ΜΕΡΟΣ Α’ ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ 1 Σκοπός

 

1. Σκοπός του Μέρους Β΄ είναι η αντιμετώπιση της συνέχισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και των νέων παραλλαγών της, ώστε να ανασχεθεί η περαιτέρω διασπορά του και η αύξηση των κρουσμάτων και ταυτόχρονα να ενισχυθούν τα νοσοκομεία και οι μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.).
2. Σκοπός του Μέρους Γ’ είναι η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των φορέων και οργανισμών του Υπουργείου Υγείας, καθώς και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων που άπτονται της δημόσιας υγείας με στόχο την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες, καθώς και των αυξημένων αναγκών, που έχουν ανακύψει, λόγω των πρόσφατων φυσικών καταστροφών. Περαιτέρω, σκοπός του μέρους αυτού είναι και η διαρκής κάλυψη των ανελαστικών αναγκών των προνοιακών φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κατά την παροχή των κοινωνικής φύσεως υπηρεσιών τους προς τους πλέον ευάλωτους πολίτες, καθώς και η απρόσκοπτη συνέχιση των νευραλγικών λειτουργιών του Ελληνικού Φεστιβάλ ΑΕ, προκειμένου αυτές να μην ανασταλούν ή διακοπούν λόγω της υποστελέχωσής του με προσωπικό που συνδέεται με τον εν λόγω φορέα με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2023, 12:29 | Δημήτριος

  Στην παρ.2 του άρθρου 135 του Ν.4600/2019 προβλέπεται: «Ο χρόνος προϋπηρεσίας ειδικευμένων ιατρών, οδοντιάτρων και φαρμακοποιών, πρώην υπαλλήλων υπουργείων των κλάδων ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ Οδοντιάτρων και ΠΕ Φαρμακοποιών, οι οποίοι, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 23 του ν.3370/2005 (Α΄ 176), έχουν μεταταγεί σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας και καταταγεί στον κλάδο ιατρών, οδοντιάτρων και φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ., υπολογίζεται για τη βαθμολογική τους εξέλιξη ως χρόνος προϋπηρεσίας στο Ε.Σ.Υ., εφαρμοζόμενης αναλόγως της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν.4461/2017.»
  Με δεδομένο ότι ήδη έχει εφαρμοστεί για τους υπαλλήλους Υπουργείων, προτείνεται η προσθήκη εφαρμογής και για τους πρώην υπαλλήλους των κεντρικών υπηρεσιών των ΥΠΕ των κλάδων ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων ……….ώστε να υπολογιστεί και σε αυτούς, στο πλαίσιο της ισονομίας, ο χρόνος προϋπηρεσίας στη βαθμολογική τους εξέλιξη (για το σύνολο του χρονικού διαστήματος με έναρξη την ημερομηνία διορισμού στην ΥΠΕ).
  Με εκτίμηση
  Δ.Σ.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2023, 22:40 | Dimitris synepimeleia tora

  Μια από τις χειρότερες επιπτώσεις του Covid 19 στην κοινωνική συνοχή είναι η επιδείνωση των συμπεριφορών γονικής αποξένωσης, από τους γονείς που ασκούν την αποκλειστική τους επιμέλεια. Δυστυχώς, το πρόβλημα ήταν ήδη πολύ έντονο και πριν τον Covid χωρίς να υπάρχει καμία δομή η πολιτική για τη μείωση των επιπτώσεων του σε παιδιά και αποξενωμένους γονείς. Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθούν δομές και πολιτικές για την ψυχική υγεία και την άμβλυνση των τεραστίων κοινωνικών προβλημάτων που έχει δημιουργήσει η μάστιγα της γονικής αποξένωσης, παρόλο που το κράτος παριστάνει εδώ και πολλά χρόνια πως δεν το αντιλαμβάνεται. Δυστυχώς, παρά την ψήφιση του Ν.4800/2021 η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί ιδιαίτερα ούτε όσον αφορά στην απονομή από κοινού επιμέλειας στους γονείς, οπότε το πρόβλημα της γονικής αποξένωσης θα συνεχίσει να είναι οξύτατο και στο προσεχές μέλλον. Εκτός και αν υπάρξουν συντονισμένες πολιτικές τόσο του Υπουργείου Υγείας όσο και του Υπουργείου Δικαιοσύνης

