Άρθρο 5 Προσδιορισμός τιμήματος εξαγοράς

1. Το τίμημα εξαγοράς αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου ή γηπέδου, κατά περίπτωση, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος. Όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, το τίμημα εξαγοράς καθορίζεται σύμφωνα με το καθεστώς περί υπολογισμού βάσει συγκριτικών στοιχείων από την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης. Εάν στην περιοχή όπου βρίσκεται το προς εξαγορά δημόσιο ακίνητο δεν υφίστανται συγκριτικά στοιχεία, το τίμημα εξαγοράς υπολογίζεται βάσει της μεγαλύτερης αξίας ομοειδούς οικοπέδου ή γηπέδου, κατά περίπτωση, της πλησιέστερης περιοχής για την οποία ισχύει η ίδια πολεοδομική νομοθεσία.
2. Αν επί του οικοπέδου ή γηπέδου, κατά περίπτωση, υφίστανται κτίσματα ανεγερθέντα από τον αιτούντα ή τους δικαιοπαρόχους του, το ποσό του τιμήματος εξαγοράς της παρ. 1 προσαυξάνεται κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Αν το κτίσμα έχει ανεγερθεί από το Δημόσιο ή τρίτο, το τίμημα εξαγοράς αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

 • 2 Φεβρουαρίου 2023, 22:02 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΟΥ

  Είμαστε ιδιοκτήτες με νόμιμες άδειες και ιδιοκτησίες που χτίστηκαν πριν δεκαετίες με δικαίωμα κτήσης και χρήσης καταβάλλοντας γη και χρήμα και κόπο. Μας ζητάτε να ξαναπληρώσουμε για τα σπίτια μας, τις επιειρήσεις μας και για τον κόπο μας. Είναι αδιανόητο που δεν μπορούμε ως ιδιοκτήτες νομότυποι με νόμιμους τίτλους να εισακουστούμε και να μας προστατεύσετε.

 • 2 Φεβρουαρίου 2023, 21:47 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

  Δεν είναι δυνατόν να γίνεται λόγος για τη σύγκρουση 2 διοικητικών πράξεων και να μας ζητείται να επιβαρυνθούμε οικονομικά για να μας αποδόσουν τα δικά μας ακίνητα και τις επιχειρήσεις μας που δεκαετίες μας ανήκουν και βρίσκονται σε λειτουργία. Έχουν προηγηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες πλήρης συμμόρφωση στο νόμο από πλευράς μας και οφείλουν να μας εξαιρέσουν από οτιδήποτε αποφασίζουν μεταγενέστερα.

 • 2 Φεβρουαρίου 2023, 21:24 | ΒΙΚΤΩΡ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ

  Ποιο κράτος Δικαίου επιτρέπει να μας αφήνει απροστάτευτους απέναντι σε διοικητικές πράξεις που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία όπου σύμφωνα με αυτή οικοδομήσαμε τις περιουσίες μας; Δεν είναι δυνατόν να μας ζητούν να πληρώσουμε πάλι για την περιουσία μας.

 • 2 Φεβρουαρίου 2023, 21:09 | ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΝΑΧΑΣ

  Στη Ζάκυνθο έχουμε ζητήσει να ακυρωθεί η συγκεκριμένη διοικητική πράξη και να δρομολογηθεί επαναχάραξη του Παλαίού Αιγιαλού στο Λαγανά όπως έχει γίνει και σε άλλες περιοχές της χώρας. Δεν γίνεται να μας ζητάτε να αγοράσουμε ξανά τις περιουσίες μας για τις οποίες έχουμε δώσει γη και χρήμα εξαρχής και κατέχουμε τους νόμιμους τίτλους.

 • 2 Φεβρουαρίου 2023, 21:13 | Κωνσταντίνος Μαρκουτσάς

  Επειδή κατέχω νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας ζητάω την απόδοση του ακινήτου μου χωρίς ουδεμία επιβάρυνση και καταβολή τελών! Αυτό οφείλει να κάνει ένα συντεταγμένο κράτος δικαίου.

 • 2 Φεβρουαρίου 2023, 21:07 | Αναστάσιος Μπουργιέζης

  Είχε τεθεί σε ισχύ και εφαρμογή νόμος, σύμφωνα με τον οποίο μετά την συμπλήρωση 10 ετών από την μεταγραφή των τίτλων ιδιοκτησίας μας, με επαχθή αιτία, καλή πίστη και διάνοια κύριου και με προσμέτρηση του χρόνου νομής των δικαιοπάροχων μας, άλλως μετά την συμπλήρωση τριάντα ετών με διαρκή νομή και κατοχή στα ακίνητα μας και με την ακλόνητη πεποίθηση, την δική μας και των δικαιοπάροχων μας, ότι είμαστε κύριοι αυτών, καθιστάμεθα κύριοι αυτών.

