ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Άρθρο 19 Απαγόρευση διαφήμισης φορέων Γενικής Κυβέρνησης σε μη πιστοποιημένα έντυπα ή ιστοσελίδες ενημερωτικού περιεχομένου

 

1. Η καταχώριση διαφημίσεων και κάθε άλλη καταχώριση έναντι άμεσου ή έμμεσου αντίτιμου από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης της περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), πραγματοποιείται μόνο σε έντυπο τύπο ο οποίος έχει εγγραφεί στο Μ.Ε.Τ..
2. Η προβολή διαφημίσεων και κάθε άλλη προβολή έναντι άμεσου ή έμμεσου αντίτιμου από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης της περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, πραγματοποιείται μόνο σε ηλεκτρονικό τύπο που έχει εγγραφεί στο Μ.Η.Τ..

 • Πάγια θέση της Ένωσης μας είναι η αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2328/1995 και του ΠΔ 261/1997 για την κατανομή του 40% της συνολικής δαπάνης για την κρατική διαφήμιση σε εφημερίδες και περιοδικά και του 30% τουλάχιστον στα περιφερειακά ΜΜΕ.
  Θεωρούμε επιβεβλημένη την επανασύσταση της επιτροπής ελέγχου της διανομής της κρατικής διαφήμισης, την οποία θα αποτελούν υπάλληλοι του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και εκπρόσωποι όλων των Ενώσεων (ανάλογη επιτροπή είχε συσταθεί το 2006, ωστόσο λειτούργησε μόνο για λίγα χρόνια). Υπενθυμίζουμε ότι η ποσόστωση ανά κατηγορία μέσων ίσχυε μέχρι το 2017 και ζητάμε την επαναφορά της που θα είναι προσαρμοσμένη στα σημερινά δεδομένα.
  Αν η Επιτροπή ελέγχου δεν επανασυσταθεί, θεωρούμε ότι οποιοδήποτε κανόνες για την ένταξη εφημερίδων – ιστοσελίδων στη σχετική λίστα (ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΥΠΟΥ) δεν θα έχει κανένα νόημα.

 • Επιστολή προς τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ κύριο Γιάννη Οικονόμου, με τις απόψεις 43 ιδιοκτητών περιφερειακών εφημερίδων για τις διατάξεις του νομοσχεδίου «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο – Σύσταση Ηλεκτρονικών Μητρώων Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης»

