Άρθρο 02 – Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 4002/2011

Η παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου απαιτείται η προηγούμενη έκδοση διοικητικής άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Ειδικότερα για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου προβλέπονται αποκλειστικά δύο τύποι αδειών: α) άδεια για διεξαγωγή στοιχηματικών παιγνίων, ήτοι αθλητικών και μη στοιχημάτων και β) άδεια λοιπών διαδικτυακών παιγνίων. Τα παίγνια και τα παιγνιομηχανήματα πρέπει να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.»

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 11:49 | bet365

  Η αδειοδότηση για «άλλα online παιχνίδια» επιτρέπει μόνο ζωντανό καζίνο και σε απευθείας σύνδεση πόκερ (peer to peer), αλλά υπάρχει αποκλεισμός όλων των παιχνιδιών RNG.
  Ο αποκλεισμός των παιχνιδιών RNG είναι κάτι νέο και οι υπάρχουσες προσωρινές άδειες προσφέρουν RNG παιχνίδια στους Έλληνες παίκτες χωρίς ποτέ η ΕΕΕΠ να έθεσε θέμα σε κανέναν που προσφέρει παιχνίδια RNG κατά την περίοδο των προσωρινών αδειών στην Ελλάδα.
  Ο αποκλεισμός των παιχνιδιών RNG θα μειώσει σημαντικά το μέγεθος της αγοράς GGR.
  Η bet365 προς το παρόν δεν προσφέρει RNG παιχνίδια στους Έλληνες πελάτες της αλλά ενδεικτικά θσ θέλαμε να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς η παράλειψη των παιχνιδιών RNG από το νέο καθεστώς μόνιμης αδειοδότησης της χώρας θα οδηγούσε σε μια αγορά που αξίζει τουλάχιστον 80 με 100 εκατομμύρια ευρώ σε ακαθάριστα έσοδα τυχερών παιχνιδιών (GGR) να εξαφανιστούν ή να γίνουν μαύρη αγορά.
  Από την παραπάνω εκτίμηση είναι ξεκάθαρο ότι το κράτος αναμένει να χάσει ετήσιο ποσό περίπου € 30 έως € 35 εκατ.
  Επιπλέον, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για τους πελάτες να αναζητήσουν online παιχνίδια RNG σε μη αδειοδοτημένες πλατφόρμες (παράνομους φορείς) που θα επηρεάσουν σοβαρά την προστασία του πελάτη και θα προκαλέσουν περαιτέρω μείωση στα κρατικά έσοδα λόγω της αποστροφής των πελατών σε άλλα παράνομα προϊόντα.
  Σύμφωνα με τη νομολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να υπάρχει συνεπής και χωρίς διακρίσεις μεταχείριση τόσο των προϊόντων τυχερών παιχνιδιών όσο και των φορέων εκμετάλλευσης. Αυτό δεν συμβαίνει με την ξαφνική εισαγωγή απαγόρευσης αποκλειστικά για τα παιχνίδια RNG. Αυτή η διαφορετική μεταχείριση μεταξύ παρόμοιων «ηλεκτρονικών παιχνιδιών» και σε σύγκριση με το παρελθόν παραβιάζει τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, την αρχή της ίσης μεταχείρισης και την αρχή της ασφάλειας δικαίου.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 11:29 | Paddy Power Betfair

  It appears that in conjunction with the proposed Article 25 Sub-paragraph v), which defines other online games of chance as live casino games without a random number generator as well as online poker (peer to peer) and its variants, the provision above would exclude online casinos games that are RNG-based from the scope of the Law.

  Given that RNG games make up a significant potion on the existing online market, and in order to achieve compliance with EU law, reduce the size of the unregulated market, protect consumers and generate additional tax revenues, it would be preferable to opt for a licensing regime that includes all major online products, i.e. betting (fixed-odds and exchanges), poker and casino games (Random Number Generated games as well as dealer games).

