στην υποστήριξη του καινοτομικού ρόλου της Ζώνης Καινοτομίας, αφετέρου δε στη δυνατότητα υποστήριξης των επιχειρήσεων πληροφορικής για την εγκατάστασή τους εντός της Τεχνόπολης.
  Άλλωστε, το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη και αυτή γεννιέται από:
  Α) την συσσώρευση επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας
  Β) την συνεργασία μεταξύ τους για την παραγωγή προϊόντων
  Γ) την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων
  Δ) τον εξαγωγικό προσανατολισμό
  Ε) την επανεπένδυση των κερδών τους
  Στ)την επαναδραστηριοποίηση του κύκλου των υφιστάμενων επιχειρήσεων με την προσέλκυση και άλλων επιχειρήσεων
  Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται να μπει ξεχωριστό άρθρο το οποίο προσδιορίζει το ρόλο της Τεχνόπολης στη Ζώνη Καινοτομίας και ταυτόχρονα ικανοποιεί τις παραπάνω προϋποθέσεις για τη ζητούμενη ανάπτυξη μέσω της Ζώνης Καινοτομίας.

  Άρθρο 15 Ζώνη Καινοτομίας και Τεχνόπολη
  1.Οι επιχειρήσεις που αναπτύσσονται στην Τεχνόπολη, υποβάλλουν προαιρετικά πενταετές επιχειρησιακό πλάνο ανάπτυξής τους το οποίο θα πρέπει να συνάδει με τους στόχους και σκοπούς της Ζώνης Καινοτομίας, ενώ θα πρέπει να αποδεικνύει είτε τη μόχλευση της τοπικής οικονομίας, είτε την αύξηση της απασχόλησης, είτε την καινοτομικότητα, είτε τον εξαγωγικό χαρακτήρα των περιγραφόμενων δράσεών του.
  Βασικός στόχος θα πρέπει να είναι η βέλτιστη αποδοτικότητα των κεφαλαίων που τοποθετούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αξιοποιώντας το πλαίσιο ύπαρξης και λειτουργίας της Ζώνης Καινοτομίας.
  Το πενταετές πλάνο εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Ζώνης Καινοτομίας, στην περίπτωση που εξυπηρετεί αποδεδειγμένα τους στόχους της Ζώνης και αναφέρεται στην παραγωγή ή επέκταση καινοτομικού προϊόντος ή υπηρεσίας.
  Με την έγκριση του πενταετούς επιχειρησιακού πλάνου, οι επιχειρήσεις που είναι ή πρόκειται να εγκατασταθούν στην Τεχνόπολη, δικαιούνται επιπλέον ποσοστό επιδότησης 5%, στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου, πέραν του ποσοστού που θα οριστεί με Υπουργική Απόφαση για τη Ζώνη Καινοτομίας, για την υλοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων.
  Επίσης, για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, το ποσοστό των κτιριακών εγκαταστάσεων δύναται να φθάνει το 60% του συνολικού προϋπολογισμού του προτεινόμενου στον Αναπτυξιακό Νόμο επενδυτικού σχεδίου.
  Οι επιχειρήσεις που υλοποιούν το πενταετές πλάνο δικαιούνται φοροαπαλλαγή ύψους 30% επί του ποσοστού φορολόγησής τους κατ’ έτος και για 3 χρόνια μετά την πετυχημένη υλοποίηση του επιχειρησιακού πλάνου, εφόσον αποδεικνύουν τη συνέχιση της παροχής υπηρεσίας ή την παραγωγή των καινοτομικών προϊόντων. Το ποσό αυτό καταβάλλεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού από πόρους της Ζώνης Καινοτομίας ή άλλους πόρους.
  2.Οι επιχειρήσεις της παραπάνω παραγράφου, δικαιούνται, -μετά την ολοκλήρωση του διετούς επενδυτικού σχεδίου του Αναπτυξιακού Νόμου-, επιδότησης για την απασχόληση προσωπικού, σε ποσοστό 20% του ετήσιου μισθοδοτικού κόστους. Η επιδότηση αναφέρεται στη δημιουργία εξαρτημένων θέσεων εργασίας. Κατ’ εξαίρεση και εφόσον δημιουργούνται άνω των 5 ΕΜΕ (Ετήσιων Μονάδων Εργασίας) δύναται η επιδότηση σε αντίστοιχου κόστους προσωπικό (φυσικά πρόσωπα) το οποίο δεν απασχολείται με εξαρτημένη σχέση εργασίας, αλλά με σύμβαση έργου. Το προσωπικό αυτό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 50% του προσωπικού που προβλέπεται για την υλοποίηση του επιχειρησιακού πλάνου, ενώ η επιδότηση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη της τριετίας και όχι μετά τη λήξη της πενταετίας του επιχειρησιακού πλάνου. Στην περίπτωση που το επιχειρησιακό πλάνο δεν επιτύχει τους στόχους του, η επιδότηση επιστρέφεται εντόκως.
  3.Για τη δικτύωση των επιχειρήσεων της Τεχνόπολης και για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, οι επιχειρήσεις της Τεχνόπολης (δικτύωση δύο και περισσοτέρων επιχειρήσεων), δύνανται να υποβάλλουν κοινό διετές επιχειρησιακό πλάνο το οποίο θα αφορά την υλοποίηση καινοτομικής δράσης. Η δράση αυτή υποχρεωτικά επιχορηγείται από πόρους της Ζώνης Καινοτομίας ή άλλους πόρους σε ποσοστό μέχρι 50% και μέχρι το ύψος των 200.000 ευρώ, εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι της.

 • Άρθρο 1 Ίδρυση και οριοθέτηση της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης:
  Προτείνουμε τη διεύρυνση των ορίων της Ζώνης που δίνονται στο χάρτη προς τις όμορες ανεκμετάλλευτες περιοχές, προκειμένου να αυξηθούν οι δυνατότητες εγκατάστασης στη Ζώνη.