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
  Η πλειοψηφία των ιδιοκτητών, αλλά και των εργαζομένων στις επαρχιακές εφημερίδες,
  δηλώνουμε αιφνιδιασμένοι από την ταχύτητα με την οποία ήρθε στο προσκήνιο το
  νομοσχέδιο με τίτλο «Ενίσχυση Δημοσιότητας και Διαφάνειας στον Έντυπο και Ηλεκτρονικό
  Τύπο- Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και λοιπές
  ρυθμίσεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης». Τόσο ο
  πολύ περιορισμένος χρόνος της διαβούλευσης, όσο και η απουσία προηγούμενης
  συζήτησης με τον κλάδο δεν δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για έναν
  εποικοδομητικό διάλογο.
  Με την πρώτη ματιά γίνεται αντιληπτό ότι τυχόν ψήφισή του οδηγεί αυτομάτως σε διακοπή της
  λειτουργίας των επιχειρήσεών μας και στην απώλεια των θέσεων εργασίας που υπάρχουν σε αυτές.
  Κύριε υπουργέ αδυνατούμε να κατανοήσουμε για ποιόν λόγο η ελληνική κυβέρνηση, σε αυτά τα
  δύσκολα χρόνια για τον Τύπο που οι κυκλοφορίες και τα διαφημιστικά έσοδα διαρκώς μειώνονται,
  αντί να του δώσει ένα χέρι βοήθειας όπως συμβαίνει σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, έρχεται
  νομοθετώντας να κλείσει εφημερίδες και να αφήσει τους ανθρώπους τους στο δρόμο.
  Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι μπορεί να παρασύρθηκε από μια παρέα πρώην εύρωστων
  επαρχιακών εφημερίδων οι οποίες μπρος στα δικά τους οικονομικά αδιέξοδα επιζητούν, με το
  πρόσχημα της εξυγίανσης, τον κανιβαλισμό του κλάδου ώστε να κλείσουν οι μικρότερες εκδοτικές
  επιχειρήσεις ανά νομό για να καρπωθούν εκείνες τα έσοδά τους από διαφημίσεις, αγγελίες,
  ανακοινώσεις, διακηρύξεις, κ.λ.π.
  Κύριε υπουργέ η αύξηση του αριθμού των θέσεων εργασίας, όπως αυτή προβλέπεται από το
  νομοσχέδιο, είναι ανέφικτη για τις εφημερίδες της επαρχίας καθότι στις σημερινές δυσμενείς
  συνθήκες με μεγάλη δυσκολία συντηρούν τις υπάρχουσες.
  Εξίσου ανέφικτη είναι και η διατήρηση των κυκλοφοριών στο πλαίσιο που ορίζει ο εισαγόμενος
  πληθυσμιακός συντελεστής, καθώς, όπως γνωρίζετε, η τάση των πωλήσεων είναι πτωτική και
  μεταβάλλεται σχεδόν καθημερινά.
  Σε ό,τι αφορά στο θέμα των κυκλοφοριών δεν λαμβάνονται, επίσης, υπόψη οι νέες
  συνθήκες κατανάλωσης του περιεχομένου του περιφερειακού Τύπου που δίνουν
  προβάδισμα στο διαδίκτυο έναντι του χαρτιού. Στην πλειονότητά τους οι περιφερειακές
  εφημερίδες και ιδιαίτερα μετά τον Covid-19 έχουν πέρα των 400 εντύπων που σήμερα προβλέπει ο
  νόμος και ένα τεράστιο αριθμό αναγνωστών που λαμβάνουν την εφημερίδα τους καθημερινά
  ηλεκτρονικά (σε pdf αρχείο). Δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια πρόβλεψη γι’ αυτό.
  Όσο για την εκτύπωση, ένας μεγάλος αριθμός των εφημερίδων εκτυπώνεται εδώ και χρόνια σε
  ψηφιακά πιεστήρια και ως εκ τούτου θεωρούμε προβληματική τη διατύπωση της παραγράφου 2 γ.
  του άρθρου 2 του Ν. 3548/2007 έτσι όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 23 του παρόντος
  νομοσχεδίου, διότι κάποιοι συνάδελφοί μας που διαθέτουν μηχανήματα απαρχαιωμένης
  τεχνολογίας, το ερμηνεύουν κατά το δοκούν και προβαίνουν σε ανυπόστατες καταγγελίες.
  Στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται επίσης διατάξεις οι οποίες είναι εξόφθαλμα άδικες για τον
  περιφερειακό Τύπο σε σύγκριση με τον Πανελλαδικό Τύπο. Σημειώνουμε ενδεικτικά ότι προβλέπει τέσσερις υποχρεωτικές θέσεις άλλων ειδικοτήτων (πλην δημοσιογράφων) για κάθε ημερήσια εφημερίδα που κυκλοφορεί στα Ιωάννινα, στην Πάτρα, στη Λάρισα ή άλλες περιοχές με πληθυσμό νομού άνω των 200.000 κατοίκων. Ακριβώς όσες προβλέπει και για μεγάλες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας όπως είναι π.χ. το «Βήμα» το «Πρώτο Θέμα» κ.λ.π.
  Επίσης, όταν μια επιχείρηση με τον ίδιο ΑΦΜ εκδίδει π.χ. μια ημερήσια, μια εβδομαδιαία
  εφημερίδα και έχει και μια ιστοσελίδα, δεν μπορεί να της ζητείται να έχει διαφορετικούς εργαζόμενους σε κάθε μέσο.
  Όλα αυτά την ώρα που η Ελληνική περιφέρεια αποδεκατίζεται κάτι που δυστυχώς επιβεβαίωσε και
  η πρόσφατη απογραφή πληθυσμού.
  Κύριε υπουργέ η διατήρηση του δικαιώματος δημοσιεύσεων είναι ζωτικής σημασίας για τον
  περιφερειακό Τύπο.
  Επισημαίνουμε επίσης και τα παρακάτω:
  1ον Δεν είναι δυνατόν η πολιτεία, με την επακόλουθη αύξηση των οικονομικών βαρών των
  επιχειρήσεων μας, να υπόσχεται παράλληλα για άλλη μια φορά ότι θα μας δώσει κρατική
  διαφήμιση, όταν:
  α) Από το 1994 που θεσπίστηκε για πρώτη φορά με τον νόμο Βενιζέλου και αργότερα το 2007 με
  τον νόμο Ρουσόπουλου το 30% της κρατικής διαφήμισης να πηγαίνει στην περιφέρεια, αυτό
  ουδέποτε εφαρμόστηκε και πάνω από το 90% πηγαίνει στα Αθηναϊκά ΜΜΕ.
  β) Ακόμη και κάποια ελάχιστα χρήματα που δόθηκαν στις επαρχιακές εφημερίδες την περίοδο της
  πανδημίας, δεν έχουν αποπληρωθεί ενώ έχουμε ήδη καταβάλει ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.
  γ) Αν και υπάρχει νόμος να πληρώνονται οι δημοσιεύσεις των διακηρύξεων έργων εντός
  μηνός, αυτός ουδέποτε εφαρμόστηκε με αποτέλεσμα να περιμένουμε μέχρι και τρία χρόνια για να
  πληρωθούμε τιμολόγια έργων.
  δ) Οι διακηρύξεις που είναι και το μοναδικό μας έσοδο θεσμοθετημένο από το κράτος, έχουν
  ημερομηνία λήξης 31-12-2023 και ζητούμε άμεσα να γίνει επ’ αόριστον επέκταση.
  Θα παρακαλούσαμε να δρομολογήσετε την εφαρμογή των παραπάνω που έχουν ήδη την ισχύ
  νόμου και είμαστε στην διάθεσή σας να μιλήσουμε για τα υπόλοιπα.
  Κύριε υπουργέ ζητούμε να αποσύρετε το νομοσχέδιο και να στηρίξετε τον περιφερειακό Τύπο στο
  σύνολό του.
  Ευχαριστούμε και είμαστε στη διάθεσή σας.

