Άρθρο 02 – Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι:
1. Ο καθορισμός των διαδικασιών και προδιαγραφών εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών μεταφερόμενων ναυτιλιακών καυσίμων από πλωτά εφοδιαστικά μέσα, καθώς και των απαιτήσεων συμμόρφωσης, λειτουργίας, καταγραφής και διασφάλισης των μετρήσεων.
2. O καθορισμός των απαιτήσεων για την εγκατάσταση δορυφορικής συσκευής εντοπισμού στοιχείων θέσης (σύστημα GPS) και μετάδοσης πληροφοριών από τα πλωτά εφοδιαστικά μέσα στο Κέντρο σε πραγματικό χρόνο μέσω σήματος που θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο Κέντρο.

  • 25 Απριλίου 2016, 10:06 | Γεωργιος Ν Αθανασιου

    ΑΡΘΡΟ 2
    Παρ.2
    GPS: Προδιαγραφές και απαιτήσεις του συστήματος δεν περιγράφονται.