 • 2 Φεβρουαρίου 2023, 21:58 | Ιωάννης Θωμόπουλος

  Γνωρίζουμε ότι τόσο η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, όσο και ο Δήμος Ζακύνθου και το Επιμελητήριο Ζακύνθου έχουν ζητήσει με αποφάσεις τους να ακυρωθεί η συγκεκριμένη διοικητική πράξη και να γίνει επαναχάραξη της γραμμής Παλαιού Αιγιαλού, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα προαναφερόμενα (όπως έχει γίνει σε πολλές περιοχές της χώρας).

 • 2 Φεβρουαρίου 2023, 21:17 | Γεώργιος Τσουρουνάκης

  Ορισμένοι θιγόμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων με ξενοδοχειακή επιχείρηση από τη δεκαετία του 1970, έχουν υποβάλει αίτηση θεραπείας στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Αναγκαστικού Νόμου 1539/38, καταθέτοντας όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από το έτος 2006. Δυστυχώς, το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο δεν έχει συγκληθεί μέχρι σήμερα για να αποφανθεί προς δόξα της Δημόσιας Διοίκησης!

 • 2 Φεβρουαρίου 2023, 20:18 | Ιωάννης Πυλαρινός

  Είναι εξαιρετικά παράδοξο το ότι η διοικητική πράξη ορίζει τη γραμμή Παλαιού Αιγιαλού από το μέσον περίπου του κόλπου του Λαγανά, ενώ το υπόλοιπο τμήμα δεν χαρακτηρίζεται ως παλαιός αιγιαλός.

 • 2 Φεβρουαρίου 2023, 20:26 | Ηρακλής Σιδηροκαστρίτης

  Γνωρίζουμε ότι με το ΦΕΚ υπ’ Αριθμ. 94/19-05-2011 καθορίστηκε ζώνη Παλαιού Αιγιαλού στην περιοχή του σχεδίου πόλης Λαγανά Ζακύνθου, εντός της οποίας συμπεριλήφθηκαν ξενοδοχείων, μαγαζιά και σπίτια, που είναι εγκατεστημένα στην περιοχή αυτή από το 1970, καθώς και δημοτικοί χώροι και δρόμοι.

 • 2 Φεβρουαρίου 2023, 20:44 | Ιωάννης Παλαιοθόδωρος

  Όλοι γνωρίζουμε ότι η ιδιότητα του Παλαιού Αιγιαλού προκύπτει από φυσικά φαινόμενα (προσχώσεις κλπ) και δεν δημιουργείται ή διπλασιάζεται με διοικητικές πράξεις. Άλλωστε υπάρχει και επιστημονική μελέτη του ΙΓΜΕ που αποφαίνεται κατηγορηματικά ότι στην περιοχή του Λαγανά Ζακύνθου δεν υπάρχει παλαιός αιγιαλός.

 • 2 Φεβρουαρίου 2023, 20:02 | Διονύσιος Καραμαλίκης

  Στην Ζάκυνθο, ο καθορισμός ζώνης Παλαιού Αιγιαλού έγινε 17 χρόνια μετά από το σχέδιο πόλης Λαγανά, σε μια ήδη πολεοδομημένη περιοχή, χωρίς να ληφθεί υπ’ όψιν το εν ισχύ σχέδιο πόλης!

 • Στο Αρθρο 5: να αντικατασταθεί ότι «… Το τίμημα εξαγοράς αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου ή γηπέδου, κατά περίπτωση, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος….» με «…το τίμημα εξαγοράς αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% της αγοραίας αξίας του ακίνητου όπως αυτή προσδιορίζεται σε έκθεση εκτιμητή εγγεγραμμένου στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του ΥΠΟΙΚ …».

  Να γίνουν οι σχετικές αλλαγές στα σημεία του Νόμου όπου αναφέρεται το τίμημα εξαγοράς

  Στο Αρθρο 8 στο σημείο 6 «…6. Η αίτηση εξαγοράς συνοδεύεται κατ’ ελάχιστον από τα ακόλουθα δικαιολογητικά….» να προστεθεί ως δικαιολογητικό: «…κ) εκτίμηση της αγοραίας αξίας του ακινήτου με ημερομηνία αναφοράς όχι μεγαλύτερη των έξι μηνών από την ημερομηνία της αίτησης εξαγοράς….»