  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (με αλφαβητική σειρά)
  Αγώνας (Ξάνθη)
  Αδέσμευτη Θράκης (Ξάνθη)
  Αλήθεια (Καρδίτσα)
  Αλήθεια της Κυριακής (Καρδίτσα)
  Βήμα της Πρέβεζας (Πρέβεζα)
  Βοιωτικά Νέα (Θήβα)
  Αργολίδα (Άργος)
  Γνώμη (Καρδίτσα)
  Διάλογος (Τρίκαλα)
  Ειδήσεις (Κιλκίς)
  Ελεύθερο Βήμα (Σέρρες)
  Ενημέρωση και Αγγελίες (Κατερίνη)
  Εργασία. Συν (Δράμα)
  Ενεργός Πολίτης (Τρίκαλα)
  Επικαιρότητα (Καρδίτσα)
  Επικαιρότητα της Κυριακής (Καρδίτσα)
  Θεσπρωτών Διαβούλευση (Ηγουμενίτσα)
  Θρακική Αγορά (Κομοτηνή)
  Καστοριανή Εστία (Καστοριά)
  Κοινωνική (Πειραιάς)
  Κόσμος (Λάρισα)
  Κόσμος Σαββατοκύριακο (Λάρισα)
  Μαγνησία (Βόλος)
  Mανιφέστο (Θήβα)
  Μαχητής Θράκης (Ξάνθη)
  Μεθόριος (Ορεστιάδα)
  Νέα Θεσσαλονίκη (Θεσσαλονίκη)
  Νέα Πορεία (Σέρρες)
  Νέα Σέρρες (Σέρρες)
  Νιγρίτα (Σέρρες)
  Ο Λόγος των Κυκλάδων (Σύρος)
  Ο Χρόνος (Κοζάνη)
  Παλμός Αιτωλοακαρνανίας (Αγρίνιο)
  Πανσερραϊκή (Σέρρες)
  Πρωϊνός Λόγος (Κοζάνη)
  Πρωϊνή (Γρεβενά)
  Πρωϊνή (Κιλκίς)
  Πρωϊνή (Κοζάνη)
  Σελινιώτικα Νέα (Χανιά)
  Σερραϊκόν Θάρρος (Σέρρες)
  Φωνή της Καστοριάς (Καστοριά)
  Φωνή της Ξάνθης (Ξάνθη)
  Χρονικά (Κεφαλονιά)

