Άρθρο 25 Μεταβατικές διατάξεις

 

1. Έντυπος τύπος, ο οποίος ήδη κυκλοφορεί κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Μ.Ε.Τ., δύναται να υποβάλει αίτηση εγγραφής εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη λειτουργίας του. Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου, η διαδικασία πιστοποίησης από τη Γ.Γ.Ε.Ε. ολοκληρώνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
2. Ηλεκτρονικός τύπος, ο οποίος ήδη λειτουργεί κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Μ.Η.Τ., δύναται να υποβάλει αίτηση εγγραφής εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη λειτουργίας του. Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου, η διαδικασία πιστοποίησης από τη Γ.Γ.Ε.Ε. ολοκληρώνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
3. Εφημερίδες ή περιοδικά τα οποία είναι ήδη καταχωρισμένα στο Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού τύπου του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α’ 68), εφόσον επιθυμούν να διατηρήσουν την εγγραφή τους, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος, εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη λειτουργίας του Μ.Ε.Τ.. Η διαδικασία εγγραφής τους στο Υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου ολοκληρώνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

  • 14 Σεπτεμβρίου 2022, 19:04 | ΦΩΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

    Ελάχιστος χρόνος το διάστημα που προβλέφθηκε ειδικά αν για κάποια επιχείρηση απαιτείται να προσλαβει πρόσθετο προσωπικό. Θα πρέπει επίσης να τεθεί ως ημερομηνία έναρξης του Μητρώου η 1.1.2024, αφού ήδη η χρονιά, επί της οποίας βασίζονται οι προϋποθέσεις του Μητρώου για το 2023, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.

    Φώτης Πανταζής
    Νομικός Σύμβουλος ΕΙΕΤ