  Οργάνωση και Λειτουργία της Ζώνης:
  • Να ενισχυθεί η παρουσία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και να μειωθεί αντίστοιχα ο έντονος δημόσιος χαρακτήρας στην οργάνωση και λειτουργία της Ζώνης
  • Να μειωθεί η γραφειοκρατία προκειμένου να διευκολυνθούν και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες δημιουργίας και λειτουργίας της Ζώνης

  Κίνητρα εγκατάστασης στη Ζώνη:
  Κίνητρα για επιχειρήσεις που θα εγκατασταθούν ή που είναι ήδη εγκαταστημένες στη Ζώνη
  • Επιδοτήσεις για επενδυτικά, αναπτυξιακά και ερευνητικά έργα (για κτιριακές δαπάνες, εξοπλισμό, δαπάνες επιστημονικού προσωπικού)
  • Οι επιδοτήσεις να κυμαίνονται σε επίπεδα ανώτερα εκείνων του αναπτυξιακού νόμου
  • Φορολογικές ελαφρύνσεις

  Υποστηρικτικές υπηρεσίες που θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στη Ζώνη:
  • Κατοχύρωση και προστασία δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (π.χ. πατέντες, πνευματικά δικαιώματα)
  • Βιβλιογραφικές έρευνες, έρευνες προηγούμενης στάθμης της τεχνολογίας, έρευνες αγοράς
  • Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας
  • Ανάπτυξη λογισμικού υποστήριξης λειτουργικών και άλλων διαδικασιών
  • Ανάπτυξη επιχειρηματικής στρατηγικής/επιχειρηματικού σχεδίου
  • Διαφήμιση και προώθηση (marketing)
  • Υποστήριξη πωλήσεων

  Αξιολόγηση για εγκατάσταση στη Ζώνη:
  • Χρήση δεικτών όπως αριθμός πατεντών ή άλλων κατοχυρωμένων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, επίπεδο εκπαίδευσης προσωπικού, επενδύσεις Ε&Α, οικονομική απόδοση, εξαγωγές
  • Συνεργασία μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων
  • Η παρουσία του ιδιωτικού τομέα πρέπει να είναι έντονη στη ΖΩΝΗ

  Ελευθερία Αθανασιάδου/CHIMAR HELLAS AE

 • 14 Ιουλίου 2011, 10:26 | ΝΙΚΟΣ ΣΠ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

  Δημόσια Διαβούλευση για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στο νόμο 3489/2006 «Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις»
  Εισαγωγικά – γενικές παρατηρήσεις
  1. Η πρόταση για την ίδρυση Ζώνης Καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε και είχε μορφοποιηθεί από το 1994 και δυστυχώς, για πολλούς και διάφορους λόγους, έχουν περάσει 17 χρόνια, χωρίς αποτέλεσμα.
  2. Οι κεντρικές ιδέες ήταν: 1) Η Ζώνη Καινοτομίας να είναι μια για όλο το Βαλκανικό χώρο με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στη λογική ότι όλος ο Βαλκανικός χώρος είναι ενιαίος ζωτικά, πρέπει να υπάρχει συγκέντρωση όλων των προσπαθειών οικονομικών και ανθρώπινου δυναμικού, να αποφευχθεί η διασπάθιση προσπαθειών, στη λογική ότι, ακόμη και η Πολιτεία της Καλιφόρνιας στις Η.Π.Α. βασικά έχουν μια Silicon Valley, που εκτείνεται σε κάποια έκταση χιλιομέτρων, 2) Η Ζώνη Καινοτομίας πρέπει να αφορά τη παραγωγή καινοτομίας, η έρευνα και τα ερευνητικά κέντρα δύνανται να βρίσκονται κοντά ή ακόμη και σε άλλα σημεία της ίδιας περιοχής, 3) Ζώνη Καινοτομίας μπορεί να είναι κτιριολογικά αρχικά ένα συμβολικό σύμπλεγμα συνέργειας και η καινοτομία να παράγεται είτε στα αργούντα βιομηχανικά κτίρια της περιοχής, που είναι πολλές εκατοντάδες χιλιάδες τμ., είτε σε leased properties. Τυχόν νέες ανάγκες κτιρίων, να μπορούν να υλοποιηθούν με πρωτοβουλία των ενδιαφερομένων, 4) Η Ζ.Κ. πρέπει να είναι μακροχρόνια αυτοτελής και αυτόνομη οικονομικά, να μην είναι μονίμως κρατικοδίαιτη, να έχει διεθνή ακτινοβολία και να μην είναι ένα πρόγραμμα «real estate», με όποιες αγκυλώσεις και συμφέροντα υπάρχουν σε αυτές.
  3. Με πρωτοβουλία Νίκου Σπ. Φιλίππου και της «Φιλίππου Α.Ε.», είχε μελετηθεί, είχε ολοκληρωθεί το πλήρες αρχικό project concept, είχε γίνει το executive summary, είχε σχεδιαστεί όλο το concept, είχε ολοκληρωθεί η αναλυτική τεχνοοικονομική μελέτη, είχαν υπογραφεί τα σχετικά αρχικά συμφωνητικά με ρήτρες αποκλειστικότητας και εχεμύθειας, μεταξύ της Εταιρίας και μιας σειράς αμερικανικών εταιριών, υπό την αιγίδα της CMC, της AT&T Global Intelligence, του Virginia Polytechnic, κ.α. Η ονομασία του αρχικού project ήταν Balkan Prosperity Center – Global Village και περιελάμβανε την Έκθεση Ηνωμένων Κρατών, Διεθνές Χρηματιστηριακό Κέντρο Εμπορευμάτων, Οικονομικό και Εμπορικό Κέντρο, Πανεπιστημιακό και Περιβαλλοντικό Κέντρο, αποθέματα κατοικίας, Ερευνητικό Κέντρο, Κέντρο Καινοτομίας, Θεματικό Πάρκο. Είχε προβλεφθεί η υποστήριξη των Η.Π.Α. και της Ε.Ε. και είχε σημειολογηθεί δια χειραψίας από τον Πρόεδρο των Η.Π.Α. για το συγκεκριμένο έργο, σε σουίτα ξενοδοχείου απέναντι από τον Λευκό Οίκο, η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της Φιλίππου Α.Ε. και του εκπροσώπου της αμερικανικής εταιρίας. Ταυτόχρονα, υπήρξε η σημειολογία συμφωνίας και άλλων 11 επενδυτικών σχεδίων για την Ελλάδα, στο πλαίσιο της επίσκεψης του τότε ‘Έλληνα Πρωθυπουργού και επιχειρηματιών στην Washington, Η.Π.Α.
  4. Κεντρική ιδέα ήταν να υπάρχει ένα πολυδύναμο και πολλαπλών δραστηριοτήτων κέντρο, για όλο τον Βαλκανικό χώρο. Κεντρική του αρχή, η συγκέντρωση όλων των δραστηριοτήτων καινοτομίας σε μια περιοχή με τις ευλογίες και της Ε.Ε. και των Η.Π.Α., σε αντίθεση με τον κατακερματισμό των ερευνητικών και καινοτομικών δραστηριοτήτων σε διάφορους γεωγραφικούς χώρους.
  5. Το Balkan Prosperity Center περιελάμβανε:
  5.1. United Countries Exposition.
  5.2. International Merchandize Mart.
  5.3. Financial and Trade Center.
  5.4. University/Environmental Center.
  5.5. Residential Reserves.
  6. Για τη Ζώνη Καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη, προτείνονται να ενσωματωθούν οι εξής βασικές λογικές και κατευθύνσεις:
  6.1. Μια καινοτομική συγκέντρωση δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη, με συγκέντρωση των πόρων και του ανθρώπινου επιστημονικού δυναμικού.
  6.2. Αποφυγή οποιασδήποτε έννοιας δημιουργίας δραστηριότητας «real estate», που εμπεριέχει υπονοούμενα τροποποίησης των συντελεστών δόμησης και της δημιουργίας απλών χώρων ακινήτων προς πώληση.
  6.3. Αξιοποίηση όλων των αργούντων βιομηχανικών κτιρίων, σε μια ζώνη ± 15 χλμ. περί τη Θεσσαλονίκη.
  6.4. Δημιουργία ενός εμβληματικού κτιρίου/διοικητηρίου, χωρίς μεγάλο κόστος και ανάγκες χρηματοδότησης.
  6.5. Κίνητρα της Ε.Ε. ή και της Διεθνούς Κοινότητας, για την προσέλκυση δημιουργίας καινοτομικών ερευνητικών δραστηριοτήτων, με στόχο την δημιουργία commercialized προϊόντων και υπηρεσιών. Ο μέσος κύκλος υλοποίησης μιας καινοτομίας, να είναι ~ 3 χρόνια.
  6.6. Ειδική συμφωνία με την Ε.Ε. για την ειδική συγκέντρωση ενισχύσεων καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη, για όλα τα Βαλκάνια, είτε θετικών επιδοτήσεων λόγω της οικονομικής κρίσης, με κατ’ εξαίρεση εγκρίσεις όπως σε ορισμένες ζώνες της Κεντρικής Ευρώπης, είτε με την καθιέρωση ειδικών tax holidays, για παραγωγικές καινοτομικές δραστηριότητες.
  6.7. Να υπάρξει πλήρης περιγραφή και ορολογία της έννοιας καινοτομίας.
  Παρατηρήσεις κατά άρθρο
  Άρθρο 1, παρ. 2: Τα όρια να είναι ~ 15 χλμ. από το κέντρο της πόλης.
  Άρθρο 2, παρ. 1: Το στρατηγικό σχέδιο που καταρτίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, προτείνεται ακόμη και από τον ιδρυτικό νόμο, να έχει τις κεντρικές γραμμές και κατευθύνσεις, ώστε να αποφευχθούν τυχόν παρερμηνείες, καθυστερήσεις και συμφέροντα, στο όνομα της πολυφωνίας και της αυτοτέλειας.
  Άρθρο 2, παρ. 1, 2 & 3: Να υλοποιηθεί το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης και λειτουργίας σε διάστημα 3 μηνών από την υπογραφή του νόμου και στις κεντρικές του ιδέες, να περιλαμβάνει εφαρμοσμένη και αποτελεσματική καινοτομική έρευνα, στηριζόμενη στην βιωσιμότητα του ερευνητικού αντικειμένου, στο commercialization του καινοτομικού αντικειμένου, στην δημιουργία συνθηκών προσέλκυσης ελληνικών και διεθνών εταιριών.
  Άρθρο 3, παρ. 1: Να οριστούν οι κατευθυντήριες γραμμές για την διαχείριση και ανάπτυξη στις Ζ.ΚΑΙ.Θ.
  Άρθρο 7, παρ. 2: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να επιλέγονται με κριτήρια την εμπειρία στον χώρο ανάπτυξης εμπορεύσιμης καινοτομίας και υλοποίησης επενδυτικών και ερευνητικών έργων.
  Νίκος Σπ. Φιλίππου,
  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

  ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.
  Ν. Μοναστηρίου 114, Τ.Κ.56334
  Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
  Τ/Φ: 2310/763925-7
  Τ/Ο: 2310/764883
  e-mail: fil-sa@hol.gr

 • 13 Ιουλίου 2011, 13:44 | ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ

  Τα παρακάτω σχόλια αφορούν τα άρθρα 11 και 12 τα οποία δεν τροποποιούνται αλλά κρίνεται ,σύμφωνα με εμάς, απαραίτητος ο σχολιασμός τους.

  Άρθρο 11
  Στην παράγραφο 2 όπου περιγράφεται η διαδικασία ίδρυσης των Θ.Υ.Κ.Δ. δεν έχει γίνει η σχετική τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή των Υπουργείων. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με την ισχύουσα τροποποίηση θα έπρεπε να αντικατασταθεί η φράση «Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας Ναυτιλίας» καθώς και να διαγραφεί η φράση «Μακεδονίας-Θράκης». Στο δεύτερο εδάφιο θα πρέπει να είτε να αντικατασταθεί η φράση «Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» με «Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, είτε να επαναπροσδιοριστεί.
  Στην παράγραφο 3 της περίπτωσης α θα πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς ο βαθμός όχλησης των βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων παραγωγής καινοτομικών προϊόντων που μπορούν να εγκαθίστανται, βάσει του Ν. 3010/2002 και των εφαρμοστικών του διατάξεων.
  Επίσης θα μπορούσε να γίνει η εξής προσθήκη:
  «θ) Σχεδιασμός για να την ενεργειακή αυτονόμηση των υποδομών της Ζ.ΚΑΙ.Θ. με χρήση τεχνολογιών Α.Π.Ε.»
  Στην παράγραφο 6 όσον αφορά στον υπερκείμενο σχεδιασμό των Π.Δ. που ορίζουν τους ΘΥΚΔ, θα πρέπει να περιληφθεί το Ρυθμιστικό Σχέδιο Θες/νίκης. Επίσης τα Γ.Π.Σ, οι Ζ.Ο.Ε. και τα Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π εξειδικεύουν τις κατευθύνσεις υπερκείμενου σχεδιασμού για συγκεκριμένες περιοχές και ως εκ τούτου θα πρέπει να υποδεικνύουν τις Ζ.ΚΑΙ.Θ και τους Θ.Υ.Κ.Δ. και σε καμία περίπτωση να μην παρακάμπτονται από τον ορισμό της Θ.Υ.Κ.Δ.

  Άρθρο 12
  Στην παράγραφο 3 στο τελευταίο εδάφιο πρέπει να αντικατασταθούν ή/και να διαγραφούν οι φράσεις «Υπουργών Ανάπτυξης και Μακεδονίας-Θράκης».

  ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:
  Βάρβογλη Χ. Φοιτήτρια Α.Π.Θ. Μηχ/κός Χωροταξίας και Ανάπτυξης
  Ζαφειρίδης Ν. Φοιτητής Δ.Π.Θ Μηχ/κός Περβάλλοντος
  Κυρατζάκος Α. Φοιτητής Π.Θ Μηχ/κός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
  Παυλίδης Θ. Μηχ/κός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
  Τσαμτζή Δ. Φοιτήτρια Α.Π.Θ. Μηχ/κός Χωροταξίας και Ανάπτυξης
  Χλιβίνου Α. Φοιτήτρια Δ.Π.Θ. Μηχ/κός Περβάλλοντος

 • 13 Ιουλίου 2011, 13:27 | Βάρβογλη Χ. Φοιτήτρια Α.Π.Θ. Μηχ/κός Χωροταξίας και Ανάπτυξης Ζαφειρίδης Ν. Φοιτητής Δ.Π.Θ Μηχ/κός Περβάλλοντος Κυρατζάκος Α. Φοιτητής Π.Θ Μηχ

  Κατόπιν μελέτης των σχετικών επικείμενων τροποποιήσεων του Ν.3489 διαπιστώθηκαν τα εξής :
  Περιέχει ασάφειες σχετικά με την χωροθέτηση της Ζ.ΚΑΙ.Θ. και γενικότερα με την χωρική διάσταση.
  Η τροποποίηση δεν προσδιορίζει σαφώς τη λειτουργία και την οργάνωση της Α.Ε.
  Ο χάρτης ο οποίος επισυνάπτεται στο παρούσα ιστοσελίδα δεν συνάδει με την οριοθέτηση και την χωροθέτηση που έχει προταθεί στην σχετική μελέτη «Ανάλυση και αποτύπωση υφιστάμενων χωροταξικών, πολεοδομικών ιδιοκτησιακών χαρακτηριστικών και δικτύων υποδομών και προτάσεις για τις αναγκαίες χωροταξικές πολεοδομικές ρυθμίσεις και δίκτυα στη Ζ.ΚΑΙ.Θ και στην ευρύτερη περιοχή» η οποία χρηματοδοτήθηκε από τη ζώνη καινοτομίας και επιβλέφθηκε από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.) Κεντρικής Μακεδονίας.

  ΆΡΘΡΟ 1

  Την βασική αρμοδιότητα έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, ενώ δεν αναφέρεται ξεκάθαρα η συμμετοχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το οποίο είναι το πλέον αρμόδιο για τον βιώσιμο χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας. Πιο συγκεκριμένα θεωρούμε ότι για τον καθορισμό των ορίων της Ζ.ΚΑΙ.Θ πρέπει να συμμετέχει υποχρεωτικά και ο υπουργός ΠΕΚΑ δεδομένου ότι νομιμοποιεί τη συμβατότητα της χρήσης με τον υπερκείμενο σχεδιασμό (Εθνικό Χωροταξικό, Ειδικά Χωροταξικά, Ρυθμιστικό κ.λ.π.) Με την αντικατάσταση της παραγράφου 2 παραλείπεται ο γνωμοδοτικός ρόλος του ΟΡ.ΘΕ. (άρθρο 5 του ν.1561/1985, ΦΕΚ 148 Α’) για την χωροθέτηση και την οριοθέτηση της Ζ.ΚΑΙ.Θ., ο οποίος πρέπει να διατηρηθεί δεδομένου ότι ο Οργανισμός είναι καθ’ ύλιν αρμόδιος για το σχεδιασμό της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης (Ρυθμιστικό σχέδιο, Γ.Π.Σ κ.λ.π.) ο οποίος εξ’ ορισμού είναι πολυεπίπεδος και λαμβάνει υπόψη όλα τα οικονομικά, αναπτυξιακά, παραγωγικά, χωροταξικά, περιβαλλοντικά, πολεοδομικά δεδομένα μίας μεγάλης και πολύ σημαντικής μητροπολιτικής ενότητας της χώρας. Ο ρόλος αυτός μεταφέρεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, το οποίο ωστόσο δεν διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνογνωσία γι’ αυτού του είδους τις αποφάσεις. Στις παραγράφους 2 και 3 της τροποποίησης αναφέρεται η φράση «καθ’ ύλιν αρμόδιων υπουργών», η οποία αφήνει ασάφειες και παρερμηνείες σχετικά με τη συμμετοχή των Υπουργείων.

 • Άρθρο 1

  Με την τροποποίηση του άρθρου 1 παρ.2 αίρεται η υποχρέωση γνωμοδότησης του Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης (ΟΡΘΕ), ο οποίος συστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α/06-09-1985) ‘’Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος της Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης και άλλες Διατάξεις’’ ,για την οριοθέτηση της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης.
  Η μη γνωμοδότηση μιας καθ’ ύλη αρμόδιας Κρατικής Υπηρεσίας προσδιορίζει επιλογές Χωροθέτησης που δεν στηρίζονται σε έλεγχο, ανάλυση και πρόταση των χωροταξικών, πολεοδομικών, περιβαλλοντικών και γεωλογικών δεδομένων, παρά μόνο σε πολιτική βούληση, ακυρώνοντας τον σχεδιασμό ,στοιχείο ουσιαστικό για μια σύγχρονη και αποτελεσματική διακυβέρνηση.
  Άλλωστε η εξ ορισμού συμμετοχή του ΟΡΘΕ στη διαδικασία διαβούλευσης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) σύμφωνα με το Άρθρο 7 παράγραφος 4.1. της ΚΥΑ με α.π ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017(ΦΕΚ 1225/Β/5-9-2006) η οποία υποχρεωτικά εκπονείται (άρθρο 3 της ΚΥΑ 107017/06).
  και θεσμοθετείται με προηγούμενη χρονικά ΚΥΑ από αυτήν της οριοθέτησης καθιστά θεμιτή την ανάγκη γνωμοδότησης και του ΟΡΘΕ και για την οριοθέτηση της ΖΚΑΙΘ.

  Άρθρο 11

  Κατά τη διάρκεια της μελέτης ‘’Ανάλυση και αποτύπωση υφισταμένων χωροταξικών, πολεοδομικών, ιδιοκτησιακών χαρακτηριστικών και δικτύων υποδομών και προτάσεις για τις αναγκαίες χωροταξικές, πολεοδομικές ρυθμίσεις και δίκτυα στη ζώνη καινοτομίας Θεσσαλονίκης και στην ευρύτερη περιοχή’’, την εκπόνηση της οποίας ανέλαβε με το από 15/06/2009 συμφωνητικό σύμπραξη μελετητικών εταιρειών που εκπροσωπούνται από τους παραπάνω συμμετέχοντες στη διαβούλευση , διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα επί μέρους τροποποιήσεων των άρθρων 11 και 12 που αφορούν τους Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (ΘΥΚΔ), τις οποίες με την ευκαιρία αυτή σας υποβάλλουμε.
  Προτείνεται η έγκριση των ΘΥΚΔ να γίνεται με απόφαση του Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και όχι με Π.Δ. (βλέπε ανάλογες διαδικασίες Ν.2545/99 και Ν.3982/11. Επίσης είναι απαραίτητη η θέσπιση όρων και περιορισμών δόμησης καθώς και ποσοστών κοινόχρηστων χώρων και εισφοράς γης και χρήματος η σε κάθε άλλη περίπτωση η υπαγωγή των διαδικασιών πολεοδόμησης των ΘΥΚΔ σε ένα εκ των προαναφερθέντων Νόμων.
  Αντικαθίσταται το εδάφιο δ. της παρ.3 του άρθρου 11 με την υποχρέωση εκπόνησης ΣΜΠΕ σύμφωνα με την ΚΥΑ Οικ/107017/ 2006 (ΦΕΚ 1225/Β/05-09-2006).
  Το εδάφιο γ. της παρ.3 τροποποιείται όπως παρακάτω: ‘’Συντάσσεται Τοπογραφικό και Υψομετρικό Διάταγμα κλίμακας 1:1.000 που θα χρησιμοποιηθεί ως υπόβαθρο για τη σύνταξη του Ρυμοτομικού Σχεδίου’’.
  Προστίθεται εδάφιο ζ. στην παρ.3 του άρθρου 11 ‘’Συντάσσεται Γεωλογική Μελέτη’’ .
  Προτείνεται η τροποποίηση του εδαφίου γ. της παρ.5 ως εξής. ‘’Το ρυμοτομικό σχέδιο σε κλίμακα 1/1.000 στο οποίο φαίνονται οι γενικοί και ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης. Τα έργα υποδομών οι κοινόχρηστοι ,οι κοινωφελείς και οι οικοδομήσιμοι χώροι των ΘΥΚΔ φαίνονται σε τοπογραφικό διάγραμμα 1:2000.