 • Σχόλια επί του νομοσχεδίου.
  Μερίδα συναδέλφων, θέτει θέμα διότι εδώ και χρόνια υπάρχουν εφημερίδες που εκτυπώνονται σε ψηφιακά τυπογραφεία.

  Ζητάνε δε στην διαβούλευση να τεθεί ρητά στο νέο νομοσχέδιο ότι οι εφημερίδες πρέπει να εκτυπώνονται σε τυπογραφία με την τεχνολογία ΟΦΣΕΤΤ.

  Εδώ έχουμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις.

  Το νομοσχέδιο που είναι σε ισχύ και αυτό που είναι σε διαβούλευση απαγορεύει οι εφημερίδες να είναι φωτοτυπίες ή να εκτυπώνονται σε εκτυπωτή ηλεκτρονικού υπολογιστή.

  Αυτό φυσικά και μας βρίσκει σύμφωνους.

  Όμως, τα σύγχρονα εκτυπωτικά μηχανήματα ψηφιακής εκτύπωσης που έχουν μπει στην ζωή μας εδώ και δέκα και πλέον χρόνια, είναι μηχανήματα εκτύπωσης νέας προηγμένης τεχνολογία και φιλικά προ το περιβάλλον και δεν είναι ο ο εκτυπωτής που τυπώνουμε στα γραφεία μας μερικές σελίδες Α4.

  Κατανοούμε ότι οι συνάδελφοι που έχουν τα παλιάς τεχνολογία μηχανήματα είναι εγκλωβισμένοι . Ας μην προσπαθούν όμως να πάνε κόντρα στην τεχνολογία επιδιώκοντας έτσι την επιβίωσή τους.

  Τα μηχανήματα που ζητούν να καταστούν υποχρεωτικά, για να σου δώσουν το πρώτο καλής ποιότητας φύλλο, πρέπει προηγουμένως να πετάξεις 300 σκάρτα.

  Σε κάποιους νομούς τα 300 φύλλα αρκούν για να είναι μια εφημερίδα αποδεκτή βάση του νόμου. Με την ψηφιακή εκτύπωση, υπάρχει οικονομία μέχρι και ενός φύλλου και τα υλικά εκτύπωσης δεν μολύνουν το περιβάλλον. Όλα τα παλιάς τεχνολογία τυπογραφεία, πετάνε σήμερα τα τοξικά τους απόβλητα στα ποτάμια και καταστρέφουν κάθε μορφή πανίδας και χλωρίδας.

  Επίσης, ένα τυπογραφείο σαν αυτά που διαθέτουν αρκετοί συνάδελφοι, – οι περισσότεροι επίπεδα – έχουν πλέον απαξιωθεί οικονομικά. Υπάρχουν περιοδικά τυπογραφεία που έχουν χιλιάδες αγγελίες με τιμές κτήσεις που δεν ξεπερνούν τις 5000€. Ακόμη και αν αγοράσει ένα συνάδελφος ένα τέτοιο μεταχειρισμένο τυπογραφείο, είναι πλέον αδύνατον να βρει τυπογράφο για να τυπώσει.

