Άρθρο 12 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέσα σε ένα (1) έτος από τη δημοσίευση του παρόντος, οι κάτοχοι περιστρόφων και πιστολιών αφέσεως αγώνων που δεν είναι εφοδιασμένοι με δελτίο κατοχής, υποχρεούνται να υποβάλλουν στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από τα άρθρα 1 και 2 της υπ΄ αριθ. 3009/2/23-α΄ από 31-8-1994 (ΦΕΚ Β΄-696) απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη χορήγηση άδειας κατοχής.

2. Οι κάτοχοι διαστελλόμενων βλημάτων εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υποχρεούνται είτε να τα πωλήσουν ή να τα διαθέσουν κατόπιν άδειας των αστυνομικών αρχών σε πρόσωπα που κατέχουν άδεια εμπορίας φυσιγγίων πυροβόλων όπλων είτε να τα παραδώσουν στην αστυνομική αρχή.

3. Οι κάτοχοι αδειών εμπορίας φυσιγγίων πυροβόλων όπλων που έχουν στις αποθήκες τους διαστελλόμενα βλήματα ως και βλήματα που τυχόν θα τους παραδοθούν σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο υποχρεούνται εντός προθεσμίας δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου είτε να τα εξάγουν σε χώρα εκτός Ε.Ε. είτε να τα παραδώσουν στην αστυνομική αρχή.

4. Τα διαστελλόμενα βλήματα που παραδίδονται στην αστυνομική αρχή, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, κατάσχονται και περιέρχονται αυτοδικαίως στο δημόσιο, εγγραφόμενα με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο υλικό της Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της για τη διενέργεια βαλλιστικών εξετάσεων ή για την εκπαίδευση του προσωπικού της στη χρήση των όπλων.

 • 9 Οκτωβρίου 2010, 08:40 | Σκόντζος Παύλος

  Στην παράγραφο τέσσερα πρέπει να προστεθεί και  η χρήση και για επιχειρησικούς σκοπούς . Γενικότερα πρέπει να προστεθεί ρύθμιση που να εξαιρεί το προσωπικο των σωμάτων αφαλείας απο το άρθρο 8.

 • 6 Οκτωβρίου 2010, 22:26 | Karamitros Georgios

  Κύριε Ταλαβέρο,

  Η πρόταση σας είναι καλή .Το μόνο που δεν μου αρέσει είναι το εξής, όπλα για τα οποία θεωρήθηκα υπεύθυνο άτομο από την πολιτεία και μου χορηγήθηκε η άδεια αγοράς και κατοχής είναι ιδιοκτησία μου και δεν το βρίσκω σωστό εάν δεν παρανομήσω να είμαι υποχρεωμένος να κάνω θεώρηση ανά δεκαετία. Η είναι κάποιος υπεύθυνος πολίτης και του χορηγείται η άδεια οπλοκατοχής ή  δεν του χορηγείται.

 • 6 Οκτωβρίου 2010, 20:13 | Χρήστος Ανδρόνικος

  Οι διαστελλόμενου τύπου βολίδες είναι μεν ‘φονικότερες’ γιατί δημιουργούν μεγαλύτερη σπηλαίωση στο τραύμα, είναι όμως ασφαλέστερες στην χρήση τους μέσα σε πολυσύχναστα μέρη. Ο λόγος είναι ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό παραμένουν στο σώμα του βληθέντος έχοντας πολύ μικρότερη ικανότητα διάτρησης από τα κοινά FMJ. Το δέος που προκαλεί η έκταση του τραύματος δεν πρέπει να είναι ο λόγος που θα απαγόρευε την χρήση τους από την αστυνομία τουλάχιστον. Ένας οπλισμένος κακοποιός που έχει κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών δεν μπορεί να καταβληθεί εύκολα με κοινού τύπου βλήματα με συνέπεια να ανταποδίδει τα πυρά πριν αδρανοποιηθεί!

 • 5 Οκτωβρίου 2010, 23:06 | Νίκος Ταλαβέρος Κυνηγός

  Προτείνω, το δελτίο κατοχής όπλου να είναι μία κρτέλα, στην οποία να αναγράφονται κωδικοποιημένοι όλοι οι τύποι όπλων του κατόχου με τους αριθμούς σειράς του καθενός.
  Να αναθεωρείται το δελτίο όπως σήμερα ανά δεκαετία και για κάθε προσθήκη ή αφαίρεση όπλου από αυτό , να γίνεται και αναθεώρηση του δελτίου.
  Έτσι, με απλές διαδικασίες,  να ενημερώνεται και η λίστα με τα κατεχόμενα όπλα και να επανεκκινεί ο χρόνος ισχύος του δελτίου.  Θα αποφευχθεί η γραφειοκρατική διαδικασία των πολλών δελτίων κατοχής ανά κάτοχο και θα εξοικονομηθεί γόνιμος χρόνος και αρχειακός χώρος στις Αστυνομικές υπηρεσίες.

 • 5 Οκτωβρίου 2010, 19:17 | Γιάννης Τσιμπερίδης

   
  Στις μεταβατικές διατάξεις, προτείνεται να δοθεί η δυνατότητα σε όσους κατέχουν ήδη κυνηγετικά όπλα ή εξαρτήματα όπλων που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος (πχ σκοπευτικές διόπτρες) και δεν είναι εφοδιασμένοι με άδεια κατοχής ώστε να δηλώσουν αυτά στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και να εφοδιασθούν με την προβλεπόμενη άδεια.
  Η παράγραφος μπορεί να τροποποιηθεί ως εξής:
  Άρθρο 12 – Μεταβατικές διατάξεις
  1. Μέσα σε ένα (1) έτος από τη δημοσίευση του παρόντος, οι κάτοχοι περιστρόφων και πιστολιών αφέσεως αγώνων, οι κάτοχοι λειόκανων κυνηγετικών όπλων και οι κάτοχοι όποιων άλλων εξαρτημάτων όπλων που εμπίπτουν στος διατάξεις του παρόντος  και που δεν είναι εφοδιασμένοι με δελτίο κατοχής, υποχρεούνται να υποβάλλουν στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από τα άρθρα 1 και 2 της υπ΄ αριθ. 3009/2/23-α΄ από 31-8-1994 (ΦΕΚ Β΄-696) απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη χορήγηση άδειας κατοχής.