  Άρθρο 12

  Προτείνεται η κατάργηση της παρ.3 του άρθρου 12 διότι όπως είναι διατυπωμένη δημιουργεί σύγχυση και πρόσθετη γραφειοκρατία στις περιπτώσεις έγκρισης χωροθέτησης εγκατάστασης οικονομικής δραστηριότητας που δεν προωθεί τους στόχους της ΖΚΑΙΘ και παρόλα αυτά θα πρέπει να ακολουθήσει τις διαδικασίες αδειοδότησης από το Δ.Σ της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.).

 • 12 Ιουλίου 2011, 02:27 | Χάρης

  Η μόνη ελπίδα της καινοτομίας γενικά, και της πληροφοροκής ειδικά είναι να μην έχει το κράτος κονδύλια να την επιδοτήσει.
  Το έτος 2009 δύο ανταγωνιστές της εταιρείας που διευθύνω, πήραν επιδοτήσεις ύψους 3.14 εκ. ευρώ για την κατασκευή ‘καινοτόμων’ προϊόντων πληροφορικής, που είχαμε ήδη σε κυκλοφορία (χωρίς επιδοτήσεις). Ο κύκλος εργασιών όλης της αγοράς δεν ξεπερνά τα 4 εκ. και μοιράζεται σε 8 περίπου εταιρείες. Η εταιρεία μας με κύκλο εργασιών 1 εκ. ευρώ (690 χιλ. το 2009) είχε κέρδη 400 χιλ. (270 χιλ. το 2009) και κατέβαλε φόρο εισοδήματος 140 χιλ. (112 χιλ το 2009). Ο ένας εκ των ανταγωνιστών με την επιδότηση, είχε ίδιο κύκλο εργασιών, κέρδη 30 χιλ και φόρο 8 χιλ. (χωρίς την επιδότηση θα είχε ζημιές). Ο άλλος είχε από την δραστηριότητα αυτή, σχεδόν μηδενικό κύκλο και μετέτρεψε σε 2 χρόνια την επιδότηση σε ζημιές (αν είναι όμιλος και τα αποτελέσματα δεν είναι ευθέως μετρήσιμα).
  ΑΠΟΡΙΕΣ:
  Εχει το δημόσιο μηχανισμούς να εντοπίσει την καινοτομία και να την διακρίνει από την απάτη? ΑΠΙΘΑΝΟ.
  Ειναι δυνατό μια υγιής και αναπτυσόμενη εταιρεία να καταστραφεί από υπέρμετρη επιδότηση των ανταγωνιστών της? ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΠΙΘΑΝΟ.
  ΕΛΠΙΔΑ:
  Η μειούμενη δυνατότητα του κράτους να επιδοτεί με λάθος ποσά λάθος εταιρείες θα δώσει σημαντική ώθηση στην τεχνολογική εξέλιξη της χώρας. Είμαστε περισότερο αισιόδοξοι για μέλλον της πληροφορικής από οποιαδήποτε προηγούμενη στιγμή.
  ΣΥΣΤΑΣΗ:
  Η καινοτομία θέλει όραμα, σκληρή εργασία, επιμονή και κίνητρο επιτυχίας. Συνιστώ σε όσους θέλουν να καινοτομήσουν να μην επιδοτηθούν γιατί θα αμαυρώσουν το όραμα θα ξοδέψουν την επιμονή και θα χάσουν το κίνητρο. Ο πιο σίγουρος τρόπος να πετύχεις είναι να ακυρώσεις τις ενδιάμεσες επιλογές.

 • 11 Ιουλίου 2011, 10:03 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΔ-ΕΠΑΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΡΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3489/2006.

  1. Όπου αναφέρεται Υπουργείο/Υπουργός «Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» να αντικατασταθεί με «Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».

  2. Άρθρο 1, παρ. 2
  Να καθοριστούν επακριβώς οι αρμόδιοι Υπουργοί για την οριοθέτηση της Ζ.ΚΑΙ.Θ. ώστε να αρθεί η ασάφεια της φράσης «…των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών…». Η πράξη της οριοθέτησης της Ζ.ΚΑΙ.Θ. είναι γνωστή, δεδομένη, δεν παραπέμπει σε μελλοντική διοικητική πράξη και άρα είναι νομικά επιβεβλημένο ,αλλά και εφικτό, να καθορισθεί στην παρούσα διάταξη η αρμοδιότητα των Υπουργών ,που συνυπογράφουν την ΚΥΑ οριοθέτησης της Ζ.ΚΑΙΝ.Θ.

  3. Άρθρο 2, παρ. 3
  Η τροποποίηση προβλέπει πως «…Με απόφαση των μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας, μπορεί να εξειδικεύονται τα έργα…, να ορίζονται οι αρμόδιοι φορείς, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των έργων αυτών οι πηγές χρηματοδότησης…». Το εύρος της νομικής ισχύος των αποφάσεων ενός Δ.Σ. μιας Ανώνυμης Εταιρίας δεν μπορεί να επεκταθεί έως του σημείου να επιτάσσει σε Διοικήσεις άλλων οργανισμών του Δημοσίου (ΔΕΗ, ΟΤΕ ,ΟΣΕ, κλπ) την εκτέλεση ενεργειών όπως οι παραπάνω. Οι αρμοδιότητες αυτές μπορούν να θεσπιστούν μόνο στο όνομα των αρμοδίων Υπουργών, που εποπτεύουν τους αντίστοιχους οργανισμούς. Γι’ αυτό εξ’ άλλου η ισχύουσα διάταξη προβλέπει την συνυπογραφή τυχόν αρμοδίου Υπουργού, που θα προσδιορισθεί από το είδος των έργων ,που θα αναδείξει η στρατηγική μελέτη και θα πρέπει να εκτελεσθούν.
  Προτείνουμε, να παραμείνει η σχετική παράγραφος ως έχει στον ισχύοντα Ιδρυτικό Νόμο.