  Επίσης, οι εταιρείες έχουν σταματήσει πλέον να κατασκευάζουν τέτοιου είδους τυπογραφεία και για κάποια δεν υπάρχουν καν ανταλλακτικά.

  Υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν τυπογραφεία, τα έχουν κλειστά και τυπώνουν σε άλλα τυπογραφεία διότι δεν βρίσκουν τυπογράφο, ενώ αν βρουν το ημερομίσθιοι τους είναι πανάκριβο και ασύμφορο.

  Αντιθέτως η τιμή κτίσης ενός ψηφιακού μηχανήματος εκτύπωσης είναι της τάξης των 40 χιλιάδων € και άνω. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι εκτυπωτής ηλεκτρονικού υπολογιστή που κοστίζει 150€ και αυτό περιγράφει ο νόμος.

  Είναι αδιανόητο η παρούσα κυβέρνηση που – πολύ σωστά – έχει κάνει σημαία της την ψηφιακή διακυβέρνηση να κάθετε να να συζητάει τέτοιου είδους προτάσεις.

  Απλά, πρέπει να καταλάβει ο κ. Υπουργός και οι κ.κ. Βουλευτές που θα κληθούν να ψηφίσουν το παρόν νομοσχέδιο ότι οι ρυθμίσεις που προτείνονται είναι σε λάθος κατεύθυνση μιας και όλη η φιλοσοφία κάθε σύγχρονης επιχείρησης είναι να γίνεται η κάθε δουλειά με το λιγότερο δυνατό κόστος, δηλαδή λιγότερο προσωπικό, λιγότερα αναλώσιμα, ελάχιστα πεταμένα χρήματα.

  Αυτό άλλωστε απαιτούν οι σύγχρονες συνθήκες ανταγωνισμού. Αυτό εφαρμόζουν οι τράπεζες και όλες οι σύγχρονες επιχειρήσεις.

  Στις εφημερίδες μας κάποτε να υπό δημοσίευση κείμενο έρχονταν χειρόγραφα και έπρεπε να διαθέτουμε δακτυλογράφους και διορθωτές.

  Σήμερα έρχονται όλα με email και είναι έτοιμα προς δημοσίευση.

  Κάποτε το internet σέρνονταν και δαπανούσαμε πολλές εργατοώρες για να γίνουν διάφορες εργασίες. Τώρα όλα γίνονται σε κλάσματα του δευτερολέπτου.

  Είναι λοιπόν αδιανόητο να ζητά το νομοσχέδιο να υπάρχουν περισσότεροι εργαζόμενοι σήμερα στην εποχή της ταχύτητας για την έκδοση μιας εφημερίδα ή την ανάρτηση ειδήσεων στις ιστοσελίδες, απ’ όταν όλα πήγαιναν με τον αραμπά.

  Επίσης, δεν μπορεί το νομοσχέδιο να συνεχίζει να διαχωρίζει τους εργαζόμενους με το αν εργάζονται σε ημερήσια εφημερίδα, εβδομαδιαία ή ιστοσελίδα.

  Υπάρχουν επιχειρήσεις με τον ίδιο ΑΦΜ που έχουν και τα τρία μέσα.

  Έτσι, ένας δημοσιογράφος ή άλλης ειδικότητας εργαζόμενος, απασχολείται συνολικά στην επιχείρηση και όχι στην ημερήσια ή την εβδομαδιαία εφημερίδα ή την ιστοσελίδα. Επίσης, τα κείμενα που δημοσιεύονται στην εφημερίδα, τα ίδια ανεβαίνουν και στην ιστοσελίδα.

  Πρέπει λοιπόν να προβλεφθεί μικρότερος αριθμός προσωπικού συνολικά για επιχειρήσεις που έχουν και τα τρία μέσα.

