Άρθρο 07 – Ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS), συλλογής και αποστολής δεδομένων

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού, συλλογής και αποστολής δεδομένων στο Κέντρο
1) Το Ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS), συλλογής και αποστολής δεδομένων σε πλωτά εφοδιαστικά μέσα ναυτιλιακών καυσίμων υποχρεούται να περιλαμβάνει κυρίως:
α) μονάδα εντοπισμού θέσης (Global Navigation Satellite System − GNSS), η οποία ορίζεται ως η διάταξη λήψης και επεξεργασίας χρόνο-σημάτων GNSS που λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο από συστοιχία ΜΕΟ (Medium Earth Orbiting) δορυφόρων. H μονάδα αυτή θα πρέπει να είναι συμβατή με όλα τα τρέχοντα συστήματα λήψης GPS/GLONASS/GALILEO.
β) μονάδα συλλογής και αποστολής δεδομένων θέσης, κατάστασης ηλεκτρικής/ ηλεκτρονικής σφράγισης της παραγράφου 5 του άρθρου 6, καθώς και τα δεδομένα που παράγονται από το μετρητικό σύστημα.
Η μονάδα υλοποιεί πρωτόκολλα επικοινωνίας με το κέντρο διαχείρισης, μέσω των εξής τεχνολογιών : αα) κινητής τηλεφωνίας (GPRS/3G/HSPA), ββ) δορυφορικές τηλεπικοινωνίες (satellite communications).
2) Οι κύριες απαιτήσεις του ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης, συλλογής και αποστολής δεδομένων καθορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας Απόφασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

  • 25 Απριλίου 2016, 10:29 | Γεωργιος Ν Αθανασιου

    ΑΡΘΡΟ 7
    Η αποστολή των δεδομένων είναι αρκετά δύσκολη μέσω GPRS/3G/HSPA, ειδικά στην περιοχή αγκυροβολίας του λιμένα Πειραιά. Επισημαίνουμε οτι το satellite communication δεν είναι υποχρεωτικό για αυτά τα πλοία. Επίσης η αγορά και εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος είναι 10.000$ και η μηνιαία συνδρομή σύνδεσης 1000$.