 • 25 Σεπτεμβρίου 2023, 13:56 | Αλέξανδρος Σαρπάκης

  Σκοπός του Μέρους Γ’ είναι η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των φορέων και οργανισμών του Υπουργείου Υγείας, για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων που άπτονται της δημόσιας υγείας με στόχο την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες…

  Ένας σημαντικός καινοτόμος φορέας είναι το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής,
  στο οποίο έχω την τιμή με μια αποφασιστική κίνηση
  του Διοικητή 2ης ΔΥΠΕ κ. Ροϊλού,
  (επειδή είμαι γιατρός[ειδικότητας: Ενδοκρινολογία Διαβήτης Μεταβολισμός]
  και έχω έντονο, αγωνιώδες ενδιαφέρον για τις εφαρμογές της Τηλεϊατρικής
  και την κομβικής σημασίας παροχή δημόσιας υγείας σε δυσπρόσιτες
  ή ανεπαρκώς εξυπηρετούμενες Δημόσιες Δομές στα νησιά του Αιγαίου),
  να έχω τη θέση του Σ υ ν τ ο ν ι σ τ ή.

  Με ευκαιρία τη σπουδαία κι εθνικής σημασίας επέκταση του Ε.Δι.Τ. Πανελλαδικά, είναι επιτακτική ανάγκη να αναβαθμιστεί και υποστηριχτεί δραστικά αυτός ο κρίσιμος νευραλγικός φορέας, καθώς λόγω γραφειοκρατικών εμμονών και εμπλοκών είναι καθηλωμένος και αποδυναμωμένος…Σε περιορισμένες λειτουργικές εκφορές άνισης πραγματικότητας, χωρίς διαλειτουργικότητα, την απαιτούμενη οργάνωση, στελέχωση, ανάπτυξη και θεσμοθέτηση αναγκαίων πολιτικών, [θεσμική θωράκιση, καθηκοντολόγιο προσωπικού, υποστήριξη διαδικασιών και «καλών πρακτικών», πλαίσιο αποζημίωσης και ανταποδοτικών «αντ»αμοιβών των εμπλεκόμενων λειτουργών, (δημοσίας αλλά και ιδιωτικής προέλευσης),
  στιβαρής και έγκυρης διοικητικής υποστήριξης],
  αειφόρα πιστοποιούμενης, αυτορυθμιζόμενης, ευέλικτης και με δικλείδες ασφαλείας στις προκλήσεις του ΣΔΙΤ οικοσυστήματος.
  Αξιολογούμενης ανατροφοδοτικά με επιτελική διαχείριση
  medicine base evidence τεκμηρίων και των μεγάλων ή, μη δεδομένων της καθημερινής πρακτικής, ανοιχτής στην εμπειρία δοκιμασμένων συστημάτων και πρακτικών προηγμένων δυτικών κι ευρωπαϊκών χωρών,
  ανεξαρτητοποιημένης, αυτοδύναμης Διεύθυνσης, ή Αρχής.

  Είναι ώριμο πιστεύω να ανασυνταχτούμε και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας άμεσα.

