Ακεραιότητα και Λογοδοσία : Δέσμευση 1: Ανοικτές προσκλήσεις στελέχωσης για το δημόσιο τομέα

Υφιστάμενη κατάσταση
Η πλειοψηφία των στελεχών επί θητεία σε θέσεις ευθύνης του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (Πρόεδροι, Διευθύνοντες σύμβουλοι και όργανα διοίκησης φορέων) διορίζονται με απόφαση Υπουργού, Γενικού Γραμματέα ή Δημάρχου, με συνοπτικές διαδικασίες χωρίς δημοσιότητα, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατος ο ουσιαστικός έλεγχος από τη διοίκηση αλλά και η ενημέρωση των πολιτών.
Τελευταία, έχει δημοσιευθεί μικρός αριθμός αντίστοιχων προσκλήσεων ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.opengov.gr .
Περιγραφή Δέσμευσης
Εισαγωγή ενός ανοιχτού συστήματος επιλογής στελεχών επί θητεία για τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα σε αντικατάσταση της μέχρι σήμερα διαδικασίας διορισμών σε θέσεις ευθύνης. Το σύστημα θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, παρεμβάσεις στους παρακάτω τομείς:
• Θεσμικό: Θεσμοθέτηση ανοιχτής διαδικασίας επιλογής στελεχών.
• Επιχειρησιακό:
– Πρόταση ολοκληρωμένης διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων του τρόπου επιλογής Επιτροπής Αξιολόγησης, της δημοσίευσης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος στο www.opengov.gr καθώς και της δημοσιότητας των πρακτικών επιλογής.
– Προώθηση σχεδίου νόμου.
• Τεχνικό:
– Δημιουργία και ανοιχτή διάθεση δεδομένων του executive job market, παράλληλα προς το internal job market, όπου θα καταγράφονται όλες οι κενές θέσεις, η ημερομηνία λήξης των πληρωμένων θέσεων, τα κύρια σημεία του βιογραφικού των κατεχόντων τις θέσεις και ο φορέας εποπτείας.
– Επέκταση της εφαρμογής Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου («Απογραφή»)
Αρχές OGP
Λογοδοσία
Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι
Υλοποίηση: Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ)
Στόχοι
• Αξιοποίηση της ευρύτερης δυνατής δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.
• Διορισμός των μελών της Επιτροπής για την επιλογή με διαφανή και ανοιχτή διαδικασία.
• Επιλογή βάσει διαφανών και αξιοκρατικών διαδικασιών (ανοιχτή πρόσκληση, ανοιχτή επιλογή μελών επιτροπής αξιολόγησης, αντικειμενικά εκ των προτέρων δημοσιευμένα κριτήρια, κοινή και διαφανής διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων, δημοσίευση αιτιολόγησης επιλογής).
Μέσα για την υλοποίηση της δέσμευσης
Όλες οι απαραίτητες κανονιστικές, επιχειρησιακές και τεχνικές παρεμβάσεις θα γίνουν από το ΥΔΜΗΔ.
Βασικά ορόσημα – Χρονοδιάγραμμα
• Κανονιστικές παρεμβάσεις: ολοκλήρωση μέχρι τέλος Μαρτίου 2015.
• Επιχειρησιακές και τεχνικές αλλαγές: σταδιακά μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου 2015. Θα δημιουργηθεί πλάνο υλοποίησης αλλαγών μέχρι το τέλος του 2014 και σταδιακά θα τίθενται σε παραγωγική λειτουργία οι προγραμματισμένες αλλαγές.

 • Καθορισμός συγκεκριμένου τρόπου περιγραφής των κύριων σημείων του βιογραφικού, βάσει οντολογιών και των κύριων σημείων περιγραφής της θέσης. Αυτόματη αντιστοίχηση των “προς κρίση” υπαλλήλων και ενημέρωση των “προς πλήρωση” θέσεων.

 • Καθορισμός των ελάχιστων τυπικών προσόντων, όπου τα στοιχεία όλων των επιλογών θα είναι δημόσια διαθέσιμα.

 • 20 Μαΐου 2014, 21:24 | Χριστοδουλος Δημας

  Λετε:
  «Η πλειοψηφία των στελεχών επί θητεία σε θέσεις ευθύνης του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (Πρόεδροι, Διευθύνοντες σύμβουλοι και όργανα διοίκησης φορέων) διορίζονται με απόφαση Υπουργού, Γενικού Γραμματέα ή Δημάρχου, με συνοπτικές διαδικασίες χωρίς δημοσιότητα, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατος ο ουσιαστικός έλεγχος από τη διοίκηση αλλά και η ενημέρωση των πολιτών.»
  Η πρόσφατη προσωπική μου εμπειρία:
  Πριν ένα περίπου χρόνο το Υπουργείο Υγείας προκήρυξε τις θέσεις Διοικητών/Αναπληρωτών των Νοσοκομείων όλης της χώρας.Μάλιστα οι ενδιαφερόμενοι υποχρεώθηκαν να υποβάλλουν το βιογραφικό τους με το ευρωπαϊκό format η όπως λέγεται διεθνώς «Europass».Είναι,κατά την γνώμη μου,ένα μεγάλο βήμα για την ζητούμενη «Ακεραιότητα και Λογοδοσία στην διαδικασία επιλογής των στελεχών που επανδρώνουν την Δημόσια Διοίκηση».Επειδή υπέβαλα υποψηφιότητα με αυτή τη διαδικασία,και ανεξάρτητα από την τύχη της υποψηφιότητας μου,θα αισθανόμουν πολύ λιγότερο «ριγμένος»,αν είχα πρόσβαση στα Εuropass αυτών που τελικά επελέγησαν.Αναρωτιέμαι τι νόημα είχε αυτή η (‘ανοιχτή κατα τ’άλλα..)διαδικασία αν όπως έγινε-μετά από «μαγείρεμα» 7-8 μηνών-οι θέσεις κατελήφθησαν με το γνωστό σύστημα «4-2-1»..?
  Θα ήταν απλό-απλούστατο να υπάρχει πρόσβαση σε κάθε ενδιαφερόμενο στα Europass όλων των υποψηφίων…Έτσι πρέπει να «κτισθεί» από δω και στο εξής το Nεο Ελληνικό Κράτος…