Άρθρο 3 – Αρχή ίσης μεταχείρισης − Απαγόρευση διακρίσεων

1. Απαγορεύεται κάθε μορφής άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω φύλου, σε συσχετισμό ιδίως με την οικογενειακή κατάσταση, σε όλους τους τομείς που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, όπως εξειδικεύονται στις κατωτέρω διατάξεις.
2. α) Η παρενόχληση, η σεξουαλική παρενόχληση, καθώς και οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση που οφείλεται στην ανοχή ή στην απόρριψη αυτής της συμπεριφοράς, συνιστούν διάκριση λόγω φύλου και απαγορεύονται.
β) Διάκριση λόγω φύλου συνιστά, επίσης, οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση προσώπου που συνδέεται με αλλαγή φύλου.
3. Η εντολή που ενέχει διάκριση εις βάρος ενός προσώπου λόγω φύλου συνιστά διάκριση κατά την έννοια του παρόντος νόμου.
4. Συνιστά επίσης διάκριση κατά την έννοια του παρόντος νόμου η λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση γυναικών λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας, στις περιπτώσεις των π.δ. 176/1997 (Α΄ 150 ), 41/2003 (Α΄ 44 ) και του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58).

 • 13 Οκτωβρίου 2010, 10:05 | ΜΠΙΦΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

  Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της κυβέρνησης για αξιοκρατία και τις ίσες ευκαιρίες για εργασία,αναρωτιέμαι ποιοί είναι πάλι αυτοί που ωφελούνται όταν προκηρύσονται θεσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα. Μήπως είναι όλοι αυτοί που διαθέτουν την μεγαλύτερη εμπειρία των 60 μηνών που τους δίνει ο νέος νόμος και που την απέκτησαν με stage ή από την εργασία τους στον ιδιωτικό τομέα(μετά από την μεσολάβηση κάποιου γνωστού)έναντι όλων των άλλων που δεν ήθελαν ή δεν είχαν την εύνοια ενός πολιτικού ή άλλου προσώπου; Μήπως θα πρέπει η κυβέρνηση να ξανασκεφτεί ότι ανάμεσα σε υποψήφιους που έχουν την ίδια ανεργία πάντα θα προηγείται αυτός που έχει την μεγαλύτερη έμπειρία-stage; Ας μη θεωρηθεί οτι είμαι προκατελειμένη με όλους όσους έχουν έργαστεί με stage αλλά βλέπω να γίνεται πάλι μια αδικία εις βάρος αυτών που δεν έχουν αυτά τα πολύτιμα μόρια 420 τον αριθμό, προκειμένου να βρουν μια εργασία και να ελπίζουν…..
  Ανάμεσα στους υποψηφίους υπάρχουν πάντα και αυτοί που έχουν κάποια εμπειρία που έχει αποκτηθεί με ΣΟΧ κατά το παρελθόν και χωρις την παρέμβαση κάποιου γνωστού όταν πρόκειται για τον ιδιωτικό τομέα.

 • 10 Οκτωβρίου 2010, 21:57 | Σάκης

  Το φύλο σήμερα στο 2010 έχει πολλές ερμηνείες. Για αυτό οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες νομοθετούν για την «ταυτότητα φύλου»

 • 10 Οκτωβρίου 2010, 12:09 | Θέμης Κατσαγιάννης

  Με χαροποιεί ιδιαίτερα η παράγραφος 2 β, αλλά νομίζω ότι προκύπτουν κάποια θέματα.
  Θα ισχύει η συγκεκριμένη διάταξη για πρόσωπα τα οποια βρίσκονται σε φυλομεταβατική περίοδο, αλλά δεν έχουν προβεί ακόμα σε διόρθωση φύλου; Μην ξεχνάμε ότι η διόρθωση φύλου είναι μια σημαντική και συχνά μακροχρόνια διαδικασία και όχι κάτι που γίνεται από την μία στιγμή στην άλλη.
  Επίσης, υπάρχουν διεμφυλικά πρόσωπα τα οποία δεν επιθυμούν να διορθώσουν το βιολογικό τους φύλο. Η διάταξη θα ισχύει και για αυτά;
  Τέλος, είναι οξύμωρο να προβλέπεται προστασία από διακρίσεις λόγω αλλαγής φύλου στην απασχόληση, όταν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτή η αλλαγή. Τα ασφαλιστικά ταμεία δεν καλύπτουν (με μια μόνο γνωστή εξαίρεση στο ΙΚΑ) τις επεμβάσεις διόρθωσης φύλου και γι’ αυτό τα πρόσωπα που επιθυμούν την αλλαγή αυτή συχνά καταφεύγουν στο εξωτερικό, εφόσον διαθέτουν το απαιτούμενο υπέρογκο ποσό. Μήπως αυτή η διάταξη αφορά περισσότερο υπηκόους άλλων κρατών και αφήνει στο περιθώριο Έλληνες και Ελληνίδες, δεδομένης της έλλειψης από το ΕΣΥ και τα ασφαλιστικά ταμεία; Τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση γι’ αυτό;

  Ίσως να χρειάζεται ειδικός νόμος για τις διακρίσεις στην απασχόληση που θα αφορά τα διεμφυλικά πρόσωπα. Ίσως και επέκταση του νόμου 3304/2005 ώστε να περιλαμβάνονται εκεί μεταξύ ων υπολοίπων περιπτώσεων και η περίπτωση της ταυτότητας κοινωνικού φύλου.