  Στο Αρθρο 8, σημείο 6(α): «…Τοπογραφικό διάγραμμα και γεωαναφερμένο αρχείο διανύσματος χωρικής αποτύπωσης (τύπου shp, dxf ή dwg)….» να προστεθεί «…η ημερομηνία να είναι μεταγενέστερη των διατάξεων που ισχύουν στην περιοχή που ευρίσκεται το ακίνητο…»

  Στο Αρθρο 9, στο τέλος, και ειδικότερα στο σημείο 6 «…Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή δεν κωλύεται να ζητεί πρόσθετα στοιχεία από τον αιτούντα και από κάθε υπηρεσία του δημόσιου τομέα μέσω του φορέα υποδοχής…» να προστεθεί «…Ειδικότερα, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει επικαιροποιημένη εκτίμηση της αγοραίας αξίας του ακινήτου κατά την ημερομηνία επεξεργασίας ή απόφασης για το αίτημα εξαγοράς…».

 • 1 Φεβρουαρίου 2023, 12:09 | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ KATEXOMENA ΑΚΙΝΗΤΑ

  ΑΡΘΡΟ 5
  παρ. 2
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: να καταργηθεί η προσαύξηση 25% για το κτίσμα το οποίο έχει ανεγερθεί από τον αιτούντα ή τους δικαιοπαρόχους του, διότι η δαπάνη ανέγερσής του έγινε από τον ίδιο και ειδικά για τα αυθαίρετα θα απαιτηθεί επιπλέον να καταβάλει και την δαπάνη νομιμοποίησης.

 • 31 Ιανουαρίου 2023, 19:37 | Ιωάννης Αποστολόπουλος

  Πριν από 120 χρόνια η τότε Δημοτική Αρχή Καρδίτσας με εγκριτική απόφαση του Νομάρχη έθεσε σε δημοπρασία δημοτικά οικόπεδα ευρισκόμενα στο κέντρο της πόλης, τα οποία και αγοράστηκαν από ιδιώτες (τα συμβόλαια υπάρχουν στο Υποθηκοφυλακείο).Τότε, το Κράτος με τον επίσημο εκπρόσωπό του στο Νομό δεν διεκδικούσε τίποτε, αντίθετα συνηγορούσε και ενέκρινε. Σήμερα, έπειτα από τόσες δεκαετίες και αφού χωρίς επιφύλαξη το Δημόσιο εξέδιδε άδειες και εισέπραττε κανονικά από τους διαδοχικούς νόμιμους ιδιοκτήτες φόρους, τέλη και όλες τις άλλες επιβαρύνσεις των ακινήτων, έρχεται το αρμόδιο Υπουργείο της Κυβέρνησης και ζητάει να αγοράσουμε πάλι τις νόμιμες ιδιοκτησίες μας, τώρα όμως από το ίδιο το Κράτος και μάλιστα στη «συμφέρουσα» τιμή του 125% της σημερινής αντικειμενικής τους αξίας! Ο παραλογισμός σε όλο του το μεγαλείο! Δεν έπρεπε στην περίπτωση αυτή, όπως ασφαλώς και σε πολλές άλλες, να προβλέπονται εξαιρέσεις; Από την άποψη αυτή το νομοσχέδιο στερείται οποιασδήποτε λογικής, είναι πρόχειρο, χωρίς επαρκή μελέτη και έρευνα. Αντιθέτως είναι εμφανέστατος ο εισπρακτικός του χαρακτήρας, γι’ αυτό και επιβαρύνει αδίκως με τεράστια χρηματικά ποσά ανυποψίαστους και καθόλα νόμιμους πολίτες, δημιουργώντας εκ του μη όντος ένα ακόμη, στα τόσα άλλα, κοινωνικό πρόβλημα. Είναι σοβαροί κάποιοι εκεί στο Υπουργείο; Δεν καταλαβαίνουν την αδικία, τη δυσαρέσκεια και την αγανάκτηση που προκαλούν σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας και δεν αντιλαμβάνονται ότι με το σχέδιο νόμου που προωθούν ζημιώνουν και βλάπτουν την Κυβέρνηση;

 • 31 Ιανουαρίου 2023, 12:57 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