  Εμείς από τη 2ηΔΥΠΕ, ο Διοικητής με τα στελέχη που βιώνουμε τις αναγκαίες απαιτήσεις και την αναπόδραστη προσδοκώμενη εξέλιξη και ο Υπουργός κ. Χρυσοχοΐδης, ο οποίος θα έχει πλέον το Χρέος υλοποίησης του Οράματός μας
  και την θεσμικότητα να το προωθήσει ακόμα και στον ίδιο τον κ. Πρωθυπουργό, αν παρουσιάζονται δυσκολίες που απαιτούν άνωθεν παρεμβάσεις,
  οφείλουμε να σταθούμε άξιοι στο ύψος των περιστάσεων,
  ο δε κ. Υπουργός να εγγράψει στις επιτυχίες του ένα συναρπαστικό
  και ταχύτατα εξελισσόμενο κρίσιμο εργαλείο της ΠΦΥ και της Ψηφιακής Υγείας, προς όφελος του Έλληνα Πολίτη και μάλιστα αυτού, που οι συνθήκες και οι χωροταξικές ιδιαιτερότητες της Χώρας μας (…ανεπαρκώς εξυπηρετούμενες)
  τον καθιστούν πρωταρχικής φροντίδας, αφού εκ των πραγμάτων υπολείπεται…

  Σας ευχαριστώ
  και εύχομαι να δοθεί σημασία στην κατατεθείσα Έγνοια μου!

 • 25 Σεπτεμβρίου 2023, 11:18 | Δημήτρης

  Να μην απολυθεί κανένας παρατασιακός ειδικευόμενος ιατρός που η σύμβασή του λήγει στις 31/12/2023. Σε διαφορετική περίπτωση θα δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία ολόκληρων τμημάτων που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτούς.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2023, 11:23 | Δημήτρης

  Ως γνωστόν ο θεσμός της παράτασης της ειδικότητας υιοθετήθηκε με σκοπό να καλυφθούν κενά από την έλλειψη ειδικευομένων αλλά και ειδικευμένων γιατρών, αφού πολλές φορές οι παρατασιακοί ειδικευόμενοι καλούνται να αναλάβουν μικτά καθήκοντα λόγω της υποστελέχωσης, ανάλογα με τις ανάγκες του τμήματος! Υπάρχουν τμήματα σε νοσοκομεία μας πανελλαδικά που λειτουργούν κατά βάση με παρατασιακούς ειδικευόμενους .
  Να μην απολυθεί κανένας παρατασιακός ειδικευόμενος που η σύμβασή του λήγει στις 31/12/2023. Σε διαφορετική περίπτωση θα δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία ολόκληρων τμημάτων που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτούς τους συναδέλφους.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2023, 10:30 | Δημήτρης

  ΠΑΡΑΤΑΣΙΑΚΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

  Ως γνωστόν ο θεσμός της παράτασης της ειδικότητας υιοθετήθηκε με σκοπό να καλυφθούν κενά από την έλλειψη ειδικευομένων αλλά και ειδικευμένων ιατρών, αφού πολλές φορές οι παρατασιακοί ειδικευόμενοι καλούνται να αναλάβουν μικτά καθήκοντα ανάλογα με τις ανάγκες του τμήματος! Σήμερα Υπάρχουν τμήματα στα περισσότερα νοσοκομεία μας πανελλαδικά που λειτουργούν κατά βάση με παρατασιακούς ειδικευόμενους ιατρούς .

  Να μην απολυθεί κανένας παρατασιακός ειδικευόμενος που η σύμβασή του λήγει στις 31/12/2023. Σε διαφορετική περίπτωση θα δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία ολόκληρων τμημάτων που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτούς.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2023, 00:16 | Δήμητρα

  Στην 1η παράγραφο του άρθρου 3, πολύ σωστά αναφέρεται η παράταση του άρθρου 91 του Ν.5041/2023 μέχρι 31/12/2023, δηλαδή η παράταση των επικουρικών που είχαν συνάψει αρχικά τρίμηνες συμβάσεις και των ΣΟΧ (καθαριότητα, σίτιση, φύλαξη). Θα πρέπει όμως να προστεθεί σχετική νομοθετική ρύθμιση με αναδρομική ισχύ και για τους «άτυχους» τρίμηνους επικουρικούς που διακόπηκε η σύμβαση τους λόγω επιστροφής του ανεμβολίαστου προσωπικού και να μην υπάρχει άνιση μεταχείριση για αυτούς τους υπαλλήλους, όπως πολύ σωστά ζητά και η ΠΟΕΔΗΝ.