  4. Άρθρο 4, παρ. 2, εδάφιο (β)
  Η φράση «…Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, …» να αντικατασταθεί με «… Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, …»

  5. Άρθρο 7, παρ. 3
  Ο καταμερισμός των μελών του Δ.Σ. προτείνεται να καθορισθεί ως εξής:
  2 μέλη από Δημόσιους Φορείς παραγωγής γνώσης και καινοτομίας (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα)
  2 μέλη από Συλλογικούς φορείς χρήσης καινοτομίας (ενδεικτικά: Συλλογικοί Φορείς επιχειρηματικότητας, Επιμελητήρια).
  2 μέλη από τη Δημόσια Διοίκηση ( 1 μέλος από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 1 μέλος από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων).
  Αυτό θα προκαλέσει κινητοποίηση των θεσμικών φορέων της ευρύτερης περιοχής και το εγχείρημα ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ. θα τύχει της υποστήριξής των, ειδάλλως θα μείνει υπόθεση του Υπ. Ανάπτυξης,Α.Ν.

  6. Άρθρο 12, παρ. 3
  Η φράση «…καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μακεδονίας – Θράκης…» να αντικατασταθεί με «…καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων…».
  Στο ίδιο Άρθρο να απαλειφτεί η αναφορά «…ύστερα από γνώμη της εκτελεστικής επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης…».
  Ο Ο.Ρ.Σ.Θ. δεν έχει καμία θεσμική αρμοδιότητα ,αλλά ούτε και τις αναγκαίες γνώσεις, να καθορίζει κριτήρια καινοτομίας ,τα οποία θα χρησιμοποιούνται για να κρίνεται ,εάν μία επιχείρηση θα εγκαθίσταται ή όχι στην Ζ.ΚΑΙ.Θ.

  7. Άρθρο 13, παρ. 2
  Προτείνουμε, να παραμείνει η αναφορά στους φορείς από τους οποίους θα προέρχονται τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, δεδομένου ότι έτσι θα κινητοποιηθούν οι φορείς της ευρύτερης περιοχής και θα στηρίξουν το έργο της ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ. ,ειδάλλως θα μείνει υπόθεση του Υπ. Ανάπτυξης,Α.Ν. Εξάλλου εάν τα μέλη στη Συμβουλευτική Επιτροπή ,ορίζονται μόνο από τον Υπουργό ,τότε σε τι θα προσφέρουν περισσότερο από τα μέλη του Δ.Σ, που ορίζονται επίσης από τον Υπουργό;…Πολύ πιθανό να είναι απλώς μία αιτία προστριβών. Ίσως θα ήταν καλύτερα να μειωθούν απλώς τα μέλη σε 15.

 • 10 Ιουλίου 2011, 07:33 | Iacovos Vasalos

  Ο νόμος 3489/2006 είναι γραφειοκρατικός και όχι αποτελεσματικός για τους σκοπούς που επιδιώκει. Προτείνεται η κατάργηση του και η σύγκλιση επιτροπής εμπειρογνωμόνων από το εξωτερικό για την σύνταξη ενός νέου σχεδίου νόμου για την Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης από μηδενική βάση. Με βάση τις διαδικασίες που συντάχθηκε το εκσυγχρονιστικό νέο σχέδιο νόμου για τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ να συνταχθεί ένα νέο σχέδιο για την Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης, το οποίο να τεθεί προς διαβούλευση. Η καινοτομία είναι το οξυγόνο για την επιβίωση της Ελλάδος. Αξίζει μία σοβαρή προσπάθεια.

 • 7 Ιουλίου 2011, 13:42 | mariel tagini

  ‘Εχοντας μελετήσει αναλυτικά το κείμενο της διαβούλευσης θα έλεγε κανείς πως πρόκειται για ένα εξαιρετικά φιλόδοξο σχέδιο ανάπτυξης για την πόλη μας .
  Η οριοθέτηση της Ζ.ΚΑΙ.Θ. και κατασκευή των Θ.Υ.Κ.Δ. στην ορισμένη περιοχή από το χάρτη φαίνεται απολύτως σωστή για τα πραγματικά δεδομένα της πόλης στην παρούσα φάση ,πρώτον, γιατί δεν έχει δημιουργηθεί κάτι αντίστοιχο εώς σήμερα ,και, δεύτερον, γιατί η δυνατότητα πρόσβασης σε καινοτομικού χαρακτήρα δομές ιδιωτικού και δημόσιου τομέα εώς και σήμερα ήταν στηριγμένη στη «διακριτική ευχέρεια» του εκάστοτε σχετιζόμενου με αυτές τις δραστηριότητες ,με κάποιες εξαιρέσεις.
  Αποτέλεσμα των παραπάνω : Η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής ,οι κακές και ημιτελείς παροχές υπηρεσιών ,οι περιορισμένες δυνατότητες απασχόλησης των επιστημόνων,η σταδιακή αλλοίωση του πολιτισμικού χαρακτήρα της πόλης ,η ανάπτυξη οπισθοδρομικής,αντιπαραγωγικής και ανελαστικής στην καινοτομία αστικής νοοτροπίας με συνέπεια τo brain drain προς τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα.
  Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο βήμα της πρόσβασης στην πληροφορία παρά τις όποιες ενστάσεις μέλλει να διατυπωθούν.
  Εαν θέλετε τη γνώμη μου εκείνο που θα πρέπει να μελετηθεί εξειδικευμένα και σε ερευνητικό επίπεδο, είναι η πραγματική αιτιολογία της ισχυρής τάσης αντίστασης των κατοίκων της πόλης στην καινοτομία και την ανάπτυξη, η οποία βυθίζει στην κυριολεξία την πόλη αυτή στην αγνωσία ,την έλλειψη ορθολογισμού και αντικειμενικής αξιολόγησης,την πνευματική και πολιτισμική ένδεια .’Οσο «τραγικό» και αν ακούγεται δυστυχώς αληθεύει το γεγονός ότι η πόλη είναι πολύπλευρα υποβαθμισμένη .
  Από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να θεωρείται τυχαίο το γεγονός ότι γειτονικές μας πόλεις , όπως η Κωνσταντινούπολη ή τα Σκόπια,λίγα μόνο χιλιόμετρα μακριά, εμφανίζουν ραγδαία οικονομική ανάπτυξη παραμερίζοντας το ρόλο της γραφειοκρατίας από την μία και δίνοντας έμφαση στην άμεση συναλλαγή κερδίζοντας όλο και μεγαλύτερο μερίδιο αλλά και έναν ουσιαστικό ρόλο στις διεθνείς αγορές.
  Υπάρχουν και άλλα θέματα που θα μπορούσαν να αναλυθούν εδώ,όμως ένα περιορισμένο δίπολο προβληματισμών είναι περισσότερο χρήσιμο, μια και η αλλάγη είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί σταδιακά με προσεκτική όμως και επιπρόσθετη ελαστικότητα στην «ανάγνωση των αναγκών» της κοινωνίας και της αγοράς.
  Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα συνοθύλευμα παραγόντων που πρέπει να τεθούν επί τάπητος ούτως ώστε να επιτευχθεί έστω και το πρώτο βήμα προς την «εξέλιξη»… έννοια άγνωστη προς το παρόν για τη Θεσσαλονίκη .