  Στο προσδιορισμό του τιμήματος, η προσαύξηση λόγω ύπαρξης κτιρίων με 100% της αξίας του ακινήτου αφορά κτίρια που κατασκευάστηκαν από το Δημόσιο ή τρίτο. Όμως η διατύπωση αυτή ουσιαστικά απαιτεί να αποδεικνύει ο κάτοχος κτιρίου ότι ο ίδιος το κατασκεύασε κάτι που δεν είναι ευχερές ακόμα και αν είναι αλήθεια. Η προσαύξηση της τιμής που παίρνει το δημόσιο πρέπει να είναι τέτοια μόνο στην περίπτωση που η κατασκευή του κτιρίου έγινε από το δημόσιο οπότε και είναι εύλογο να αυξηθεί το τίμημα, δηλ. να απαλειφθεί το «ή τρίτο». Το ύψος επίσης της προσαύξησης δεν λαμβάνει υπόψιν ότι η μακρόχρονη κατοχή (επί 40 χρόνια) περιλαμβάνει βεβαίως και την συντήρηση του κτιρίου που είναι στην θέση του και στην κατάστασή του με έξοδα του κατόχου όμως καλείται να πληρώσει το 100% της αξίας.

 • 27 Ιανουαρίου 2023, 19:51 | Λεωνίδας Τσιτσιμπής

  Απαράδεκτο το όλο ζήτημα για τα σπίτια μας. Για μια ακόμα φορά υποβαθμίζετε ο νομός Καρδίτσας και οι πολίτες του.
  Για αυτονόητα πράγματα να πρέπει να πληρώσουμε και να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες..
  Αναμένουμε την άμεση λύση του ζητήματος χωρίς καμία επιβάρυνση, αν και πολύ από εμάς έχουμε πάει δικαστικός με τρέχοντα έξοδα ~1.500€, θα μας τα επιστρέψει αυτά το κράτος;

 • 26 Ιανουαρίου 2023, 14:46 | Μάγδα Τσιτσιμπή

  Πληρωμένα και ξαναπληρωμένα. Με ΕΝΦΙΑ τόσα χρόνια, αναγνωρισμένα από το κτηματολόγιο, με συμβόλαια και τίτλους ιδιοκτησίας από αγορά. Είναι δυνατόν να αμφισβητούνται; Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ! Όποια κυβέρνηση, και μάλιστα προεκλογικά, τολμήσει να περάσει τέτοιο έκτρωμα, θα βρει όλη την Ελλάδα απέναντί της….. Ήδη όλοι έχουμε επιβαρυνθεί με πάνω από 1.000€ έξοδα ο κάθε ιδιοκτήτης για το αυτονόητο. ΕΛΕΟΣ!!! Ας μας σταματούσε το κράτος στην αγορά, στη μεταβίβαση, στον ΕΝΦΙΑ, στο κτηματολόγιο, σε ό, τι άλλο κάναμε εδώ και έναν αιώνα.

 • 26 Ιανουαρίου 2023, 09:51 | Ελένη

  Μα είναι δυνατόν;;;
  Υπάρχουν εκατοντάδες οικογένειες στην Καρδίτσα (προφανώς και αλλού) που έχουμε πρόβλημα, επειδή το δημόσιο διεκδικεί την περιουσία μας.
  Ήδη έγιναν τα πρώτα δικαστήρια (τα οποία στοίχισαν πάνω από 1000 ευρώ για τον κάθε ιδιοκτήτη), στα οποία αποδεικνύουμε ότι τα οικόπεδα μάς ανήκουν νόμιμα και επιπλέον το κράτος έχει εισπράξει όλα αυτά τα δεκάδες χρόνια (ΕΝΦΙΑ, φόρους, συμβολαιογραφικά έξοδα για μεταβιβάσεις, κληρονομικά έξοδα κλπ) χωρίς ποτέ να αμφισβητήσει την κυριότητα. Εξάλλου αν ανήκαν στο δημόσιο πώς εισέπραττε όλα αυτά από τους δήθεν ιδιοκτήτες;
  Μπορεί να ταυτίζουμε τους καταπατητές με την περίπτωση εκατοντάδων οικογενειών στο κέντρο της πόλης;
  Είναι δυνατόν να ζητείται να καταβάλουν τέτοια τεράστια ποσά πολίτες που μέχρι τώρα ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους;;
  Καλά δεν σκέφτονται στην κυβέρνηση οτι έρχονται εκλογές…

 • 26 Ιανουαρίου 2023, 00:05 | Γιώργος Τσιτσιμπής

  Είναι δυνατόν να ζητάτε να ξαναπληρώσουμε για τα σπίτια μας, που τα έχουμε πληρώσει τόσες φορές (σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη, πληρώναμε εδώ και έναν αιώνα); Αναφερόμαστε σε πολυκατοικίες στο κέντρο της Καρδίτσας.
  Ρωτήστε και τον υπουργό δικαιοσύνης, κ. Τσιάρα, που από το 2011 ζητάει να τακτοποιηθεί το θέμα, χωρίς καμία επιβάρυνση των ιδιοκτητών.

