Άρθρο 03: Αποτύπωση – Εκτύπωση ΣΦΣ

Η αποτύπωση – εκτύπωση της ΣΦΣ γίνεται από το ΛΥΣΦΣΥΦΣ, σε κάθε εκτύπωση φορολογικού στοιχείου, τα ΦΔΣ του οποίου έχουν λάβει ΣΦΣ. Η θέση της εκτύπωσης της ΣΦΣ γίνεται μετά την εκτύπωση όλων των διακριτών δεδομένων των ΦΔΣ.

Στις περιπτώσεις εκτυπώσεων από εκτυπωτές σελίδας, η αναπαράσταση της ΣΦΣ με γραμμωτό κώδικα δύο διαστάσεων του Παραρτήματος Π3, γίνεται σε οποιαδήποτε πρόσφορη θέση της πρώτης σελίδας του εκτυπούμενου φορολογικού στοιχείου.

  • 10 Ιουλίου 2013, 14:31 | Avr
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Η υποχρέωση για 2D Code να ισχύει μόνο για τα στοιχεία διακίνησης όπου και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί

  • 10 Ιουλίου 2013, 10:34 | Γιώργος Χαλκιαδάκης
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Άρθρο 3 Σελ 10. Πως θα φαίνεται το αποτέλεσμα της εκτύπωσης ώστε να εξασφαλίζεται η αναγνωσιμότητα. Η σειρά εκτύπωσης βάσει μορφότυπου Π1 δεν είναι ανθρώπινα αναγνώσιμη. Επιπλέον ο παραλήπτης μπορεί να μην έχει ηλεκτρονική υποδομή ή λογισμικό ανάγνωσης του παραστατικού οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να υπάρχει κάποια user friendly μορφή σε PDF. Ειδικά και με παραστατικά που προορίζονται για εξωτερικό.