 • 6 Ιουλίου 2011, 11:32 | Ελένη Μπουγατσά

  Πραγματικά, δεν μπορώ να καταλάβω τι διαβούλευση είναι αυτή όταν δεν υπάρχει ο νόμος για να καταλαβαίνουμε για τι μιλάμε!
  Χιλιάδες επιχειρηματίες αυτή την εποχή έχουν οικονομικό πρόβλημα να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους.
  Μία τέτοια Α.Ε. δεν είναι επιτροπή, έχει οικονομική διάσταση.
  Προφανώς αυτοί που θα έχουν τα κεφάλαια θα μπορούν να επεμβαίνουν στα πράγματα της πόλης. Η τοπική κοινωνία θα μπορεί να έχει μετοχές σε αυτήν; Θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας ή θα έρθει σε απόλυτη σύγκρουση με αυτήν;

 • 5 Ιουλίου 2011, 16:17 | Dimitris Farmakis

  Η προκαθορισμένη στο χάρτη περιοχή έχει ήδη υπερανάπτυξη και υψηλή συγκέντρωση εμπορικών επιχειρήσεων. Γιατί να μην τοποθετηθεί κάπου με λιγότερα κτίρια, κυκλοφοριακό & παλαιές υποδομές ώστε να δημιουργηθεί κάτι νέο=καινοτομία και λειτουργικό όπως ανάμεσα στο σχετικά παρθένο και ανεκμετάλευτο τρίγωνο ΘΕΡΜΗ – ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ – ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ ?

 • 5 Ιουλίου 2011, 08:37 | Ναταλία Γιαννοπούλου

  Μήπως η υφιστάμενη και οριοθετημένη στο χάρτη περιοχή είναι ήδη αξιοποιημένη και “υπερεκμεταλευμένη” (γιατί όχι και υψηλής εμπορικής όχλησης???) ενώ μια τοποθέτηση της νοτιότερα και ανατολικά (εκατέρωθεν της ΕΟ Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών) μπορεί να ωθήσει σε περεταίρω ανάπτυξη και να δώσει κίνητρα για επιπλέον περιφερειακή μεγέθυνση?

 • 4 Ιουλίου 2011, 12:50 | Χριστοδουλος(Χρηστος) Δημας

  Θελω να συμμετασχω στην περι της «Ζωνης Καινοτομιας Θεσσαλονικης»(ΖΚΘ) διαβουλευση οσο μπορω χρησιμα και εποικοδομητικα.
  Ειμαι 65 χρ.με πτυχιο ΑΒΣΠ,Diploma & MSc στην Διοικηση Επιχειρησεων & Marketing απο Μ.Βρετανια.
  Θα αναφερω παρακατω ωρισμενες πτυχες που χαρακτηριζουν κατα την γνωμη μου οσους εκ χαρακτηρος εχουν καινοτομικη δραση και θα εκφρασω στο τελος την γνωμη μου για την ΖΚΘ.
  1)Εχω 30ετη θητεια στον Ιδιωτικο Τομεα-8 χρ στελεχος Πολυεθνικης και 22 χρ.με δικη μου επιχειρηση στον εμποροβιοτεχνικο κλαδο της Κλωστουφαντουργιας.Η σχετικη επιτυχια της επιχειρησεως μου ειδικα την περιοδο 1980-2000,ηταν αποτελεσμα μιας καινοτομικης δρασης τοσο στην αλλαγη ωρισμενων χαρακτηριστικων των προιοντων μου οσο και στον-αναβαθμισμενο- τροπο που εφθαναν στον καταναλωτη (αλλαγη συσκευασιας,αλλαγη καταστηματων λιανικης)υποβοηθουμενα απο μια καλοσχεδιασμενη-αν και ακριβη- διαφημιστικη στρατηγικη.
  2)Η ανταποκριση που ειχε η προσπαθεια μου στην αγορα ηταν για μενα μια μεγαλη δοση τονωσης ηθικου και συνεχισα να «κτιζω» με νεα προιοντα που ειχαν παντα το στοιχειο της καινοτομιας.
  3)Εδω θα κανω μια επισημανση που δυστυχως την βιωσα ως επιχειρηση:
  Προσπαθησα να κανω Επωνυμη εξαγωγη των προιοντων μου μιας και το μικρο μεγεθος της ελληνικης αγορας δεν σου επιτρεπει γρηγορους και οσο γινεται σιγουρους, ρυθμους αναπτυξης.Δυστυχως παρολο οτι εκανα σοβαρη,συστηματικη και ακριβη για μενα προσπαθεια,το αποτελεσμα δεν ηταν το αναμενομενο λογω καιτης πτωχης εικονας που εχει το MADE IN GREECE στις ξενες αγορες.Αυτο το θεωρω διαρθρωτικο προβλημα-ενα απο τα πολλα-της οικονομιας μας και ενα στοιχειο της μειωμενης ανταγωνιστικοτητος της.
  4)Μια αλλη πτυχη-δεν το αναφερω για να περιαυτολογισω οσο κυριως σαν εκφραση καινοτομικου πνευματος που εχουμε αναγκη ΟΛΟΙ στην χωρα μας-ηταν μερικες δρασεις μου στον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ:
  α)Προσπαθησα με «μεγαλο κοπο»-σε μεγαλο Θεραπευτηριο της περιφερειας- και καταφερα να εφαρμοσω Διπλογραφικο,να εγκαταστησω Δικτυο Οπτικων Ινων,να «καθαρισω»αποθηκες φαρμακων,τροφιμων και Αχρηστων υλικων 10-τιων και να επιλυσω διοκητικες εκκρεμοτητες 40 χρονων.
  β) σε μια αλλη περιπτωση,ως επικεφαλης ενος απο τα νεοσυσταθεντα Ασφ.Ταμεια,εδωσα μαχη να «απομακρυνω» σχεδον αχρηστα Αρχεια 10-τιων που καταλαμβαναν πολυτιμο χωρο,ενω ειχα ξεκινησει την Ηλεκτρονικη καταγραφη Μητρωων που ειχε καθυστερησει τουλαχιστον 20 χρονια
  Ολα αυτα τα ανεφερα οχι για «να κανω τον ξυπνιο»,οσο για να τονισω την σημασια του Προσωπικου Στοιχειου που χαρακτηριζει αυτον που καινοτομει.
  ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ:
  1)Η Καινοτομια ειναι μεσα στην φυση και τον χαρακτηρα του ανθρωπου.Ειναι «μερακι»,ειναι»ψωνιο» και αλλοι το λενε «οραμα».Δεν διδασκεται,δεν μαθαινεται αλλα αναπτυσεται και καλλιεργειται οταν το «Περιβαλλον της Καινοτομιας»ειναι υγειες ,γονιμο, δεκτικο και γενικα καταλληλο.
  2)»Καταλληλο περιβαλλον «εννοω οτι καποιος που εχει αυτο το «μερακι»θα βρει «ευηκοον ους»-εδω θα πρεπει να αναφερουμε το στενο και ευρυτερο κυκλο του-οικογενεια,συναδελφους,κλιμα υγειους ανταγωνισμου,δημοσιες υπηρεσιες,Τραπεζες κλπ.Ειδικα μια ευελικτη δημοσια διοικηση(φορολογικο,Νομικη Προστασια κα)ειναι σημαντικοι παραγοντες αναπτυξης Καινοτομιων.
  3)Αυτα σε συνδυασμο με το Κινητρο της υλικης και ακομη ηθικης ανταμοιβης μιας καινοτομου προσπαθειας ειναι οι βασικες προυποθεσεις αναπτυξης καινοτομικων δρασεων που εχει τοσο αναγκη η ελληνικη οικονομια.
  Τελος,αλλα οχι τελευταιο,εναι αναγκη να προσδιορισουμε σαν μια χωρα που ανηκει σε μια παγκοσμια αγορα,σε ποιους τομεις/κλαδους πρεπει να ριξουμε το βαρος μας-βασει των Συγκριτικων μας Πλεονεκτηματων φυσικα-και εκει να συγκεντρωσουμε τα»πυρα» μας.
  Οποτε,το ερωτημα για την Ζωνη Καινοτομιας Θεσσαλονικης το θεωρω δευτερογενες με την εννοια οτι δεν ενισχυουμε την «Καινοτομια» γενικως -γιατι αυτο ειναι πρακτικα μη εφαρμοσιμο κατα την γνωμη μου- αλλα ενισχυουμε αυτους που «πληρουν τις προυποθεσεις» οπως απορρεουν απο τα ανωτερω λεχθεντα.
  Ξερω οτι το θεμα «Καινοτομια» εχει πτυχες πολλες και δεν εξαντλειται ευκολα.
  Κλεινω,υπενθυμιζοντας οτι οι Ηνωμενες Πολιτειες ειναι η κοιτιδα της Καινοτομιας ελευθερωνοντας την ανθρωπινη δημιουργια και πρωτοβουλια και παρεχοντας μονο ενα προσφορο περιβαλλον.

