Άρθρο 08 – Προσθήκη άρθρου 45Α στο ν. 4002/2011

Μετά το άρθρο 45 του ν. 4002/2011, προστίθεται νέο άρθρο 45Α, ως εξής :
«Άρθρο 45Α
Διαδικασία εγγραφής των Συνεργατών των κατόχων άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, στο Μητρώο Συνεργατών

1. Οι κάτοχοι άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου υποχρεούνται να επιλέγουν συνεργάτες από το Μητρώο Συνεργατών που συστήνεται και τηρείται στην Ε.Ε.Ε.Π.
2. Η εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατών γίνεται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., μετά από υποβολή αίτησης του υποψήφιου Συνεργάτη. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές πιστοποίησης και καταλληλότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των Συνεργατών, καθορίζονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.
3. Συνεργάτης κατόχου άδειας διαγράφεται από το Μητρώο Συνεργατών, με απόφασή της Ε.Ε.Ε.Π., σε περίπτωση μη τήρησης των προδιαγραφών πιστοποίησης και καταλληλότητας.»

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 11:02 | bet365

  Σας συμβουλεύουμε να καταργηθεί η ιδέα του Μητρώου συνεργατών. Δεν είναι απαραίτητο και δεν χρησιμοποιείται πουθενά εκτός από 1-2 χώρες παγκοσμίως όπως γνωρίζουμε. Οι αδειοδοτημένοι πάροχοι πρέπει να είναι υπεύθυνοι και να εξασφαλίζουν ότι όποιος βρίσκεται στην αλυσίδα εφοδιασμού τους συμμορφώνεται με τον σχετικό κανονισμό επικοινωνίας της ΕΕΕΠ.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 11:59 | Intralot

  Άρθρο 08 – Προσθήκη άρθρου 45Α στο ν. 4002/2011

  Για τη διαδικασία εγγραφής των Συνεργατών προτείνεται να εφαρμόζεται αντίστοιχα η προτεινόμενη από εμάς διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 3.

 • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΑΠ-ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
  —————————-
  Εκτός όλων των άλλων γιατί γίνεται αυτό το πράγμα ;

  http://cosmicway.net/havg.html

  https://www.tapatalk.com/groups/cosmicway/-t1528.html

  Διαμαρτυρήθηκα γι αυτό το πράγμα και έφαγα ξύλο (με τον περίεργο νόμου του αυτοφώρου που κυνήγαγσν και την Ζαχαράκη),
  Την ίδια στιγμή που -κατά σύμπτωση- με περίμενε το νοσοκομειακό να με πάει στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο για σοβαρή εγχείρηση.

  Έφαγαν επίπληξη από την ΓΑΔΑ οι δράστες αλλά τι να το κάνεις ;
  Τόσο πολύ στα θολά νερά ψαρεύουμε τώρα ;