Άρθρο 08 – Εγκατάσταση Συστήματος και Έλεγχοι

Η εγκατάσταση και η σωστή λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού, συλλογής και αποστολής δεδομένων στα πλωτά εφοδιαστικά μέσα είναι αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη του σκάφους και της εταιρείας που το εγκαθιστά.