Άρθρο 09 – Δοκιμαστική λειτουργία των συστημάτων

Πριν την έναρξη λειτουργίας στις νέες συνθήκες όπως ορίζει η παρούσα ΚΥΑ, θα πρέπει κάθε πλωτό εφοδιαστικό μέσο και αφού έχει εγκατασταθεί το σύνολο των απαιτούμενων διατάξεων/ συσκευών, να υποβληθεί σε έλεγχο καλής λειτουργίας όλων των συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης και της συνολικής διαδικασίας διενέργειας πετρελεύσεων (Bunkering).