Άρθρο 17 Ρύθμιση διαφορών για ακίνητα που υπάγονται στο Κτηματολόγιο Δωδεκανήσου

 

Ο αποκτήσας, είκοσι (20) έτη πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, από επαχθή αιτία ακίνητο που κείται σε περιοχές όπου λειτουργεί το Κτηματολόγιο Δωδεκανήσου, σύμφωνα με το κυβερνητικό διάταγμα 132/1.9.1929 περί Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου (Β΄ 132), και στηρίζει το δικαίωμά του σε κτηματολογικές εγγραφές, οριστικές ή μεταγενέστερες, η εγκυρότητα των οποίων αμφισβητήθηκε από το Δημόσιο μέσω άσκησης αγωγής, δικαιούται να υποβάλει στην οικεία κτηματική υπηρεσία αίτηση για την οριστική επίλυση της διαφοράς με τίμημα, που αντιστοιχεί στο πενήντα τοις εκατό (50%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, προσαυξανόμενου κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), εφόσον υπάρχει κτίσμα. Η αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και συνοδεύεται από πιστοποιητικό ή βεβαίωση του κτηματολογικού γραφείου, από τα οποία αποδεικνύονται:
α) η ιδιότητα του αποκτήσαντος το ακίνητο από επαχθή αιτία,
β) οι κτηματολογικές εγγραφές και
γ) η μεταγενέστερη των εγγραφών αυτών άσκηση αγωγής από το Δημόσιο.
Στον χρόνο της κατοχής του αιτούντος συνυπολογίζεται και ο χρόνος κατοχής των δικαιοπαρόχων του. Μετά την παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητικών, η οικεία κτηματική υπηρεσία προσδιορίζει το τίμημα και καλεί τον αιτούντα να καταβάλει αυτό εφάπαξ, εντός έξι (6) μηνών, στην κατά τόπο αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.O.Υ.). Μετά την εξόφληση του τιμήματος, η Δ.O.Υ. εκδίδει σχετική βεβαίωση, η οποία κοινοποιείται στην οικεία κτηματική υπηρεσία, προκειμένου το Δημόσιο να προβεί σε παραίτηση από το δικόγραφο και το δικαίωμα της αγωγής. Με επιμέλεια του αιτούντος, καταχωρίζεται στα κτηματολογικά βιβλία του οικείου κτηματολογικού γραφείου η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί παραίτησης του Δημοσίου.

 • 2 Φεβρουαρίου 2023, 21:51 | Κώστας Κωνσταντάτος

  Επί τέλους το κράτος έρχεται να ρυθμίσει μια τόσο άδικη κατάσταση που ταλαιπωρεί εκατοντάδες οικογένειες. Τι κάνει ο απλός πολίτης όταν θέλει να αγοράσει ένα ακίνητο; Στέλνει τον δικηγόρο του στο Κτηματολόγιο βλέπει ότι το ακίνητο με εντολή του κτηματολογικού δικαστή είναι γραμμένο στο όνομα του πωλητή-ιδιοκτήτη και προχωρά στο συμβόλαιο της αγοραπωλησίας το οποίο συμβόλαιο μεταγράφεται στο κτηματολογικό βιβλίο πάλι με εντολή του κτηματολογικού δικαστή. Ήρθε όμως μετά από 2ο χρόνια η κτηματική υπηρεσία δηλαδή το δημόσιο, και λέει ότι κακώς πήρε το ακίνητο ο πρώτος εγγεγραμμένος και κακώς οι υπηρεσίες μου (στο κτηματολόγιο) το μετέγραψαν στον αρχικό εγγεγραμμένο. Είναι αυτό ευρωπαϊκό κράτος; Εάν αυτό το μάθουν οι ξένοι επενδυτές θα επενδύσουν στην Ελλάδα; Σε κάθε περίπτωση δίνεται μια κάποια λύση. Τι σχέση όμως έχει αυτό με το άρθρο 26 του νόμου 2971 περί αιγιαλού; Γιατί συγχέονται άσχετα πράγματα; Αυτό που αναφέρουν πρέπει να τροποποιηθεί με την τροποποίηση του 2971/2001.

 • 2 Φεβρουαρίου 2023, 16:13 | Τσέλιου Μικα

  Πέραν του ότι δεν έχει γίνει η τροποποίηση του άρθρου 26 του αιγιαλού, δεν φροντίσατε καν να ορίστεί ως χρόνος λήξης για την υποβολή της αίτησης το ένα έτος απο την έκδοση της διαπιστωτικής πράξεις του Εθνικού Κτηματολογίου για την ολοκλήρωση της μετάπτωσης.

 • 2 Φεβρουαρίου 2023, 16:01 | Μιχάλης Πελλός

  Δεν καταλαβαίνω πραγματικά το νόημα των Διαβουλευσεων απο τη Στιγμή που κανείς δεν ακούει της φωνές αυτών που συμμετέχουν. Την περασμένη Άνοιξη καταθέσαμε στη διαβούλευση το ζήτημα του παραλιακού μετώπου της Δωδεκανήσου. Όλοι παραδεχτείκατε το δίκαιο αίτημα των νησιωτών, αποτέλεσμα όμως κανένα. Άρα μήπως γίνεται «Διαδούλεμα»

 • 2 Φεβρουαρίου 2023, 16:54 | Τσαμπα Κατ

  Παλιομοδίτικες πολιτικές υποσχέσεων και πάλι στο προσκήνιο θυμίζουν κατά πολύ αυτές του Τσίπρα που κοροϊδεύεται. Η τροποποίηση του άρθρου 26 του 2971/2001 που θα μας εντάξει στο σχέδιο αυτό αγνοείται ακόμα και ο άλλος ένας Σεπτέμβρης σαν του προηγούμενους 76 απο το 1947 μέχρι σήμερα πέρασε και πάλι.

