Άρθρο 09:

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του.

 • Αγαπητέ Διαχειριστή,
  Στο κεφάλαιο 9 Θα θέλαμε να σκεφτείτε την πιθανότητα να εντάξετε στο νέο νομοσχέδιο για τα θέατρα δυο προστατευτικές παραμέτρους που αφορούν στην κατανόηση της σημαντικότητας ύπαρξης εύρυθμων θεατρικών σκηνών μέσα από μια σειρά ανταποδοτικών εφαρμογών οι οποίες εφαρμογές θα παρουσιάζονται ως οφέλη στη στήριξη των φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των παραστατικών τεχνών. Η ανταποδοτικότητα ως η πρώτη παράμετρος μπορεί να έχει τη μορφή, χρηματοδότησης ή λοιπών ελαφρύνσεων, ώστε να δοθεί η ενθάρρυνση σε επαγγελματίες και μη όπως επίσης και ιδιοκτήτες αναξιοποίητων χώρων, να τους αξιοποιήσουν αλλάζοντας τη χρήση σε θεατρική σκηνή από ότι είναι. Αυτό ενδεχομένως να επηρεάζει και τον αποχαρακτηρισμό κτιρίων από θεατρικές σκηνές σε κάτι άλλο. Ο αποχαρακτηρισμός ως δεύτερη παράμετρος μπορεί να λειτουργήσει ως δίχτυ προστασίας σε επίπεδο πολιτιστικής-πολιτισμικής συνέχειας.
  Παναγιώτης Νόιφελτ
  Ιδρυτής και Πρόεδρος
  Διεθνές Ανεξάρτητο Συμβούλιο Τεχνών
  και
  Συμβούλιο Τεχνών της Ελλάδας