  Ban on betting exchanges
  We are disappointed to note that the removal of the ban on betting exchanges has been not included in the draft amendments proposed to the law. We fail to understand why the Ministry has not removed the unjustified ban on one of PPB’s core betting products, for which there remains no compelling rationale.
  Indeed, having received support from several of the key political and regulatory stakeholders for the removal of the ban and in the absence of any detailed justification for the ban (for which we would be grateful), we can only assume that the interests of certain competitors have prevailed and successfully lobbied to retain the ban.
  This is very unfortunate and we urge the Greek Government to reconsider its position on this matter, not least because (as we explain below) the Greek state stands to benefit in several ways if it the ban was removed. Moreover, we believe it is in the interests of both PPB and Greek Government to avoid any unnecessary litigation for damages that we may be forced to pursue in the Greek courts should the ban remain in place.
  Should the ban be lifted, the Greek state stands to benefit in a number of ways:
   Financial benefits for the Greek State
  By preventing Greek players from having access to the betting exchange, and as indicated in the tables in the attached annexes, we estimate that the Greek State will be missing out on approximately €35 million in taxation revenue, licencing fees and other inward investment over 5 years. If PPB was allowed to operate its betting exchange (and the tax on customer winnings is reformed), we would anticipate paying in the region of €12-15 million in tax over 5 years (as shown in Annexes 1 and 2, which show a forecasted minimum of €12.95M in tax revenues), and around €3-4 million per annum in media spend (€25.8M of total investment over a 5-year period with Greek companies in media (as shown in Annex 3), as well as licencing fees that are payable.

   Channelling consumer demand and limiting the black market
  Given the unique appeal of the exchange (e.g. better value, ability to trade), it is important that betting exchanges are included in the regulated offering otherwise consumers will seek alternatives in the black market, which will result in a loss of taxation revenue and lower levels of consumer protection. Betting exchanges will simply complement the existing range of online gambling products in Greece and help to grow the size of the overall market, rather than cannibalise existing products. From PPB’s experience of operating in the UK and other markets, betting exchanges only appeal to a certain category of customers and do not threaten mass-market betting products such as sportsbooks and retail betting. This is indicated by Annex 4 below. Annex 5 demonstrates that the betting exchange makes up a minor portion of PPB group revenues, reflecting the fact that sportsbook products are now the focus for the PPB Group.

   Ensuring compliance with EU law and avoiding future legal challenges
  Greece has never provided a formal justification for the ban on betting exchanges and we believe that the ban is discriminatory and breaches EU law. We have received a detailed legal opinion from a leading barrister in London – Kelyn Bacon QC – that conclusively states that the ban is a clear breach of EU law and that the Greek state could be liable for damages should PPB eventually chose to litigate the ban (something we clearly wish to avoid). We have attached this opinion in Annex 6 of this submission.

   International precedent
  The betting exchange is a unique product that forms an essential part of PPB’s global business. Apart from Cyprus, Greece is presently the only country in the world where an explicit ban on exchange betting is being enforced. Betting exchanges are currently regulated in a great number of international jurisdictions, including the UK, Australia, the United States, Ireland, Malta, Denmark, Spain, Italy, Romania and Bulgaria, while several other countries, such as Colombia, Sweden and The Netherlands have plans to regulate and licence betting exchanges very soon.

   Helping to combat crime and illegal activity
  The betting exchange is one of the most transparent products on the market since it is possible to view both sides (back and lay) of the market. This makes it a hugely effective tool to prevent money-laundering and other forms of financial crime, as well as the prevention of match-fixing and sports betting related corruption. Our industry-leading sports integrity team have pioneered a highly effective system of information sharing arrangements with over 70 sports federations around the world (including IOC, FIFA, UEFA), making us a key stakeholder in the fight against match-fixing and corruption in sport. PPB would be delighted to share its expertise and knowledge in this area to help tackle the growing problem of match-fixing in Greece.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 11:25 | Intralot

  Άρθρο 02 – Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 4002/2011

  Παράγραφος 1. Η άδεια τύπου «α) άδεια για διεξαγωγή στοιχηματικών παιγνίων, ήτοι αθλητικών και μη στοιχημάτων» θα πρέπει με σαφήνεια να περιλαμβάνει και στοιχηματισμό σε εικονικά γεγονότα (virtual events) όπου το αποτέλεσμα παράγεται με την χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (RNG).
  Προτείνεται να τροποποιηθεί σε: «α) άδεια για διεξαγωγή στοιχηματικών παιγνίων, ήτοι αθλητικών και μη στοιχημάτων (συμπεριλαμβανομένων των εικονικών γεγονότων − αθλητικών ή μη (virtual events) όπου το αποτέλεσμα παράγεται με την χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών)».