  Τέλος, εκφράζω τις επιφυλάξεις μου για το αν μπορεί το κράτος να θέσει κατώτατο όριο προσωπικού σε μια επιχείρηση με βάση το σύνταγμα. Αυτό έγινε στις τηλεοράσεις, διότι εκεί ενοικιάζουν κρατική συχνότητα. Εδώ όμως δεν υπάρχει καμιά σχέση με το κράτος. Αν αντιτάξει κανείς το θέμα της δημοσίευσης των υποχρεωτικών δημοσιεύσεων, τότε θα έπρεπε να βάλετε υποχρεωτικό αριθμό εργαζομένων σε κάθε κατηγορία επαγγελματιών που απαιτείται άδεια λειτουργίας. π.χ. στα φαρμακεία, τους συμβολαιογράφους, τα ΤΑΞΙ και γενικά όλα τα κλειστά επαγγέλματα.

  Αν επιμείνετε σε αυτό, τότε νομίζουμε ότι την λύση θα την δώσει το Σ.τ.Ε.

 • Μάλλον κάποιοι κυβερνώντες ξεχνάνε ότι όποιος έχει εφημερίδα ειδικά στην περιφέρεια βάζει από την τσέπη του και «μπαίνει μέσα», καθότι δεν είναι κερδοφόρα πλέον, ενώ είναι γνωστή η μεγάλη πτώση των φύλλων από τα περίπτερα.
  Επίσης είναι γνωστό ότι στην περιφέρεια πλέον ο ίδιος ο εκδότης είναι ταυτόχρονα και ο μοναδικός εργαζόμενος σε αυτές και θα αποβεί καταστροφική για πολλές περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες ειδικά οι εβδομαδιαίες , αλλά και αρκετά κλαδικά και επιστημονικά έντυπα, που με δραματικό τρόπο τα τελευταία έτη προσπαθούν να επιβιώσουν για να στηρίξουν τον τόπο ή τον κλάδο τους.
  Αυτά τα κριτήρια περί απασχόλησης υπαλλήλων που πάνε να θεσπιστούν οδηγούν σε οριστικό κλείσιμο και λουκέτο.
  Δεν πρέπει να αποκλείονται άδικα από το Μητρώο και κατ’ επέκταση από την καταχώρηση διαφημίσεων φορέων δημοσίου τομέα.
  Δεν πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικές προσλήψεις υπάλληλων σε σχέση με κατά καιρούς κρατική διαφήμιση από διάφορους φορείς του δημοσίου. Αν και βέβαια αυτή κυρίως η διαφήμιση μεταφέρεται στα Αθηναϊκά τηλεοπτικά μέσα
  ΟΙ μικρές εκδοτικές επιχειρήσεις, έχουν ΑΦΜ πληρώνουν φόρους και ΦΠΑ στην εφορία, οπότε πιστεύω και προτείνω ότι: ι) θα πρέπει να καταργηθούν οι αυστηρές προϋποθέσεις για την ΜΕΤ ΙΙ)Θα πρέπει να καταργηθούν οι υποχρεωτικές προσλήψεις υπαλλήλων (διοικητικών ή δημοσιογράφων) ιιι)καθώς και να καταργηθεί το χαράτσι είσπραξη του 2% υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ που αφορά τζίρο (και όχι κέρδη) όταν πλέον οι εφημερίδες είναι ζημιογόνες, κάποιες οριακά ίσως κερδοφόρες με πολλές προσωπικές θυσίες των εκδοτών.
  Τέλος για αυτούς που γράφουν περί αυτονόητο και δίκαιο νομοσχέδιο, μάλλον μπερδεύουν τα οικονομικά των εφημερίδων με πριν πολλά έτη. Όταν και αν ανακάμψουν οι εφημερίδες ειδικά οι περιφερειακές, να είναι σίγουροι κάποιοι ότι ο σωστός επιχειρηματίας δηλ ο εκδότης στην προκειμένη περίπτωση θα επανεπενδύσει στην επιχείρησή του μέσω των 2 καναλιών: προσλήψεις προσωπικού και νέων επενδύσεων.
  Μακάς Κων/νος
  μέλος ΕΙΕΤ
  Εκδότης εβδομαδιαίας εφημερίδας ΑγροΈκφρασης και υπεύθυνος website:agroekfrasi.gr