 • 23 Σεπτεμβρίου 2023, 15:01 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Σε ποια πανδημία αναφέρεστε ακριβώς; Στην πανδημία εκατομμυρίων παρενεργειών από τα «ασφαλή» και «αποτελεσματικά» σκευάσματα τις οποίες παραδέχτηκαν οι ίδιες οι φαρμακευτικές εταιρίες; Ή μήπως στην «πανδημία» που κηρύχθηκε 666 μέρες μετά από την άσκηση πανδημίας Clade-Χ; Ή μήπως στην «πανδημία» κατά την οποία η επαναλειτουργία της εστίασης σε εξωτερικούς χώρους πραγματοποιήθηκε 666 μέρες μετά από τις εκλογές της 7/7/2019 με διάγγελμα 666 λέξεων και 666 μέρες αργότερα έγινε η σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη; Αρκετά με το παραμύθι σας. Σταματήστε ΤΩΡΑ οτιδήποτε σχετίζεται με αυτή την υποτιθέμενη πανδημία και ανοίξτε επιτέλους την κινητικότητα για τους υγειονομικούς οι οποίοι από το 2016 βρίσκονται σε κατάσταση ομηρίας. Διαπράττετε συνεχές αδίκημα και παραβιάζετε κατάφωρα τα εργασιακά δικαιώματα των υπαλλήλων. Είναι αδιανόητο να διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση και οι γονείς να βρίσκονται για μέρες ή εβδομάδες ολόκληρες μακριά από τα παιδιά τους και τον τόπο διαμονής τους, με αφόρητη εργασιακή πίεση και με ότι αυτό συνεπάγεται για τα οικονομικά τους, την υγεία τους και την συνοχή των οικογενειών τους και όλα αυτά με μισθούς που δεν καλύπτουν ούτε κατά διάνοια τις ανάγκες τους.

 • 23 Σεπτεμβρίου 2023, 09:37 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΣ

  • Ενίσχυση της Πρόληψης και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, μαζί!
  • Η πρόληψη θα επιτευχθεί σε περιόδους κρίσης μόνο με συστηματική παρακολούθηση του ανοσοποιητικού του κάθε πολίτη από τον ίδιο τον πολίτη και σε στενή συνεργασία με τον προσωπικό ή οικογενειακό του ιατρό. Αυτή η οριζόμενη από τους ειδικούς περιοδική παρακολούθηση θα του επιτρέπει να λαμβάνει την πρέπουσα αγωγή ώστε να διατηρεί συνεχώς στο μέγιστο ιδανικό επίπεδο το ανοσοποιητικό του σύστημα έναντι του όποιου επιθετικού ή μη εμφανιζόμενου ιού.
  • Η λήψη του όποιου εμβολίου αντιμετώπισης θα πρέπει να εκτιμηθεί και να αναλυθεί η προς την δυνητική του αποτελεσματικότητα με βάση τον καθένα και την καθεμία ξεχωριστά διότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι όλοι οι οργανισμοί είναι ίδιοι.
  • Η αναζήτηση ανάσχεσης της διασποράς και των κρουσμάτων θα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλους τομείς εναλλακτικής ιατρικής όπως είναι οι Λουτροθεραπείες, τα βότανα, ομοιοπαθητικής, Θεραπευτικής κάνναβης, κ.α

