Άρθρο 07: Τελικές και Μεταβατικές διατάξεις

1. Ιδιοκτήτες ή μισθωτές χώρων, όπου δίδονται θεατρικές και άλλες οπτικοακουστικές παραστάσεις χωρίς άδεια οφείλουν, εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να λάβουν προσωρινό ή οριστικό πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να υποβάλουν αίτηση για άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου.
Σε θέατρα που στεγάζονται σε κτίρια με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας μετά τις 17-2-1989 τηρείται η διαδικασία του άρθρου 4 της 13/2013 (Β’ 1586) Πυροσβεστικής Διάταξης.
Εφόσον σε θέατρα που στεγάζονται σε κτίρια με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας πριν τις 17-2-1989 επιβάλλεται να εγκατασταθούν μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας, δύναται να χορηγηθεί άπαξ προσωρινό πιστοποιητικό πυροπροστασίας χρονικής διάρκειας μέχρι ενός (1) έτους για την εγκατάστασή τους και στη συνέχεια χορηγείται οριστικό πιστοποιητικό πυροπροστασίας διάρκειας πέντε (5) ετών

2. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων για τις χρήσεις γης της περιοχής, η χορήγηση αδείας εγκατάστασης και λειτουργίας καθώς και η έκδοση άδειας νομιμοποίησης της αλλαγής χρήσης, σε θέατρα που λειτουργούν ή έχουν λειτουργήσει αποδεδειγμένα κατά τα τελευταία δύο (2) έτη από την ημερομηνία δημοσιεύσεως του παρόντος στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων, εφ’ όσον ο μέγιστος πληθυσμός τους, δεν υπερβαίνει τα 150 άτομα. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η υπαγωγή στις διατάξεις του ν.4178/2013, εφόσον υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 του ν.4178/2013 ως προς τη χρήση και μόνο. Η λειτουργία των θεατρικών αυτών χώρων αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο και, ιδίως, με αναγγελίες παραστάσεων στον τύπο, συμβάσεις με καλλιτέχνες, θεωρημένα εισιτήρια.

3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού συγκροτείται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού επιτροπή για την επανεξέταση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τους χώρους θεάτρου, κινηματογράφου και λοιπών οπτικοακουστικών τεχνών. Έργο της επιτροπής είναι η πρόταση για την κωδικοποίηση και την τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης άσκησης της τέχνης με παράλληλη διασφάλιση των όρων ασφαλείας, υγιεινής και την αποτροπή της όχλησης των περιοίκων.
Η επιτροπή αποτελείται από έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Εσωτερικών, έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) ένα νομικό από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με βαθμό τουλάχιστον Παρέδρου που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και δύο εκπροσώπους των επιχειρηματιών, καλλιτεχνών και εργαζομένων στα θέατρα, τους κινηματογράφους και τις λοιπές οπτικοακουστικές τέχνες, με τους αναπληρωτές τους που ορίζονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 • 27 Νοεμβρίου 2013, 18:04 | Χρήστος Σταυρογιάννης

  Στην παρ. 2 αναφέρεται ότι ο πληθυσμός των θεάτρων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 150 άτομα πληθυσμού όπως υπολογίζονται από το ΠΔ 71/88 (της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας).
  Αυτό μεταφράζεται σε 150 σταθερές ΑΤΟΜΙΚΕΣ θέσεις ή 67,50 μ συνεχή καθίσματα ή 50τμ θεάτρου με κινητά καθίσματα, αριθμοί που είναι πολύ περιοριστικοί για το μέγεθος των θεάτρων κυρίως για αυτά που διαθέτουν συνεχή ή κινητά καθίσματα θεατών

 • Στο Άρθρο 7.1:

  Τι είναι το προσωρινό πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας; Οι αρχιτέκτονές μας μας εξήγησαν ότι δεν είναι θεσπισμένο στην Πυροσβεστική και ότι αυτή, κατά συνέπεια, μπορεί να μην έχει κάτι να δώσει. Θα είμαστε καλυμμένοι; Επίσης, το διάστημα των 2 μηνών φοβούμαστε ότι είναι πολύ μικρό (σε περίπτωση οποιουδήποτε γραφειοκρατικού κωλύματος) για να εκδοθεί αυτό το προσωρινο πιστοποιητικό πυροπροστασίας – θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον 3μηνο ή 4μηνο.

  Στο Άρθρο 7.2:

  Υπάρχουν υφιστάμενοι χώροι που λειτουργούσαν για πολλά χρόνια και τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχουν δώσει παραστάσεις λόγω ασθένειας, πχ. Εφ’ όσον μιλάμε για υφιστάμενα, μήπως θα έπρεπε να αυξηθεί αυτό το διάστημα;

 • 21 Νοεμβρίου 2013, 12:07 | χρηστος

  Καταπληκτικο, καταργουνται ολες οι διαταξεις και η νομοθεσια για το θεατρο και ΘΑ συστηθει μια επιτροπη για να φτιαξει την νομοθεσια. Μεχρι τοτε ολα τελεια . Συγχαρητηρια……..