Ολοκλήρωση διαβούλευσης

Tην Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 20:00 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό με τίτλο: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ – ΣΥΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που έγινε στο πλαίσιο του opengov.gr.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους 179 πολίτες και φορείς για το ενδιαφέρον και την ουσιαστική συμμετοχή τους στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης του ως άνω σχεδίου νόμου. Οι εμπεριστατωμένες προτάσεις που καταγράφηκαν αποτελούν εποικοδομητική συμβολή στα επιμέρους στοιχεία και ενότητες που θίγουν, θα εξετασθούν επισταμένως και θα αξιολογηθούν με σκοπό να συνεισφέρουν, όπου υπάρχει ανάγκη, στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου νόμου. Πιστεύω ότι με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις της νέας εποχής και ενδυναμώνεται ο ρόλος που καλούνται να επιτελέσουν τα ΜΜΕ στο σύγχρονο πολυπαραγοντικό περιβάλλον.
Με την ευκαιρία θα ήθελα να επισημάνω ότι παραμένουμε ανοιχτοί για συζήτηση και περαιτέρω κατάθεση σχολίων και παρατηρήσεων μέχρι την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή.

Με εκτίμηση

Γιάννης Οικονόμου

Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο – Σύσταση Ηλεκτρονικών Μητρώων Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

Τίθεται από σήμερα 1 Σεπτεμβρίου σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, υπό τον τίτλο: «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο – Σύσταση Ηλεκτρονικών Μητρώων Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης».

Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 15.9.2022.

Ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό

ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