Άρθρο 10 – Τροποποίηση του άρθρου 47 του ν. 4002/2011

Το άρθρο 47 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 47
Υποχρεώσεις των κατόχων άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου

1. Κάθε διάθεση εν ζωή μετοχών εταιρείας κατόχου άδειας διενέργειας τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ίση ή μεγαλύτερη με το 2% του μετοχικού ή του εταιρικού κεφαλαίου γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την πραγματοποίηση της. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που η συγκεκριμένη διάθεση μπορεί να οδηγήσει σε άμεση ή έμμεση αλλαγή ελέγχου της εταιρείας, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π., χωρίς την οποία αυτή είναι άκυρη.

2. Η ίδια υποχρέωση γνωστοποίησης προς την Ε.Ε.Ε.Π. υφίσταται και όταν η μεταβίβαση των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων επήλθε λόγω κληρονομικής διαδοχής.

3. Ο κάτοχος της άδειας «λοιπών διαδικτυακών παιγνίων» υποχρεούται να γνωστοποιεί στην ΕΕΕΠ κάθε νέος είδος «λοιπού διαδικτυακού παιγνίου» που προτίθεται να διεξάγει προκειμένου αυτό να πιστοποιηθεί και να συμπεριληφθεί στην χορηγηθείσα αρχική άδεια.

4. Με τον Κανονισμό Παιγνίων ρυθμίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ανάκλησης των αδειών διενέργειας τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, η διαδικασία επιβολής κυρώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

5. Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να αποθηκεύει σε υλικό μηχανισμό που βρίσκεται στην Ελλάδα (server ή safe), τα δεδομένα που αφορούν στη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, καθώς και τα δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ παίκτη, κατόχου της άδειας, παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, σχετικά με τα παίγνια αυτά. Τα στοιχεία διατηρούνται σε ασφαλή μέσα, τα οποία επιτρέπουν την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων στοιχείων από την Ε.Ε.Ε.Π. καθώς και το προσωπικό των φορολογικών, διωκτικών και δικαστικών αρχών, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών.

6. Η Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εξυπηρετητών (servers) και του λογισμικού των τυχερών παιγνίων για τους κατόχους της άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση όλων των διατάξεων που αφορούν την προστασία των παικτών και του δημοσίου συμφέροντος.

7. Με τον Κανονισμό Παιγνίων καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο της αρχικής σελίδας των ιστοτόπων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου.

8. Οι κάτοχοι των αδειών υποχρεούνται να έχουν και να τηρούν τις νομικές και οικονομικές υποχρεώσεις του παρόντος νόμου, καθ` όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας.»

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 11:37 | Intralot

  Άρθρο 10 – Τροποποίηση του άρθρου 47 του ν. 4002/2011

  Παράγραφος 1. Προτείνεται η προθεσμία των 15 ημερών να γίνει 30 ημέρες.

  Παράγραφος 3. Προτείνεται να προσδιοριστεί το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα πρέπει να γίνεται γνωστοποίηση στην ΕΕΕΠ του νέου είδους διαδικτυακού παιγνίου.

  Παράγραφος 4. Προτείνεται να καθοριστούν μέχρι την έναρξη ισχύος του Σχεδίου Νόμου, ο καθορισμός των διαδικασιών και προϋποθέσεων ανάκλησης των αδειών διενέργειας τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.

  Παράγραφος 7. Προτείνεται να καθοριστούν μέχρι την έναρξη ισχύος του Σχεδίου Νόμου, το ελάχιστο περιεχόμενο της αρχικής σελίδας των ιστοτόπων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 21:16 | GML INTERACTIVE LIMITED (STOIXIMAN)

  ΑΡΘΡΟ 10

  Ο τίτλος και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 47 είναι, ως προτείνονται, νομοτεχνικά εσφαλμένα και ελλιπή. Ο μεν τίτλος αναφέρεται σε υποχρεώσεις των κατόχων άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, το δε πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αναφέρεται σε κάτοχο άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα.

  Σε κάθε περίπτωση και για λόγους ίσης μεταχείρισης των κατόχων αδείας οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης πρέπει να ισχύουν για όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους διοργανωτές τυχερών παιγνίων, επίγειων και διαδικτυακών.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 19:42 | Γιώργος Παπαγιάννης

  O τίτλος του άρθρου στο ισχύον κείμενο είναι »Υποχρεώσεις των κατόχων της άδειας».
  Στο σχέδιο νόμου, γίνεται αντικατάσταση όλου του άρθρου και ο νέος τίτλος είναι »Υποχρεώσεις των κατόχων άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου».
  Έπειτα, στην παρ.1 αναφέρεται σε κατόχους άδειας διενέργειας τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα.

  Δίνεται έτσι εμμέσως μια νομική βάση ώστε να παρέχονται τα παιγνιομηχανήματα και μέσω διαδικτύου;

 • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΑΠ-ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
  —————————-
  Εκτός όλων των άλλων γιατί γίνεται αυτό το πράγμα ;

  http://cosmicway.net/havg.html

  https://www.tapatalk.com/groups/cosmicway/-t1528.html

  Διαμαρτυρήθηκα γι αυτό το πράγμα και έφαγα ξύλο (με τον περίεργο νόμου του αυτοφώρου που κυνήγαγσν και την Ζαχαράκη),
  Την ίδια στιγμή που -κατά σύμπτωση- με περίμενε το νοσοκομειακό να με πάει στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο για σοβαρή εγχείρηση.

  Έφαγαν επίπληξη από την ΓΑΔΑ οι δράστες αλλά τι να το κάνεις ;
  Τόσο πολύ στα θολά νερά ψαρεύουμε τώρα ;

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 17:11 | Κώστας Λειβαδίτης

  α) Εν σχέσει με την παράγραφο 1 η υποχρέωση λήψης προηγούμενης έγκρισης της ΕΕΕΠ επιβάλει υπέρμετρο περιορισμό στις εταιρικές ενέργειες, περιορισμός ο οποίος καταλύει την πεμπτουσία των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα εταιρικά σχήματα.

  β) Εν σχέσει με την παράγραφο 3 η εν λόγω υποχρέωση που βαρύνει τον κάτοχο της αδείας έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενο προτεινόμενο άρθρο του οικείου νόμου.