 • 13 Σεπτεμβρίου 2022, 10:08 | Μακάς Κων/νος

  Μάλλον κάποιοι κυβερνώντες ξεχνάνε ότι όποιος έχει εφημερίδα ειδικά στην περιφέρεια βάζει από την τσέπη του και «μπαίνει μέσα», καθότι δεν είναι κερδοφόρα πλέον, ενώ είναι γνωστή η μεγάλη πτώση των φύλλων από τα περίπτερα.
  Επίσης είναι γνωστό ότι στην περιφέρεια πλέον ο ίδιος ο εκδότης είναι ταυτόχρονα και ο μοναδικός εργαζόμενος σε αυτές και θα αποβεί καταστροφική για πολλές περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες ειδικά οι εβδομαδιαίες , αλλά και αρκετά κλαδικά και επιστημονικά έντυπα, που με δραματικό τρόπο τα τελευταία έτη προσπαθούν να επιβιώσουν για να στηρίξουν τον τόπο ή τον κλάδο τους.
  Αυτά τα κριτήρια περί απασχόλησης υπαλλήλων που πάνε να θεσπιστούν οδηγούν σε οριστικό κλείσιμο και λουκέτο.
  Δεν πρέπει να αποκλείονται άδικα από το Μητρώο και κατ’ επέκταση από την καταχώρηση διαφημίσεων φορέων δημοσίου τομέα.
  Δεν πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικές προσλήψεις υπάλληλων σε σχέση με κατά καιρούς κρατική διαφήμιση από διάφορους φορείς του δημοσίου. Αν και βέβαια αυτή κυρίως η διαφήμιση μεταφέρεται στα Αθηναϊκά τηλεοπτικά μέσα
  ΟΙ μικρές εκδοτικές επιχειρήσεις, έχουν ΑΦΜ πληρώνουν φόρους και ΦΠΑ στην εφορία, οπότε πιστεύω και προτείνω ότι: ι) θα πρέπει να καταργηθούν οι αυστηρές προϋποθέσεις για την ΜΕΤ ΙΙ)Θα πρέπει να καταργηθούν οι υποχρεωτικές προσλήψεις υπαλλήλων (διοικητικών ή δημοσιογράφων) ιιι)καθώς και να καταργηθεί το χαράτσι είσπραξη του 2% υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ που αφορά τζίρο (και όχι κέρδη) όταν πλέον οι εφημερίδες είναι ζημιογόνες, κάποιες οριακά ίσως κερδοφόρες με πολλές προσωπικές θυσίες των εκδοτών.
  Τέλος για αυτούς που γράφουν περί αυτονόητο και δίκαιο νομοσχέδιο, μάλλον μπερδεύουν τα οικονομικά των εφημερίδων με πριν πολλά έτη. Όταν και αν ανακάμψουν οι εφημερίδες ειδικά οι περιφερειακές, να είναι σίγουροι κάποιοι ότι ο σωστός επιχειρηματίας δηλ ο εκδότης στην προκειμένη περίπτωση θα επανεπενδύσει στην επιχείρησή του μέσω των 2 καναλιών: προσλήψεις προσωπικού και νέων επενδύσεων.
  Μακάς Κων/νος
  μέλος ΕΙΕΤ
  Εκδότης εβδομαδιαίας εφημερίδας ΑγροΈκφρασης και υπεύθυνος website:agroekfrasi.gr