 • • Ενίσχυση της Πρόληψης και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, μαζί!
  • Η πρόληψη θα επιτευχθεί σε περιόδους κρίσης μόνο με συστηματική παρακολούθηση του ανοσοποιητικού του κάθε πολίτη από τον ίδιο τον πολίτη και σε στενή συνεργασία με τον προσωπικό ή οικογενειακό του ιατρό. Αυτή η οριζόμενη από τους ειδικούς περιοδική παρακολούθηση θα του επιτρέπει να λαμβάνει την πρέπουσα αγωγή ώστε να διατηρεί συνεχώς στο μέγιστο ιδανικό επίπεδο το ανοσοποιητικό του σύστημα έναντι του όποιου επιθετικού ή μη εμφανιζόμενου ιού.
  • Η λήψη του όποιου εμβολίου αντιμετώπισης θα πρέπει να εκτιμηθεί και να αναλυθεί, η προς την δυνητική του αποτελεσματικότητα με βάση τον καθένα και την καθεμία ξεχωριστά διότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι όλοι οι οργανισμοί είναι ίδιοι.
  • Η αναζήτηση ανάσχεσης της διασποράς και των κρουσμάτων θα πρέπει να επεκταθεί και σε τομείς της εναλλακτικής ιατρικής όπως είναι οι Λουτροθεραπείες, τα βότανα, ομοιοπαθητικής, Θεραπευτικής κάνναβης, κ.α

 • 22 Σεπτεμβρίου 2023, 22:11 | RGP

  Να δοθεί χρονικό περιθώριο αιτήσεων για μετάθεση ιατρών ΕΣΥ σε συνέχεια μετακίνησης άνω των 2 ετών προς τον φορέα που έχουν μετακίνηση. Το άρθρο 22 του ν 5015/23 και το άρθρο 104 του ν 5041/23 προέβλεπαν κάτι τέτοιο χωρίς όμως να υπάρχει κοινοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση από την υπηρεσία προς τους ενδιαφερόμενους.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2023, 16:46 | Φώτης Τσιλογιαννίδης

  Καταργήστε την υποχρεωτικότητα της υπηρεσίας υπαίθρου για τη λήψη ειδικότητας/εργασία στο ΕΣΥ. Υπονομεύει την εξέλιξη και τη σταδιοδρομία των ήδη υπαρχόντων γιατρών που όντας ειδικοί αναγκάζονται να υποβαθμιστούν σε καθήκοντα πρωτοβάθμιας, δίχως να μπορούν να προσφέρουν επι της ουσίας. Φαινόμενα άσπρης μπλούζας ξανα και ξάνα. Πόλεμος στους ήδη λιγοστούς εναπομείναντες και δη νέους γιατρούς.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2023, 14:26 | Π.Α

  Περιληπτικά θα σας αναφέρω ότι κάθε υπουργός βγάζει και ένα δικό του νομοσχέδιο βάζοντας τη δική του πινελιά. Θα πρέπει να γίνονται προσλήψεις με διαφάνεια αξιοκρατία γιατί το νοσηλευτικό σύστημα νοσεί. Επίσης η προκήρυξη 2Κ/2019 ΥΕ του υπουργείου υγείας έχει γίνει ένα αλαλούμ . Υπουργέ πρέπει να το δείτε το θέμα, Γιατί τον Ιούλιο του 2023 το ΑΣΕΠ εξέδωσε νέους οριστικούς πίνακες σύμφωνα με την απόφαση του συμβουλίου της επικρατείας. Όμως στους πίνακες έγινε ένα αλαλούμ διότι κάποιοι έπρεπε να αφαιρεθούν από τους πίνακες και κάποιοι έπρεπε να προστεθούν. Πάρτε μία απόφαση, ώστε να εκδώσει σωστά οριστικά αποτελέσματα και ανοίξτε και καμιά θέση παραπάνω. Προσωπικά με δείχνει πρώτο στους πίνακες διορισμού τηρώντας την απόφαση του συμβουλίου της επικρατείας αλλά δεν διορίζομε και διορίζονται αυτοί που έπρεπε να έχουν βγει από τους πίνακες. Ένα αλαλούμ με τους πίνακες του ΑΣΕΠ στη συγκεκριμένη προκήρυξη για να μην τρώμε χρόνο στα δικαστήρια και στο συνήγορο του πολίτη και με αιτήσεις θεραπείας ανοίξτε μία δύο θέσεις παραπάνω ούτως ή άλλως νοσεί το νοσηλευτικό σύστημα λόγω μη επαρκούς προσωπικού.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2023, 11:07 | ΑΝΝΑ