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 21:43 | GML INTERACTIVE LIMITED (STOIXIMAN)

  ΑΡΘΡΟ 2.

  Προτείνεται η αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ως εξής:

  «Η παρ.1 του άρθρου 27 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

  «1. Για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου απαιτείται η προηγούμενη έκδοση διοικητικής άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Ειδικότερα, για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου προβλέπονται αποκλειστικά δύο τύποι αδειών: α) άδεια για τη διεξαγωγή στοιχηματικών παιγνίων, ήτοι αθλητικών και μη στοιχημάτων, καθώς επίσης και εικονικών παιγνίων (virtual games) και β) άδεια λοιπών διαδικτυακών παιγνίων. Τα παίγνια και τα παιγνιομηχανήματα πρέπει να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.»

 • Επί του Άρθρου 2
  Στην περίπτωση α) θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι από την «άδεια για διεξαγωγή στοιχηματικών παιγνίων» εξαιρούνται τα παιχνίδια στοιχημάτων (αθλητικών ή μη) μη προκαθορισμένης απόδοσης (μη προκαθορισμένης απόδοσης παιχνίδια στοιχημάτων αποτελούν υφιστάμενα παιχνίδια του ΟΠΑΠ, όπως το ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ κ.α.).
  Στην περίπτωση β) θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η «άδεια λοιπών διαδικτυακών παιγνίων» αφορά σε παίγνια που διεξάγονται αποκλειστικά «live».
  Επίσης, και για τους δύο τύπους αδειών (α΄ και β΄) θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν περιλαμβάνουν παιχνίδια με γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG), καθώς και παιχνίδια με εικονικά γεγονότα (virtual).

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 19:03 | ΟΠΑΠ Α.Ε.