 • 9 Σεπτεμβρίου 2022, 10:55 | Κώστας Φίλανδρος

  Με τα κριτήρια περί απασχόλησης υπαλλήλων που θεσπίζονται στο νόμο αρκετά ιστορικά έντυπα (εφημερίδες και περιοδικά) με ανελλιπή παρουσία πολλών δεκαετιών και μεγάλη αναγνωσιμότητα, θα οδηγηθούν σε οριστικό κλείσιμο, καθώς θα αποκλείονται άδικα από το Μητρώο και κατ’ επέκταση από την καταχώρηση διαφημίσεων φορέων δημοσίου τομέα, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Τα περισσότερα από αυτά μέχρι σήμερα λάμβαναν κατά καιρούς κρατική διαφήμιση από διάφορους φορείς του δημοσίου.
  Πρόκειται για μία άδικη απόφαση του Υπουργείου, καθώς διαχωρίζει τον Τύπο σε προνομιούχους και μη, ενώ αποκλείει παντελώς από την καταχώρηση δημοσιεύσεων του δημοσίου και κάθε άλλο μέσο στήριξης τις μικρές εκδοτικές επιχειρήσεις, στις οποίες ο ίδιος ο εκδότης είναι ταυτόχρονα και ο μοναδικός εργαζόμενος σε αυτές και θα αποβεί καταστροφική για πολλές περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες, αλλά και αρκετά κλαδικά και επιστημονικά έντυπα, που με πολύ κόπο τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να επιβιώσουν για να στηρίξουν τον τόπο ή τον κλάδο τους. Έντυπα που δεν θα θεωρούνται Τύπος για το Μητρώο και την κρατική διαφήμιση, αλλά ταυτοχρόνως είναι Τύπος για την είσπραξη του 2% υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ!

 • Αρθρο 19
  Στο συγκεκριμένο άρθρο και στο επόμενο περιέχονται δυο από τις σημαντικότερες ρυθμίσεις του Νομοσχεδίου καθώς καθιερώνεται επιτέλους το αυτονόητο: ότι τόσο η κρατική διαφήμιση όσο και τα όποια προγράμματα ενίσχυσης του έντυπου τύπου θα αφορούν ΜΟΝΟ τα έντυπα που περιλαμβάνονται στο Μ.Ε.Τ στη βάση της αρχής: αυστηρές προϋποθέσεις ένταξης αλλά και δικαιώματα για όσους εντάσσονται!
  Όλες οι δημόσιες πολιτικές που αφορούν τον έντυπο τύπο και εν προκειμένω τον περιφερειακό πρέπει να ασκούνται με βάση αυτή την αρχή.

 • Με τα κριτήρια περί απασχόλησης υπαλλήλων που θεσπίζονται στο νόμο αρκετά ιστορικά έντυπα (εφημερίδες και περιοδικά) με ανελλιπή παρουσία πολλών δεκαετιών και μεγάλη αναγνωσιμότητα, θα οδηγηθούν σε οριστικό κλείσιμο, καθώς θα αποκλείονται άδικα από το Μητρώο και κατ’ επέκταση από την καταχώρηση διαφημίσεων φορέων δημοσίου τομέα, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Τα περισσότερα από αυτά μέχρι σήμερα λάμβαναν κατά καιρούς κρατική διαφήμιση από διάφορους φορείς του δημοσίου.
  Πρόκειται για μία άδικη απόφαση του Υπουργείου, καθώς διαχωρίζει τον Τύπο σε προνομιούχους και μη, ενώ αποκλείει παντελώς από την καταχώρηση δημοσιεύσεων του δημοσίου και κάθε άλλο μέσο στήριξης τις μικρές εκδοτικές επιχειρήσεις, στις οποίες ο ίδιος ο εκδότης είναι ταυτόχρονα και ο μοναδικός εργαζόμενος σε αυτές και θα αποβεί καταστροφική για πολλές περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες, αλλά και αρκετά κλαδικά και επιστημονικά έντυπα, που με πολύ κόπο τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να επιβιώσουν για να στηρίξουν τον τόπο ή τον κλάδο τους. Έντυπα που δεν θα θεωρούνται Τύπος για το Μητρώο και την κρατική διαφήμιση, αλλά ταυτοχρόνως είναι Τύπος για την είσπραξη του 2% υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ!

 • 2 Σεπτεμβρίου 2022, 07:47 | Basiliy

  Ok επιτελους