Άρθρο 05 – Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4002/2011

1. Η παρ. 5 του άρθρου 31 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τα κέρδη από τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου κατατίθενται σε λογαριασμό που τηρεί ο παίκτης σε πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα όσα ορίζονται στον Κανονισμό Παιγνίων.

2. Στο άρθρο 31 του ν. 4002/2011 προστίθεται παρ. 6 ως εξής:
«6. Με τον Κανονισμό Παιγνίων καθορίζεται το ύψος του ποσού που οφείλουν να έχουν οι κάτοχοι της άδειας σε πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Για το ύψος του ποσού λαμβάνονται υπόψη το είδος και το εύρος της άδειας.»

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 11:55 | Paddy Power Betfair

  This provision seems to contradict those proposed in Art. 49 point 3, which states that license holders shall keep a company account as well as a separate players’ account in a financial institution or payment institution or electronic money institution that is established and operates legally in Greece.
  We would recommend that the Greek government allows operators and their customers to use all means of payment that are legally used in the European Union or the European Economic Area in order to ensure compliance with the Payment Service Directive, the Anti-Money Laundering Directive, and the free movement of capital as guaranteed by the EU Treaty.
  In particular, the use of payment service providers should not be limited to Greek banking institutions. Operators and their customers should be allowed to use any payment service providers in the EU as long as they are licensed and regulated in another Member State. Furthermore, means of payment should not be limited to credit cards and bank transfers. Modern, safe and secure means of payment such as e-wallets and pre-paid cards, which are very popular in the online gambling sector, should also be allowed. It goes without saying that these means of payment must again be provided by companies licensed and regulated in the EU.
  We appreciate that capital control measures might be in place to address Greece’s economic difficulties but any restrictions to the use of payments services providers from the rest of the EU should in our view be limited in duration and scope.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 11:57 | Intralot

  Άρθρο 05 – Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4002/2011

  Παράγραφος 2. Εισάγει νέα ρύθμιση για την υποχρέωση κατάθεσης σε τραπεζικό ίδρυμα κλπ. το οποίο καθορίζεται από τον Κανονισμό Παιγνίων για δε το ύψος του ποσού ορίζεται ότι θα λαμβάνεται υπόψη το είδος και το εύρος της άδειας. Η ρύθμιση είναι ασαφής γιατί δεν προβλέπεται η δικαιολογητική βάση για την εισαγωγή της ούτε επαρκή κριτήρια για τον υπολογισμό του ποσού αυτού. Επίσης δεδομένου ότι προβλέπεται η ύπαρξη εγγυητικής επιστολής του άρθρου 9 παρ. 7, καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας, η υποχρέωση διατήρησης ενός επιπλέον ποσού από τους παρόχους αποτελεί πρόσθετη και διπλή επιβάρυνση γι’ αυτούς αφού δεσμεύουν ένα επιπλέον ποσό που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν για όλο το χρονικό διάστημα διατήρησης της άδειάς τους.

 • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΑΠ ΜΕ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
  ——————————
  Εκτός όλων των άλλων γιατί γίνεται αυτό το πράγμα ;

  http://cosmicway.net/havg.html

  https://www.tapatalk.com/groups/cosmicway/-t1528.html

  Διαμαρτυρήθηκα γι αυτό το πράγμα και έφαγα ξύλο (με τον περίεργο νόμου του αυτοφώρου που κυνήγαγσν και την Ζαχαράκη),
  Την ίδια στιγμή που -κατά σύμπτωση- με περίμενε το νοσοκομειακό να με πάει στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο για σοβαρή εγχείρηση.

  Έφαγαν επίπληξη από την ΓΑΔΑ οι δράστες αλλά τι να το κάνεις ;
  Τόσο πολύ στα θολά νερά ψαρεύουμε τώρα ;

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 14:57 | The Remote Gambling Association (RGA)

  Η διάταξη αυτή φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με την προτεινόμενη παράγραφο 3 του άρθρου 49, η οποία ορίζει ότι οι κάτοχοι αδειών θα τηρούν εταιρικό λογαριασμό καθώς και ξεχωριστό λογαριασμό παικτών σε πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

  Προτείνουμε στην ελληνική κυβέρνηση να επιτρέψει στους παρόχους και στους πελάτες τους να χρησιμοποιούν όλους τους τρόπους πληρωμής που χρησιμοποιούνται νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση της Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών, της Οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και της ελεύθερης μετακίνησης του κεφαλαίου, την οποία εγγυάται η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Ειδικότερα, η χρήση των παρόχων υπηρεσιών πληρωμής δεν θα πρέπει να περιορίζεται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας. Οι πάροχοι τυχερών παιχνιδιών και οι πελάτες τους θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε υπηρεσία πληρωμής εντός της ΕΕ, εφόσον η υπηρεσία αυτή είναι αδειοδοτημένη και ελέγχεται σε άλλο κράτος-μέλος. Επίσης, οι μέθοδοι πληρωμής δεν θα πρέπει να περιορίζονται σε πιστωτικές κάρτες και τραπεζικά εμβάσματα. Πρέπει να επιτρέπονται και οι σύγχρονες μέθοδοι πληρωμής, όπως τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια (e-wallets) και οι προπληρωμένες κάρτες, οι οποίες αποτελούν πολύ δημοφιλείς τρόπους πληρωμής στον τομέα των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών. Εννοείται ότι αυτές οι μέθοδοι πληρωμής πρέπει να παρέχονται από εταιρείες που αδειοδοτούνται και ελέγχονται εντός της ΕΕ.

  Κατανοούμε ότι είναι σε ισχύ μέτρα capital control για να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές δυσκολίες της Ελλάδας, αλλά τυχόν περιορισμοί στη χρήση παρόχων υπηρεσιών πληρωμής από την υπόλοιπη ΕΕ θα πρέπει να είναι αυστηρά καθορισμένοι ως προς το χρονικό διάστημα και την έκτασή τους.