  Στο Υπουργειο Υγειας πρεπει να γινει κατανοητο οτι πρεπει να ανοιξει συστημα κινητικότητας αποκλειστικα για την Υγεια οπως ακριβως συμβαινει και για τους υπολοιπους ΔΥ. Χρησιμος & παραγωγικος υπαλληλος ειναι ο ευτυχισμενος υπαλληλος. ο υπαλληλος που ζει και εργαζεται στον τοπο συμφεροντων του. Μια νοσηλεύτρια που λαμβανει 850 ευρω και δουλεύει στην Θεσσαλονικη και η οικογενεια της ειναι στη Λαμια αυτη δεν ειναι παραγωγικη υπαλληλος. Το μυαλο της ειναι παντα πισω στα παιδια της, συντομα θα εχει burnout & δεν θα προσφερει οσο θα ηθελε την υπηρεσια της. Κινητικοτητα λοιπον στην Υγεια ΑΜΕΣΑ , να ικανοποιηθουν ολα αιτηματα των εργαζομενων .

 • 22 Σεπτεμβρίου 2023, 10:31 | Δημητρης

  Οι τρίμηνοι επικουρικοί θα πρέπει να ανανεώνονται οπως όλοι οι επικουρικοί καθώς είχαν την ατυχία ενω ηταν στις πρώτες θεσεις των πινάκων να προσληφθούν μονο για τρίμηνο ενώ όλοι οι προηγούμενοι για 2 χρόνια. Ουσιαστικά σταμάτησαν οι προσλήψεις επικουρικών μετά την επινόηση των τριμήνων. Τα προσόντα και η διαδικασία της πρόσληψης μεσω των πινάκων επικουρικών ηταν ιδια για όλους, δεν θα πρέπει να υπάρχουν επικουρικοί με ανανεωσεις 2 ταχυτητων.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2023, 08:29 | ΝΙΚΟΣ

  ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΡΙΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΕΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΝΩ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥΣ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. ΠΡΟΣ ΤΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ. ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΜΕΝΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΙΣΩΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΟΧ, ΔΕΝ
  ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΛΙΓΩΝ ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΤΟΣΕΣ ΕΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2023, 11:47 | Σωτηρία

  Να προστεθεί άρθρο για παράταση των εργαζομένων σε φύλαξη, σίτιση καθαριότητα ΣΟΧ ΑΣΕΠ (άρθρο 91 του Ν. 5041/2023 και άρθρο 19 του Ν. 5007/2022). Δεν μπορεί να ξεχάστηκαν τόσοι εργαζόμενοι;

 • 21 Σεπτεμβρίου 2023, 07:54 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

  Να προστεθεί άρθρο που να δίνει παράταση σε όλους τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,ΣΟΧ και Επικουρικοί από τον νέο έτος

 • 20 Σεπτεμβρίου 2023, 22:56 | Νικος Καράμπελας

  Μηπως ξεχάσατε μια σειρά από άρθρα; Γιατί λείπουν αρθρα για παράταση μετακινήσεων, προσωπικό φύλαξης κλπ..

 • 20 Σεπτεμβρίου 2023, 21:23 | Γιωργος

  Με την παράταση μετακινήσεων έως το τέλος του έτους έχουμε κάποιο νέο;

 • 20 Σεπτεμβρίου 2023, 21:16 | Γιωργος

  Τι γίνεται με την παράταση μετακινήσεων μέχρι τέλος του έτους;

 • 20 Σεπτεμβρίου 2023, 09:39 | Basiliy

  Congratulations