  Άρθρο 02 – Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 4002/2011

  Απόψεις / Παρατηρήσεις – Προτάσεις:
  Ο ορισμός / συνοπτική περιγραφή των δύο τύπων των αδειών που προβλέπονται στο συγκεκριμένο άρθρο χρήζει αποσαφήνισης, σύμφωνα και με τα όσα αναλυτικά αναφέρουμε στο ανωτέρω σχόλιό μας, στο άρθρο 1 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να αποσαφηνιστούν τα ακόλουθα:
  Ι. Ως προς τον τύπο της άδειας «για τη διεξαγωγή στοιχηματικών παιγνίων, ήτοι αθλητικών και μη στοιχημάτων»:
  1. ότι οποιαδήποτε τέτοια «άδεια για τη διεξαγωγή στοιχηματικών παιγνίων σε αθλητικά ή μη γεγονότα» θα αφορά αποκλειστικά σε παίγνια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης κατά το διάστημα από 13.10.2020 και εφεξής, οπότε θα έχει λήξει το παραχωρηθέν στην ΟΠΑΠ Α.Ε. αποκλειστικό δικαίωμα οργάνωσης, λειτουργίας και διεξαγωγής του παιγνίου «ΣΤΟΙΧΗΜΑ (προκαθορισμένης απόδοσης)» (εκτός αν η σχετική παραχώρηση ανανεωθεί έως τη 12.10.2030 βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην από 15.12.2000 Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως αυτή έχει τροποποιηθεί).
  Σε περίπτωση που τυχόν χορηγηθούν άδειες για τη διεξαγωγή παιγνίων στοιχημάτων σε αθλητικά ή μη γεγονότα πριν την παρέλευση της 12.10.2020 (ή της 12.10.2030, σε περίπτωση ανανέωσης της παραχώρησης για το εν λόγω διάστημα), ήτοι πριν τη λήξη του ως άνω αποκλειστικού δικαιώματος της ΟΠΑΠ Α.Ε., τότε το κατ’ άρθρο 7 παρ. 5(α) του παρόντος νομοσχεδίου αντίτιμο που αναλογεί στη λήψη της σχετικής άδειας του άρθρου 2 του παρόντος νομοσχεδίου θα πρέπει να συμψηφιστεί με το ήδη καταβληθέν από την ΟΠΑΠ Α.Ε. αντίτιμο για την παραχώρηση από το Ελληνικό Δημόσιο του προρρηθέντος αποκλειστικού δικαιώματος επί στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης μέσω του διαδικτύου.
  2. Επιπλέον κρίνεται απαραίτητη η αποσαφήνιση του φάσματος των παιγνίων που προβλέπεται να καταλαμβάνει η «άδεια για τη διεξαγωγή παιγνίων στοιχημάτων σε αθλητικά ή μη γεγονότα» δεδομένου ότι έως την 12.10.2030 η ΟΠΑΠ Α.Ε. κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώματα για την διαχείριση, οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή, τόσο επίγεια όσο και διαδικτυακά, των αριθμοπαιχνιδιών «ΤΖΟΚΕΡ», «ΛΟΤΤΟ», «ΠΡΟΤΟ», «ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΟ 5 ΑΠΟ 35», «ΚΙΝΟ», «ΣΟΥΠΕΡ 3», «ΣΟΥΠΕΡ 4», «ΜΠΙΝΓΚΟ ΛΟΤΤΟ», καθώς και των παιγνίων στοιχημάτων μη προκαθορισμένων αποδόσεων (non-fixed odds) με την ονομασία «ΠΡΟΠΟ», «ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ», «ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ», «ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ», σύμφωνα με τους όρους της από 15.12.2000 Συμβάσεως Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε. που συνήφθη δυνάμει του άρθρου 27 παρ. 2(α) του Ν. 2843/2000, όπως ισχύει μετά την από 4.11.2011 Τροποποιητική Πράξη, την από 12.12.2011 Πρόσθετη Πράξη και την από 29.4.2013 Τροποποίηση της ως άνω, από 12.12.2011, Πρόσθετης Πράξης. Προς αποφυγή ασαφειών και παρανοήσεων κρίνεται σκόπιμο όπως καταστεί εξ αρχής σαφές ότι τα ανωτέρω αριθμοπαιχνίδια καθώς και τα ανωτέρω παιχνίδια στοιχημάτων μη προκαθορισμένης απόδοσης (non fixed odds) εξαιρούνται του νέου καθεστώτος αδειοδότησης.
  3. Ακόμη, πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι τα τυχερά παίγνια προκαθορισμένων αποδόσεων (fixed odds), συμπεριλαμβάνουν και τα στοιχήματα προκαθορισμένης απόδοσης σε εικονικά γεγονότα, η φύση των οποίων προσφέρεται για τη διεξαγωγή στοιχημάτων. Ως εικονικό γεγονός νοείται η γραφική ή ψηφιακή απεικόνιση κλήρωσης που πραγματοποιείται σε προκαθορισμένα τακτά χρονικά διαστήματα και καταχωρείται στο Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα του παρόχου.
  Η χορήγηση άδειας τυχερών παιγνίων στοιχημάτων προκαθορισμένων αποδόσεων (fixed odds) επί εικονικών γεγονότων δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  α) τυχερά παίγνια που η ΟΠΑΠ Α.Ε. και η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να οργανώνουν και να διεξάγουν στην ελληνική επικράτεια δυνάμει σχετικών νομοθετικών διατάξεων και Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί με το Ελληνικό Δημόσιο, β) παίγνια που ομοιάζουν με εκείνα τα τυχερά παίγνια που η ΟΠΑΠ Α.Ε. και η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να οργανώνουν και να διεξάγουν στην ελληνική επικράτεια δυνάμει των σχετικών νομοθετικών διατάξεων και Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί με το Ελληνικό Δημόσιο.