 • 24 Ιανουαρίου 2023, 14:20 | ΘΩΜΑΣ

  Το μόνο που έχω να πω είναι το σπίτι μου είναι δικό μου και μόνο δικό μου διότι κόπιασα εδώ που τα λέμε για το αποκτήσω………….στην περίπτωση που το ακίνητό μου έχει αντικειμενική 250.000,00 ευρώ τότε εγώ θα κληθώ να δώσω στο κράτος περίπου το 50% της αντικειμενικής αξίας δηλαδή 175.000,00 ευρώ? δεν ξέρω τι να πω …. μένω άναυδος….. ποια κυβέρνηση ψηφίζει τέτοιους νόμους…?και δεν είναι αυτό μόνο σε κάθε περίπτωση το σχέδιο νόμου έχει πολλά κενά και στο τέλος όλοι θα τρέχουμε στους δικηγόρου διότι αυτές οι αγωγές θα πάνε μέχρι τον άριο πάγο…..φανταστείτε τι έχει να πληρωθεί σε δικηγόρους……θα ξεσηκωθεί ο λαός άμα το πάρει χαμπάρι και θα πετάει πέτρες

 • 24 Ιανουαρίου 2023, 14:42 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Συγνώμη για να καταλάβω…… είμαι ιδιοκτήτης ακινήτου το οποίο το έχω από τον παππού μου στον πατέρα μου κτλ στο οποίο πάει το δημόσιο και το διεκδικεί….πρώτον με τι συμβόλαια και με τι τίτλους ιδιοκτησίας…?και μην μου πείτε ότι έγραφε ο αλι πασας σε τετράδιο και έλεγε ότι αυτό είναι δικό μου…..δεύτερον όταν μιλάμε για αντικειμενικές αυτόματα βάζουμε τον πήχη πολύ ψηλά στο κόστος που είναι να πληρώσει ο καθένας εκτός αν το τίμημα είναι συμβολικό του τύπου 1% επί της αντικειμενικής για παράδειγμα (έτσι θα υπήρχε κάποια περίπτωση το νομοσχέδιο να είναι δεκτικό από τους πολίτες )….κάθε άλλο στερείτε λογικής….τρίτον θα πάει ο ιδιοκτήτης και θα ξαναγοράσει το σπίτι του ….???? όλα αυτά είναι υπερβολές και εκτρώματα και στερούνται λογικής….Αυτό είναι νομοσχέδιο ότι χόρτασα να κυβερνάω και δεν θέλω άλλο ……….

 • 23 Ιανουαρίου 2023, 12:17 | Λουκάς Βαλετόπουλος

  Στο Αρθρο 5: να αντικατασταθεί ότι «… Το τίμημα εξαγοράς αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου ή γηπέδου, κατά περίπτωση, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος….» με «…το τίμημα εξαγοράς αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% της αγοραίας αξίας του ακίνητου όπως αυτή προσδιορίζεται σε έκθεση εκτιμητή εγγεγραμμένου στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του ΥΠΟΙΚ …».

  Να γίνουν οι σχετικές αλλαγές στα σημεία του Νόμου όπου αναφέρεται το τίμημα εξαγοράς

  Στο Αρθρο 8 στο σημείο 6 «…6. Η αίτηση εξαγοράς συνοδεύεται κατ’ ελάχιστον από τα ακόλουθα δικαιολογητικά….» να προστεθεί ως δικαιολογητικό: «…κ) εκτίμησης της αγοραίας αξίας του ακινήτου με ημερομηνία αναφοράς όχι μεγαλύτερη των τριών μηνών από την ημερομηνία της αίτησης εξαγοράς….»

  Στο Αρθρο 8, σημείο 6(α): «…Τοπογραφικό διάγραμμα και γεωαναφερμένο αρχείο διανύσματος χωρικής αποτύπωσης (τύπου shp, dxf ή dwg)….» να προστεθεί «…η ημερομηνία όχι μεγαλύτερη των τριών μηνών από την ημερομηνία της αίτησης εξαγοράς…»

  Στο Αρθρο 9, στο τέλος, και ειδικότερα στο σημείο 6 «…Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή δεν κωλύεται να ζητεί πρόσθετα στοιχεία από τον αιτούντα και από κάθε υπηρεσία του δημόσιου τομέα μέσω του φορέα υποδοχής…» να προστεθεί «…Ειδικότερα, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει επικαιροποιημένη εκτίμηση της αγοραίας αξίας του ακινήτου κατά την ημερομηνία επεξεργασίας ή απόφασης για το αίτημα εξαγοράς…».