Άρθρο 08:

Καταργείται κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος

 • Αγαπητέ Διαχειριστή, στο κεφάλαιο 8 θα θέλαμε εξετάσετε την πιθανότητα να αναρτήσετε τον πίνακα ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ. Σε αυτόν τον πίνακα, ο νομοθέτης, θα πρέπει να ορίσει ευθύς εξαρχής βάσει και του υπάρχοντος πλαισίου περί εταιρειών (αστικές μη κερδοσκοπικές – σωματεία και ελεύθεροι επαγγελματίες) τις ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ. Πιο ειδικά στον πίνακα των ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι νόμοι περί εταιριών, ενώσεων προσώπων και αστικών μη κερδοσκοπικών και σωματείων καθώς επίσης και N. 3842 /2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», όπως και τα άρθρα 78 έως 107, 108 έως 126 και 741 έως 784 του Κώδικα που ορίζουν την ουσία των μη κερδοσκοπικών φορέων και τους Ν. 2238 και Ν. 4172/2013 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Ο νομοθέτης είναι αναγκαίο να αντιληφθεί τη θέση των πολιτιστικών φορέων λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και τις δυνατότητες τους βάσει νόμου. Είναι σημαντικό ακόμα ο πολίτης να γνωρίσει αν εξαιρείται ή όχι όταν η διαδικασία, η θέση του και το κόστος εκπόνησης ενός πολιτιστικού έργου σε θεατρικό χώρο είναι δυσανάλογα με τις πραγματικές του δυνατότητες πλην όμως το έργο και η πολιτισμική συνέχεια που προβάλλεται είναι και αξιέπαινη και σημαντική τόσο ώστε να μπορεί να δίδεται χάρη από την πολιτεία επί των διαδικασιών. Μια τέτοια παράμετρος ενδέχεται να επηρεάζει πρακτικά την αδειοδότησή θεάτρου. Οι εξαιρέσεις επίσης μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα σε νέους επαγγελματίες να παρουσιάσουν έργο σε νέους χώρους, ή clusters αν μου επιτρέπεται η έκφραση, που στη συνέχεια ενδέχεται οι χώροι αυτοί να κερδίσουν θέση ως σταθερές θεατρικές σκηνές δίχως το άγχος του να βρεθούν οι διαχειριστές τους παράνομοι σε επίπεδο χρήσης, τουλάχιστον για ένα εύλογο χρονικό διάστημα όπου ένας χώρος δεν είναι χαρακτηρισμένος και τυπικά. Στις εξαιρέσεις ίσως θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν και κάποιοι φορείς που ενδεχομένως να λειτουργούν μεν παράνομα βάσει υπάρχουσας νομοθεσίας (χώρους και σκηνές), μα έχουν καθιερωμένο έργο ετών και σταθερή παρουσία και αποδοχή. Σε αυτή την τελευταία κατηγορία, με κάποιες προβλεπόμενες εξαιρέσεις, η πολιτεία θα έδινε την ευκαιρία σε φορείς με ισχυρό κοινωφελές σύστημα διαχείρισης και κοινωφελείς στόχους και απήχηση στις κοινωνικές ομάδες και στα σύνολα, και που αυτές οι ομάδες λειτουργούν προστατευτικά σε εγκαταλελειμμένα χώρους και κτίρια από ιδιώτες ή το κράτος, η πολιτεία ξαναλέω θα έδινε μια ς μορφής αναγνώριση και μια δικαιοσύνη ανάλογη του έργου που προσφέρεται άσχετα με τον όποιον χαρακτηρισμό χώρου. Επίσης σε επίπεδο φορολογίας και εισφορών στις εξαιρέσεις θα πρέπει να οριστεί πως σε περιπτώσεις οι επιβαλλόμενες εισφορές που αφορούν σε αδειοδοτήσεις θεάτρων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από το ποσό του φόρου, κύριου και συμπληρωματικού, που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα του φορολογουμένου ατόμου/φορέα, από πολιτιστικές δραστηριότητες σε ορισμένους από την πολιτεία χώρους προβολής παραστατικών τεχνών, δηλαδή θέατρα σκηνές, σταθερές και κινητές, ανοικτές και κλειστές. Δηλαδή στα πρώτα του βήματα ένας φορέας αδυνατεί να καλύψει βασικές οικονομικές ανάγκες πόσο μάλλον αν πρόκειται για μικρές και καθαρά περιορισμένες σκηνές. Στις εξαιρέσεις θα πρέπει να οριστεί η σταθερότητα ή η μεταβλητότητα των θεατρικών σκηνών πράγμα που ενδεχομένως να επηρεάζει και τις κινητές ή εποχικές σκηνές, εκτός αν άλλως ορίζεται ήδη από την υπάρχουσα νομοθεσία. Σε γενικές γραμμές είναι απαραίτητο ο νομοθέτης να δει το ζήτημα της διαχείρισης των θεάτρων και των θεατρικών σκηνών με τη σφαιρικότητα που αντιλαμβάνεται ο καλλιτέχνης τη θέση του μέσα σε αυτές. Μόνο έτσι 1. Ο καλλιτέχνης θα είναι παραγωγικός ώστε να αποδίδει τα προβλεπόμενα με αυξητικές τάσεις χρησιμοποιώντας με ασφάλεια και σεβασμό τους χώρους και τις σκηνές και 2. Η πολιτεία θα μπορεί να αντιλαμβάνεται έγκαιρα τις μεταπτώσεις που ενδέχεται να δημιουργούνται από έλλειψη ορθής οικονομικής και πρακτικής διαχείρισης.

  Παναγιώτης Νόιφελτ
  Ιδρυτής και Πρόεδρος
  Διεθνές Ανεξάρτητο Συμβούλιο Τεχνών
  και
  Συμβούλιο Τεχνών της Ελλάδας