  ΙΙ. Ως προς τον τύπο της άδειας «λοιπών διαδικτυακών παιγνίων»: ότι, όσον αφορά στο διαδικτυακό πόκερ (peer to peer), η εν λόγω άδεια θα αφορά σε συγκεκριμένες παραλλαγές του εν λόγω παιγνίου που προσφέρονται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον, πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι οι νικητές του διαδικτυακού παιχνιδιού πόκερ μοιράζονται το χρηματικό ποσό της δεξαμενής πληρωμών παικτών πόκερ της Ελλάδας, όχι και παικτών πόκερ άλλων χωρών.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 19:25 | Γιώργος Παπαγιάννης

  Στο προσχέδιο εξαιρούνται τα παίγνια RNG.

  Η ρύθμιση των διαδικτυακών παιγνίων θα πρέπει να γίνει στο σύνολό τους, χωρίς απαγόρευση των παιγνίων RNG (Random Number Generator games).

  * το παραπάνω ισχύει στις περισσότερες χώρες της ΕΕ.
  * τα παίγνια RNG είναι ήδη διαθέσιμα στο Δίκτυο Play του ΟΠΑΠ και στα επίγεια casino. Για τα συγκεκριμένα παιχνίδια ο ΟΠΑΠ έχει πληρώσει για τις άδειες σε 36.000 μηχανήματα όμως δεν κατέχει το δικαίωμα για το διαδίκτυο.
  * υπό το μεταβατικό καθεστώς τα RNG παιχνίδια φορολογούνται με 35% και η επικείμενη εξαίρεσή τους θα επιφέρει πολύ σημαντική μείωση εσόδων στο Κράτος
  * στις λίγες χώρες όπου εφαρμόστηκε αντίστοιχη απαγόρευση οι πελάτες στράφηκαν σε παράνομους παρόχους (online ή land based)

  Επίσης, η εξαίρεση των RNG είναι αδικαιολόγητη υπό την εξής έννοια:

  Υπό το μεταβάτικο καθεστώς, οι πάροχοι προσφέρουν RNG παιχνίδια κάτω από ένα περισσότερο υπεύθυνο και προστατευμένο περιβάλλον σε σύγκριση με αυτό του ΟΠΑΠ, με όριο ηλικίας τα 21 έτη και αυστηρή διαδικασία ταυτοποίησης.

  Την ίδια στιγμή, ένα πρόσωπο άνω των 18 ετών (κάτι το οποίο δεν ελέγχεται καν) μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε πρακτορείο του ΟΠΑΠ και να λάβει μέρος σε τυχερά παίγνια που χρησιμοποιούν RNG (πχ Virtuals και Κίνο που αμφότερα προσφέρουν νέα παιχνίδια/κληρώσεις κάθε 5 λεπτά!) χωρίς καμία ταυτοποίηση.

 • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΑΠ ΜΕ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
  ——————————
  Εκτός όλων των άλλων γιατί γίνεται αυτό το πράγμα ;

  http://cosmicway.net/havg.html

  https://www.tapatalk.com/groups/cosmicway/-t1528.html

  Διαμαρτυρήθηκα γι αυτό το πράγμα και έφαγα ξύλο (με τον περίεργο νόμου του αυτοφώρου που κυνήγαγσν και την Ζαχαράκη),
  Την ίδια στιγμή που -κατά σύμπτωση- με περίμενε το νοσοκομειακό να με πάει στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο για σοβαρή εγχείρηση.