 • 3 Ιουλίου 2011, 18:47 | ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΠΩΣ ΘΑ ΧΡΕΙΑΖΟΤΑΝ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ- ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΗΣΟΥΜΕ. ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΟΙΟ ΠΟΙΟΤΗΚΑ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΠΟΛΗ ΕΙΝΑΙ TOTAL QUALITY ΣΕ ΟΛΑ KAI FAST TRACK ΠΑΝΩ ΣΕ ΙΔΕΕΣ ΙΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ.

 • 1 Ιουλίου 2011, 20:46 | Στράτος

  Μπορεί να τεκμηριωθεί η καταλληλότητα της συγκεκριμένης περιοχής? Αν υπάρχει κάποια μελέτη, δεν θα έπρεπε να δημοσιοποιηθεί, αν τυχόν πληρώθηκε από δημόσιους πόρους? (Αντιγράφω από την ιστοσελίδα:http://www.thessinnozone.gr/… «Τον Απρίλιο του 2009 η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανέθεσε τη μελέτη του χωροταξικού σχεδιασμού της Ζ.ΚΑΙ.Θ σε εξωτερικούς συμβούλους -η ολοκλήρωσή της αναμένεται στα μέσα του 2010.»)
  Στην τροποποίηση δεν θα έπρεπε να παρουσιάζεται η σκοπιμότητα της συγκεκριμένης επιλογής, όσο και τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα??

 • 1 Ιουλίου 2011, 19:11 | Ιωαννης Κηπου

  Για να μπορεσω προσωπικα τουλαχιστον, να συμμετασχω σε μια τετοια διαβουλευση, θα παρακαλουσα μερικες ακομη πληροφοριες σχετικα με την «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.»
  Ανώνυμη Εταιρεια, τι??? Ιδιωτικου Δικαιου, Δημοσίου???
  Όσον αφορά την Ζώνη Καινοτομίας, δεν μπορώ δυστυχώς να καταλάβω το νόημα αυτής…
  Για ποιο λογο δηλαδή να μην υπάρχει σταθερό θεσμικο πλαίσιο για την οποια καινοτόμο δράση, στο όποιο μέρος τησ Επικράτειας???

 • 1 Ιουλίου 2011, 12:26 | Π.Δ.ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

  η διαβουλευση δεν συμενει απαραιτητα κ συννενοχη.
  σε αυτη την χρονικη περιοδο που διερχεται η χωρα μας θελει μεγαλη προσοχη στο πως διαχειρηζεσαι κατι τοσο σοβαρο.
  προσοχη στην διαφθορα κ διαπλοκη.

 • 1 Ιουλίου 2011, 10:10 | Δημήτρης Παπαγεωργίου

  Καταρχήν καλό μήνα και ευχαριστώ για την δυνατότητα υποβολής σχολίων:

  Οριοθέτηση: Είμαστε σίγουροι ότι χρειάζεται να οριοθετηθεί – περιοριστεί χωροταξικά η Ζώνη; Η καινοτομία δεν τα πάει καλά με τους περιορισμούς, αέρα θέλει να ανασάνει … και δεν υπάρχει ανάγκη για ένα ακόμη real-estate έργο …

  Μία καινοτόμα (υφιστάμενη) επιχείρηση (από τις ελάχιστες που υπάρχουν), στην ευρύτερη περιοχή Ν.Θεσ/νίκης, πρέπει να μετακομίσει εντός της οριοθετημένης ζώνης για να ανήκει σε αυτή; Μία νέα επιχείρηση θα πρέπει να εγκατασταθεί εντός περιοσμένου χώρου για να ενταχθεί στην Ζώνη; Τι γίνεται με τις υφιστάμενες θερμοκοιτήδες και πάρκα; Είναι μέρος ή/ όχι της Ζώνης;

  Ας καλύπτει επομένως ολόκληρο το νομό Θεσσαλονίκης … τα κριτήρια ένταξης ας εστιάζουν στην καινοτομία και όχι τόσο στην θέση της εγκατάστασης

  ΔΠ

 • 1 Ιουλίου 2011, 10:07 | Στέφανος

  Η διαβούλευση είναι μόνο για τις τροποποιήσεις που αναφέρονται εδώ; Δηλαδή αν προτείνουμε μια αλλαγή, και αυτή η αλλαγή επηρεάζει μια άλλη διάταξη, δεν θα έπρεπε να έχουμε τον πλήρη νόμο για αναφορά; Πως είναι δυνατόν να γίνει διαβούλευση;

  Στέφανος