Άρθρο 20 – Προστασία μητρότητας, πατρότητας και οικογενειακής ζωής

1. Δεν θίγονται με τον παρόντα νόμο ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων ή κανονισμών που ρυθμίζουν θέματα προστασίας της εγκυμοσύνης και της μητρότητας ή την προστασία της πατρότητας ή την προστασία της οικογενειακής ζωής.
2. Ο εργοδότης δεν μπορεί να αρνηθεί την πρόσληψη γυναίκας λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας. Σε εργασίες όπου για την πρόσληψη απαιτείται η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης, η έγκυος προσλαμβάνεται χωρίς την ιατρική αυτή βεβαίωση, εφόσον οι ιατρικές εξετάσεις που απαιτούνται είναι επικίνδυνες για την υγεία της ίδιας ή του εμβρύου. Στην περίπτωση αυτή, η προσκόμιση της ιατρικής βεβαίωσης γίνεται μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 176/1997 (Α΄ 150) και του π.δ. 41/2003 ( Α΄ 44).
3 Η προστασία του άρθρου 16 του παρόντος νόμου ισχύει και για τους εργαζόμενους που κάνουν χρήση οποιασδήποτε αδείας η οποία προβλέπεται για τη γέννηση, ανατροφή ή υιοθεσία παιδιού.
4. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 15 του ν. 1483/1984 (Α΄ 153) , επεκτείνονται και ισχύουν για τρεις επιπλέον μήνες στην περίπτωση χρήσης της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58).
5. Τα άρθρα 7 και 9 του ν. 1483/1984 (Α΄ 153), όπως ισχύουν, έχουν εφαρμογή και στους μερικώς απασχολούμενους.

  • 13 Οκτωβρίου 2010, 13:29 | ΜΑΡΙΑ

    Σχόλια για το άρθρο 20 .Επιτέλους έγινε αυτό που έπρεπε όσον αφορά την προστασία της μητρότητας .Η επέκταση της κατά τρείς μήνες για τις γυναίκες που έχουν κάνει χρήση της ειδικής παροχής της μητρότητας ήταν τουλάχιστων απαραίτητο .Κάλιο αργά παρά ποτέ.