  Έφαγαν επίπληξη από την ΓΑΔΑ οι δράστες αλλά τι να το κάνεις ;
  Τόσο πολύ στα θολά νερά ψαρεύουμε τώρα ;

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 14:45 | The Remote Gambling Association (RGA)

  Φαίνεται ότι σε συνδυασμό με την προτεινόμενη παράγραφο v) του άρθρου 25, στην οποία ορίζονται άλλα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια ως ζωντανά (live) παιχνίδια καζίνο χωρίς γεννήτρια τυχαίων αριθμών καθώς και το διαδικτυακό πόκερ (peer to peer) και η παραλλαγές του, η παραπάνω διάταξη αποκλείει από το πεδίο εφαρμογής του νόμου τα διαδικτυακά παιχνίδια καζίνο που βασίζονται σε γεννήτριες τυχαίων αριθμών. Επιπλέον, η προτεινόμενη διάταξη δεν καλύπτει ρητά τα ανταλλακτήρια στοιχημάτων, τα οποία παραμένουν εκτός του πεδίου εφαρμογής του νόμου.

  Θεωρούμε ότι για να επιτευχθεί η συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ, η μείωση του μεγέθους της μη ρυθμιζόμενης αγοράς, η προστασία των καταναλωτών και η αύξηση των εσόδων από τη φορολογία, θα πρέπει να επιλεχθεί ένα καθεστώς αδειοδότησης για τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια, το οποίο καλύπτει όλα τα σημαντικά προϊόντα, ήτοι τον στοιχηματισμό (σταθερών αποδόσεων και ανταλλακτηρίων), το πόκερ και τα παιχνίδια καζίνο (παιχνίδια με γεννήτριες τυχαίων αριθμών, καθώς και παιχνίδια με κρουπιέρηδες).

  Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, καθώς και με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να υπάρχει συνεπής και αμερόληπτη αντιμετώπιση τόσο στα προϊόντα τυχερών παιχνιδιών όσο και στους παρόχους τυχερών παιχνιδιών. Επίσης, η έλλειψη επιλογής για τους καταναλωτές ουσιαστικά τους απωθεί από τη ρυθμιζόμενη αγορά. Η εμπειρία μας δείχνει ότι η μεροληπτική μεταχείριση των διεθνών παρόχων και η προστασία των τοπικών παρόχων στην Ευρώπη δεν αποτρέπει τους πελάτες από την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων τυχερών παιχνιδιών σε διεθνείς παρόχους. Η παραχώρηση αποκλειστικότητας σε συγκεκριμένα προϊόντα πιθανόν να οδηγήσει σε προσφυγές.

  Επιπροσθέτως, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι πάροχοι ενδιαφέρονται να προσφέρουν όλο το φάσμα των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, η επιλογή ενός ενιαίου συστήματος αδειοδότησης για όλα τα προϊόντα θα διευκόλυνε στη δουλειά των παρόχων και της ρυθμιστικής αρχής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 12:51 | Anna

  RNG prohibition has a three-fold impact

  · Possibly provides a monopoly for OPAP to provide these games

  · Pushes at least 100m of GGR, most likely 150m of GGR into illegal gambling as this market cannot be absorbed by a single provider, landbased business or by online sportsbetting

  · Reduces potential Government tax revenue by 30-50m/annum

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 16:19 | Nikos

  Να συμπεριληφθούν και τα παιχνίδια RNG (φρουτάκια, κλπ). Είναι το μόνο λογικό. Οι λόγοι πολλοί:

  1.Έχουν διαφορετικό κοινό από το επίγειο δίκτυο και τα επίγεια καζίνο
  2.Θα αποτρέψει τον κόσμο από το να στραφεί σε μη αδειοδοτημένους παρόχους
  3.Θα φέρει έσοδα.
  4.Θα προστατέψει αποτελεσματικά τους Έλληνες που θέλουν να παίξουν τέτοια παιχνίδια.
  5.Θα «διαφημίσει» το επίγειο δίκτυο. Πολλά από τα παιχνίδια αυτά έχουν το αντίστοιχό τους στο διαδίκτυο.
  6.Δεν είναι καθόλου πιο επικίνδυνα ή εθιστικά από τα αντίστοιχα του επίγειου δικτύου. Το αντίθετο μάλιστα, αρκεί να είναι αδειοδοτημένα και ελεγχόμενα.
  7.Η προστασία του πολίτη αλλά και η ανάγκη για ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον στη χώρα (και για αύξηση των δημοσίων εσόδων), επιβάλει όλοι οι ποιοτικοί πάροχοι που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό να βρουν γόνιμο έδαφος για να δραστηριοποιηθούν και στη χώρα μας.