 • 2 Φεβρουαρίου 2023, 16:29 | Στυλιανου

  Χωρίς την κατάθεση τροπολογία για την τροποποίηση ή την κατάργηση του άρθρου 26 του νόμου 2971/2001 το σχέδιο αυτό δεν έχει καμία αξία για τα νησιά μας πέραν της νομιμοποίησης πλαστών τίτλων ιδιοκτησίας

 • 2 Φεβρουαρίου 2023, 16:56 | Στυλιανου Κωστας

  Χωρίς την τροπολογία για την τροποποίηση ή την κατάργηση του άρθρου 26 του νόμου 2971/2001 το σχέδιο αυτό δεν έχει καμία αξία για τα νησιά μας πέραν της νομιμοποίησης πλαστών τίτλων ιδιοκτησίας

 • 2 Φεβρουαρίου 2023, 16:15 | Πελλός Π

  Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΜΑΣ

 • Σημείωμα
  Με το άρθρο 16 του Ν 719/1977 δόθηκε η δυνατότητα στους Δωδεκανησίους μετα από αίτηση τους να τους αποδοθούν από το Ελληνικό Δημόσιο τα ακίνητα τα οποία περιήλθα κατά την διάρκεια της Ιταλικής κατοχής στην κυριότητα του Ιταλικού Δημοσίου και στην συνέχεια του Ελληνικού Δημοσίου.

  Άρθρο 16 Ν 719/1977
  «Ακίνητα εν Δωδεκανήσω, περιελθόντα κατά την διάρκειαν της Ιταλικής κατοχής εις την κυριότητα του Ιταλικού Δημοσίου και εν συνεχεία του Ελληνικού Δημοσίου, λόγω μη προσαγωγής υπό των ιδιοκτητών αυτών κατά την κατάρτισιν του κτηματολογίου των αποδεικτικών της ιδιοκτησίας των στοιχείων ή μη προσαγωγής επαρκών τοιούτων, ή απαλλοτριωθέντα υπό της Ιταλικής Διοικήσεως διότι παρέμειναν ακαλλιέργητα, αποδίδονται υπό τούτου εις τους τέως ιδιοκτήτας αυτών ως και εις τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους των, κατά περίπτωσιν, Έλληνας το γένος».

  Η τελευταία προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων δόθηκε με το άρθρο 45 του Ν 1591/1986 και έληξε στις 24-10-1986
  Σήμερα υπάρχουν εκκρεμείς αιτήσεις απόδοσης δημοσίων κτημάτων οι οποίες παρά το γεγονός ότι το άρθρο 16 Ν 719/1977 είναι σε ισχύ με εντολή του Υπουργείου εχει σταματήσει η διαδικασία αποδόσεων
  Επειδή είναι άδικο από την μια να δίδονται ακίνητα του δημοσίου στους αυθαίρετους κατόχους δημοσίων κτημάτων και από την άλλη να στερούνται οι καθολικοί διάδοχοι των αρχικών τιτλούχων των πατρογονικών τους ακινήτων.
  Επειδή επιβάλλεται για την ίση και δίκαιη αντιμετώπιση των πολιτών να δοθεί η δυνατότητα υποβολή αιτήσεων απόδοσης των ακινήτων στους καθολικούς διαδόχους των αρχικών τιτλούχων
  Ζητούμε
  Την προσθήκη τροπολογίας στο υπο ψήφιση νομοσχέδιο με το οποίο να δίδεται η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων απόδοσης σύμφωνα με το άρθρο 16 Ν 719/1977

  Προσθήκη Άρθρου
  Παρατείνονται από τότε που έληξαν και για δυο (2) χρόνια από τη δημοσίευση αυτού του νόμου οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων απόδοσης ακινήτων του δημοσίου και των απαιτούμενων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 719/1977. Αιτήσεις, που εκκρεμούν ή έχουν απορριφθεί ως εκπρόθεσμες ή επειδή δεν είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θεωρούνται εμπρόθεσμες και επανεξετάζονται.

 • 1 Φεβρουαρίου 2023, 20:07 | Κυριακακη Μ

  ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ 2020
  «ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΧΕΙ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΘΑ ΤΟ ΠΡΟΩΘΗΣΩ ΣΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΗΦΘΕΙ ΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ»

  ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 2021
  » ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ»

  ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ 2022
  » Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 ΤΟΥ Ν 2971/2001 ΕΧΕΙ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΜ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ»

  ΤΣΙΑΡΑΣ 2022
  «ΔΙΚΑΙΟ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΘΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΘΕΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ»

  ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ ΚΚΕ ΜΕΡΑ 25 ΕΛ ΛΥΣΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ
  ΤΑΣΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΒΠΥΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΑΤΕ ΤΟ ΦΛΕΓΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΤΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ.

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2022
  «ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2971/2001 ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ»

  ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ 2023
  ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΚΤΟΣ

  ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