  Μέχρι η ΕΕΕΠ να αποκτήσει τις υποδομές και τη δυνατότητα να αδειοδοτήσει αυτή τα συγκεκριμένα παιχνίδια, προτείνω να δεχθεί όσα έχουν αδειοδοτηθεί από τη UKGC.

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 15:49 | Marios

  Μέχρι στιγμής το κέρδος των εταιρειών (που πληρώνουν 35% φορολογία πάνω σ αυτό) είναι 40%-60%
  Θέλουνε να μειώσουνε τα έσοδα του κράτους αφού μονοπώλιο δεν πρόκειται και δεν μπορεί να γίνει ποτέ (αντίθετα θα ανθίσει η μάυρη αγορά) για να κάνουνε και άλλο δώρο σε ιδιωτική εταιρεία;

 • 14 Σεπτεμβρίου 2018, 11:14 | KONSTANTINA

  Αν όντως εξαιρεθούν και αυτά τα παιχνίδια απο την αδειοδότηση είναι τουλάχιστον προφανές ότι οι παίκτες θα οδηγηθούν στο παράνομο στοιχηματισμό χωρίς να είναι καθόλου προστατευμένοι και εντελώς εκτεθιμένοι σε όλους τους κινδύνους που υπάρχουν ενώ ταυτόχρονα το ελληνικο δημόσιο θα χάνει εκατοντάδς χιλιάδες χρήματα με αυτές τις πρακτικές

 • 12 Σεπτεμβρίου 2018, 17:22 | Kostas Dimitriou

  Οι άδειες αυτές απευθύνοντε σε εταιρίες που παρέχουν κατα κύριο λόγο παιχνίδια όλων των τύπων συμπεριλαμβανομένου Live Casino αλλά και παιχνίδια RNG.Μάλιστα τα slots (RNG) είναι αυτά που δημιουργούν το μεγαλύτερο έσοδο. Η εξαίρεση RNG παιχνιδιών είτε συνέβει επειδή κάποιος άσχετος με το αντικείμενο συνεταξε το νομοσχέδιο αυτό είτε διαφορετικά κάτι μοιρίζει άσχημα εδω πέρα. Θεωρώ αδιανόητο να εξαιρούντε τύποι παιχνιδιών επειδή αυτό ευννοεί κάποια εταιρία και που στο κάτω κάτω τελικά θα έχει σαν αποτέλεσμα να χαθούν έσοδα απο το κράτος. Ο κόσμος που θα παει στο PLAY STORE δεν έχει να κάνει με τον Online χρήστη.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2018, 16:50 | Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

  Η εξαίρεση των παιχνιδιών καζίνο από την αδειοδότηση (πλην από το live casino) θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στην προσέλκυση μεγάλου αριθμού εταιριών (και σαν αποτέλεσμα θα μειώσει τα κρατικά έσοδα)…
  Είναι προφανής η προσπάθεια στήριξης του επίγειου Δικτύου (ΟΠΑΠ, Play και Καζίνο) αλλά το διαφορεικό κοινό που απευθύνεται το online από το επίγειο, το μόνο αποτέλεσμα που θα φέρει είναι στροφή του κοινού σε παράνομες σελίδες και σε χαμένα κρατικά έσοδα.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2018, 11:55 | Μοσχους Εμμανουηλ

  Με βαση το παραπανω φαινεται να εξαιρουντε απο τις αδειες τυχερά παιχνίδια (φρουτακια/slots, ή και άλλα παιχνίδα όπως Μπλακτζακ, Ρουλέτα, video poker) των οποιων το αποτελεσμα βασίζεται σε γεννήτριες τυχαίων αριθμών. Χωρίς να έχω στοιχεία νομίζω πως τα εν λογω παιχνίδια αποτελούν και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των εσόδων των online εταιριών. Υπάρχει κάποιος λογος που τα συγκεκριμένα παιχνίδια έχουνε εξαιρεθεί?